Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
32 926€ 33 514€ 26 860€ 35 085€ 39 286€ 47 380€ 33 022€ 24 375€ 38 417€ 58 779€ 53 389€ 70 133€ 55 495€ 76 907€ 75 483€
02
501
Spotreba materiálu
22 420€ 23 621€ 15 409€ 24 362€ 30 874€ 37 511€ 21 513€ 13 543€ 28 403€ 29 437€ 28 488€ 40 081€ 36 046€ 43 831€ 50 056€
03
502
Spotreba energie
10 506€ 9 892€ 11 451€ 10 723€ 8 412€ 9 869€ 11 509€ 10 832€ 10 015€ 29 342€ 24 901€ 30 052€ 19 449€ 33 076€ 25 427€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
84 344€ 101 912€ 57 681€ 124 063€ 92 291€ 96 981€ 69 023€ 51 613€ 49 961€ 58 049€ 60 175€ 50 494€ 64 909€ 71 472€ 73 491€
07
511
Opravy a udržiavanie
6 800€ 16 693€ 12 491€ 46 197€ 21 139€ 26 367€ 12 870€ 4 675€ 2 184€ 13 275€ 19 556€ 12 408€ 14 461€ 17 721€ 12 813€
08
512
Cestovné
167€ 5€ 1 495€ 315€ 112€ 106€ 179€ 113€ 430€ 136€ 158€ 32€ 276€ 217€ 199€
09
513
Náklady na reprezentáciu
1 542€ 685€ 1 109€ 2 281€ 2 088€ 1 792€ 1 546€ 1 641€ 1 335€ 829€ 959€ 865€ 1 098€ 1 158€ 597€
10
518
Ostatné služby
75 835€ 84 529€ 42 586€ 75 269€ 68 952€ 68 716€ 54 428€ 45 184€ 46 012€ 43 809€ 39 503€ 37 189€ 49 074€ 52 376€ 59 882€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
166 034€ 144 284€ 143 579€ 142 170€ 128 328€ 111 373€ 113 905€ 98 164€ 95 847€ 277 456€ 256 208€ 255 352€ 254 275€ 231 714€ 211 545€
12
521
Mzdové náklady
110 221€ 102 838€ 102 444€ 99 154€ 91 119€ 78 518€ 80 615€ 69 270€ 66 952€ 196 216€ 180 008€ 181 692€ 185 262€ 170 330€ 155 514€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
42 274€ 37 458€ 37 310€ 36 584€ 33 211€ 29 261€ 29 410€ 25 898€ 24 559€ 71 397€ 63 498€ 66 193€ 63 158€ 56 689€ 51 716€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
993€ 1 001€ 834€ 872€ 791€ 754€ 807€ 751€ 771€ 2 973€ 2 952€ 2 812€ 2 859€ 2 680€ 2 423€
15
527
Zákonné sociálne náklady
12 546€ 2 987€ 2 991€ 5 560€ 3 207€ 2 840€ 3 073€ 2 245€ 3 564€ 6 870€ 9 749€ 4 655€ 2 996€ 2 015€ 1 892€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
398€ 519€ 547€ 737€ 505€ 1 296€ 586€ 302€ 380€ 529€ 787€ 2 456€ 4 902€ 1 161€ 1 726€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
9€ 9€ 9€ 9€ 9€ 9€ 9€ 9€ 9€ 9€ 9€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
388€ 510€ 538€ 728€ 496€ 1 286€ 576€ 292€ 371€ 520€ 778€ 2 456€ 4 902€ 1 161€ 1 726€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
19 981€ 15 724€ 18 448€ 19 010€ 55 220€ 15 283€ 13 177€ 11 987€ 13 195€ 6 166€ 10 885€ 12 305€ 26 722€ 5 617€ 7 834€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 30€ 3€ 1€ 0€ 1 072€ 83€ 751€ 1 902€ 361€ 3 875€ 1 535€ 1 528€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 951€ 930€ 905€ 0€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 529€ 5€ 0€ 0€ 0€ 241€ 0€ 0€ 34€ 498€ 32€ 4 058€ 164€ 730€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
19 981€ 15 166€ 18 440€ 19 010€ 55 220€ 14 211€ 11 605€ 11 236€ 10 342€ 4 842€ 5 607€ 10 735€ 21 119€ 5 453€ 6 772€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 248€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 17€ 0€ 332€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
