Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
58 500€ 58 065€ 87 516€ 62 330€ 48 356€ 59 833€ 51 284€ 49 892€ 58 797€ 33 350€ 47 272€ 45 428€ 54 933€
02
501
Spotreba materiálu
48 921€ 47 200€ 75 750€ 50 200€ 37 177€ 48 252€ 38 771€ 35 677€ 46 292€ 22 696€ 33 473€ 34 948€ 43 249€
03
502
Spotreba energie
9 579€ 10 865€ 11 766€ 12 131€ 11 180€ 11 581€ 12 513€ 14 215€ 12 505€ 10 654€ 13 799€ 10 480€ 11 684€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
102 599€ 137 304€ 144 496€ 134 028€ 108 361€ 106 979€ 108 187€ 98 959€ 74 440€ 77 082€ 127 046€ 108 867€ 73 292€
07
511
Opravy a udržiavanie
26 294€ 60 290€ 80 150€ 35 042€ 34 279€ 55 233€ 54 575€ 49 782€ 20 161€ 15 547€ 56 946€ 61 632€ 35 484€
08
512
Cestovné
220€ 349€ 196€ 124€ 198€ 60€ 204€ 74€ 88€ 420€ 157€ 573€ 33€
09
513
Náklady na reprezentáciu
9 574€ 8 733€ 5 425€ 20 741€ 4 341€ 5 520€ 6 973€ 1 251€ 1 135€ 768€ 1 120€ 1 417€ 1 361€
10
518
Ostatné služby
66 511€ 67 933€ 58 726€ 78 122€ 69 542€ 46 167€ 46 435€ 47 853€ 53 056€ 60 347€ 68 823€ 45 245€ 36 414€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
229 156€ 222 951€ 196 214€ 181 207€ 169 746€ 151 095€ 154 309€ 134 341€ 132 824€ 140 432€ 138 367€ 129 362€ 115 382€
12
521
Mzdové náklady
162 794€ 158 828€ 128 348€ 127 438€ 118 308€ 103 598€ 102 593€ 94 736€ 94 715€ 100 047€ 90 836€ 93 218€ 82 553€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
54 241€ 52 100€ 44 286€ 43 186€ 40 434€ 35 154€ 35 467€ 31 755€ 30 162€ 32 240€ 30 703€ 29 219€ 26 688€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
3 096€ 2 923€ 3 126€ 2 784€ 2 590€ 2 449€ 2 329€ 1 887€ 2 046€ 2 065€ 2 103€ 2 171€ 1 925€
15
527
Zákonné sociálne náklady
9 025€ 9 100€ 20 455€ 7 799€ 8 414€ 8 042€ 13 921€ 5 963€ 5 901€ 6 080€ 14 725€ 4 754€ 4 216€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 852€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
271€ 438€ 377€ 443€ 761€ 2 133€ 394€ 479€ 736€ 123€ 14€ 785€ 0€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
271€ 438€ 377€ 443€ 761€ 2 133€ 394€ 479€ 736€ 123€ 14€ 785€ 0€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
17 173€ 9 617€ 19 115€ 8 929€ 35 810€ 9 395€ 7 911€ 8 844€ 4 834€ 2 784€ 3 110€ 3 785€ 5 942€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
9€ 29€ 0€ 0€ 137€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 142€ 0€ 2 124€
23
542
Predaný materiál
783€ 1 473€ 752€ 691€ 810€ 725€ 731€ 0€ 0€ 0€ 0€ 255€ 266€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 4€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 149€ 0€ 60€ 0€ 0€ 6€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 0€ 0€ 402€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
16 381€ 7 966€ 18 363€ 7 772€ 34 863€ 8 670€ 7 175€ 8 844€ 4 834€ 2 784€ 2 968€ 3 530€ 3 552€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
119 893€ 116 924€ 99 588€ 78 484€ 69 968€ 83 742€ 58 380€ 78 618€ 77 587€ 58 917€ 59 020€ 56 396€ 54 671€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
118 856€ 115 871€ 98 565€ 74 157€ 68 891€ 61 441€ 57 113€ 74 792€ 58 846€ 54 728€ 54 513€ 52 989€ 48 198€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
1 037€ 1 052€ 1 023€ 4 327€ 1 077€ 22 301€ 1 268€ 3 827€ 18 741€ 4 189€ 4 507€ 3 407€ 6 473€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6 473€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
1 020€ 1 020€ 960€ 1 260€ 960€ 960€ 960€ 3 827€ 4 480€ 4 189€ 4 507€ 3 407€ 0€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
17€ 32€ 63€ 3 067€ 117€ 21 341€ 308€ 0€ 14 261€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
6 087€ 6 754€ 5 851€ 3 091€ 2 256€ 7 572€ 1 905€ 1 479€ 5 675€ 14 523€ 9 855€ 2 983€ 1 859€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 319€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 865€ 731€ 0€ 0€ 0€ 0€ 48€ 4 998€ 8 291€ 7 485€ 487€ 0€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
6 087€ 5 889€ 5 120€ 3 091€ 2 256€ 1 773€ 1 905€ 1 431€ 676€ 2 913€ 2 370€ 2 496€ 1 859€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 799€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
539 680€ 558 065€ 467 215€ 381 175€ 369 504€ 324 914€ 267 377€ 248 230€ 239 523€ 230 767€ 161 767€ 140 783€ 140 775€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
514 587€ 531 946€ 447 800€ 360 663€ 351 972€ 311 052€ 254 728€ 236 601€ 230 033€ 223 019€ 150 984€ 139 208€ 139 680€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
3 610€ 3 977€ 3 305€ 3 832€ 1 979€ 1 926€ 1 805€ 3 997€ 1 052€ 0€ 2 431€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
