Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
73 507€ 62 224€ 94 190€ 78 756€ 85 282€ 78 127€ 69 175€ 63 609€ 72 804€ 70 130€ 58 662€ 78 682€ 67 623€ 72 661€
02
501
Spotreba materiálu
47 391€ 34 152€ 64 268€ 44 770€ 53 829€ 35 839€ 37 843€ 34 524€ 38 529€ 37 203€ 28 714€ 39 763€ 30 216€ 43 550€
03
502
Spotreba energie
26 115€ 28 072€ 29 922€ 33 986€ 31 453€ 42 288€ 31 332€ 29 084€ 34 274€ 32 927€ 29 948€ 38 919€ 37 407€ 29 111€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
139 101€ 120 095€ 152 373€ 271 735€ 181 776€ 139 477€ 183 000€ 119 221€ 126 541€ 119 471€ 164 760€ 133 372€ 150 144€ 138 352€
07
511
Opravy a udržiavanie
24 320€ 18 292€ 39 010€ 165 841€ 79 559€ 24 666€ 47 951€ 13 218€ 30 716€ 15 277€ 38 328€ 34 088€ 60 484€ 51 218€
08
512
Cestovné
32€ 101€ 402€ 474€ 288€ 265€ 450€ 205€ 238€ 197€ 234€ 286€ 421€ 830€
09
513
Náklady na reprezentáciu
1 671€ 1 644€ 9 264€ 7 044€ 5 445€ 6 908€ 11 349€ 1 104€ 1 315€ 483€ 680€ 654€ 2 457€ 5 676€
10
518
Ostatné služby
113 078€ 100 057€ 103 697€ 98 375€ 96 484€ 107 638€ 123 250€ 104 694€ 94 272€ 103 514€ 125 518€ 98 344€ 86 782€ 80 628€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
361 854€ 327 205€ 301 787€ 316 869€ 285 331€ 244 303€ 225 089€ 212 939€ 191 754€ 185 805€ 185 887€ 178 392€ 162 394€ 147 116€
12
521
Mzdové náklady
259 108€ 235 784€ 218 038€ 228 331€ 203 504€ 173 930€ 161 521€ 153 401€ 135 972€ 130 797€ 132 910€ 129 400€ 118 123€ 107 250€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
90 600€ 80 219€ 73 825€ 78 243€ 71 899€ 61 564€ 55 753€ 51 843€ 47 434€ 43 986€ 45 338€ 41 432€ 37 795€ 34 356€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
12 146€ 11 202€ 9 924€ 10 295€ 9 928€ 8 809€ 7 815€ 7 695€ 8 348€ 11 023€ 7 639€ 7 560€ 6 476€ 5 510€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
482€ 1 088€ 454€ 356€ 1 013€ 700€ 766€ 936€ 2 186€ 1 022€ 1 902€ 797€ 5 568€ 531€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
482€ 1 088€ 454€ 356€ 1 013€ 700€ 766€ 936€ 2 186€ 1 022€ 1 902€ 797€ 5 568€ 531€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
56 727€ 54 319€ 45 987€ 32 793€ 28 418€ 26 864€ 38 490€ 81 463€ 97 316€ 236 060€ 251 962€ 33 095€ 3 133€ 1 129€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
204€ 52€ 185€ 44€ 0€ 71€ 15 585€ 53 648€ 94 043€ 200 234€ 251 128€ 0€ 2 334€ 266€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 145€ 0€ 0€ 34€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 808€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
2 040€ 0€ 0€ 0€ 2 158€ 0€ 0€ 0€ 1 834€ 34 339€ 0€ 25 465€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
54 484€ 54 267€ 45 802€ 32 605€ 26 260€ 26 793€ 22 871€ 27 816€ 631€ 1 487€ 834€ 2 942€ 799€ 863€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 688€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
269 815€ 281 188€ 273 222€ 269 833€ 296 373€ 269 046€ 241 527€ 235 895€ 245 546€ 221 585€ 154 975€ 89 366€ 64 863€ 69 408€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
265 814€ 277 970€ 271 872€ 268 483€ 294 023€ 266 696€ 240 177€ 234 545€ 235 243€ 212 210€ 145 286€ 78 588€ 55 161€ 55 666€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
4 001€ 3 219€ 1 350€ 1 350€ 2 350€ 2 350€ 1 350€ 1 350€ 10 303€ 9 375€ 9 689€ 10 778€ 9 702€ 13 742€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 13 742€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
850€ 990€ 1 350€ 1 350€ 1 350€ 1 350€ 1 350€ 1 350€ 10 303€ 9 375€ 9 689€ 10 778€ 9 702€ 0€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
3 151€ 2 229€ 0€ 0€ 1 000€ 1 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
41 376€ 42 651€ 42 468€ 168 709€ 220 262€ 52 580€ 57 085€ 59 101€ 60 478€ 60 827€ 44 078€ 37 038€ 18 055€ 20 713€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
29 603€ 31 279€ 32 652€ 39 168€ 40 873€ 44 325€ 45 695€ 49 247€ 50 596€ 47 825€ 35 032€ 16 174€ 11 253€ 12 415€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
11 773€ 11 372€ 9 817€ 129 541€ 179 389€ 8 255€ 11 390€ 9 854€ 9 882€ 13 002€ 9 046€ 20 864€ 6 802€ 8 298€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
395 900€ 406 782€ 370 947€ 330 887€ 298 401€ 246 260€ 216 603€ 193 359€ 184 675€ 181 734€ 160 274€ 168 767€ 148 891€ 129 523€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
351 964€ 346 914€ 316 845€ 288 559€ 256 823€ 205 732€ 178 013€ 163 689€ 148 567€ 142 161€ 133 992€ 141 950€ 132 226€ 109 407€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
508€ 0€ 425€ 0€ 150€ 0€ 0€ 85€ 0€ 154€ 0€ 0€ 224€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
