Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
14 142 328€ 13 515 948€ 12 857 221€ 12 031 152€ 11 372 979€ 11 032 291€ 10 865 552€ 10 768 902€ 10 510 476€ 8 440 220€ 7 313 364€ 6 286 416€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
9 633 079€ 8 993 936€ 9 087 293€ 8 932 013€ 8 882 734€ 8 772 877€ 8 981 176€ 9 195 546€ 9 265 982€ 7 496 910€ 6 261 028€ 5 248 556€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
(r. 004 až 010))
21 874€ 8 860€ 8 860€ 8 860€ 7 310€ 0€ 2 219€ 4 442€ 6 927€ 896€ 1 530€ 2 165€
005
2.
Softvér
(013) -
(073+091AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 219€ 4 442€ 6 927€ 896€ 1 530€ 2 165€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
(019) -
(079+091AÚ))
21 874€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku
(041) -
(093))
0€ 8 860€ 8 860€ 8 860€ 7 310€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
(r. 012 až 023))
8 945 800€ 8 319 671€ 8 413 027€ 8 257 747€ 8 210 019€ 8 107 472€ 8 313 552€ 8 525 699€ 8 593 650€ 6 830 609€ 5 594 125€ 4 580 986€
012
A.II.1.
Pozemky
(031) -
(092AÚ))
258 147€ 165 384€ 163 874€ 145 868€ 143 525€ 141 302€ 139 328€ 126 653€ 125 316€ 79 184€ 58 898€ 73 765€
013
2.
Umelecké diela a zbierky
(032) -
(092AÚ))
40 724€ 40 724€ 40 724€ 40 724€ 40 724€ 40 724€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby
(021) -
(081+092AÚ))
8 110 936€ 7 478 134€ 7 492 405€ 7 206 714€ 6 892 710€ 7 119 369€ 7 284 958€ 7 502 391€ 5 882 663€ 4 660 648€ 3 274 293€ 3 254 300€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
(022) -
(082+092AÚ))
84 097€ 83 162€ 92 360€ 94 282€ 139 722€ 206 025€ 277 052€ 341 240€ 359 851€ 27 618€ 8 663€ 11 927€
017
6.
Dopravné prostriedky
(023) -
(083+092AÚ))
170 270€ 208 163€ 294 993€ 180 002€ 245 145€ 308 550€ 351 359€ 401 737€ 453 776€ 3 493€ 5 691€ 11 381€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(042) -
(094))
281 626€ 344 104€ 328 670€ 590 157€ 748 193€ 291 503€ 260 855€ 153 678€ 1 772 044€ 2 059 666€ 2 246 580€ 1 229 613€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
(r. 025 až 032))
665 405€ 665 405€ 665 405€ 665 405€ 665 405€ 665 405€ 665 405€ 665 405€ 665 405€ 665 405€ 665 373€ 665 405€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely
(063) -
(096AÚ))
665 405€ 665 405€ 665 405€ 665 405€ 665 405€ 665 405€ 665 405€ 665 405€ 665 405€ 665 405€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
(069) -
(096AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 665 373€ 665 405€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
4 503 001€ 4 511 244€ 3 762 191€ 3 091 907€ 2 483 377€ 2 253 344€ 1 879 611€ 1 568 885€ 1 228 967€ 940 485€ 1 037 128€ 1 034 923€
034
B.I.
Zásoby súčet
(r. 035 až 039))
73 357€ 49 004€ 18 289€ 21 390€ 23 994€ 17 882€ 15 184€ 21 648€ 24 705€ 20 748€ 25 556€ 40 170€
035
B.I.1.
Materiál
(112 + 119) -
(191))
73 357€ 49 004€ 18 289€ 21 390€ 23 994€ 17 882€ 15 184€ 21 648€ 24 705€ 20 748€ 25 556€ 40 170€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 041 až r. 047))
31 844€ 7 528€ 8 910€ 13 873€ 13 128€ 16 043€ 22 807€ 21 030€ 23 122€ 29 801€ 33 047€ 32 252€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351))
586€ 137€ 154€ 203€ 143€ 1 183€ 158€ 58€ 123€ 53€ 53€ 1 258€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(355))
31 258€ 7 391€ 8 756€ 10 798€ 12 985€ 14 771€ 16 613€ 18 529€ 22 999€ 29 748€ 32 994€ 30 118€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(357))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6 036€ 2 443€ 0€ 0€ 0€ 876€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania
(359))
0€ 0€ 0€ 2 872€ 0€ 89€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet
(r. 061 až 084))
146 568€ 140 169€ 149 321€ 117 364€ 111 943€ 124 636€ 128 205€ 142 793€ 169 236€ 162 397€ 173 673€ 154 459€
061
B.IV.1
Odberatelia
(311AÚ) -
(391AÚ))
65 652€ 58 943€ 61 444€ 49 174€ 43 255€ 40 967€ 41 239€ 43 450€ 136€ 136€ 136€ 136€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky
(314) -
(391AÚ))
252€ 1 860€ 210€ 150€ 433€ 150€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
065
5.
