Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Obec Liptovské Revúce

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
98 235€ 93 633€ 109 622€ 80 329€ 57 857€ 46 301€ 100 448€ 59 649€ 59 643€ 29 236€ 31 836€ 36 580€ 36 823€ 54 227€ 52 049€
02
501
Spotreba materiálu
54 788€ 69 932€ 82 276€ 48 380€ 36 518€ 24 893€ 80 446€ 33 594€ 37 250€ 16 285€ 12 306€ 16 202€ 16 841€ 24 711€ 28 846€
03
502
Spotreba energie
43 447€ 23 702€ 27 346€ 31 949€ 21 340€ 21 408€ 20 003€ 26 055€ 22 393€ 12 950€ 19 530€ 20 378€ 19 982€ 29 516€ 23 203€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
113 552€ 116 266€ 164 973€ 140 572€ 153 475€ 160 122€ 84 675€ 100 914€ 138 477€ 125 428€ 107 299€ 185 959€ 94 405€ 117 212€ 125 141€
07
511
Opravy a udržiavanie
8 052€ 26 728€ 89 573€ 17 817€ 78 983€ 41 629€ 24 740€ 31 433€ 81 787€ 41 424€ 8 646€ 97 210€ 18 003€ 48 178€ 17 692€
08
512
Cestovné
151€ 80€ 56€ 67€ 43€ 52€ 488€ 295€ 485€ 129€ 229€ 137€ 810€ 1 445€ 299€
09
513
Náklady na reprezentáciu
5 012€ 3 676€ 3 374€ 4 617€ 2 858€ 1 760€ 1 989€ 6 123€ 3 774€ 3 932€ 2 428€ 2 733€ 2 884€ 2 551€ 2 390€
10
518
Ostatné služby
100 336€ 85 783€ 71 969€ 118 071€ 71 591€ 116 680€ 57 458€ 63 063€ 52 431€ 79 943€ 95 996€ 85 879€ 72 708€ 65 038€ 104 760€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
250 450€ 241 897€ 222 677€ 206 654€ 170 042€ 165 232€ 166 432€ 146 316€ 144 013€ 132 726€ 136 276€ 168 986€ 141 250€ 154 504€ 144 361€
12
521
Mzdové náklady
178 630€ 171 022€ 155 724€ 146 641€ 120 846€ 116 676€ 120 831€ 106 857€ 106 526€ 96 322€ 99 494€ 126 520€ 106 211€ 117 117€ 108 544€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
59 873€ 59 689€ 53 421€ 50 392€ 41 908€ 40 596€ 40 851€ 33 752€ 34 573€ 33 391€ 33 161€ 39 490€ 31 828€ 33 815€ 32 132€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
4 095€ 4 605€ 4 121€ 3 470€ 2 488€ 2 682€ 2 088€ 2 449€ 2 350€ 2 402€ 2 351€ 2 188€ 2 571€ 2 728€ 2 324€
15
527
Zákonné sociálne náklady
7 738€ 6 456€ 9 286€ 6 091€ 4 800€ 5 279€ 2 635€ 3 258€ 564€ 611€ 1 271€ 788€ 640€ 844€ 1 361€
16
528
Ostatné sociálne náklady
113€ 124€ 125€ 60€ 0€ 28€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
780€ 614€ 1 012€ 0€ 0€ 4€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
780€ 614€ 1 012€ 0€ 0€ 4€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
6 994€ 14 376€ 9 053€ 18 162€ 3 509€ 3 795€ 1 063€ 1 252€ 3 991€ 3 756€ 271€ 209€ 13€ 186€ 1 991€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 2 994€ 403€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 842€ 0€ 142€ 0€ 0€ 332€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 110€ 5€ 0€ 12€ 12€ 33€ 271€ 67€ 13€ 186€ 232€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
6 994€ 14 376€ 6 059€ 17 758€ 3 399€ 3 790€ 1 063€ 1 240€ 3 021€ 1 882€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 427€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 958€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
166 548€ 182 729€ 157 710€ 111 660€ 108 348€ 80 717€ 88 170€ 131 906€ 33 724€ 94 595€ 21 616€ 19 752€ 31 780€ 77 086€ 26 289€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
165 228€ 181 679€ 156 660€ 111 660€ 108 348€ 80 717€ 64 266€ 36 287€ 30 928€ 20 768€ 18 387€ 17 426€ 29 946€ 72 235€ 18 024€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
1 320€ 1 050€ 1 050€ 0€ 0€ 23 905€ 95 619€ 2 796€ 73 827€ 3 229€ 2 326€ 1 834€ 4 851€ 8 265€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 8 265€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
1 320€ 1 050€ 1 050€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 796€ 4 654€ 3 229€ 2 326€ 1 834€ 4 851€ 0€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 23 905€ 95 619€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 69 172€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
6 154€ 5 477€ 4 673€ 2 576€ 2 564€ 1 284€ 3 515€ 1 060€ 868€ 1 191€ 645€ 634€ 2 704€ 1 723€ 963€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
1 991€ 2 059€ 2 127€ 2 187€ 2 272€ 624€ 1 804€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 428€ 641€ 0€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 50€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
4 164€ 3 419€ 2 546€ 388€ 292€ 660€ 1 711€ 1 010€ 868€ 1 191€ 645€ 634€ 2 276€ 1 082€ 963€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 755€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 755€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
222 823€ 193 155€ 174 745€ 187 478€ 192 442€ 153 392€ 140 974€ 115 715€ 116 650€ 115 168€ 110 765€ 151 909€ 138 962€ 94 601€ 84 844€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
