Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
70 973€ 53 291€ 39 291€ 63 257€ 53 354€ 52 921€ 43 630€ 58 036€ 42 652€ 36 081€ 32 417€ 34 452€ 28 271€ 33 244€ 52 613€
02
501
Spotreba materiálu
58 270€ 38 208€ 26 143€ 49 108€ 40 292€ 37 547€ 26 527€ 41 360€ 27 618€ 19 184€ 16 503€ 19 739€ 14 488€ 20 587€ 42 920€
03
502
Spotreba energie
12 633€ 14 849€ 13 109€ 14 008€ 12 573€ 11 308€ 14 225€ 13 252€ 12 298€ 14 993€ 13 480€ 12 684€ 11 952€ 10 756€ 6 838€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
70€ 234€ 40€ 141€ 490€ 4 067€ 2 878€ 3 424€ 2 737€ 1 904€ 2 434€ 2 029€ 1 831€ 1 901€ 1 859€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 996€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
66 100€ 57 452€ 28 683€ 42 938€ 41 849€ 73 112€ 34 374€ 26 874€ 35 735€ 83 307€ 30 382€ 24 873€ 45 931€ 23 099€ 30 339€
07
511
Opravy a udržiavanie
19 510€ 28 767€ 4 970€ 9 994€ 2 655€ 46 423€ 4 008€ 2 796€ 12 674€ 62 709€ 8 829€ 3 861€ 1 692€ 1 204€ 10 888€
08
512
Cestovné
117€ 0€ 151€ 459€ 166€ 195€ 218€ 180€ 401€ 187€ 434€ 320€ 470€ 450€ 299€
09
513
Náklady na reprezentáciu
1 567€ 236€ 166€ 1 971€ 1 713€ 904€ 457€ 629€ 540€ 237€ 257€ 140€ 375€ 144€ 66€
10
518
Ostatné služby
44 907€ 28 449€ 23 395€ 30 514€ 37 314€ 25 591€ 29 691€ 23 269€ 22 121€ 20 174€ 20 861€ 20 552€ 43 394€ 21 301€ 19 086€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
370 025€ 317 214€ 303 133€ 323 276€ 261 763€ 237 567€ 223 017€ 225 015€ 186 774€ 159 537€ 164 142€ 157 489€ 136 914€ 140 194€ 130 883€
12
521
Mzdové náklady
268 094€ 229 184€ 222 476€ 233 710€ 189 025€ 172 202€ 160 229€ 163 069€ 137 043€ 116 423€ 120 310€ 114 492€ 99 577€ 104 664€ 98 685€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
88 468€ 78 529€ 72 567€ 79 170€ 64 718€ 56 492€ 53 279€ 55 785€ 45 496€ 39 225€ 39 501€ 37 759€ 32 787€ 31 236€ 29 244€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
7€ 4€ 4€ 4€ 3€ 1€ 1€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
13 457€ 9 498€ 8 086€ 10 391€ 8 017€ 8 871€ 9 508€ 6 161€ 4 235€ 3 890€ 4 331€ 5 238€ 4 550€ 4 294€ 2 954€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
4€ 5€ 5€ 5€ 5€ 4€ 5€ 5€ 5€ 5€ 5€ 5€ 4€ 0€ 0€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
4€ 5€ 5€ 5€ 5€ 4€ 5€ 5€ 5€ 5€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
0€ 0€ 0€ 0€ 5€ 5€ 4€ 0€ 0€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
997€ 5 224€ 85€ 827€ 492€ 1 181€ 326€ 0€ 0€ 1 208€ 1 058€ 18€ 714€ 2 387€ 33€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
9€ 113€ 0€ 0€ 14€ 1 012€ 0€ 0€ 2 386€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
5€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 6€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
997€ 5 224€ 85€ 827€ 487€ 1 172€ 213€ 0€ 0€ 1 195€ 40€ 18€ 714€ 1€ 33€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
122 419€ 43 176€ 43 479€ 40 652€ 29 135€ 25 734€ 44 763€ 42 192€ 47 164€ 48 554€ 45 179€ 40 698€ 32 511€ 16 410€ 14 334€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
122 419€ 43 176€ 42 759€ 39 932€ 28 415€ 25 014€ 44 043€ 41 472€ 36 842€ 34 405€ 34 383€ 32 643€ 25 611€ 9 614€ 8 829€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
720€ 720€ 720€ 720€ 720€ 720€ 10 322€ 14 149€ 10 796€ 8 055€ 6 900€ 6 796€ 5 505€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
720€ 720€ 720€ 720€ 720€ 720€ 10 322€ 14 149€ 10 796€ 8 055€ 6 900€ 6 796€ 5 505€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
6 496€ 11 625€ 15 423€ 13 776€ 4 216€ 3 654€ 2 924€ 1 320€ 1 428€ 1 799€ 2 509€ 2 465€ 5 036€ 1 220€ 1 128€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
109€ 78€ 97€ 2 394€ 148€ 19€ 137€ 277€ 440€ 673€ 1 413€ 1 073€ 3 334€ 463€ 531€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
6 387€ 11 546€ 15 326€ 11 382€ 4 068€ 3 635€ 2 787€ 1 043€ 987€ 1 125€ 1 096€ 1 392€ 1 702€ 752€ 597€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
1 297€ 1 643€ 330€ 3 065€ 2 579€ 248€ 2 019€ 1 590€ 1 982€ 132€ 0€ 0€ 725€ 0€ 0€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
13€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
300€ 221€ 330€ 495€ 428€ 235€ 92€ 106€ 111€ 132€ 0€ 0€ 725€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
997€ 1 422€ 2 570€ 2 151€ 1 926€ 1 484€ 1 871€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
638 312€ 489 631€ 430 428€ 487 795€ 393 392€ 394 421€ 351 058€ 355 032€ 315 740€ 330 623€ 275 693€ 260 000€ 250 106€ 216 554€ 229 330€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
