Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Mesto Liptovský Hrádok

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
38 777 076€ 36 983 370€ 36 609 295€ 35 615 521€ 35 154 518€ 34 314 662€ 33 719 254€ 30 708 255€ 28 336 607€ 26 443 339€ 24 122 017€ 21 235 214€ 14 655 178€ 14 081 586€ 12 918 023€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
31 196 664€ 28 669 532€ 28 824 366€ 28 596 345€ 28 059 695€ 27 118 727€ 26 662 994€ 22 483 271€ 23 273 462€ 21 236 678€ 13 563 834€ 12 509 306€ 6 621 287€ 8 449 238€ 6 989 749€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
20 963€ 20 119€ 26 134€ 21 382€ 26 242€ 24 799€ 22 123€ 26 946€ 34 778€ 37 058€ 44 382€ 47 844€ 55 775€ 63 991€ 59 621€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
0€ 6 235€ 8 815€ 627€ 1 463€ 2 565€ 4 991€ 3 445€ 5 035€ 0€ 8€ 0€ 0€ 248€ 1 267€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
0€ 1 383€ 3 043€ 4 703€ 6 363€ 4 222€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
10 763€ 12 500€ 14 276€ 16 052€ 18 416€ 11 488€ 16 388€ 23 501€ 29 743€ 37 058€ 44 374€ 47 844€ 55 775€ 63 743€ 55 035€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
10 200€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6 524€ 744€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 319€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
29 108 424€ 26 582 136€ 26 730 954€ 26 507 686€ 25 966 176€ 25 026 651€ 24 573 595€ 20 389 048€ 21 171 407€ 19 132 343€ 11 452 175€ 10 394 185€ 4 397 857€ 6 217 592€ 3 999 843€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
3 697 060€ 3 701 363€ 3 710 331€ 3 686 758€ 3 685 249€ 3 669 997€ 3 615 631€ 3 408 216€ 3 402 022€ 2 498 047€ 2 360 160€ 2 309 761€ 2 109 907€ 2 050 543€ 2 018 760€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
71 218€ 69 340€ 69 340€ 70 004€ 25 204€ 24 237€ 24 244€ 24 107€ 21 407€ 21 407€ 10 000€ 10 000€ 0€ 0€ 0€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
24 219 422€ 21 861 945€ 22 092 656€ 21 676 347€ 21 135 022€ 20 680 929€ 20 305 249€ 16 365 491€ 17 048 966€ 15 885 541€ 8 774 087€ 5 836 509€ 1 896 336€ 1 730 198€ 1 739 223€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
372 993€ 294 974€ 318 128€ 323 098€ 216 836€ 216 106€ 246 687€ 218 023€ 304 344€ 439 237€ 45 052€ 35 197€ 35 983€ 23 673€ 14 223€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
580 403€ 419 044€ 466 963€ 508 134€ 463 213€ 291 865€ 331 416€ 305 655€ 343 618€ 248 610€ 0€ 0€ 0€ 12 594€ 2 265€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 39€ 148€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
167 328€ 235 469€ 73 536€ 243 344€ 440 651€ 143 517€ 50 367€ 67 557€ 51 051€ 39 501€ 262 876€ 2 202 718€ 355 631€ 2 400 545€ 225 224€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
2 067 277€ 2 067 277€ 2 067 277€ 2 067 277€ 2 067 277€ 2 067 277€ 2 067 277€ 2 067 277€ 2 067 277€ 2 067 277€ 2 067 277€ 2 067 277€ 2 167 655€ 2 167 655€ 2 930 285€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
573 650€ 573 650€ 573 650€ 573 650€ 573 650€ 573 650€ 573 650€ 573 650€ 573 650€ 573 650€ 573 650€ 573 650€ 573 650€ 573 650€ 573 650€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
1 493 627€ 1 493 627€ 1 493 627€ 1 493 627€ 1 493 627€ 1 493 627€ 1 493 627€ 1 493 627€ 1 493 627€ 1 493 627€ 1 493 627€ 1 493 627€ 1 594 005€ 1 594 005€ 2 356 635€
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
7 560 435€ 8 286 036€ 7 753 261€ 6 997 249€ 7 065 211€ 7 164 554€ 6 945 076€ 8 198 876€ 5 037 731€ 5 181 972€ 10 545 440€ 8 714 829€ 7 990 808€ 5 605 887€ 5 911 550€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
37 800€ 19 833€ 7 150€ 5 304€ 8 597€ 13 741€ 5 878€ 6 020€ 5 227€ 13 593€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
37 800€ 19 833€ 7 150€ 5 304€ 8 597€ 13 741€ 5 878€ 6 020€ 5 227€ 13 593€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
3.