208 673€ 182 534€ 156 827€ 187 478€ 192 442€ 153 392€ 140 974€ 115 715€ 116 650€ 115 168€ 110 765€ 151 909€ 138 765€ 91 353€ 81 790€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
150€ 0€ 73€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
14 000€ 10 621€ 17 844€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 197€ 3 248€ 1 228€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 826€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
865 537€ 848 147€ 844 464€ 747 431€ 688 238€ 610 848€ 585 279€ 557 566€ 497 366€ 502 101€ 408 709€ 564 029€ 445 937€ 499 539€ 435 638€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
12 962€ 10 516€ 9 375€ 14 328€ 9 885€ 9 968€ 7 283€ 12 803€ 13 522€ 15 248€ 5 380€ 8 170€ 9 218€ 20 028€ 15 204€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
12 689€ 9 961€ 8 184€ 13 420€ 8 918€ 9 157€ 6 716€ 12 372€ 13 124€ 14 776€ 4 880€ 7 803€ 8 231€ 19 471€ 13 743€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
274€ 555€ 1 191€ 907€ 967€ 811€ 568€ 430€ 398€ 472€ 499€ 367€ 987€ 557€ 1 461€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 589€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 589€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
740 082€ 665 534€ 665 556€ 654 872€ 587 029€ 532 756€ 491 191€ 446 994€ 394 742€ 380 201€ 365 232€ 374 351€ 307 574€ 357 770€ 376 651€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
695 367€ 629 360€ 626 278€ 625 745€ 557 860€ 505 373€ 464 548€ 420 711€ 368 144€ 357 844€ 340 299€ 348 738€ 285 140€ 337 808€ 355 938€
82
633
Výnosy z poplatkov
44 715€ 36 175€ 39 277€ 29 128€ 29 169€ 27 384€ 26 643€ 26 283€ 26 598€ 22 357€ 24 933€ 25 613€ 22 434€ 19 962€ 20 713€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
30 843€ 28 472€ 33 492€ 21 255€ 11 506€ 15 802€ 11 523€ 9 438€ 8 580€ 17 539€ 12 385€ 25 707€ 12 994€ 21 777€ 42 654€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 1 269€ 1 303€ 742€ 2 410€ 1 186€ 3 722€ 1 650€ 896€ 213€ 104€ 2 275€ 9 683€ 8 464€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 80€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 9 510€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 46€ 0€ 125€ 0€ 0€ 71€ 14 466€ 45€ 432€ 465€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
30 843€ 28 472€ 32 224€ 19 951€ 10 763€ 13 346€ 10 336€ 5 591€ 6 930€ 7 133€ 12 100€ 11 057€ 10 674€ 11 662€ 33 725€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
1 050€ 1 050€ 1 050€ 0€ 0€ 0€ 0€ 73 827€ 4 141€ 2 326€ 1 834€ 4 851€ 5 788€ 2 456€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
1 050€ 1 050€ 1 050€ 0€ 0€ 0€ 0€ 73 827€ 4 141€ 2 326€ 1 834€ 4 851€ 5 788€ 2 456€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 326€ 1 834€ 4 851€ 5 788€ 2 456€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
1 050€ 1 050€ 1 050€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 654€ 4 141€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 69 172€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
0€ 0€ 10€ 252€ 265€ 25€ 261€ 206€ 163€ 142€ 101€ 88€ 205€ 442€ 465€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 0€ 10€ 252€ 265€ 25€ 98€ 206€ 163€ 142€ 101€ 88€ 205€ 442€ 465€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 163€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
149 964€ 168 353€ 136 515€ 157 424€ 105 165€ 68 656€ 271 971€ 64 335€ 47 900€ 40 953€ 36 429€ 179 005€ 91 493€ 28 951€ 13 277€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 30 400€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
27 774€ 50 948€ 31 610€ 128 676€ 45 325€ 46 380€ 254 745€ 45 153€ 17 813€ 14 292€ 17 271€ 132 982€ 42 706€ 27 470€ 11 883€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
87 113€ 86 797€ 78 072€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 150€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 450€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
3 000€ 3 000€ 3 000€ 0€ 0€ 200€ 0€ 11 500€ 0€ 2 000€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7 500€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
32 077€ 27 609€ 23 833€ 28 749€ 29 439€ 19 826€ 17 027€ 11 683€ 18 588€ 23 512€ 17 159€ 46 023€ 48 787€ 1 481€ 1 394€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
934 900€ 873 925€ 845 999€ 848 131€ 713 848€ 627 207€ 786 818€ 533 776€ 538 735€ 458 224€ 421 852€ 589 155€ 426 335€ 434 756€ 450 707€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
69 364€ 25 779€ 1 534€ 100 700€ 25 610€ 16 358€ 201 539€ -23 790€ 41 369€ -43 877€ 13 143€ 25 126€ -19 602€ -64 783€ 15 069€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
69 364€ 25 779€ 1 534€ 100 700€ 25 610€ 16 358€ 201 539€ -23 790€ 41 369€ -43 877€ 13 143€ 25 126€ -19 602€ -64 783€ 15 069€