21 200€ 30 918€ 16 559€ 22 170€ 18 481€ 16 012€ 13 198€ 11 206€ 10 487€ 11 430€ 12 125€ 8 016€ 4 949€ 5 125€ 4 376€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
8 361€ 0€ 0€ 0€ 25€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 376€
67
602
Tržby z predaja služieb
21 200€ 22 557€ 16 559€ 22 050€ 17 606€ 15 703€ 12 943€ 10 873€ 10 359€ 11 406€ 12 125€ 8 016€ 4 949€ 5 125€ 0€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
120€ 875€ 309€ 256€ 332€ 128€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 42€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 42€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
371 207€ 329 431€ 318 794€ 308 479€ 264 737€ 239 665€ 226 984€ 203 117€ 188 445€ 173 219€ 155 281€ 142 553€ 126 526€ 146 628€ 155 214€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
345 763€ 309 215€ 299 728€ 293 881€ 250 407€ 226 206€ 213 906€ 191 067€ 176 254€ 161 458€ 144 253€ 132 275€ 116 019€ 138 234€ 147 480€
82
633
Výnosy z poplatkov
25 445€ 20 216€ 19 066€ 14 598€ 14 330€ 13 459€ 13 078€ 12 050€ 12 191€ 11 761€ 11 028€ 10 278€ 10 507€ 8 394€ 7 734€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
6 328€ 2 946€ 4 609€ 7 143€ 3 345€ 1 996€ 15 305€ 1 415€ 1 366€ 13 553€ 1 444€ 716€ 430€ 693€ 1 467€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
600€ 8 596€ 0€ 0€ 138€ 0€ 0€ 0€ 0€ 100€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 205€ 25€ 0€ 50€ 272€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
6 328€ 2 946€ 4 609€ 6 543€ 3 345€ 1 996€ 6 708€ 1 415€ 1 366€ 13 415€ 1 239€ 691€ 430€ 643€ 1 095€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
720€ 720€ 1 446€ 9€ 720€ 9 602€ 14 149€ 10 796€ 8 055€ 6 900€ 6 796€ 5 505€ 4 382€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
720€ 720€ 1 446€ 9€ 720€ 9 602€ 14 149€ 10 796€ 8 055€ 6 900€ 6 796€ 5 505€ 4 382€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2€ 5 505€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
720€ 720€ 1 446€ 9€ 720€ 9 602€ 14 149€ 10 796€ 8 055€ 6 900€ 6 794€ 0€ 4 382€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
16 109€ 8€ 275€ 228€ 44€ 10€ 30€ 84€ 8€ 1 512€ 68€ 49€ 147€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
2€ 8€ 13€ 0€ 1€ 9€ 30€ 33€ 8€ 8€ 14€ 42€ 42€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4€ 7€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
16 107€ 263€ 227€ 43€ 1€ 0€ 51€ 0€ 1 504€ 50€ 0€ 105€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
748€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 862€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
748€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 862€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
209 867€ 158 760€ 125 808€ 148 115€ 106 888€ 147 445€ 122 215€ 127 785€ 105 082€ 147 530€ 103 273€ 97 590€ 102 831€ 61 598€ 69 927€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
2 870€ 639€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
1 309€ 1 309€ 1 301€ 2 318€ 1 155€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
97 681€ 125 982€ 93 455€ 117 267€ 82 288€ 123 240€ 88 647€ 97 624€ 78 886€ 123 843€ 81 005€ 75 964€ 81 840€ 60 389€ 69 309€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
102 737€ 23 229€ 22 812€ 20 195€ 16 656€ 15 073€ 25 474€ 24 077€ 23 439€ 21 194€ 21 029€ 21 344€ 14 671€ 932€ 498€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6 081€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
2 110€ 2 110€ 2 110€ 2 110€ 2 110€ 2 110€ 4 219€ 4 086€ 769€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
3 000€ 3 100€ 3 100€ 3 195€ 3 150€ 3 065€ 1 061€ 170€ 160€ 354€ 110€ 282€ 239€ 277€ 120€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
3 030€ 3 030€ 3 030€ 3 030€ 1 529€ 1 088€ 2 175€ 1 828€ 1 828€ 2 139€ 1 129€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
608 602€ 522 775€ 481 879€ 487 383€ 395 172€ 405 356€ 378 466€ 353 135€ 319 558€ 356 614€ 280 186€ 257 287€ 242 462€ 219 640€ 235 513€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
-29 711€ 33 144€ 51 451€ -412€ 1 780€ 10 935€ 27 408€ -1 896€ 3 818€ 25 991€ 4 493€ -2 713€ -7 644€ 3 086€ 6 183€
136
591
Splatná daň z príjmov
1€ 1€ 0€ 0€ 2€ 5€ 6€ 1€ 2€ 0€ 8€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
-29 711€ 33 144€ 51 451€ -413€ 1 779€ 10 935€ 27 408€ -1 898€ 3 812€ 25 985€ 4 491€ -2 715€ -7 644€ 3 078€ 6 183€