Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
5 438 385€ 5 214 774€ 5 012 781€ 4 358 364€ 4 193 049€ 4 186 088€ 3 743 597€ 3 632 390€ 3 668 472€ 3 753 735€ 3 822 481€ 3 872 595€ 3 700 820€ 3 195 889€ 2 131 842€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
5 304 732€ 5 032 009€ 4 873 254€ 4 142 634€ 4 022 324€ 4 049 213€ 3 650 476€ 3 490 427€ 3 510 728€ 3 590 030€ 3 658 062€ 3 702 634€ 3 557 461€ 2 985 001€ 1 930 976€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
72€ 210€ 216€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
72€ 210€ 216€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
5 183 541€ 4 910 817€ 4 752 063€ 4 021 370€ 3 900 923€ 3 927 805€ 3 529 284€ 3 364 356€ 3 384 325€ 3 463 627€ 3 531 990€ 3 576 538€ 3 431 365€ 2 858 906€ 1 804 881€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
208 394€ 201 376€ 201 390€ 201 516€ 197 516€ 197 594€ 198 033€ 196 565€ 196 565€ 195 348€ 195 396€ 195 177€ 174 817€ 174 817€ 174 817€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
4 117 721€ 4 033 535€ 3 269 028€ 3 230 225€ 3 272 412€ 3 307 807€ 2 908 048€ 2 964 329€ 3 049 350€ 2 402 601€ 2 475 368€ 2 516 094€ 1 784 786€ 1 819 936€ 998 473€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
189 276€ 155 891€ 52 832€ 31 964€ 35 042€ 42 901€ 22 162€ 26 824€ 32 867€ 40 190€ 47 640€ 55 835€ 60 084€ 54 507€ 42 917€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
137 984€ 73 263€ 77 994€ 3 475€ 5 822€ 8 377€ 8 767€ 5 216€ 6 341€ 7 466€ 0€ 0€ 0€ 1 361€ 4 244€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
29 992€ 1 635€ 1 635€ 1 635€ 1 831€ 2 067€ 3 025€ 2 770€ 3 010€ 4 154€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
500 175€ 446 752€ 1 149 184€ 552 555€ 388 496€ 369 296€ 390 208€ 168 397€ 96 433€ 815 012€ 809 432€ 809 432€ 1 411 678€ 808 285€ 584 430€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
121 191€ 121 191€ 121 191€ 121 191€ 121 191€ 121 191€ 121 191€ 126 072€ 126 404€ 126 404€ 126 072€ 126 096€ 126 096€ 126 095€ 126 095€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
6 971€ 6 971€ 6 971€ 6 971€ 6 971€ 6 971€ 6 971€ 11 851€ 11 851€ 11 851€ 11 851€ 11 851€ 11 851€ 11 850€ 11 850€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
114 220€ 114 220€ 114 220€ 114 220€ 114 220€ 114 220€ 114 220€ 114 220€ 114 552€ 114 552€ 114 220€ 114 245€ 114 245€ 0€ 0€
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 114 245€ 114 245€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
129 563€ 176 747€ 133 327€ 208 248€ 168 494€ 134 647€ 91 129€ 140 000€ 157 107€ 163 166€ 163 552€ 168 566€ 142 031€ 209 627€ 200 019€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
675€ 515€ 287€ 313€ 181€ 114€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
675€ 515€ 287€ 313€ 181€ 114€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
3.
