Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Obec Liptovská Osada

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
190 956€ 187 262€ 140 627€ 156 961€ 157 279€ 150 561€ 148 862€ 137 241€ 150 983€ 145 015€ 153 979€ 142 308€ 120 991€ 149 605€
02
501
Spotreba materiálu
132 076€ 119 878€ 81 283€ 93 811€ 96 914€ 91 626€ 88 849€ 78 126€ 86 043€ 87 171€ 74 397€ 76 689€ 60 655€ 99 416€
03
502
Spotreba energie
58 881€ 60 714€ 58 052€ 61 062€ 55 920€ 55 496€ 53 762€ 53 940€ 59 449€ 57 844€ 79 582€ 65 619€ 60 336€ 50 189€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 6 670€ 1 292€ 2 088€ 4 444€ 3 440€ 6 252€ 5 175€ 5 491€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
131 135€ 158 436€ 151 799€ 97 325€ 94 523€ 81 448€ 90 042€ 91 813€ 144 668€ 74 923€ 100 299€ 93 729€ 104 461€ 115 879€
07
511
Opravy a udržiavanie
69 876€ 94 852€ 94 150€ 45 011€ 30 811€ 9 959€ 21 369€ 28 448€ 74 845€ 13 854€ 33 289€ 23 865€ 40 090€ 39 534€
08
512
Cestovné
3 753€ 3 067€ 3 857€ 3 362€ 3 393€ 2 723€ 2 216€ 1 522€ 1 106€ 355€ 421€ 499€ 5 108€ 5 842€
09
513
Náklady na reprezentáciu
3 057€ 4 255€ 5 645€ 4 818€ 7 604€ 8 072€ 5 605€ 6 111€ 6 720€ 2 402€ 1 381€ 1 173€ 776€ 1 426€
10
518
Ostatné služby
54 449€ 56 262€ 48 147€ 44 134€ 52 716€ 60 693€ 60 853€ 55 732€ 61 998€ 58 313€ 65 208€ 68 192€ 58 487€ 69 077€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
577 628€ 504 853€ 493 222€ 430 947€ 427 998€ 383 469€ 345 894€ 321 276€ 311 332€ 274 438€ 284 959€ 266 936€ 222 279€ 219 677€
12
521
Mzdové náklady
419 961€ 364 082€ 353 065€ 310 899€ 309 101€ 279 084€ 248 346€ 230 020€ 224 019€ 205 218€ 213 434€ 200 795€ 169 318€ 167 231€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
138 105€ 123 168€ 123 476€ 105 661€ 105 411€ 91 227€ 85 632€ 79 198€ 75 888€ 64 266€ 66 562€ 63 903€ 51 613€ 49 027€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
7 065€ 6 021€ 5 636€ 4 237€ 3 826€ 3 519€ 3 285€ 3 506€ 3 137€ 2 840€ 2 835€ 0€ 0€ 1 958€
15
527
Zákonné sociálne náklady
12 497€ 11 581€ 11 045€ 10 149€ 9 660€ 9 638€ 8 631€ 8 551€ 8 288€ 2 114€ 2 128€ 2 238€ 1 348€ 1 461€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
1 016€ 1 062€ 1 853€ 2 868€ 7 230€ 6 350€ 5 170€ 6 213€ 2 921€ 3 073€ 59€ 207€ 474€ 465€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
1 016€ 1 062€ 1 853€ 2 868€ 7 230€ 6 350€ 5 170€ 6 213€ 2 921€ 3 073€ 59€ 207€ 474€ 465€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
15 062€ 16 414€ 33 000€ 4 348€ 6 366€ 3 966€ 1 358€ 2 134€ 4 041€ 90 911€ 11 689€ 8 383€ 3 545€ 2 456€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
5 235€ 1 158€ 22 766€ 0€ 1 763€ 772€ 458€ 1 492€ 0€ 0€ 6 077€ 0€ 3 545€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 4€ 143€ 38€ 0€ 0€ 400€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 5 056€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
9 827€ 10 201€ 10 234€ 4 348€ 4 603€ 3 190€ 757€ 604€ 4 041€ 13 132€ 5 212€ 8 383€ 0€ 2 456€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 77 779€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
