Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Obec Liptovská Teplá

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
68 386€ 129 658€ 60 859€ 56 174€ 51 647€ 70 327€ 53 481€ 74 913€ 54 516€ 45 766€ 46 902€ 47 448€ 49 375€ 167 091€ 57 053€
02
501
Spotreba materiálu
25 729€ 92 739€ 26 636€ 29 041€ 17 767€ 26 721€ 16 257€ 39 442€ 24 318€ 11 978€ 10 473€ 14 330€ 21 032€ 139 078€ 47 341€
03
502
Spotreba energie
42 657€ 36 918€ 34 223€ 27 133€ 33 879€ 43 607€ 37 223€ 35 471€ 30 198€ 33 788€ 36 429€ 33 118€ 28 343€ 28 013€ 9 712€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
139 524€ 162 474€ 66 145€ 79 767€ 63 088€ 59 564€ 86 804€ 55 110€ 58 338€ 67 600€ 71 837€ 77 826€ 86 378€ 120 738€ 83 866€
07
511
Opravy a udržiavanie
50 689€ 38 750€ 8 644€ 22 420€ 13 334€ 18 389€ 35 775€ 14 840€ 10 995€ 14 100€ 22 825€ 17 753€ 10 231€ 31 320€ 27 616€
08
512
Cestovné
306€ 146€ 11€ 178€ 203€ 125€ 245€ 263€ 307€ 312€ 587€ 47€ 205€ 739€ 289€
09
513
Náklady na reprezentáciu
6 951€ 5 479€ 3 178€ 4 489€ 3 007€ 3 997€ 5 947€ 5 250€ 6 332€ 4 599€ 4 262€ 3 335€ 5 293€ 8 370€ 12 261€
10
518
Ostatné služby
81 578€ 118 098€ 54 312€ 52 680€ 46 545€ 37 054€ 44 837€ 34 757€ 40 704€ 48 590€ 44 164€ 56 691€ 70 649€ 80 309€ 43 700€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
185 140€ 166 176€ 149 674€ 137 870€ 150 003€ 122 248€ 113 135€ 119 709€ 121 129€ 117 683€ 108 944€ 136 323€ 131 878€ 106 103€ 120 422€
12
521
Mzdové náklady
134 524€ 119 530€ 107 676€ 99 103€ 97 316€ 86 567€ 77 744€ 82 348€ 80 819€ 79 962€ 75 685€ 93 013€ 97 587€ 77 041€ 90 481€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
44 015€ 39 936€ 35 472€ 32 800€ 35 126€ 30 598€ 30 156€ 31 576€ 30 766€ 30 064€ 25 624€ 32 876€ 28 492€ 23 628€ 24 440€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
1 420€ 1 379€ 1 313€ 1 081€ 1 637€ 1 576€ 1 569€ 1 529€ 1 973€ 1 866€ 1 652€ 1 756€ 1 830€ 1 204€ 1 481€
15
527
Zákonné sociálne náklady
5 180€ 5 330€ 5 213€ 4 887€ 15 924€ 3 507€ 3 666€ 4 256€ 2 534€ 583€ 584€ 3 399€ 424€ 4 230€ 4 020€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 5 036€ 5 208€ 5 399€ 5 279€ 3 545€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
1 932€ 1 805€ 28 661€ 1 855€ 984€ 41 171€ 905€ 864€ 915€ 932€ 1 094€ 293€ 239€ 477€ 1 296€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
1 932€ 1 805€ 28 661€ 1 855€ 984€ 41 171€ 905€ 864€ 915€ 932€ 1 094€ 293€ 239€ 477€ 1 296€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
4 967€ 4 943€ 9 685€ 91 063€ 9 250€ 15 909€ 24 561€ 10 625€ 10 262€ 18 221€ 2 361€ 19 400€ 18 447€ 8 050€ 23 853€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
217€ 312€ 126€ 1 044€ 78€ 2 799€ 75€ 0€ 112€ 48€ 233€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
6 387€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
60€ 20€ 39€ 50€ 60€ 60€ 0€ 0€ 4€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
7 585€ 72€ 0€ 8 349€ 0€ 5 526€ 4 366€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
4 750€ 4 632€ 7 109€ 6 370€ 9 173€ 6 663€ 12 001€ 10 514€ 10 100€ 9 764€ 2 068€ 3 121€ 14 081€ 8 046€ 23 853€
28
549
Manká a škody
2 449€ 83 649€ 4 880€ 0€ 0€ 0€ 0€ 10 753€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
92 983€ 63 310€ 52 781€ 53 178€ 56 412€ 74 028€ 116 795€ 137 566€ 89 172€ 90 250€ 92 512€ 88 798€ 81 370€ 35 456€ 31 360€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
