Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
128 536€ 119 429€ 100 533€ 93 577€ 87 920€ 66 503€ 70 315€ 70 215€ 63 988€ 73 735€ 83 120€ 87 566€ 78 597€ 73 463€ 49 956€
02
501
Spotreba materiálu
102 957€ 95 119€ 76 135€ 69 354€ 68 498€ 46 476€ 48 891€ 52 216€ 45 923€ 51 720€ 61 447€ 74 246€ 66 354€ 62 931€ 36 678€
03
502
Spotreba energie
25 580€ 24 310€ 24 399€ 24 222€ 19 422€ 20 027€ 21 424€ 17 999€ 18 065€ 22 015€ 21 673€ 13 320€ 12 243€ 10 226€ 13 145€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 133€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 306€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
98 076€ 67 820€ 62 037€ 74 257€ 68 360€ 44 721€ 61 177€ 64 965€ 33 779€ 39 209€ 37 406€ 64 428€ 37 406€ 37 915€ 47 666€
07
511
Opravy a udržiavanie
50 141€ 36 545€ 33 089€ 30 652€ 39 270€ 14 185€ 11 617€ 34 502€ 2 821€ 11 237€ 11 993€ 40 445€ 7 382€ 12 534€ 22 008€
08
512
Cestovné
965€ 422€ 1 215€ 782€ 1 005€ 1 129€ 1 571€ 2 344€ 2 272€ 2 276€ 2 218€ 2 134€ 2 532€ 1 877€ 1 925€
09
513
Náklady na reprezentáciu
1 862€ 935€ 592€ 980€ 1 429€ 1 321€ 977€ 1 776€ 2 066€ 2 477€ 2 105€ 1 498€ 1 357€ 1 291€ 1 726€
10
518
Ostatné služby
45 108€ 29 918€ 27 141€ 41 842€ 26 656€ 28 086€ 47 011€ 26 343€ 26 621€ 23 219€ 21 090€ 20 351€ 26 135€ 22 213€ 22 007€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
447 451€ 441 775€ 417 503€ 363 333€ 310 035€ 288 074€ 258 698€ 242 328€ 233 941€ 215 092€ 201 151€ 193 853€ 178 819€ 181 422€ 169 323€
12
521
Mzdové náklady
320 132€ 312 118€ 301 115€ 257 890€ 222 552€ 204 739€ 184 128€ 174 183€ 168 859€ 153 044€ 144 379€ 139 911€ 130 995€ 133 474€ 123 315€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
110 056€ 109 068€ 98 205€ 89 180€ 76 532€ 70 639€ 62 917€ 59 107€ 57 505€ 53 721€ 49 363€ 46 476€ 39 143€ 42 814€ 39 501€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
4 925€ 5 219€ 5 703€ 5 386€ 5 088€ 5 957€ 4 680€ 3 671€ 3 682€ 3 130€ 2 009€ 3 092€ 2 225€ 1 637€ 1 992€
15
527
Zákonné sociálne náklady
12 337€ 15 370€ 12 480€ 10 878€ 5 862€ 6 739€ 6 973€ 5 367€ 3 896€ 4 195€ 4 250€ 3 504€ 5 902€ 2 874€ 3 320€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 000€ 1 150€ 870€ 554€ 623€ 1 195€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
1 757€ 2 296€ 1 276€ 699€ 581€ 643€ 664€ 852€ 459€ 260€ 0€ 0€ 48€ 590€ 996€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
1 757€ 2 296€ 1 276€ 699€ 581€ 643€ 664€ 852€ 459€ 260€ 0€ 0€ 48€ 590€ 996€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
6 146€ 8 419€ 4 401€ 5 402€ 3 653€ 14 147€ 5 481€ 3 794€ 4 733€ 10 719€ 5 988€ 5 544€ 44 953€ 7 564€ 6 672€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 17€ 0€ 0€ 7€ 6 944€ 0€ 330€ 0€ 0€ 16€ 0€ 38 008€ 84€ 2 423€
23
542
Predaný materiál
448€ 440€ 1 373€ 481€ 344€ 1 797€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 252€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
36€ 0€ 0€ 6€ 60€ 0€ 63€ 0€ 0€ 0€ 100€ 0€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 814€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
5 660€ 7 962€ 3 028€ 4 915€ 3 242€ 5 406€ 5 418€ 3 464€ 4 733€ 9 905€ 5 872€ 5 544€ 6 693€ 7 480€ 4 249€
28
549
Manká a škody
