Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
306 447€ 306 310€ 231 691€ 189 472€ 251 832€ 111 312€ 152 168€ 142 663€ 144 562€ 127 523€ 125 562€ 140 609€ 137 445€ 75 259€ 122 164€ 104 561€
02
501
Spotreba materiálu
213 938€ 222 671€ 173 841€ 137 231€ 211 133€ 71 285€ 56 241€ 54 198€ 45 644€ 39 465€ 23 699€ 31 638€ 40 547€ 31 493€ 20 631€ 28 215€
03
502
Spotreba energie
92 509€ 83 638€ 57 851€ 52 242€ 40 699€ 40 027€ 95 927€ 88 465€ 98 919€ 88 058€ 101 863€ 108 972€ 96 898€ 43 766€ 101 533€ 76 346€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
651 483€ 404 717€ 443 319€ 226 752€ 225 993€ 327 437€ 289 318€ 243 169€ 126 269€ 189 871€ 223 353€ 293 791€ 75 312€ 131 307€ 207 451€ 310 496€
07
511
Opravy a udržiavanie
101 214€ 23 013€ 75 609€ 24 342€ 27 351€ 187 421€ 168 236€ 158 401€ 48 737€ 57 919€ 132 722€ 230 227€ 30 891€ 66 727€ 75 334€ 216 524€
08
512
Cestovné
522€ 417€ 12€ 0€ 123€ 245€ 131€ 204€ 260€ 49€ 105€ 50€ 12€ 164€ 103€ 564€
09
513
Náklady na reprezentáciu
15 874€ 14 851€ 6 398€ 5 122€ 11 416€ 6 146€ 8 584€ 7 738€ 10 245€ 12 713€ 15 806€ 8 238€ 5 572€ 12 708€ 7 606€ 6 672€
10
518
Ostatné služby
533 872€ 366 436€ 361 299€ 197 288€ 187 103€ 133 625€ 112 367€ 76 826€ 67 028€ 119 190€ 74 720€ 55 276€ 38 837€ 51 708€ 124 408€ 86 736€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
425 325€ 412 458€ 357 460€ 380 333€ 367 365€ 272 488€ 216 413€ 207 591€ 245 909€ 229 477€ 191 801€ 218 336€ 206 108€ 179 670€ 163 412€ 152 824€
12
521
Mzdové náklady
298 399€ 280 814€ 252 760€ 269 852€ 262 288€ 177 121€ 152 026€ 147 217€ 174 696€ 165 273€ 140 999€ 161 436€ 150 645€ 136 693€ 120 884€ 111 996€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
101 985€ 98 619€ 87 149€ 92 310€ 87 266€ 62 954€ 52 187€ 50 218€ 59 021€ 54 606€ 43 604€ 49 299€ 47 645€ 37 752€ 37 138€ 35 484€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
4 009€ 4 808€ 3 821€ 3 168€ 2 219€ 2 043€ 841€ 841€ 1 019€ 940€ 726€ 669€ 810€ 964€ 964€ 896€
15
527
Zákonné sociálne náklady
20 933€ 28 217€ 13 730€ 15 004€ 15 592€ 30 370€ 11 360€ 9 316€ 11 174€ 8 658€ 6 472€ 6 932€ 7 008€ 4 261€ 4 426€ 4 448€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
3 451€ 1 492€ 857€ 773€ 446€ 441€ 349€ 354€ 171€ 24€ 24€ 26€ 24€ 21€ 1€ 0€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 2€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 24€ 24€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
3 451€ 1 491€ 857€ 773€ 446€ 441€ 349€ 354€ 171€ 0€ 0€ 26€ 24€ 21€ 1€ 0€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
50 008€ 51 902€ 49 214€ 36 167€ 24 776€ 32 685€ 11 311€ 5 041€ 188€ 210 344€ 113€ 0€ 52€ 0€ 0€ 0€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
4 783€ 569€ 947€ 1 082€ 292€ 248€ 0€ 673€ 0€ 48 551€ 0€ 0€ 50€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
1 890€ 2 579€ 1 312€ 1 488€ 1 532€ 1 375€ 1 355€ 1 316€ 124€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 42€ 0€ 0€ 46€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
200€ 93€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 112€ 17€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 323€ 0€ 189€ 1 901€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
43 135€ 48 337€ 46 955€ 33 366€ 21 051€ 18 347€ 9 910€ 2 940€ 47€ 94€ 113€ 0€ 2€ 0€ 0€ 0€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 12 715€ 0€ 0€ 0€ 161 699€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