190 908€ 166 285€ 130 917€ 124 636€ 121 848€ 127 575€ 123 148€ 110 964€ 142 579€ 133 651€ 123 908€ 119 978€ 115 312€ 115 316€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
189 753€ 164 935€ 129 567€ 123 286€ 120 498€ 126 319€ 121 832€ 109 679€ 128 088€ 117 478€ 111 631€ 107 273€ 107 342€ 106 752€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
1 155€ 1 350€ 1 350€ 1 350€ 1 350€ 1 256€ 1 316€ 1 285€ 14 491€ 16 172€ 12 277€ 12 705€ 7 970€ 8 564€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 230€ 1 210€ 1 185€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
1 155€ 1 350€ 1 350€ 1 350€ 1 350€ 1 256€ 1 316€ 1 285€ 14 491€ 14 942€ 11 067€ 11 520€ 7 970€ 8 564€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
8 990€ 14 942€ 10 926€ 13 030€ 11 281€ 12 327€ 11 806€ 11 496€ 11 588€ 6 908€ 7 123€ 7 193€ 7 750€ 8 663€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
4 174€ 4 503€ 4 808€ 5 158€ 5 283€ 4 811€ 5 207€ 5 179€ 5 521€ 5 895€ 6 146€ 6 275€ 6 796€ 7 900€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
4 816€ 10 439€ 6 118€ 7 872€ 5 998€ 7 516€ 6 599€ 6 316€ 6 066€ 1 012€ 977€ 918€ 954€ 763€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 660€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 660€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
255 810€ 216 141€ 230 362€ 206 985€ 190 738€ 189 165€ 176 474€ 164 835€ 161 671€ 188 759€ 177 270€ 139 657€ 161 851€ 143 365€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
243 446€ 208 452€ 214 123€ 192 655€ 181 431€ 180 044€ 166 557€ 159 224€ 157 286€ 188 051€ 176 370€ 139 657€ 161 851€ 143 365€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 246€ 0€ 33€ 100€ 88€ 29€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
12 364€ 7 689€ 15 993€ 14 330€ 9 274€ 9 022€ 9 829€ 5 582€ 4 385€ 708€ 900€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
1 371 505€ 1 265 395€ 1 192 706€ 1 037 099€ 1 017 264€ 954 861€ 902 755€ 845 973€ 929 782€ 917 677€ 859 286€ 778 391€ 736 663€ 757 086€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
221 149€ 217 004€ 223 311€ 200 711€ 191 857€ 196 451€ 205 872€ 193 567€ 162 018€ 145 354€ 157 851€ 62 986€ 64 297€ 78 304€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
220 924€ 211 509€ 221 865€ 198 638€ 187 204€ 187 685€ 183 714€ 182 669€ 143 718€ 145 354€ 157 851€ 62 986€ 64 297€ 78 304€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
225€ 5 494€ 1 446€ 2 073€ 4 654€ 8 766€ 22 159€ 10 898€ 18 300€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 6 670€ 1 292€ 17 066€ 37 784€ 3 440€ 6 252€ 5 254€ 12 768€ 0€ 266€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 6 670€ 1 292€ 2 088€ 4 444€ 3 440€ 6 252€ 5 254€ 6 326€ 0€ 266€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 14 979€ 33 339€ 0€ 0€ 0€ 6 442€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
789 334€ 756 014€ 747 564€ 672 518€ 585 867€ 604 958€ 538 949€ 481 990€ 475 737€ 430 039€ 441 698€ 345 379€ 402 984€ 440 085€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
735 899€ 679 251€ 688 314€ 632 069€ 544 245€ 567 614€ 506 578€ 451 636€ 444 724€ 401 140€ 400 130€ 333 890€ 398 162€ 436 699€
82
633
Výnosy z poplatkov