Výrobky (123) - (194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
2 460€ 3 814€ 7 489€ 5 031€ 12 824€ 13 051€ 10 111€ 13 037€ 15 963€ 18 889€ 21 815€ 24 798€ 30 525€ 30 593€ 33 519€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
1 621€ 3 783€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 57€ 2 858€ 0€ 0€
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
2 460€ 3 814€ 5 869€ 5 031€ 9 041€ 13 051€ 10 111€ 13 037€ 15 963€ 18 889€ 21 815€ 24 741€ 27 667€ 30 593€ 33 519€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
22 430€ 6 886€ 18 536€ 8 807€ 13 885€ 12 612€ 10 433€ 24 472€ 8 884€ 3 983€ 10 289€ 8 892€ 8 766€ 20 854€ 19 313€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
6 216€ 4 124€ 4 759€ 5 100€ 8 133€ 1 389€ 0€ 0€ 2 712€ 1 125€ 0€ 1 931€ 0€ 0€ 0€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
3 519€ 1 914€ 2 046€ 1 395€ 1 597€ 4 260€ 2 379€ 17 328€ 2 556€ 1 392€ 3 173€ 1 046€ 4 034€ 10 459€ 10 611€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
12 242€ 780€ 11 731€ 2 312€ 4 154€ 6 963€ 8 054€ 7 144€ 3 616€ 1 467€ 7 116€ 5 915€ 4 732€ 10 395€ 8 702€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
445€ 69€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
8€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
103 997€ 165 531€ 107 015€ 194 097€ 141 604€ 108 870€ 70 585€ 94 906€ 130 661€ 136 294€ 131 448€ 134 876€ 102 740€ 158 180€ 138 889€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
1 612€ 897€ 1 426€ 1 485€ 445€ 1 155€ 2 332€ 1 453€ 550€ 647€ 454€ 315€ 244€ 339€ 0€
087
2.
Ceniny (213)
18€ 12€ 456€ 263€ 24€ 23€ 134€ 106€ 18€ 86€ 557€ 913€ 12€ 0€ 5€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
102 367€ 164 623€ 105 134€ 192 350€ 141 135€ 107 692€ 68 120€ 93 347€ 130 093€ 135 562€ 130 438€ 133 648€ 102 484€ 157 841€ 138 884€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 8 298€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 8 298€
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
0€ 7 585€ 1 600€ 4 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 7 585€ 1 600€ 4 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
4 090€ 6 018€ 6 199€ 7 483€ 2 231€ 2 228€ 1 992€ 1 963€ 637€ 538€ 867€ 1 395€ 1 328€ 1 261€ 847€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
4 090€ 6 018€ 6 199€ 7 483€ 2 231€ 2 228€ 1 992€ 1 963€ 637€ 538€ 867€ 1 395€ 1 328€ 1 261€ 847€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
5 438 385€ 5 214 774€ 5 012 781€ 4 358 364€ 4 193 049€ 4 186 088€ 3 743 597€ 3 632 390€ 3 668 472€ 3 753 735€ 3 822 481€ 3 872 595€ 3 700 820€ 3 195 889€ 2 131 842€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
2 800 476€ 2 813 650€ 2 805 123€ 2 741 425€ 2 509 946€ 2 430 072€ 2 225 348€ 2 210 653€ 2 241 007€ 2 240 676€ 2 200 458€ 2 124 310€ 1 842 570€ 1 907 381€ 1 907 975€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
2.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
2 800 476€ 2 813 650€ 2 805 123€ 2 741 425€ 2 509 946€ 2 430 072€ 2 225 348€ 2 210 653€ 2 241 007€ 2 240 676€ 2 200 458€ 2 124 310€ 1 842 570€ 1 907 381€ 1 907 975€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
2 813 650€ 2 805 123€ 2 741 425€ 2 509 946€ 2 430 072€ 2 377 041€ 2 210 653€ 2 241 007€ 2 240 664€ 2 200 790€ 2 124 310€ 2 059 706€ 1 907 381€ 1 907 975€ 1 869 752€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
-13 174€ 8 527€ 63 698€ 231 479€ 79 874€ 53 031€ 14 695€ -30 353€ 343€ 39 885€ 76 148€ 64 604€ -64 811€ -594€ 38 223€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
359 586€ 243 984€ 109 747€ 327 424€ 324 746€ 386 598€ 408 575€ 257 372€ 239 210€ 269 182€ 324 739€ 354 059€ 730 642€ 336 613€ 77 814€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