65 406€ 108 609€ 137 008€ 131 731€ 128 796€ 127 656€ 121 767€ 97 537€ 95 071€ 100 279€ 110 471€ 105 507€ 104 224€ 99 514€ 98 022€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
63 666€ 106 869€ 135 268€ 129 991€ 127 346€ 126 206€ 120 317€ 96 087€ 93 771€ 97 573€ 103 394€ 103 862€ 102 760€ 98 144€ 96 661€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
1 740€ 1 740€ 1 740€ 1 740€ 1 450€ 1 450€ 1 450€ 1 450€ 1 300€ 2 706€ 7 077€ 1 645€ 1 464€ 1 370€ 1 361€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 767€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
1 740€ 1 740€ 1 740€ 1 740€ 1 450€ 1 450€ 1 450€ 1 450€ 1 300€ 2 706€ 2 310€ 1 645€ 1 464€ 1 370€ 1 361€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
4 095€ 4 470€ 5 155€ 3 392€ 4 390€ 4 777€ 5 778€ 6 095€ 7 651€ 9 346€ 10 180€ 11 856€ 7 793€ 5 059€ 7 635€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
490€ 913€ 1 315€ 1 656€ 2 050€ 2 528€ 3 115€ 3 908€ 4 748€ 5 711€ 7 829€ 7 631€ 3 800€ 3 954€ 6 606€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 26€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 1€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
3 605€ 3 557€ 3 840€ 1 710€ 2 341€ 2 248€ 2 248€ 2 186€ 2 903€ 3 635€ 2 351€ 4 225€ 3 992€ 1 104€ 1 029€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 415€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
215 210€ 196 853€ 167 725€ 226 823€ 199 751€ 159 963€ 144 144€ 123 585€ 117 573€ 21 804€ 14 686€ 11 943€ 12 637€ 12 298€ 10 888€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
196 855€ 184 153€ 155 205€ 201 115€ 173 621€ 136 509€ 124 684€ 106 238€ 99 566€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 108€ 923€ 1 426€ 1 252€ 2 067€ 3 472€ 8 780€ 5 571€ 587€ 574€ 708€ 730€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
18 355€ 12 700€ 12 520€ 25 600€ 25 206€ 22 028€ 18 208€ 15 280€ 14 535€ 13 024€ 9 115€ 11 356€ 12 063€ 11 590€ 10 158€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
588 393€ 605 885€ 557 003€ 683 011€ 648 567€ 564 708€ 501 401€ 413 658€ 418 095€ 532 408€ 516 781€ 520 046€ 530 957€ 503 742€ 486 624€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
3 121€ 3 916€ 4 749€ 4 320€ 2 728€ 3 070€ 3 616€ 4 542€ 2 529€ 23 862€ 23 254€ 23 283€ 20 159€ 22 372€ 25 028€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 70€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
3 121€ 3 916€ 4 749€ 4 320€ 2 728€ 3 070€ 3 616€ 4 542€ 2 459€ 23 862€ 23 039€ 22 749€ 19 741€ 21 678€ 22 373€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 215€ 534€ 418€ 694€ 2 655€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
586 741€ 544 118€ 524 793€ 535 118€ 496 354€ 459 997€ 430 838€ 373 399€ 346 297€ 329 449€ 310 987€ 295 421€ 256 174€ 312 949€ 315 010€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
557 457€ 520 344€ 500 617€ 514 421€ 476 808€ 440 343€ 410 668€ 354 220€ 327 788€ 308 976€ 292 212€ 276 867€ 241 672€ 298 370€ 300 637€
82
633
Výnosy z poplatkov
29 284€ 23 774€ 24 176€ 20 698€ 19 546€ 19 654€ 20 170€ 19 179€ 18 510€ 20 473€ 18 775€ 18 554€ 14 502€ 14 579€ 14 373€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
9 469€ 4 226€ 8 932€ 6 928€ 6 360€ 8 811€ 6 386€ 12 824€ 9 813€ 17 975€ 13 811€ 19 198€ 20 228€ 12 040€ 15 070€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