19 283€ 20 392€ 16 110€ 15 000€ 14 467€ 10 500€ 9 500€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 095€
61
587
Náklady na ostatné transfery
2 200€ 1 750€ 0€ 1 680€ 1 086€ 1 435€ 1 344€ 7 632€ 8 438€ 7 748€ 8 352€ 1 575€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
1 073 359€ 1 110 117€ 1 020 373€ 849 687€ 804 762€ 745 661€ 649 748€ 620 842€ 594 415€ 557 978€ 546 451€ 488 389€ 446 854€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
936€ 910€ 1 228€ 8 133€ 2 805€ 962€ 807€ 2 689€ 1 306€ 4 617€ 4 466€ 3 352€ 1 427€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 129€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 51€ 1 087€ 3 196€ 0€ 266€
67
602
Tržby z predaja služieb
936€ 910€ 1 099€ 8 133€ 2 805€ 962€ 807€ 2 521€ 1 255€ 3 530€ 1 270€ 586€ 763€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 169€ 0€ 0€ 0€ 2 766€ 398€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 415€ 607€ 0€ 0€ 2 903€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 607€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 415€ 0€ 0€ 0€ 2 903€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
1 088 975€ 1 073 795€ 977 858€ 910 523€ 887 096€ 727 015€ 644 226€ 614 937€ 519 925€ 520 754€ 414 016€ 513 958€ 544 446€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
1 050 677€ 1 038 980€ 944 337€ 879 283€ 853 153€ 699 719€ 615 716€ 582 150€ 492 527€ 493 582€ 386 781€ 491 264€ 524 165€
82
633
Výnosy z poplatkov
38 298€ 34 815€ 33 521€ 31 240€ 33 943€ 27 296€ 28 510€ 32 786€ 27 398€ 27 172€ 27 235€ 22 694€ 20 281€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
15 728€ 16 891€ 29 647€ 19 514€ 22 382€ 14 192€ 21 018€ 14 493€ 54 395€ 10 123€ 14 954€ 14 338€ 17 692€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
504€ 790€ 0€ 0€ 6 424€ 0€ 41€ 33€ 34 700€ 0€ 142€ 170€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
823€ 2 275€ 752€ 691€ 810€ 725€ 793€ 0€ 0€ 0€ 1 242€ 259€ 2 954€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 740€ 920€ 1 800€ 40€ 55€ 30€ 20€ 80€ 50€ 0€ 120€ 33€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
14 401€ 13 086€ 27 975€ 17 023€ 15 108€ 13 412€ 20 154€ 14 440€ 19 615€ 10 073€ 13 570€ 13 789€ 14 705€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
2€ 986€ 1 465€ 1 392€ 36 174€ 1 196€ 3 827€ 4 480€ 4 180€ 4 507€ 3 401€ 6 489€ 6 938€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
2€ 986€ 1 465€ 1 392€ 36 174€ 1 196€ 3 827€ 4 480€ 4 180€ 4 507€ 3 401€ 6 489€ 6 938€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 180€ 4 507€ 3 401€ 6 489€ 6 938€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 960€ 1 260€ 960€ 960€ 960€ 3 827€ 4 480€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
2€ 26€ 205€ 432€ 35 214€ 236€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
129€ 1 152€ 1 392€ 1 409€ 979€ 125€ 469€ 289€ 83€ 6 959€ 114€ 534€ 1 427€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6 910€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
129€ 1 152€ 1 392€ 1 409€ 979€ 125€ 469€ 289€ 83€ 49€ 114€ 534€ 697€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 730€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
201 630€ 274 083€ 212 128€ 120 052€ 130 098€ 145 429€ 129 861€ 159 345€ 122 666€ 136 166€ 108 462€ 82 729€ 47 998€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
27 546€ 40 294€ 20 184€ 14 552€ 25 756€ 40 545€ 26 087€ 41 150€ 18 563€ 38 546€ 60 890€ 41 694€ 7 967€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
85 391€ 85 475€ 89 803€ 73 271€ 72 151€ 84 086€ 85 406€ 100 615€ 93 027€ 87 076€ 38 268€ 34 714€ 31 401€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
6 526€ 28 450€ 7 938€ 4 591€ 700€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 66€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
11 985€ 8 859€ 188€ 188€ 188€ 47€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
70 183€ 111 005€ 94 015€ 27 450€ 31 303€ 20 751€ 18 368€ 17 580€ 11 075€ 10 544€ 9 304€ 6 321€ 8 564€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
1 307 400€ 1 368 232€ 1 224 325€ 1 061 023€ 1 079 534€ 891 823€ 800 208€ 796 233€ 702 554€ 683 126€ 545 413€ 621 400€ 619 928€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
234 041€ 258 115€ 203 951€ 211 336€ 274 772€ 146 161€ 150 460€ 175 390€ 108 139€ 125 148€ -1 038€ 133 011€ 173 074€
136
591
Splatná daň z príjmov
24€ 206€ 264€ 268€ 186€ 24€ 87€ 55€ 17€ 3 600€ 19€ 105€ 100€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
234 017€ 257 909€ 203 687€ 211 068€ 274 586€ 146 137€ 150 373€ 175 336€ 108 122€ 121 548€ -1 057€ 132 906€ 172 974€