Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
392 519€ 322 029€ 282 193€ 476 134€ 291 170€ 283 122€ 307 609€ 332 432€ 300 902€ 351 080€ 341 881€ 495 579€ 432 909€ 476 882€ 374 065€
02
501
Spotreba materiálu
220 106€ 185 067€ 156 914€ 348 459€ 166 718€ 149 497€ 169 885€ 176 952€ 169 846€ 197 535€ 178 152€ 251 535€ 182 900€ 199 043€ 217 592€
03
502
Spotreba energie
172 413€ 136 961€ 125 279€ 127 675€ 124 453€ 133 625€ 137 724€ 155 480€ 131 057€ 153 546€ 163 730€ 244 044€ 250 009€ 277 839€ 156 473€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
375 088€ 308 058€ 145 980€ 165 151€ 274 134€ 293 562€ 175 300€ 223 607€ 221 385€ 173 893€ 297 563€ 277 202€ 276 283€ 302 643€ 191 863€
07
511
Opravy a udržiavanie
77 826€ 13 601€ 21 803€ 33 894€ 74 804€ 148 301€ 26 859€ 87 777€ 69 016€ 70 077€ 142 781€ 29 238€ 71 452€ 81 535€ 30 766€
08
512
Cestovné
870€ 1 127€ 2 723€ 968€ 1 297€ 1 631€ 754€ 262€ 718€ 943€ 991€ 1 058€ 3 702€ 3 384€
09
513
Náklady na reprezentáciu
9 619€ 4 424€ 2 782€ 7 650€ 8 474€ 9 162€ 6 442€ 4 411€ 8 793€ 8 852€ 9 175€ 6 477€ 7 109€ 10 155€ 5 929€
10
518
Ostatné služby
286 773€ 290 034€ 120 268€ 120 883€ 189 889€ 134 802€ 140 368€ 130 666€ 143 315€ 94 246€ 144 664€ 240 496€ 196 664€ 207 251€ 151 784€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
2 323 311€ 2 148 169€ 1 984 630€ 1 971 788€ 1 745 387€ 1 645 580€ 1 514 621€ 1 394 618€ 1 306 759€ 1 234 553€ 1 294 818€ 1 295 800€ 1 335 850€ 1 282 929€ 1 210 639€
12
521
Mzdové náklady
1 644 664€ 1 512 638€ 1 382 847€ 1 401 346€ 1 241 396€ 1 165 428€ 1 076 156€ 987 761€ 931 296€ 877 806€ 924 347€ 929 343€ 962 847€ 928 866€ 847 376€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
569 408€ 529 235€ 505 722€ 486 821€ 427 457€ 406 135€ 373 910€ 343 844€ 321 532€ 306 000€ 309 463€ 312 028€ 312 051€ 305 198€ 286 750€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
10 132€ 9 891€ 10 380€ 10 278€ 10 968€ 8 532€ 7 974€ 8 065€ 8 012€ 7 592€ 7 714€ 7 689€ 8 524€ 8 299€ 7 450€
15
527
Zákonné sociálne náklady
99 107€ 96 404€ 85 681€ 73 344€ 65 565€ 65 486€ 56 581€ 54 947€ 45 919€ 43 156€ 53 294€ 46 740€ 52 428€ 40 566€ 36 473€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 32 590€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
41 494€ 42 143€ 30 724€ 33 546€ 2 556€ 3 059€ 3 015€ 3 370€ 3 007€ 3 841€ 5 619€ 11 429€ 4 673€ 3 453€ 2 450€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
41 494€ 42 143€ 30 724€ 33 546€ 2 556€ 3 059€ 3 015€ 3 370€ 3 007€ 3 841€ 5 619€ 11 429€ 4 673€ 3 453€ 2 450€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
139 318€ 128 564€ 67 918€ 150 218€ 100 282€ 129 915€ 122 690€ 137 711€ 89 264€ 178 376€ 98 048€ 73 299€ 98 757€ 74 511€ 43 536€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
6 569€ 3 738€ 7 369€ 2 268€ 21 787€ 4 045€ 45 558€ 1 218€ 4 468€ 16 407€ 14 461€ 6 026€ 5 177€ 15 118€ 4 425€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2€ 66€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
4 165€ 2 936€ 60€ 23 025€ 0€ 330€ 0€ 200€ 0€ 0€ 0€ 26€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
2 468€ 6 598€ 19 930€ 280€ 20 981€ 3 000€ 4 495€ 367€ 98 035€ 6 922€ 9 535€ 7 016€ 461€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
128 584€ 119 422€ 53 951€ 127 959€ 78 215€ 81 802€ 73 982€ 131 617€ 84 430€ 63 734€ 76 665€ 57 738€ 86 564€ 58 904€ 39 045€
28
549
Manká a škody
60€ 150€ 50€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
801 308€ 764 713€ 754 527€ 748 651€ 741 423€ 757 174€ 797 193€ 782 494€ 681 666€ 742 992€ 688 012€ 562 835€ 366 341€ 295 125€ 430 948€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