90 993€ 61 654€ 51 032€ 50 390€ 52 683€ 49 630€ 93 186€ 93 569€ 87 532€ 82 392€ 81 487€ 80 210€ 62 364€ 35 456€ 21 009€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
1 990€ 1 656€ 1 749€ 2 789€ 3 728€ 24 398€ 23 608€ 43 997€ 1 640€ 7 858€ 11 025€ 8 588€ 19 006€ 0€ 10 351€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
1 692€ 1 572€ 1 572€ 1 572€ 1 572€ 1 536€ 1 536€ 1 296€ 1 300€ 7 491€ 7 321€ 6 081€ 7 120€ 0€ 4 854€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
298€ 84€ 177€ 1 217€ 2 156€ 22 862€ 22 072€ 42 701€ 340€ 367€ 3 704€ 2 507€ 11 886€ 0€ 5 497€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
7 733€ 6 488€ 3 400€ 3 569€ 5 250€ 5 636€ 6 823€ 7 024€ 7 205€ 9 289€ 11 108€ 14 381€ 9 406€ 13 069€ 31 464€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 332€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 13 078€
42
562
Úroky
1 108€ 321€ 456€ 819€ 2 689€ 3 110€ 3 802€ 4 069€ 4 971€ 6 799€ 8 708€ 12 590€ 7 244€ 9 440€ 480€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
6 625€ 6 167€ 2 943€ 2 750€ 2 562€ 2 526€ 3 021€ 2 624€ 2 233€ 2 490€ 2 400€ 1 791€ 2 162€ 3 629€ 17 906€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7 577€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7 577€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
261 965€ 226 252€ 215 924€ 254 379€ 178 474€ 164 104€ 149 496€ 135 231€ 126 613€ 113 855€ 113 528€ 130 926€ 97 130€ 99 883€ 102 828€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
240 476€ 206 737€ 205 109€ 232 405€ 162 674€ 144 364€ 129 906€ 118 322€ 113 413€ 103 895€ 103 568€ 117 466€ 87 170€ 89 925€ 91 024€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
360€ 515€ 255€ 384€ 300€ 240€ 1 040€ 709€ 280€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
21 129€ 19 000€ 10 560€ 21 590€ 15 500€ 19 500€ 18 550€ 16 200€ 12 913€ 9 960€ 9 960€ 13 460€ 9 960€ 9 958€ 11 804€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 7€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
762 629€ 761 106€ 587 128€ 677 856€ 515 108€ 552 988€ 551 998€ 541 043€ 468 150€ 463 596€ 448 287€ 515 395€ 474 223€ 558 444€ 452 142€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
426€ 1 299€ 289€ 329€ 323€ 1 077€ 1 609€ 3 987€ 5 951€ 2 624€ 2 833€ 0€ 0€ 4 660€ 6 894€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
426€ 1 299€ 289€ 329€ 323€ 1 077€ 1 609€ 3 987€ 5 951€ 2 490€ 2 833€ 0€ 0€ 4 660€ 6 894€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 134€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
648 798€ 591 411€ 578 997€ 586 077€ 524 125€ 479 234€ 445 512€ 387 251€ 363 407€ 359 923€ 358 502€ 347 850€ 271 026€ 312 774€ 348 347€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
627 889€ 572 492€ 559 549€ 575 571€ 513 179€ 469 440€ 444 182€ 385 565€ 360 290€ 356 160€ 357 055€ 340 035€ 260 964€ 303 372€ 311 749€
82
633
Výnosy z poplatkov
20 909€ 18 919€ 19 448€ 10 506€ 10 946€ 9 795€ 1 330€ 1 685€ 3 117€ 3 764€ 1 447€ 7 815€ 10 062€ 9 402€ 36 598€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
12 565€ 12 314€ 11 234€ 88 553€ 34 299€ 83 958€ 35 618€ 37 334€ 12 710€ 37 006€ 32 609€ 87 171€ 45 244€ 20 798€ 25 112€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 473€ 813€ 63€ 250€ 102€ 49 456€ 324€ 4 000€ 3 918€ 2 000€ 1 351€ 0€ 12 465€ 0€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