43 428€ 59 868€ 53 678€ 42 328€ 41 428€ 40 528€ 38 590€ 29 586€ 36 108€ 39 420€ 26 282€ 26 817€ 16 441€ 20 116€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
1 338 762€ 1 295 553€ 1 281 428€ 1 469 939€ 1 396 856€ 1 057 357€ 1 031 734€ 966 523€ 981 299€ 1 076 635€ 1 022 500€ 719 509€ 620 671€ 579 433€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
9 732€ 8 199€ 4 363€ 6 634€ 8 178€ 9 763€ 7 864€ 10 396€ 9 489€ 5 961€ 4 958€ 4 474€ 3 921€ 9 494€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
9 732€ 8 199€ 4 363€ 6 634€ 8 178€ 9 763€ 7 864€ 10 396€ 9 489€ 5 961€ 4 958€ 4 474€ 3 921€ 9 494€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
961 411€ 934 637€ 1 004 737€ 937 042€ 881 247€ 806 329€ 725 423€ 669 301€ 563 291€ 533 126€ 498 800€ 457 617€ 512 869€ 485 628€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
857 789€ 841 927€ 934 509€ 872 046€ 816 995€ 741 638€ 661 633€ 605 300€ 510 894€ 490 566€ 459 903€ 418 529€ 469 625€ 449 379€
82
633
Výnosy z poplatkov
103 622€ 92 710€ 70 228€ 64 996€ 64 252€ 64 692€ 63 790€ 64 001€ 52 397€ 42 560€ 38 897€ 39 088€ 43 244€ 36 249€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
239 856€ 218 831€ 243 780€ 241 977€ 234 002€ 235 383€ 256 200€ 248 663€ 301 002€ 526 901€ 863 072€ 331 474€ 52 724€ 140 874€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
9 240€ 1 750€ 2 795€ 790€ 3 800€ 1 545€ 13 502€ 71 934€ 94 069€ 337 645€ 166 368€ 260 573€ 6 210€ 80 860€
85
642
Tržby z predaja materiálu
166€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
500€ 0€ 316€ 242€ 289€ 196€ 30€ 260€ 0€ 17€ 0€ 250€ 2 050€ 730€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
229 950€ 217 081€ 240 669€ 240 945€ 229 913€ 233 642€ 242 668€ 176 469€ 206 933€ 189 240€ 696 704€ 70 651€ 44 464€ 59 284€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
1 885€ 1 350€ 1 350€ 1 350€ 1 350€ 1 350€ 1 350€ 10 303€ 9 375€ 9 689€ 10 778€ 9 702€ 13 741€ 0€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
1 885€ 1 350€ 1 350€ 1 350€ 1 350€ 1 350€ 1 350€ 10 303€ 9 375€ 9 689€ 10 778€ 9 702€ 13 741€ 0€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
990€ 1 350€ 1 350€ 1 350€ 1 350€ 1 350€ 1 350€ 10 303€ 9 375€ 9 689€ 10 778€ 9 702€ 13 741€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
895€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
0€ 1€ 19€ 7 059€ 106 651€ 15€ 28€ 58€ 56€ 75€ 97€ 100€ 100€ 132€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 1€ 19€ 12€ 16€ 15€ 28€ 58€ 56€ 75€ 97€ 100€ 100€ 66€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 66€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 7 047€ 106 634€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
2 960€ 4 113€ 134€ 2 193€ 3 988€ 2 124€ 13 478€ 348€ 1 449€ 253€ 1 247€ 3 418€ 374€ 929€
110
672
Náhrady škôd
920€ 1 193€ 134€ 2 193€ 3 988€ 2 124€ 13 478€ 348€ 1 449€ 253€ 1 247€ 3 418€ 374€ 929€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
2 040€ 2 920€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
210 508€ 196 625€ 195 280€ 238 886€ 225 501€ 206 125€ 134 674€ 137 836€ 166 218€ 120 146€ 63 438€ 102 267€ 89 349€ 57 127€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 35 421€ 36 547€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
43 271€ 22 145€ 11 227€ 56 692€ 12 673€ 10 376€ 20 016€ 18 111€ 17 250€ 7 942€ 13 487€ 37 074€ 29 124€ 19 319€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
127 173€ 138 136€ 138 024€ 140 854€ 171 989€ 155 184€ 86 672€ 86 615€ 121 553€ 92 172€ 29 826€ 40 542€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 350€ 1 261€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 277€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
200€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 111€ 417€ 98€ 0€ 6 886€ 13 570€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
800€ 3 654€ 3 913€ 3 913€ 3 913€ 3 913€ 326€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
39 063€ 32 691€ 42 116€ 37 428€ 36 927€ 36 652€ 27 660€ 32 998€ 26 998€ 19 934€ 16 848€ 17 765€ 10 884€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
1 426 352€ 1 363 757€ 1 449 662€ 1 435 142€ 1 460 917€ 1 261 088€ 1 139 018€ 1 076 905€ 1 050 880€ 1 196 152€ 1 442 390€ 909 052€ 673 078€ 694 184€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
87 590€ 68 204€ 168 234€ -34 797€ 64 061€ 203 731€ 107 284€ 110 382€ 69 581€ 119 517€ 419 890€ 189 543€ 52 407€ 114 751€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 4€ 2€ 3€ 2€ 4€ 10€ 10€ 13€ 15€ 15€ 9€ 33€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
87 590€ 68 204€ 168 230€ -34 799€ 64 058€ 203 728€ 107 280€ 110 372€ 69 571€ 119 504€ 419 875€ 189 528€ 52 398€ 114 718€