2€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
120 044€ 112 913€ 105 026€ 93 654€ 86 441€ 61 482€ 87 925€ 83 845€ 109 742€ 108 800€ 86 930€ 82 041€ 57 949€ 42 870€ 48 363€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
120 044€ 111 713€ 103 826€ 92 454€ 85 441€ 60 482€ 86 925€ 82 845€ 106 541€ 97 135€ 77 797€ 76 403€ 55 930€ 38 840€ 37 044€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
0€ 1 200€ 1 200€ 1 200€ 1 000€ 1 000€ 1 000€ 1 000€ 3 201€ 11 664€ 9 133€ 5 638€ 2 019€ 4 030€ 11 319€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 201€ 11 664€ 9 133€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 1 200€ 1 200€ 1 200€ 1 000€ 1 000€ 1 000€ 1 000€ 0€ 0€ 0€ 5 638€ 2 019€ 4 030€ 11 319€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
6 902€ 6 924€ 4 460€ 6 212€ 6 433€ 6 060€ 3 492€ 3 744€ 3 843€ 4 280€ 729€ 762€ 882€ 927€ 1 162€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 97€ 465€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
6 902€ 6 924€ 4 460€ 6 212€ 6 433€ 6 060€ 3 492€ 3 744€ 3 843€ 4 280€ 729€ 762€ 882€ 830€ 697€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
1 999€ 1 692€ 1 386€ 2 065€ 1 271€ 4 539€ 1 946€ 1 956€ 62€ 0€ 0€ 0€ 300€ 2€ 66€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
728€ 306€ 0€ 179€ 0€ 3 859€ 1 946€ 1 956€ 62€ 0€ 0€ 0€ 300€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
1 271€ 1 386€ 1 386€ 1 886€ 1 271€ 680€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 66€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
810 912€ 761 268€ 696 622€ 639 198€ 564 693€ 486 169€ 489 699€ 471 698€ 450 548€ 452 095€ 415 324€ 434 194€ 398 954€ 344 753€ 324 204€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
35 532€ 37 848€ 26 222€ 36 941€ 28 040€ 29 000€ 25 857€ 24 785€ 20 906€ 21 857€ 19 278€ 18 782€ 19 196€ 27 887€ 38 571€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 64€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
35 532€ 37 848€ 26 222€ 36 941€ 28 040€ 29 000€ 25 857€ 24 785€ 20 906€ 21 857€ 19 278€ 18 782€ 19 196€ 27 506€ 38 571€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 317€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 1 603€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ 375€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 1 603€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 375€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
475 492€ 433 137€ 417 637€ 419 876€ 369 403€ 329 976€ 294 776€ 257 355€ 233 030€ 207 374€ 194 921€ 194 218€ 166 678€ 199 983€ 188 176€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
459 747€ 417 785€ 402 290€ 405 814€ 355 072€ 315 674€ 281 220€ 245 108€ 220 327€ 195 957€ 185 858€ 184 581€ 156 618€ 190 057€ 182 301€
82
633
Výnosy z poplatkov
15 744€ 15 352€ 15 347€ 14 062€ 14 331€ 14 303€ 13 556€ 12 247€ 12 703€ 11 418€ 9 063€ 9 637€ 10 060€ 9 926€ 5 875€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
8 442€ 6 064€ 6 462€ 6 719€ 8 871€ 9 181€ 15 792€ 7 767€ 9 853€ 6 792€ 10 184€ 73 406€ 87 249€ 7 586€ 9 759€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 91€ 0€ 0€ 120€ 610€ 5 000€ 875€ 1 393€ 0€ 43€ 300€ 8 000€ 3 760€ 7 203€
85
642