Ostatné pohľadávky
(315AÚ) -
(391AÚ))
0€ 325€ 3 185€ 3 152€ 2 651€ 9 818€ 2 707€ 9 976€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
(318) -
(391AÚ))
74 626€ 69 654€ 74 925€ 57 806€ 57 313€ 65 070€ 63 948€ 67 196€ 139 213€ 133 754€ 125 654€ 108 940€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov
(319) -
(391AÚ))
2 724€ 4 359€ 3 802€ 3 408€ 4 076€ 3 784€ 10 345€ 9 863€ 20 465€ 19 263€ 42 573€ 40 132€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom
(335AÚ) -
(391AÚ))
2 338€ 1 703€ 1 300€ 1 250€ 1 375€ 1 600€ 1 516€ 1 695€ 1 403€ 822€ 847€ 802€
081
21.
Iné pohľadávky
(378AÚ) -
(391AÚ))
975€ 2 751€ 3 161€ 2 423€ 2 840€ 3 247€ 8 450€ 10 614€ 8 019€ 8 422€ 4 463€ 4 449€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy
(372AÚ) -
(391AÚ))
0€ 575€ 1 294€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet
(r. 086 až 097))
4 251 232€ 4 314 544€ 3 585 672€ 2 939 279€ 2 330 984€ 2 088 119€ 1 703 415€ 1 383 414€ 1 011 904€ 727 539€ 804 540€ 808 042€
086
B.V.1.
Pokladnica
(211))
1 513€ 682€ 1 722€ 824€ 1 670€ 1 308€ 638€ 848€ 161€ 66€ 0€ 1 836€
087
2.
Ceniny
(213))
5 404€ 4 916€ 4 109€ 2 878€ 4 749€ 1 098€ 2 131€ 781€ 3 213€ 1 322€ 4 168€ 367€
088
3.
Bankové účty
(221AÚ +/- 261))
4 244 314€ 4 308 947€ 3 579 841€ 2 935 577€ 2 324 565€ 2 085 713€ 1 700 646€ 1 381 785€ 1 008 530€ 726 151€ 800 372€ 805 839€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet
(r. 099 až r. 103))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 328€ 6 664€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám
(277AÚ) -
(291AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 328€ 6 664€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet
(r. 105 až r. 109))
0€ 0€ 0€ 0€ 3 328€ 3 336€ 3 336€ 0€ 0€ 0€ 312€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám
(277AÚ) -
(291AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 3 328€ 3 336€ 3 336€ 0€ 0€ 0€ 312€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 111 až r. 113))
6 248€ 10 768€ 7 738€ 7 232€ 6 868€ 6 071€ 4 765€ 4 471€ 15 527€ 2 825€ 15 208€ 2 937€
111
C.1.
Náklady budúcich období
(381))
6 248€ 10 768€ 7 738€ 7 232€ 6 868€ 6 071€ 4 765€ 4 471€ 15 527€ 2 825€ 14 436€ 2 536€
113
3.
Príjmy budúcich období
(385))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 772€ 401€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
14 142 328€ 13 515 948€ 12 857 221€ 12 031 152€ 11 372 979€ 11 032 291€ 10 865 552€ 10 768 902€ 10 510 476€ 8 440 220€ 7 313 364€ 6 286 416€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
9 884 722€ 9 132 359€ 8 303 923€ 7 482 206€ 6 757 750€ 6 168 233€ 5 743 747€ 5 393 317€ 5 102 923€ 4 786 069€ 4 674 994€ 4 266 887€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet
(r. 118 + r. 119))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ -32€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
(+/– 415))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ -32€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia
(+/-) súčet
(r. 124 až 125))
9 884 722€ 9 132 359€ 8 303 923€ 7 482 206€ 6 757 750€ 6 168 233€ 5 743 747€ 5 393 317€ 5 102 923€ 4 786 069€ 4 675 026€ 4 266 887€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+/– 428))
9 146 963€ 8 303 923€ 7 482 206€ 6 757 750€ 6 167 091€ 5 746 457€ 5 397 095€ 5 104 204€ 4 843 566€ 4 658 536€ 4 272 692€ 3 827 708€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
(+/–) r. 001 -
(r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183))
737 758€ 828 436€ 821 717€ 724 457€ 590 658€ 421 777€ 346 652€ 289 113€ 259 357€ 127 533€ 402 334€ 439 179€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
615 831€ 581 821€ 564 119€ 553 952€ 567 080€ 582 077€ 616 152€ 633 019€ 937 793€ 820 226€ 704 891€ 702 980€
127
B.I.