297 259€ 273 096€ 264 375€ 253 366€ 237 037€ 223 005€ 253 924€ 233 136€ 220 519€ 183 959€ 153 281€ 153 830€ 155 152€ 156 404€ 146 354€ 137 224€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
293 706€ 269 692€ 261 426€ 250 453€ 234 162€ 219 816€ 249 042€ 230 936€ 218 519€ 182 309€ 138 877€ 136 148€ 140 072€ 144 014€ 134 172€ 126 104€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
3 553€ 3 404€ 2 949€ 2 913€ 2 875€ 3 189€ 4 881€ 2 200€ 2 000€ 1 650€ 14 404€ 17 682€ 15 080€ 12 390€ 12 182€ 11 120€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
3 420€ 3 180€ 2 640€ 2 640€ 2 640€ 2 200€ 2 200€ 2 200€ 2 000€ 1 650€ 14 404€ 17 682€ 15 080€ 12 390€ 12 182€ 11 120€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
133€ 224€ 309€ 273€ 235€ 989€ 2 681€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
2 036€ 12 287€ 12 021€ 13 204€ 9 440€ 9 710€ 9 417€ 23 400€ 24 514€ 18 617€ 16 630€ 15 183€ 18 088€ 18 527€ 13 685€ 3 386€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 1€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 31€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 19€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
2 036€ 12 287€ 12 020€ 13 204€ 9 440€ 9 710€ 9 417€ 23 400€ 24 483€ 18 617€ 16 630€ 15 183€ 18 088€ 18 527€ 13 666€ 3 386€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
642 878€ 505 690€ 540 998€ 562 164€ 615 703€ 553 306€ 426 322€ 456 357€ 435 068€ 435 125€ 418 452€ 428 473€ 521 044€ 455 803€ 187 039€ 232 524€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
569 943€ 474 951€ 514 155€ 534 892€ 589 981€ 532 402€ 405 865€ 441 358€ 424 382€ 424 105€ 406 077€ 418 188€ 510 544€ 442 422€ 177 054€ 223 694€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
7 335€ 6 656€ 5 175€ 4 520€ 4 422€ 3 904€ 5 458€ 2 998€ 2 686€ 321€ 1 875€ 35€ 500€ 3 721€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
65 600€ 24 083€ 21 668€ 22 752€ 21 300€ 17 000€ 15 000€ 12 000€ 8 000€ 10 700€ 10 500€ 10 250€ 10 000€ 9 660€ 9 985€ 8 830€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
2 378 887€ 1 967 952€ 1 899 934€ 1 662 231€ 1 732 592€ 1 530 383€ 1 359 222€ 1 311 711€ 1 197 201€ 1 394 939€ 1 129 216€ 1 250 248€ 1 113 225€ 1 016 991€ 840 106€ 941 015€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 97€ 49 874€ 193€ 187€ 3 108€ 61 883€ 55 730€ 62 951€ 13 227€ 50 669€ 74 720€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 800€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 97€ 49 874€ 193€ 187€ 3 108€ 61 883€ 55 730€ 62 951€ 12 427€ 50 669€ 74 720€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
1 952 696€ 1 756 094€ 1 632 231€ 1 540 687€ 1 523 634€ 1 383 260€ 1 324 419€ 1 235 131€ 1 044 904€ 938 638€ 860 554€ 730 113€ 722 184€ 624 652€ 735 867€ 781 186€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
1 808 074€ 1 651 239€ 1 524 549€ 1 448 502€ 1 443 079€ 1 311 683€ 1 245 406€ 1 165 141€ 980 053€ 875 141€ 796 978€ 674 745€ 668 884€ 577 941€ 693 179€ 742 050€
82
633
Výnosy z poplatkov
144 622€ 104 856€ 107 682€ 92 185€ 80 555€ 71 577€ 79 013€ 69 991€ 64 851€ 63 497€ 63 576€ 55 368€ 53 300€ 46 711€ 42 688€ 39 136€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
153 254€ 65 966€ 39 839€ 85 572€ 61 353€ 75 292€ 60 881€ 127 657€ 118 640€ 142 342€ 61 955€ 172 253€ 41 149€ 41 848€ 68 721€ 68 579€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
