Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy
(r. 002 až r. 005)
32 201€ 24 878€ 15 918€ 16 058€ 15 414€ 13 680€ 10 406€ 24 448€ 12 260€ 16 735€ 21 572€ 28 290€
02
501
Spotreba materiálu
26 240€ 19 526€ 10 360€ 11 114€ 10 196€ 9 066€ 6 028€ 17 295€ 6 722€ 10 301€ 13 552€ 19 808€
03
502
Spotreba energie
5 962€ 5 352€ 5 559€ 4 944€ 5 217€ 4 614€ 4 378€ 7 153€ 5 538€ 6 434€ 8 020€ 8 482€
06
51
Služby
(r. 007 až r. 010)
55 310€ 32 074€ 37 861€ 44 088€ 44 419€ 27 256€ 25 920€ 30 958€ 25 251€ 22 634€ 25 429€ 69 000€
07
511
Opravy a udržiavanie
8 519€ 3 220€ 5 531€ 12 189€ 2 604€ 4 121€ 3 406€ 10 195€ 6 009€ 5 013€ 6 242€ 51 057€
08
512
Cestovné
316€ 83€ 24€ 49€ 270€ 36€ 231€ 186€ 189€ 78€ 466€
09
513
Náklady na reprezentáciu
3 108€ 2 453€ 3 654€ 3 496€ 1 311€ 2 747€ 1 481€ 914€ 3 551€ 2 997€ 3 579€ 5 482€
10
518
Ostatné služby
43 367€ 26 317€ 28 676€ 28 379€ 40 455€ 20 118€ 20 997€ 19 617€ 15 505€ 14 435€ 15 530€ 11 995€
11
52
Osobné náklady
(r. 012 až r. 016)
121 947€ 112 390€ 99 249€ 110 647€ 93 682€ 79 353€ 71 926€ 77 012€ 88 494€ 83 696€ 70 343€ 62 153€
12
521
Mzdové náklady
86 194€ 79 755€ 70 474€ 78 299€ 65 902€ 56 951€ 52 028€ 56 082€ 64 312€ 61 567€ 53 425€ 46 589€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
31 302€ 28 468€ 25 220€ 27 953€ 23 947€ 20 085€ 18 719€ 19 653€ 22 770€ 20 772€ 15 901€ 14 628€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
1 515€ 1 434€ 1 108€ 1 012€ 971€ 938€ 882€ 869€ 837€ 842€ 784€ 732€
15
527
Zákonné sociálne náklady
2 936€ 2 733€ 2 447€ 3 383€ 2 863€ 1 380€ 297€ 408€ 575€ 515€ 233€ 204€
17
53
Dane a poplatky
(r. 018 až r. 020)
538€ 810€ 387€ 103€ 102€ 132€ 74€ 0€ 232€ 16€ 0€ 58€
20
538
Ostatné dane a poplatky
538€ 810€ 387€ 103€ 102€ 132€ 74€ 0€ 232€ 16€ 0€ 58€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
(r. 022 až r. 028)
5 917€ 7 080€ 23 333€ 3 463€ 3 548€ 36 528€ 4 565€ 3 723€ 5 518€ 3 450€ 5 126€ 3 847€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
239€ 2 776€ 19 791€ 146€ 0€ 31 852€ 143€ 56€ 2 936€ 136€ 1 481€ 2 699€
23
542
Predaný materiál
177€ 236€ 236€ 152€ 282€ 313€ 113€ 528€ 139€ 165€ 223€ 279€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
5 500€ 4 068€ 3 306€ 3 165€ 3 266€ 4 363€ 4 309€ 3 139€ 2 443€ 3 149€ 3 422€ 869€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)
26 582€ 24 686€ 19 644€ 18 851€ 18 222€ 26 780€ 28 368€ 27 795€ 23 910€ 18 678€ 18 864€ 8 590€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
25 082€ 23 386€ 18 344€ 17 551€ 16 922€ 25 480€ 26 842€ 26 465€ 21 790€ 17 520€ 16 074€ 8 092€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
(r. 032 až r. 035)
1 500€ 1 300€ 1 300€ 1 300€ 1 300€ 1 300€ 1 526€ 1 330€ 2 120€ 1 158€ 2 790€ 498€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 120€ 1 158€ 0€ 498€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
1 500€ 1 300€ 1 300€ 1 300€ 1 300€ 1 300€ 1 526€ 1 330€ 0€ 0€ 2 778€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 12€ 0€
40
56
Finančné náklady
(r. 041 až r. 048)
2 148€ 1 621€ 1 571€ 1 300€ 2 065€ 2 408€ 2 255€ 2 418€ 6 999€ 7 536€ 1 203€ 548€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 832€ 402€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
2 148€ 1 621€ 1 571€ 1 300€ 2 065€ 2 408€ 2 255€ 2 418€ 6 167€ 6 520€ 1 203€ 548€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 614€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
(r. 055 až r. 063)
128 221€ 114 752€ 74 693€ 59 032€ 56 522€ 55 423€ 49 851€ 48 131€ 47 290€ 46 934€ 45 284€ 42 551€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
124 015€ 110 789€ 72 616€ 57 208€ 54 550€ 52 427€ 47 932€ 47 681€ 46 489€ 45 923€ 45 284€ 42 524€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
3 257€ 992€ 1 297€ 937€ 1 077€ 1 296€ 1 111€ 0€ 801€ 1 011€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