53 435€ 76 763€ 59 250€ 40 449€ 41 622€ 37 344€ 32 371€ 30 354€ 31 013€ 28 900€ 41 568€ 11 489€ 4 822€ 3 386€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
100 052€ 40 901€ 28 605€ 28 885€ 38 051€ 31 303€ 13 669€ 12 805€ 56 560€ 832 446€ 66 976€ 278 694€ 111 549€ 147 614€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
70 635€ 2 158€ 0€ 3 000€ 6 556€ 4 604€ 1 232€ 1 949€ 0€ 45 072€ 646€ 71 764€ 4 856€ 31 767€
85
642
Tržby z predaja materiálu
15€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2€ 835€ 7€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 2 230€ 4 950€ 50€ 269€ 2 197€ 46€ 1 111€ 3 248€ 65€ 97€ 133€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
29 402€ 38 743€ 28 605€ 23 655€ 26 546€ 26 649€ 12 168€ 8 657€ 55 679€ 786 256€ 63 082€ 206 865€ 106 596€ 115 714€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
0€ 1 350€ 1 350€ 1 350€ 1 256€ 1 316€ 1 285€ 14 491€ 16 172€ 11 067€ 12 705€ 7 970€ 8 566€ 10 954€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
0€ 1 350€ 1 350€ 1 350€ 1 256€ 1 316€ 1 285€ 14 491€ 16 172€ 11 067€ 12 705€ 7 970€ 8 566€ 10 954€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 11 067€ 11 520€ 7 970€ 8 566€ 10 954€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 1 350€ 1 350€ 1 350€ 1 256€ 1 316€ 1 285€ 14 491€ 16 172€ 0€ 1 185€ 0€ 0€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
36€ 2€ 16€ 0€ 14€ 11€ 11€ 17€ 26€ 62€ 48€ 36€ 66€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
36€ 2€ 16€ 0€ 14€ 11€ 11€ 17€ 26€ 62€ 48€ 36€ 66€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
330 067€ 202 488€ 176 150€ 147 533€ 145 077€ 154 364€ 159 001€ 140 601€ 134 717€ 143 263€ 123 568€ 144 385€ 73 821€ 76 512€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
226 042€ 145 933€ 123 490€ 102 211€ 102 123€ 109 433€ 120 975€ 111 660€ 104 974€ 90 139€ 78 924€ 140 256€ 61 546€ 51 318€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
15 257€ 15 396€ 15 325€ 15 767€ 13 031€ 15 065€ 22 723€ 20 882€ 23 988€ 23 986€ 17 909€ 3 871€ 4 431€ 17 593€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
21 692€ 21 692€ 21 692€ 21 692€ 21 692€ 21 692€ 2 246€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6 250€ 1 500€ 0€ 0€ 1 000€ 258€ 664€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
59 801€ 10 632€ 0€ 208€ 250€ 250€ 250€ 42€ 0€ 0€ 0€ 0€ 387€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
7 274€ 8 835€ 15 642€ 7 655€ 7 981€ 7 924€ 6 557€ 6 517€ 5 755€ 29 139€ 25 735€ 0€ 6 793€ 7 601€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
1 440 639€ 1 224 429€ 1 178 289€ 1 068 064€ 999 892€ 991 846€ 925 039€ 848 719€ 857 990€ 1 562 194€ 803 126€ 839 462€ 661 253€ 753 535€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
69 134€ -40 966€ -14 418€ 30 965€ -17 371€ 36 985€ 22 284€ 2 746€ -71 793€ 644 517€ -56 160€ 61 071€ -75 410€ -3 551€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 3€ 0€ 2€ 36€ 2€ 8€ 4€ 6€ 4€ 6€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
69 134€ -40 967€ -14 421€ 30 965€ -17 371€ 36 983€ 22 249€ 2 744€ -71 801€ 644 513€ -56 166€ 61 067€ -75 416€ -3 551€