790 393€ 753 852€ 745 098€ 739 139€ 731 339€ 745 703€ 781 861€ 770 892€ 664 308€ 706 739€ 647 254€ 522 252€ 326 611€ 273 505€ 258 216€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
10 915€ 10 861€ 9 429€ 9 512€ 10 084€ 11 472€ 15 332€ 11 602€ 17 358€ 36 253€ 40 758€ 40 583€ 39 730€ 21 620€ 172 732€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
2 400€ 2 400€ 2 400€ 2 400€ 2 400€ 2 400€ 2 460€ 2 460€ 2 460€ 8 380€ 11 659€ 8 605€ 8 287€ 9 672€ 5 388€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
8 515€ 8 461€ 7 029€ 7 112€ 7 684€ 9 072€ 12 872€ 9 142€ 14 898€ 27 873€ 29 098€ 31 978€ 31 443€ 11 948€ 167 344€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
52 459€ 52 437€ 52 710€ 50 365€ 49 699€ 48 949€ 50 265€ 59 245€ 49 546€ 51 735€ 52 670€ 47 193€ 43 391€ 43 014€ 43 587€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 8 778€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
12 830€ 13 697€ 14 543€ 15 321€ 16 258€ 16 957€ 17 770€ 18 467€ 19 027€ 19 803€ 20 672€ 21 217€ 21 899€ 22 614€ 23 741€
43
563
Kurzové straty
1€ 46€ 35€ 14€ 0€ 49€ 6€ 79€ 126€ 2€ 67€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
39 627€ 38 740€ 38 121€ 35 044€ 33 406€ 31 992€ 32 481€ 32 000€ 30 470€ 31 926€ 31 919€ 25 850€ 21 490€ 20 333€ 19 846€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 266€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 266€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
2 394 011€ 1 708 572€ 1 701 891€ 1 790 220€ 1 506 647€ 1 367 892€ 1 318 229€ 1 243 671€ 1 125 989€ 1 055 462€ 1 036 707€ 1 019 038€ 1 052 872€ 985 339€ 963 776€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
1 767 545€ 1 326 083€ 1 352 767€ 1 422 036€ 1 176 608€ 1 058 111€ 1 073 652€ 1 037 792€ 929 299€ 894 287€ 885 022€ 870 288€ 925 318€ 837 035€ 805 056€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
500€ 100€ 100€ 50€ 1 350€ 50€ 340€ 570€ 1 500€ 4 150€ 664€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
626 466€ 382 490€ 349 124€ 368 184€ 329 539€ 309 681€ 244 328€ 205 829€ 195 340€ 160 521€ 151 218€ 148 060€ 125 899€ 144 154€ 158 004€
61
587
Náklady na ostatné transfery
150€ 0€ 0€ 604€ 127€ 120€ 155€ 0€ 52€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
6 519 507€ 5 474 686€ 5 020 573€ 5 386 074€ 4 711 298€ 4 529 254€ 4 288 923€ 4 177 148€ 3 778 518€ 3 791 932€ 3 815 317€ 3 782 375€ 3 611 076€ 3 463 896€ 3 261 130€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
179 276€ 166 720€ 142 328€ 193 792€ 185 504€ 190 102€ 169 694€ 203 878€ 186 753€ 151 646€ 131 880€ 123 904€ 106 659€ 94 810€ 102 371€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
179 276€ 166 720€ 142 328€ 193 792€ 185 504€ 190 102€ 169 694€ 203 878€ 186 445€ 151 355€ 131 568€ 123 590€ 106 405€ 94 454€ 102 371€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 308€ 291€ 313€ 314€ 254€ 356€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
5 256 148€ 4 856 719€ 4 683 935€ 4 664 308€ 4 288 828€ 3 918 093€ 3 614 525€ 3 199 909€ 2 860 129€ 2 751 975€ 2 919 436€ 2 854 606€ 2 604 161€ 2 924 905€ 2 990 121€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
5 056 888€ 4 665 099€ 4 507 113€ 4 523 495€ 4 124 059€ 3 771 036€ 3 458 659€ 3 044 868€ 2 715 690€ 2 602 975€ 2 758 523€ 2 685 056€ 2 405 960€ 2 721 581€ 2 796 126€
82
633
Výnosy z poplatkov
199 260€ 191 620€ 176 822€ 140 814€ 164 769€ 147 057€ 155 866€ 155 040€ 144 440€ 149 000€ 160 914€ 169 550€ 198 201€ 203 324€ 193 995€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
576 287€ 290 518€ 359 620€ 437 710€ 421 827€ 481 844€ 631 586€ 515 393€ 507 822€ 453 513€ 445 036€ 650 035€ 585 810€ 669 603€ 696 293€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