Tržby z predaja materiálu
1 687€ 2 631€ 1 930€ 742€ 1 409€ 2 180€ 503€ 840€ 1 106€ 599€ 1 900€ 492€ 236€ 165€ 66€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 10€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 10€ 0€ 0€ 0€ 500€ 332€ 0€ 65€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 11€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
6 755€ 3 343€ 4 533€ 5 977€ 7 332€ 6 391€ 10 289€ 6 052€ 6 843€ 5 861€ 8 231€ 72 549€ 79 013€ 3 661€ 2 490€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
1 200€ 1 200€ 1 200€ 1 000€ 1 000€ 1 000€ 1 000€ 3 201€ 11 664€ 9 133€ 5 638€ 2 019€ 4 030€ 11 316€ 8 332€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
1 200€ 1 200€ 1 200€ 1 000€ 1 000€ 1 000€ 1 000€ 3 201€ 11 664€ 9 133€ 5 638€ 2 019€ 4 030€ 11 316€ 8 332€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 9 133€ 5 638€ 0€ 0€ 0€ 8 332€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
1 200€ 1 200€ 1 200€ 1 000€ 1 000€ 1 000€ 1 000€ 3 201€ 11 664€ 0€ 0€ 2 019€ 4 030€ 11 316€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 479€ 8€ 8€ 47€ 60€ 49€ 82€ 60€ 266€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 10€ 8€ 8€ 8€ 60€ 49€ 26€ 60€ 100€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 56€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 469€ 0€ 0€ 39€ 0€ 0€ 0€ 0€ 166€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 3 074€ 0€ 0€ 0€ 9€ 7€ 6€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3€ 432€
110
672
Náhrady škôd
0€ 3 074€ 0€ 0€ 0€ 9€ 7€ 6€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 432€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
366 528€ 381 331€ 325 958€ 266 804€ 233 679€ 181 972€ 191 472€ 212 234€ 207 625€ 213 202€ 182 245€ 217 409€ 154 519€ 149 700€ 240 224€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
278 757€ 301 345€ 249 713€ 200 456€ 171 364€ 134 782€ 124 673€ 147 405€ 125 298€ 132 223€ 117 840€ 158 502€ 115 062€ 126 516€ 219 113€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
84 565€ 76 694€ 71 543€ 64 523€ 58 402€ 46 350€ 65 947€ 64 367€ 81 983€ 75 061€ 58 017€ 58 664€ 39 214€ 22 941€ 20 447€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 313€ 0€ 1 843€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
3 000€ 3 085€ 4 183€ 428€ 262€ 133€ 145€ 255€ 309€ 5 919€ 6 389€ 243€ 243€ 243€ 332€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
207€ 207€ 207€ 207€ 1 807€ 707€ 707€ 207€ 35€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 332€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 1 189€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
887 194€ 864 258€ 777 479€ 731 340€ 640 994€ 551 139€ 529 383€ 505 356€ 483 086€ 458 405€ 412 701€ 505 883€ 431 754€ 396 535€ 485 760€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
76 282€ 102 989€ 80 858€ 92 142€ 76 301€ 64 970€ 39 684€ 33 658€ 32 538€ 6 311€ -2 623€ 71 689€ 32 800€ 51 782€ 161 556€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 186€ 0€ 0€ 1€ 1€ 1€ 1€ 63€ 8€ 4€ 10€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
76 282€ 102 989€ 80 858€ 91 956€ 76 301€ 64 970€ 39 682€ 33 657€ 32 537€ 6 310€ -2 686€ 71 681€ 32 796€ 51 772€ 161 556€