949€ 1 967€ 780€ 887€ 896€ 701€ 807€ 450€ 0€ 0€ 0€ 27€
61
587
Náklady na ostatné transfery
1 004€ 0€ 0€ 1 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet
(r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)
372 864€ 318 290€ 272 656€ 253 543€ 233 975€ 241 561€ 193 364€ 214 485€ 209 954€ 199 679€ 187 821€ 215 037€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar
(r. 066 až r. 068)
1 151€ 2 768€ 1 119€ 891€ 982€ 1 689€ 1 314€ 914€ 1 206€ 1 637€ 680€ 1 902€
67
602
Tržby z predaja služieb
1 151€ 2 768€ 1 119€ 891€ 982€ 1 689€ 1 314€ 914€ 1 206€ 1 637€ 680€ 1 902€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov
(r. 080 až r. 082)
385 722€ 354 999€ 291 027€ 267 812€ 235 607€ 209 874€ 195 472€ 187 649€ 211 747€ 157 763€ 188 113€ 200 710€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
372 514€ 342 444€ 278 710€ 255 568€ 225 123€ 199 613€ 185 439€ 177 480€ 175 557€ 149 637€ 181 457€ 191 950€
82
633
Výnosy z poplatkov
13 208€ 12 555€ 12 317€ 12 243€ 10 484€ 10 261€ 10 033€ 10 169€ 36 190€ 8 126€ 6 656€ 8 760€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
(r. 084 až r. 089)
3 704€ 5 407€ 379 845€ 2 276€ 3 478€ 59 863€ 8 084€ 3 954€ 43 909€ 7 482€ 2 969€ 359 553€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
239€ 2 776€ 364 027€ 146€ 0€ 56 015€ 176€ 235€ 41 585€ 5 960€ 1 481€ 2 443€
85
642
Tržby z predaja materiálu
177€ 236€ 236€ 152€ 282€ 313€ 113€ 528€ 139€ 165€ 223€ 279€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
576€ 92€ 31€ 31€ 55€ 35€ 140€ 0€ 40€ 98€ 0€ 43€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
2 711€ 2 303€ 15 551€ 1 947€ 3 141€ 3 500€ 7 655€ 3 192€ 2 145€ 1 259€ 1 265€ 356 788€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 091 + r. 096 +r. 099)
1 300€ 1 300€ 1 300€ 1 300€ 1 300€ 1 526€ 1 330€ 2 120€ 1 158€ 2 778€ 498€ 644€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti
(r. 092 až r. 095)
1 300€ 1 300€ 1 300€ 1 300€ 1 300€ 1 526€ 1 330€ 2 120€ 1 158€ 2 778€ 498€ 644€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 2 120€ 1 158€ 2 778€ 498€ 644€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
1 300€ 1 300€ 1 300€ 1 300€ 1 300€ 1 526€ 1 330€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy
(r. 101 až r. 108)
10 028€ 16€ 12€ 17€ 14€ 13€ 57€ 27€ 23€ 75€ 135€
102
662
Úroky
16€ 12€ 17€ 14€ 13€ 57€ 27€ 23€ 75€ 135€
108
668
Ostatné finančné výnosy
10 028€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
(r. 125 až r. 133)
43 489€ 44 231€ 24 026€ 27 068€ 25 821€ 20 162€ 18 439€ 33 249€ 28 952€ 34 684€ 21 632€ 10 858€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
7 030€ 6 917€ 11 594€ 15 592€ 14 580€ 3 510€ 1 307€ 17 551€ 19 125€ 27 562€ 16 912€ 4 583€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
7 528€ 7 451€ 6 190€ 7 050€ 7 149€ 12 574€ 12 574€ 12 440€ 6 652€ 1 392€ 1 392€ 415€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 804€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
3 000€ 3 600€ 94€ 952€ 681€ 170€ 955€ 533€ 586€ 3 739€ 534€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
25 932€ 26 262€ 6 148€ 3 474€ 3 411€ 3 908€ 3 603€ 2 725€ 2 589€ 1 991€ 2 794€ 3 056€
134
 
Účtová trieda 6 súčet
(r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)
445 394€ 408 721€ 697 316€ 299 358€ 267 204€ 293 128€ 224 652€ 227 943€ 286 999€ 204 367€ 213 967€ 573 802€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením
(r. 134 mínus r. 064)
(+/-)
72 530€ 90 431€ 424 660€ 45 816€ 33 229€ 51 567€ 31 288€ 13 458€ 77 045€ 4 688€ 26 146€ 358 765€
136
591
Splatná daň z príjmov
2€ 3€ 2€ 1€ 59€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus
(r. 136, r. 137)
(+/-)
72 530€ 90 431€ 424 660€ 45 814€ 33 226€ 51 564€ 31 286€ 13 399€ 77 045€ 4 688€ 26 146€ 358 765€