Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
119 429€ 100 533€ 93 577€ 87 920€ 66 503€ 70 315€ 70 215€ 63 988€ 73 735€ 83 120€ 87 566€ 78 597€ 73 463€ 49 956€
02
501
Spotreba materiálu
95 119€ 76 135€ 69 354€ 68 498€ 46 476€ 48 891€ 52 216€ 45 923€ 51 720€ 61 447€ 74 246€ 66 354€ 62 931€ 36 678€
03
502
Spotreba energie
24 310€ 24 399€ 24 222€ 19 422€ 20 027€ 21 424€ 17 999€ 18 065€ 22 015€ 21 673€ 13 320€ 12 243€ 10 226€ 13 145€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 133€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 306€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
67 820€ 62 037€ 74 257€ 68 360€ 44 721€ 61 177€ 64 965€ 33 779€ 39 209€ 37 406€ 64 428€ 37 406€ 37 915€ 47 666€
07
511
Opravy a udržiavanie
36 545€ 33 089€ 30 652€ 39 270€ 14 185€ 11 617€ 34 502€ 2 821€ 11 237€ 11 993€ 40 445€ 7 382€ 12 534€ 22 008€
08
512
Cestovné
422€ 1 215€ 782€ 1 005€ 1 129€ 1 571€ 2 344€ 2 272€ 2 276€ 2 218€ 2 134€ 2 532€ 1 877€ 1 925€
09
513
Náklady na reprezentáciu
935€ 592€ 980€ 1 429€ 1 321€ 977€ 1 776€ 2 066€ 2 477€ 2 105€ 1 498€ 1 357€ 1 291€ 1 726€
10
518
Ostatné služby
29 918€ 27 141€ 41 842€ 26 656€ 28 086€ 47 011€ 26 343€ 26 621€ 23 219€ 21 090€ 20 351€ 26 135€ 22 213€ 22 007€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
441 775€ 417 503€ 363 333€ 310 035€ 288 074€ 258 698€ 242 328€ 233 941€ 215 092€ 201 151€ 193 853€ 178 819€ 181 422€ 169 323€
12
521
Mzdové náklady
312 118€ 301 115€ 257 890€ 222 552€ 204 739€ 184 128€ 174 183€ 168 859€ 153 044€ 144 379€ 139 911€ 130 995€ 133 474€ 123 315€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
109 068€ 98 205€ 89 180€ 76 532€ 70 639€ 62 917€ 59 107€ 57 505€ 53 721€ 49 363€ 46 476€ 39 143€ 42 814€ 39 501€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
5 219€ 5 703€ 5 386€ 5 088€ 5 957€ 4 680€ 3 671€ 3 682€ 3 130€ 2 009€ 3 092€ 2 225€ 1 637€ 1 992€
15
527
Zákonné sociálne náklady
15 370€ 12 480€ 10 878€ 5 862€ 6 739€ 6 973€ 5 367€ 3 896€ 4 195€ 4 250€ 3 504€ 5 902€ 2 874€ 3 320€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 000€ 1 150€ 870€ 554€ 623€ 1 195€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
2 296€ 1 276€ 699€ 581€ 643€ 664€ 852€ 459€ 260€ 0€ 0€ 48€ 590€ 996€
20
538
Ostatné dane a poplatky
2 296€ 1 276€ 699€ 581€ 643€ 664€ 852€ 459€ 260€ 0€ 0€ 48€ 590€ 996€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
8 419€ 4 401€ 5 402€ 3 653€ 14 147€ 5 481€ 3 794€ 4 733€ 10 719€ 5 988€ 5 544€ 44 953€ 7 564€ 6 672€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
17€ 0€ 0€ 7€ 6 944€ 0€ 330€ 0€ 0€ 16€ 0€ 38 008€ 84€ 2 423€
23
542
Predaný materiál
440€ 1 373€ 481€ 344€ 1 797€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 252€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 6€ 60€ 0€ 63€ 0€ 0€ 0€ 100€ 0€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 814€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
7 962€ 3 028€ 4 915€ 3 242€ 5 406€ 5 418€ 3 464€ 4 733€ 9 905€ 5 872€ 5 544€ 6 693€ 7 480€ 4 249€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
112 913€ 105 026€ 93 654€ 86 441€ 61 482€ 87 925€ 83 845€ 109 742€ 108 800€ 86 930€ 82 041€ 57 949€ 42 870€ 48 363€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
111 713€ 103 826€ 92 454€ 85 441€ 60 482€ 86 925€ 82 845€ 106 541€ 97 135€ 77 797€ 76 403€ 55 930€ 38 840€ 37 044€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
1 200€ 1 200€ 1 200€ 1 000€ 1 000€ 1 000€ 1 000€ 3 201€ 11 664€ 9 133€ 5 638€ 2 019€ 4 030€ 11 319€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 201€ 11 664€ 9 133€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
1 200€ 1 200€ 1 200€ 1 000€ 1 000€ 1 000€ 1 000€ 0€ 0€ 0€ 5 638€ 2 019€ 4 030€ 11 319€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
6 924€ 4 460€ 6 212€ 6 433€ 6 060€ 3 492€ 3 744€ 3 843€ 4 280€ 729€ 762€ 882€ 927€ 1 162€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 97€ 465€
47
568
Ostatné finančné náklady
6 924€ 4 460€ 6 212€ 6 433€ 6 060€ 3 492€ 3 744€ 3 843€ 4 280€ 729€ 762€ 882€ 830€ 697€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
1 692€ 1 386€ 2 065€ 1 271€ 4 539€ 1 946€ 1 956€ 62€ 0€ 0€ 0€ 300€ 2€ 66€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
306€ 0€ 179€ 0€ 3 859€ 1 946€ 1 956€ 62€ 0€ 0€ 0€ 300€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
1 386€ 1 386€ 1 886€ 1 271€ 680€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 66€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
761 268€ 696 622€ 639 198€ 564 693€ 486 169€ 489 699€ 471 698€ 450 548€ 452 095€ 415 324€ 434 194€ 398 954€ 344 753€ 324 204€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