1 692€ 1 572€ 1 572€ 1 572€ 1 572€ 1 536€ 1 536€ 1 296€ 1 300€ 7 491€ 7 321€ 6 081€ 7 787€ 7 576€ 4 855€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
1 692€ 1 572€ 1 572€ 1 572€ 1 572€ 1 536€ 1 536€ 1 296€ 1 300€ 7 491€ 7 321€ 6 081€ 7 787€ 7 576€ 4 855€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
61 886€ 93 493€ 5 564€ 43 600€ 4 532€ 590€ 245€ 49€ 35€ 61€ 79€ 119€ 10 501€ 39 059€ 15 752€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
61 886€ 24 808€ 5 564€ 43 600€ 4 532€ 590€ 245€ 49€ 35€ 61€ 79€ 119€ 10 501€ 39 059€ 15 752€
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
68 685€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
194€ 209€ 168€ 199€ 56 731€ 87 971€ 110 833€ 148 073€ 257€ 288€ 325€ 709€ 230€ 168€ 10 633€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
56 585€ 87 837€ 110 700€ 147 930€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
194€ 209€ 168€ 199€ 147€ 135€ 134€ 143€ 257€ 288€ 325€ 709€ 230€ 168€ 45€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 10 588€
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
136 316€ 58 713€ 21 029€ 176 565€ 56 710€ 256 788€ 256 247€ 68 240€ 27 905€ 21 630€ 17 342€ 17 635€ 77 609€ 159 084€ 46 574€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
122 830€ 43 203€ 9 263€ 157 945€ 6 412€ 226 193€ 232 503€ 44 153€ 2 214€ 379€ 3 364€ 3 381€ 44 186€ 141 799€ 37 934€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
0€ 20€ 0€ 0€ 0€ 597€ 597€ 598€ 680€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
49€ 45€ 198€ 47€ 23 243€ 21 387€ 15 000€ 15 000€ 0€ 2 930€ 4 856€ 1 926€ 0€ 0€ 0€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
500€ 154€ 449€ 140€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 1 964€ 4 598€ 6 844€ 8 842€ 0€
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
22€ 22€ 22€ 1 776€ 22€ 22€ 104€ 208€ 10 207€ 10 194€ 179€ 193€ 284€ 177€ 285€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
7 486€ 8 424€ 6 474€ 4 667€ 16 515€ 4 956€ 4 395€ 4 806€ 8 338€ 4 347€ 3 827€ 3 805€ 16 726€ 4 407€ 4 294€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
4 781€ 5 173€ 4 125€ 3 238€ 6 148€ 3 433€ 3 099€ 3 323€ 5 539€ 3 113€ 2 627€ 2 624€ 5 783€ 2 765€ 2 784€
166
15.
Daň z príjmov (341)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
1 147€ 1 345€ 947€ 738€ 4 370€ 797€ 697€ 591€ 1 607€ 667€ 525€ 511€ 3 189€ 496€ 597€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
8 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
159 498€ 89 998€ 81 414€ 105 488€ 205 201€ 39 713€ 39 713€ 39 713€ 209 713€ 239 713€ 299 672€ 329 515€ 634 515€ 130 726€ 0€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
110 997€ 64 177€ 10 105€ 45 488€ 145 201€ 39 713€ 39 713€ 39 713€ 39 713€ 69 713€ 129 672€ 159 515€ 334 515€ 0€ 0€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
22 680€ 45 488€ 60 000€ 60 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 130 726€ 0€
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
0€ 0€ 170 000€ 170 000€ 170 000€ 170 000€ 300 000€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
25 821€ 25 821€ 25 821€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
2 278 324€ 2 157 141€ 2 097 911€ 1 289 516€ 1 358 357€ 1 369 418€ 1 109 674€ 1 164 366€ 1 188 256€ 1 243 877€ 1 297 284€ 1 394 226€ 1 127 608€ 951 895€ 146 053€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
2 278 324€ 2 157 141€ 2 097 911€ 1 289 516€ 1 358 357€ 1 369 418€ 1 109 674€ 1 164 366€ 1 188 256€ 1 243 877€ 1 297 284€ 1 394 226€ 1 127 608€ 951 895€ 146 053€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€