116€ 195€ 0€ 170€ 0€ 0€ 0€ 36€ 15€ 33€ 43€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
10 976€ 11 502€ 10 976€ 88 303€ 34 197€ 34 503€ 35 294€ 33 164€ 8 792€ 35 006€ 31 258€ 87 135€ 32 764€ 20 765€ 25 069€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
1 572€ 1 713€ 1 881€ 85 592€ 1 630€ 3 036€ 1 528€ 1 687€ 7 517€ 15 686€ 6 159€ 18 256€ 7 187€ 11 057€ 7 530€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
1 572€ 1 713€ 1 881€ 85 592€ 1 630€ 3 036€ 1 528€ 1 687€ 7 517€ 15 686€ 6 159€ 18 256€ 7 187€ 4 854€ 7 530€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 576€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 848€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
1 572€ 1 572€ 1 572€ 1 572€ 1 536€ 1 536€ 1 296€ 1 300€ 6 915€ 7 321€ 6 081€ 7 787€ 6 910€ 4 854€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
141€ 309€ 84 020€ 94€ 1 500€ 232€ 387€ 27€ 8 366€ 78€ 10 469€ 277€ 0€ 2 682€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6 203€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6 203€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
19€ 35€ 0€ 3 927€ 6 976€ 4 607€ 18 633€ 26 639€ 8 145€ 76€ 38 609€ 89 756€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 6 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6 003€
102
662
Úroky
19€ 35€ 0€ 36€ 85€ 124€ 103€ 110€ 128€ 75€ 945€ 2 091€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
3 891€ 891€ 4 483€ 18 531€ 26 529€ 8 017€ 0€ 37 664€ 81 662€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 171€ 0€ 0€ 389€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 171€ 0€ 0€ 389€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
86 094€ 162 896€ 58 411€ 148 756€ 34 605€ 38 714€ 78 507€ 73 300€ 74 323€ 69 627€ 97 325€ 118 600€ 85 892€ 170 125€ 13 092€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
12 326€ 115 175€ 16 863€ 10 422€ 8 428€ 8 806€ 11 915€ 7 217€ 10 839€ 8 610€ 14 048€ 30 623€ 71 393€ 165 283€ 6 926€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
12 042€ 6 386€ 2 124€ 80 703€ 1 017€ 1 366€ 5 027€ 55 682€ 54 825€ 52 749€ 52 749€ 60 197€ 0€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
26 107€ 15 575€ 12 756€ 12 756€ 12 756€ 16 038€ 48 943€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
3 070€ 3 034€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 800€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
493€ 493€ 427€ 93€ 93€ 93€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
32 056€ 22 234€ 26 241€ 44 783€ 12 311€ 12 412€ 12 622€ 10 401€ 8 659€ 8 268€ 27 727€ 27 780€ 14 499€ 4 842€ 6 166€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
749 455€ 769 633€ 650 830€ 909 341€ 594 982€ 606 019€ 566 700€ 510 705€ 468 516€ 503 501€ 524 456€ 580 022€ 409 425€ 558 023€ 490 731€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
-13 174€ 8 527€ 63 702€ 231 486€ 79 874€ 53 031€ 14 702€ -30 337€ 366€ 39 905€ 76 169€ 64 627€ -64 798€ -421€ 38 589€
136
591
Splatná daň z príjmov
4€ 7€ 7€ 16€ 23€ 19€ 21€ 23€ 13€ 173€ 366€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
-13 174€ 8 527€ 63 698€ 231 479€ 79 874€ 53 031€ 14 695€ -30 353€ 343€ 39 885€ 76 148€ 64 604€ -64 811€ -594€ 38 223€