6 300€ 2 146€ 2 444€ 48 268€ 5 675€ 8 907€ 3 326€ 25 465€ 21 096€ 50 043€ 14 429€ 9 723€ 8 733€ 8 664€ 6 445€ 16 398€
85
642
Tržby z predaja materiálu
1 890€ 2 579€ 1 312€ 3 094€ 1 532€ 1 375€ 1 355€ 1 316€ 2 499€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 9 958€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 5 222€ 50€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 1 368€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 30€ 20€ 0€ 20€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
145 064€ 61 241€ 36 083€ 34 210€ 47 557€ 64 960€ 56 200€ 100 876€ 95 046€ 92 299€ 47 526€ 162 501€ 32 396€ 33 184€ 62 256€ 42 223€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
3 597€ 3 232€ 2 848€ 2 849€ 4 937€ 2 605€ 2 200€ 2 000€ 1 650€ 14 404€ 17 682€ 15 080€ 12 390€ 12 182€ 11 129€ 9 859€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
3 597€ 3 232€ 2 848€ 2 849€ 4 937€ 2 605€ 2 200€ 2 000€ 1 650€ 14 404€ 17 682€ 15 080€ 12 390€ 12 182€ 11 129€ 9 859€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 12 182€ 11 129€ 9 859€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
3 180€ 2 640€ 2 640€ 2 640€ 2 200€ 2 200€ 2 200€ 2 000€ 1 650€ 14 404€ 17 682€ 15 080€ 12 390€ 0€ 0€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
417€ 592€ 208€ 209€ 2 737€ 405€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
0€ 0€ 77 449€ 7€ 72€ 1€ 0€ 80€ 76€ 70€ 45€ 75€ 127€ 233€ 562€ 4 016€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 0€ 0€ 7€ 72€ 1€ 0€ 80€ 76€ 70€ 45€ 75€ 127€ 233€ 562€ 4 016€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 77 449€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 3 513€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 3 513€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
475 742€ 334 833€ 444 667€ 359 390€ 557 469€ 373 112€ 351 471€ 353 003€ 397 838€ 354 187€ 239 438€ 333 871€ 251 941€ 165 609€ 136 273€ 74 487€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
144 262€ 36 702€ 160 952€ 66 403€ 195 740€ 39 348€ 49 013€ 53 011€ 123 716€ 119 027€ 61 154€ 152 277€ 67 833€ 57 168€ 60 321€ 10 290€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
259 178€ 251 524€ 249 834€ 236 017€ 241 899€ 235 762€ 275 274€ 274 258€ 258 386€ 220 069€ 145 520€ 148 029€ 153 283€ 77 699€ 48 448€ 47 534€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
3 900€ 150€ 0€ 0€ 330€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 000€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
2 512€ 1 798€ 520€ 992€ 992€ 970€ 388€ 250€ 250€ 62€ 17 072€ 17 072€ 17 072€ 17 072€ 8 536€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
65 890€ 44 660€ 33 361€ 55 978€ 118 508€ 97 032€ 26 795€ 25 484€ 15 486€ 15 029€ 15 692€ 14 494€ 13 753€ 13 670€ 18 968€ 16 663€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
2 585 290€ 2 160 126€ 2 197 034€ 1 988 505€ 2 150 977€ 1 834 367€ 1 788 845€ 1 718 064€ 1 563 296€ 1 452 749€ 1 241 558€ 1 307 122€ 1 090 742€ 857 751€ 1 003 221€ 1 012 847€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
206 403€ 192 174€ 297 099€ 326 275€ 418 385€ 303 984€ 429 623€ 406 353€ 366 095€ 57 810€ 112 342€ 56 874€ -22 483€ -159 240€ 163 115€ 71 832€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ 10€ 1 650€ 5€ 20€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
206 403€ 192 174€ 297 099€ 326 275€ 418 385€ 303 984€ 429 623€ 406 353€ 366 095€ 57 809€ 112 342€ 56 864€ -24 133€ -159 245€ 163 095€ 71 832€