122 983€ 669€ 15 108€ 4 391€ 21 228€ 4 593€ 112 472€ 1 218€ 5 242€ 13 544€ 17 761€ 5 805€ 6 102€ 36 213€ 9 012€
85
642
Tržby z predaja materiálu
1 185€ 1 477€ 2 245€ 1 229€ 375€ 485€ 647€ 519€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
91€ 149€ 149€ 630€ 64€ 14€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
12 842€ 648€ 14€ 961€ 150€ 196€ 4 639€ 777€ 2 474€ 1 431€ 2 230€ 1 583€ 1 643€ 1 877€ 1 062€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
439 186€ 287 575€ 342 104€ 430 498€ 400 010€ 476 570€ 513 813€ 512 879€ 500 106€ 438 538€ 425 045€ 642 647€ 578 065€ 631 513€ 686 219€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
15 248€ 12 912€ 13 625€ 32 291€ 15 801€ 32 918€ 15 938€ 17 236€ 26 443€ 120 390€ 29 335€ 35 389€ 22 719€ 162 770€ 618 046€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
15 248€ 12 912€ 13 625€ 32 291€ 15 801€ 32 918€ 15 938€ 17 236€ 26 443€ 120 390€ 29 335€ 35 389€ 22 719€ 162 770€ 618 046€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6 972€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
2 400€ 2 400€ 2 400€ 2 400€ 2 400€ 2 460€ 2 460€ 2 460€ 7 236€ 11 659€ 8 605€ 8 286€ 9 672€ 5 388€ 103€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
12 848€ 10 512€ 11 225€ 29 891€ 13 401€ 30 458€ 13 478€ 14 776€ 19 207€ 108 730€ 20 730€ 27 103€ 13 047€ 157 382€ 610 971€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
30€ 4 830€ 13 877€ 25 251€ 6 194€ 3 036€ 2 115€ 14 389€ 6 182€ 13 178€ 12 698€ 37 633€ 5 462€ 3 601€ 17 127€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 13 200€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
30€ 47€ 28€ 81€ 247€ 309€ 362€ 130€ 266€ 381€ 1 072€ 723€ 1 267€ 3 600€ 15 680€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 10€ 1€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
4 782€ 13 850€ 25 170€ 5 947€ 2 726€ 1 754€ 1 059€ 5 916€ 12 798€ 11 626€ 36 910€ 4 185€ 0€ 1 446€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
860 820€ 1 030 405€ 801 754€ 830 845€ 564 417€ 585 631€ 677 548€ 654 138€ 638 050€ 769 597€ 784 129€ 739 243€ 449 642€ 447 961€ 144 747€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
316 924€ 508 801€ 331 684€ 353 690€ 95 564€ 99 283€ 142 125€ 124 062€ 155 841€ 189 514€ 230 510€ 295 617€ 319 654€ 365 760€ 69 123€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
408 948€ 400 317€ 379 382€ 379 061€ 377 728€ 396 944€ 421 172€ 419 410€ 416 215€ 548 111€ 516 605€ 410 094€ 114 201€ 72 751€ 66 367€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
9 239€ 3 707€ 8 694€ 5 577€ 7 160€ 6 284€ 24 379€ 21 461€ 33 876€ 1 748€ 1 500€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
71 201€ 53 861€ 58 590€ 56 427€ 56 258€ 55 206€ 67 885€ 66 075€ 7 131€ 6 841€ 6 504€ 5 194€ 417€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
54 507€ 63 719€ 23 404€ 36 089€ 27 708€ 27 914€ 21 987€ 23 131€ 24 988€ 23 384€ 29 010€ 28 338€ 15 370€ 9 450€ 9 257€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
6 887 808€ 6 362 102€ 6 015 140€ 6 184 197€ 5 482 571€ 5 211 623€ 5 111 405€ 4 604 943€ 4 225 379€ 4 260 300€ 4 322 514€ 4 440 810€ 3 774 453€ 4 303 650€ 4 568 705€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
368 301€ 887 416€ 994 567€ 798 124€ 771 272€ 682 370€ 822 482€ 427 795€ 446 861€ 468 368€ 507 197€ 658 435€ 163 377€ 839 754€ 1 307 575€
136
591
Splatná daň z príjmov
6€ 9€ 5€ 15€ 47€ 59€ 68€ 24€ 51€ 72€ 203€ 293€ 238€ 683€ 2 689€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
368 295€ 887 407€ 994 562€ 798 108€ 771 226€ 682 311€ 822 414€ 427 771€ 446 810€ 468 297€ 506 994€ 658 142€ 163 139€ 839 071€ 1 304 886€