Rezervy súčet
(r. 128 až 131))
3 092€ 8 503€ 2 958€ 2 906€ 2 035€ 1 700€ 18 855€ 14 420€ 15 014€ 14 171€ 16 226€ 8 927€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé
(323AÚ, 451AÚ))
1 652€ 1 482€ 1 258€ 1 106€ 435€ 0€ 645€ 301€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy
(323AÚ, 459AÚ))
1 440€ 7 021€ 1 700€ 1 800€ 1 600€ 1 700€ 18 210€ 14 119€ 15 014€ 14 171€ 16 226€ 8 927€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 133 až r. 139))
48 366€ 6 369€ 1 142€ 5 477€ 91€ 53€ 49 548€ 64 754€ 58 126€ 72 093€ 27 626€ 8 972€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(357))
40 864€ 4 369€ 142€ 5 477€ 91€ 53€ 0€ 0€ 2 346€ 20 204€ 5 701€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania
(359))
7 502€ 2 000€ 1 000€ 0€ 0€ 0€ 49 548€ 64 754€ 55 780€ 51 889€ 21 925€ 8 972€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet
(r. 141 až 150))
355 682€ 375 722€ 404 133€ 421 745€ 438 300€ 455 901€ 490 069€ 508 252€ 524 888€ 540 790€ 557 349€ 573 083€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky
(479AÚ))
352 955€ 371 395€ 396 910€ 415 239€ 432 847€ 450 543€ 485 423€ 502 643€ 519 578€ 515 830€ 532 493€ 548 989€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
2 727€ 4 327€ 7 223€ 6 506€ 5 453€ 5 359€ 4 645€ 5 608€ 5 310€ 24 960€ 24 856€ 24 094€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
(r. 152 až 172))
208 691€ 191 226€ 155 885€ 123 824€ 126 654€ 124 423€ 57 680€ 45 594€ 339 765€ 193 172€ 103 690€ 111 998€
152
B.IV.1.
Dodávatelia
(321))
30 937€ 14 754€ 20 193€ 14 791€ 15 111€ 10 729€ 13 125€ 8 541€ 307 198€ 161 965€ 9 602€ 19 787€
154
3.
Prijaté preddavky
(324, 475AÚ))
122€ 25€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 32 537€ 31 181€ 29 631€ 27 795€
155
4.
Ostatné záväzky
(325, 479AÚ))
21 896€ 19 072€ 18 090€ 17 888€ 17 696€ 17 529€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
156
5.
Nevyfakturované dodávky
(326, 476AÚ))
0€ 13€ 52€ 0€ 0€ 0€ 19€ 150€ 25€ 26€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
722€ 2 349€ 11 486€ 1 472€ 2 002€ 2 339€ 3 224€ 1 913€ 5€ 0€ 64 456€ 64 416€
163
12.
Zamestnanci
(331))
28 888€ 22 631€ 24 518€ 24 830€ 24 117€ 25 959€ 22 574€ 19 394€ 0€ 0€ 1€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336))
21 714€ 15 961€ 16 838€ 17 067€ 16 756€ 15 771€ 15 676€ 12 959€ 0€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane
(342))
4 972€ 3 394€ 3 733€ 3 563€ 3 147€ 3 094€ 2 891€ 2 466€ 0€ 0€ 0€ 0€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty
(343))
12 853€ 43 596€ 12 921€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
169
18.
Ostatné dane a poplatky
(345))
126€ 124€ 118€ 118€ 117€ 172€ 172€ 172€ 0€ 0€ 0€ 0€
170
19.
Spojovací účet pri združení
(396AÚ))
86 462€ 69 307€ 47 936€ 44 093€ 47 708€ 48 829€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 181 + r. 182))
3 641 775€ 3 801 768€ 3 989 179€ 3 994 994€ 4 048 150€ 4 281 981€ 4 505 653€ 4 742 566€ 4 469 760€ 2 833 925€ 1 933 479€ 1 316 549€
181
C.1.
Výdavky budúcich období
(383))
149€ 146€ 175€ 183€ 191€ 0€ 0€ 0€ 332€ 0€ 0€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období
(384))
3 641 626€ 3 801 621€ 3 989 004€ 3 994 811€ 4 047 959€ 4 281 981€ 4 505 653€ 4 742 566€ 4 469 428€ 2 833 925€ 1 933 479€ 1 316 549€