Výrobky (123) - (194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
3 996 013€ 4 080 464€ 4 097 770€ 4 202 621€ 4 208 375€ 4 254 928€ 4 037 939€ 3 249 596€ 3 295 143€ 3 386 792€ 9 813 136€ 8 123 593€ 7 511 067€ 4 930 976€ 4 956 243€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
3 996 013€ 4 080 464€ 4 097 770€ 4 202 621€ 4 208 375€ 4 254 928€ 4 037 939€ 3 249 596€ 3 295 143€ 3 386 792€ 9 813 136€ 8 123 593€ 7 511 067€ 4 930 976€ 4 956 243€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
1 448€ 1 093 287€ 1 417 520€ 1 401 280€ 552 930€ 670 010€ 769 661€ 61 639€ 74 953€ 36 608€ 40 767€ 26 879€ 1 182€ 32 845€ 0€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
1 448€ 1 448€ 5 204€ 5 204€ 4 924€ 4 924€ 5 472€ 6 023€ 3 910€ 0€ 0€ 0€ 1 182€ 9 927€ 0€
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 276€ 276€ 276€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 1 276€ 2 376€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 909€ 0€
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 1 091 840€ 1 412 317€ 1 394 800€ 545 631€ 665 086€ 763 913€ 55 340€ 70 767€ 36 608€ 40 767€ 26 879€ 0€ 22 009€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
1 209 899€ 279 392€ 110 340€ 143 827€ 177 233€ 154 084€ 154 298€ 151 042€ 171 795€ 119 924€ 48 288€ 43 130€ 60 465€ 26 814€ 95 211€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
12 143€ 16 183€ 15 039€ 52 462€ 75 188€ 66 068€ 38 353€ 46 515€ 56 887€ 44 733€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 533€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 600€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
1 636€ 1 504€ 4 691€ 677€ 3 708€ 1 114€ 2 890€ 850€ 12 014€ 6 565€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
38 520€ 46 360€ 27 252€ 33 693€ 36 700€ 34 467€ 40 829€ 38 263€ 48 084€ 14 071€ 16 228€ 16 410€ 23 385€ 17 035€ 15 748€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
29 544€ 47 583€ 60 619€ 55 013€ 45 808€ 46 347€ 52 220€ 61 363€ 52 710€ 47 652€ 27 316€ 25 298€ 13 282€ 9 779€ 11 389€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
9 137€ 2 745€ 1 581€ 1 360€ 971€ 1 278€ 2 397€ 1 057€ 1 075€ 969€ 1 718€ 1 422€ 963€ 0€ 849€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 5 402€ 2 325€ 16 915€ 0€ 0€ 4 233€ 3 027€ 0€ 0€ 0€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
73€ 0€ 1 062€ 603€ 0€ 0€ 0€ 374€ 354€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
1 118 846€ 165 017€ 96€ 19€ 9 455€ 855€ 694€ 2 993€ 0€ 1 347€ 0€ 0€ 22 835€ 0€ 63 692€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 630€ 0€ 0€ 50€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
2 315 276€ 2 813 060€ 2 120 480€ 1 244 217€ 2 118 076€ 2 071 791€ 1 977 301€ 4 730 579€ 1 490 613€ 1 625 054€ 638 249€ 521 227€ 418 094€ 615 252€ 860 096€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 248€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
087
2.