37 848€ 26 222€ 36 941€ 28 040€ 29 000€ 25 857€ 24 785€ 20 906€ 21 857€ 19 278€ 18 782€ 19 196€ 27 887€ 38 571€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 64€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
37 848€ 26 222€ 36 941€ 28 040€ 29 000€ 25 857€ 24 785€ 20 906€ 21 857€ 19 278€ 18 782€ 19 196€ 27 506€ 38 571€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 317€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
1 603€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ 375€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
1 603€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 375€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
433 137€ 417 637€ 419 876€ 369 403€ 329 976€ 294 776€ 257 355€ 233 030€ 207 374€ 194 921€ 194 218€ 166 678€ 199 983€ 188 176€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
417 785€ 402 290€ 405 814€ 355 072€ 315 674€ 281 220€ 245 108€ 220 327€ 195 957€ 185 858€ 184 581€ 156 618€ 190 057€ 182 301€
82
633
Výnosy z poplatkov
15 352€ 15 347€ 14 062€ 14 331€ 14 303€ 13 556€ 12 247€ 12 703€ 11 418€ 9 063€ 9 637€ 10 060€ 9 926€ 5 875€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
6 064€ 6 462€ 6 719€ 8 871€ 9 181€ 15 792€ 7 767€ 9 853€ 6 792€ 10 184€ 73 406€ 87 249€ 7 586€ 9 759€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
91€ 0€ 0€ 120€ 610€ 5 000€ 875€ 1 393€ 0€ 43€ 300€ 8 000€ 3 760€ 7 203€
85
642
Tržby z predaja materiálu
2 631€ 1 930€ 742€ 1 409€ 2 180€ 503€ 840€ 1 106€ 599€ 1 900€ 492€ 236€ 165€ 66€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 10€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 10€ 0€ 0€ 0€ 500€ 332€ 0€ 65€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 11€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
3 343€ 4 533€ 5 977€ 7 332€ 6 391€ 10 289€ 6 052€ 6 843€ 5 861€ 8 231€ 72 549€ 79 013€ 3 661€ 2 490€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
1 200€ 1 200€ 1 000€ 1 000€ 1 000€ 1 000€ 3 201€ 11 664€ 9 133€ 5 638€ 2 019€ 4 030€ 11 316€ 8 332€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
1 200€ 1 200€ 1 000€ 1 000€ 1 000€ 1 000€ 3 201€ 11 664€ 9 133€ 5 638€ 2 019€ 4 030€ 11 316€ 8 332€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 9 133€ 5 638€ 0€ 0€ 0€ 8 332€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
1 200€ 1 200€ 1 000€ 1 000€ 1 000€ 1 000€ 3 201€ 11 664€ 0€ 0€ 2 019€ 4 030€ 11 316€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 479€ 8€ 8€ 47€ 60€ 49€ 82€ 60€ 266€
102
662
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 10€ 8€ 8€ 8€ 60€ 49€ 26€ 60€ 100€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 56€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 469€ 0€ 0€ 39€ 0€ 0€ 0€ 0€ 166€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
3 074€ 0€ 0€ 0€ 9€ 7€ 6€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3€ 432€
110
672
Náhrady škôd
3 074€ 0€ 0€ 0€ 9€ 7€ 6€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 432€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
381 331€ 325 958€ 266 804€ 233 679€ 181 972€ 191 472€ 212 234€ 207 625€ 213 202€ 182 245€ 217 409€ 154 519€ 149 700€ 240 224€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
301 345€ 249 713€ 200 456€ 171 364€ 134 782€ 124 673€ 147 405€ 125 298€ 132 223€ 117 840€ 158 502€ 115 062€ 126 516€ 219 113€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
76 694€ 71 543€ 64 523€ 58 402€ 46 350€ 65 947€ 64 367€ 81 983€ 75 061€ 58 017€ 58 664€ 39 214€ 22 941€ 20 447€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 313€ 0€ 1 843€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
3 085€ 4 183€ 428€ 262€ 133€ 145€ 255€ 309€ 5 919€ 6 389€ 243€ 243€ 243€ 332€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
207€ 207€ 207€ 1 807€ 707€ 707€ 207€ 35€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 332€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 1 189€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
864 258€ 777 479€ 731 340€ 640 994€ 551 139€ 529 383€ 505 356€ 483 086€ 458 405€ 412 701€ 505 883€ 431 754€ 396 535€ 485 760€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
102 989€ 80 858€ 92 142€ 76 301€ 64 970€ 39 684€ 33 658€ 32 538€ 6 311€ -2 623€ 71 689€ 32 800€ 51 782€ 161 556€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 186€ 0€ 0€ 1€ 1€ 1€ 1€ 63€ 8€ 4€ 10€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
102 989€ 80 858€ 91 956€ 76 301€ 64 970€ 39 682€ 33 657€ 32 537€ 6 310€ -2 686€ 71 681€ 32 796€ 51 772€ 161 556€