4 441€ 644€ 901€ 22€ 544€ 138€ 494€ 4 150€ 4 139€ 2 497€ 3 265€ 1 535€ 5 767€ 658€ 5 875€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 140€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 20€ 4 058€ 33€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 30€ 50€ 120€ 0€ 10€ 883€ 340€ 0€ 96€ 33€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 56€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
5 028€ 3 526€ 8 032€ 6 906€ 5 816€ 8 643€ 5 842€ 8 554€ 5 674€ 15 329€ 9 662€ 17 323€ 14 441€ 7 228€ 9 129€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
1 740€ 1 740€ 1 740€ 1 450€ 1 450€ 1 450€ 1 450€ 1 300€ 2 706€ 8 671€ 2 908€ 1 464€ 17 141€ 1 371€ 498€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
1 740€ 1 740€ 1 740€ 1 450€ 1 450€ 1 450€ 1 450€ 1 300€ 2 706€ 8 671€ 2 908€ 1 464€ 17 141€ 1 371€ 498€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 194€ 1 367€ 0€ 0€ 0€ 498€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
1 740€ 1 740€ 1 740€ 1 450€ 1 450€ 1 450€ 1 450€ 1 300€ 2 706€ 3 477€ 1 541€ 1 464€ 17 141€ 1 371€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
2 662€ 1 509€ 1 912€ 2 803€ 2 787€ 7 465€ 2 765€ 3 614€ 3 542€ 1 415€ 88€ 63€ 58€ 99€ 166€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 0€ 0€ 45€ 50€ 32€ 47€ 26€ 38€ 63€ 88€ 56€ 58€ 99€ 133€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7€ 0€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
2 662€ 1 509€ 1 912€ 2 758€ 2 736€ 7 432€ 2 719€ 3 588€ 3 504€ 1 352€ 0€ 0€ 0€ 0€ 33€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
80 322€ 131 805€ 127 396€ 173 251€ 153 387€ 124 780€ 121 684€ 73 234€ 89 560€ 190 299€ 181 052€ 176 662€ 189 800€ 192 003€ 172 077€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
21 551€ 53 113€ 19 748€ 53 139€ 26 961€ 23 788€ 25 379€ 5 729€ 22 847€ 131 206€ 116 794€ 112 113€ 124 684€ 128 532€ 108 909€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
43 872€ 67 009€ 93 509€ 88 727€ 86 724€ 85 646€ 80 913€ 58 923€ 56 482€ 56 835€ 62 002€ 62 002€ 62 365€ 61 213€ 62 239€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 150€ 0€ 3 000€ 2 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 290€ 494€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
1 992€ 1 992€ 1 992€ 1 992€ 1 992€ 1 992€ 1 992€ 1 992€ 2 169€ 2 258€ 2 257€ 2 257€ 2 257€ 2 258€ 929€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
12 908€ 9 691€ 12 147€ 29 243€ 37 710€ 10 355€ 11 399€ 6 590€ 8 063€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
684 055€ 687 315€ 669 523€ 723 870€ 663 065€ 605 573€ 566 739€ 468 912€ 454 448€ 571 671€ 532 099€ 516 091€ 503 560€ 540 834€ 527 849€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
95 662€ 81 429€ 112 520€ 40 859€ 14 498€ 40 866€ 65 338€ 55 254€ 36 353€ 39 263€ 15 319€ -3 955€ -27 397€ 37 092€ 41 225€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 8€ 9€ 5€ 7€ 3€ 5€ 11€ 6€ 0€ 0€ 0€ 729€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
95 662€ 81 429€ 112 520€ 40 851€ 14 489€ 40 861€ 65 330€ 55 251€ 36 348€ 39 252€ 15 313€ -3 961€ -27 397€ 37 092€ 40 496€