Ceniny (213)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 400€ 400€ 400€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
2 315 276€ 2 813 060€ 2 120 480€ 1 244 217€ 2 118 076€ 2 071 543€ 1 977 301€ 4 730 179€ 1 490 213€ 1 624 654€ 638 249€ 521 227€ 418 094€ 615 252€ 860 096€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 000€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 000€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
19 977€ 27 803€ 31 668€ 21 927€ 29 612€ 31 381€ 111 184€ 26 108€ 25 414€ 24 689€ 12 744€ 11 079€ 43 083€ 26 461€ 16 724€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
19 977€ 26 264€ 23 063€ 20 775€ 28 820€ 29 940€ 109 748€ 24 936€ 23 742€ 21 688€ 11 898€ 9 088€ 20 415€ 6 929€ 7 829€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
0€ 1 539€ 8 606€ 1 152€ 792€ 1 442€ 1 436€ 1 172€ 1 672€ 3 000€ 846€ 1 991€ 22 668€ 19 532€ 8 895€
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
38 777 076€ 36 983 370€ 36 609 295€ 35 615 521€ 35 154 518€ 34 314 662€ 33 719 254€ 30 708 255€ 28 336 607€ 26 443 339€ 24 122 017€ 21 235 214€ 14 655 178€ 14 081 586€ 12 918 023€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
19 413 482€ 18 954 750€ 18 482 859€ 17 802 244€ 17 215 260€ 16 593 178€ 15 806 543€ 13 444 323€ 13 868 712€ 12 289 322€ 11 624 360€ 11 293 702€ 10 677 030€ 10 889 088€ 10 479 218€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
2.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
19 413 482€ 18 954 750€ 18 482 859€ 17 802 244€ 17 215 260€ 16 593 178€ 15 806 543€ 13 444 323€ 13 868 712€ 12 289 322€ 11 624 360€ 11 293 702€ 10 677 030€ 10 889 088€ 10 479 218€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
18 954 750€ 18 482 859€ 17 802 244€ 17 215 260€ 16 594 256€ 15 806 241€ 14 271 569€ 13 868 023€ 12 289 322€ 11 849 931€ 11 287 438€ 10 688 114€ 10 900 522€ 10 418 837€ 9 812 760€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
458 732€ 471 891€ 680 614€ 586 984€ 621 004€ 786 936€ 1 534 973€ -423 700€ 1 579 390€ 439 391€ 336 922€ 605 588€ -223 492€ 470 251€ 666 458€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
10 519 401€ 9 233 407€ 9 410 982€ 9 307 809€ 9 334 384€ 9 071 148€ 9 348 370€ 9 616 869€ 7 461 153€ 7 045 808€ 5 778 669€ 4 420 077€ 689 332€ 316 584€ 603 579€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
1 154 619€ 1 127 502€ 1 100 345€ 1 053 690€ 1 005 833€ 952 195€ 912 589€ 856 659€ 749 496€ 730 353€ 37 312€ 40 864€ 35 124€ 40 802€ 35 219€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
1 144 340€ 1 116 643€ 1 090 859€ 1 046 336€ 998 770€ 945 019€ 905 408€ 848 174€ 741 492€ 676 288€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
10 279€ 7 949€ 6 626€ 4 759€ 4 453€ 7 176€ 7 181€ 8 485€ 8 004€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 34 060€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
0€ 2 911€ 2 861€ 2 596€ 2 611€ 0€ 0€ 0€ 54 065€ 37 312€ 40 864€ 35 124€ 40 802€ 1 159€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
112 397€ 359 973€ 133 287€ 72 345€ 26 018€ 51 438€ 133 403€ 209 653€ 32 427€ 1 620€ 2 516€ 56 998€ 0€ 2 819€ 205 455€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
109 012€ 355 197€ 126 087€ 66 427€ 22 064€ 50 055€ 133 403€ 209 653€ 32 427€ 1 620€ 2 516€ 56 998€ 0€ 2 819€ 203 910€
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
3 385€ 4 777€ 7 200€ 5 918€ 3 955€ 1 384€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 545€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
5 935 472€ 6 183 156€ 6 672 565€ 6 881 590€ 7 425 410€ 7 649 444€ 7 954 686€ 8 124 287€ 5 824 618€ 5 927 632€ 5 258 735€ 3 135 355€ 89 890€ 9 116€ 459€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
5 913 065€ 6 157 235€ 6 619 989€ 6 861 499€ 7 404 581€ 7 642 436€ 7 948 588€ 8 120 044€ 5 822 090€ 5 925 206€ 5 256 453€ 3 050 308€ 0€ 0€ 0€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
19 538€ 21 971€ 19 150€ 13 958€ 9 692€ 7 009€ 4 842€ 3 087€ 2 529€ 2 426€ 1 115€ 578€ 131€ 133€ 459€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 36€ 5 033€ 10 029€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 913€ 0€
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
2 869€ 3 951€ 33 390€ 1 100€ 1 108€ 1 256€ 1 156€ 0€ 0€ 1 167€ 84 469€ 89 759€ 8 070€ 0€
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
787 727€ 786 216€ 627 769€ 509 012€ 263 638€ 262 495€ 119 916€ 133 107€ 142 656€ 124 899€ 183 342€ 854 636€ 482 039€ 111 860€ 140 753€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
83 614€ 43 173€ 175 784€ 53 516€ 124 590€ 99 839€ 23 067€ 42 477€ 33 432€ 35 011€ 132 782€ 790 934€ 415 786€ 44 170€ 6 941€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
139€ 90€ 0€ 0€ 34€ 36€ 1€ 327€ 94€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
551 352€ 552 282€ 308 599€ 308 599€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 385€ 1 611€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
0€ 1 000€ 2 943€ 2 226€ 0€ 276€ 271€ 144€ 0€ 406€ 443€ 476€ 928€ 4 062€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 782€
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
13 593€ 17 293€ 15 640€ 22 572€ 14 781€ 13 394€ 7 213€ 5 267€ 7 935€ 18 084€ 3 040€ 2 491€ 8 210€ 0€ 72 343€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
70 871€ 80 307€ 64 658€ 61 974€ 57 535€ 49 681€ 43 995€ 41 166€ 40 489€ 38 870€ 26 891€ 28 204€ 32 790€ 38 545€ 30 249€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
47 819€ 53 671€ 43 158€ 41 316€ 37 580€ 33 426€ 29 168€ 26 735€ 26 931€ 25 783€ 17 040€ 17 241€ 20 071€ 21 225€ 17 819€
166
15.
Daň z príjmov (341)
0€ 135€ 0€ 0€ 0€ 0€ 9 011€ 15 999€ 0€ 0€ 0€ 427€ 436€ 323€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
10 875€ 13 448€ 10 071€ 10 232€ 8 588€ 7 100€ 5 858€ 5 190€ 4 983€ 4 450€ 3 183€ 15 323€ 4 279€ 5 171€ 3 623€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
1 283€ 6 436€ 5 917€ 8 577€ 19 367€ 59 054€ 3 378€ 1 683€ 10 769€ 2 606€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
0€ 0€ 0€ 0€ 1 162€ 0€ 1 305€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
8 181€ 18 381€ 1 000€ 0€ 0€ 6 924€ 0€ 1 648€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
2 529 187€ 776 559€ 877 015€ 791 172€ 613 485€ 155 576€ 227 777€ 293 162€ 711 956€ 261 304€ 296 764€ 332 224€ 82 279€ 151 987€ 221 693€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
2 320 512€ 567 884€ 668 340€ 791 172€ 613 485€ 155 576€ 227 777€ 293 162€ 711 956€ 261 304€ 296 764€ 332 224€ 82 279€ 151 986€ 221 693€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
208 675€ 208 675€ 208 675€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
8 844 193€ 8 795 214€ 8 715 455€ 8 505 467€ 8 604 874€ 8 650 336€ 8 564 342€ 7 647 063€ 7 006 742€ 7 108 209€ 6 718 988€ 5 521 435€ 3 288 816€ 2 875 914€ 1 835 226€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
12 443€ 12 761€ 11 845€ 10 195€ 0€ 3 603€ 3 368€ 1 019€ 282€ 485€ 769€ 738€ 2 193€ 2 805€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
8 831 750€ 8 782 453€ 8 703 609€ 8 495 272€ 8 604 874€ 8 650 336€ 8 560 738€ 7 643 695€ 7 005 723€ 7 107 927€ 6 718 503€ 5 520 666€ 3 288 078€ 2 873 721€ 1 832 421€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€