Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
98 441 867 € 91 122 826 € 90 068 435 € 89 180 920 € 88 635 804 € 90 921 416 € 88 347 330 € 84 433 368 € 83 215 356 € 79 269 462 € 77 811 028 €
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
62 975 327 € 57 604 664 € 55 159 753 € 55 314 645 € 56 420 756 € 60 660 460 € 58 648 913 € 58 240 924 € 76 423 669 € 71 431 738 € 69 831 719 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
(r. 004 až 010))
166 584 € 174 521 € 82 404 € 3 563 € 2 239 € 7 031 € 46 122 € 98 670 € 151 218 € 119 031 € 55 602 €
005
2.
Softvér
(013) -
(073+091AÚ))
166 584 € 174 521 € 82 404 € 3 563 € 2 239 € 7 031 € 46 122 € 98 670 € 151 218 € 119 031 € 55 602 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
(r. 012 až 023))
50 047 147 € 46 892 344 € 44 880 815 € 45 376 580 € 46 616 694 € 49 548 564 € 47 493 956 € 47 134 191 € 65 048 414 € 59 886 707 € 57 752 757 €
012
A.II.1.
Pozemky
(031) -
(092AÚ))
23 850 202 € 23 376 752 € 22 886 302 € 23 177 346 € 23 290 499 € 23 681 971 € 22 602 365 € 20 172 688 € 20 593 197 € 18 898 631 € 18 109 903 €
013
2.
Umelecké diela a zbierky
(032) -
(092AÚ))
507 267 € 507 267 € 507 267 € 507 267 € 507 267 € 506 873 € 502 373 € 508 573 € 326 316 € 310 023 € 301 857 €
015
4.
Stavby
(021) -
(081+092AÚ))
19 973 331 € 20 937 417 € 19 086 063 € 19 828 431 € 21 058 543 € 22 855 723 € 22 113 672 € 22 889 480 € 37 482 504 € 37 095 756 € 35 468 249 €
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
(022) -
(082+092AÚ))
321 366 € 345 693 € 174 627 € 69 355 € 53 702 € 74 665 € 147 492 € 294 824 € 782 393 € 780 193 € 708 556 €
017
6.
Dopravné prostriedky
(023) -
(083+092AÚ))
122 335 € 10 419 € 23 036 € 37 523 € 57 868 € 6 619 € 8 699 € 19 978 € 47 262 € 81 824 € 79 803 €
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(042) -
(094))
5 272 645 € 1 714 797 € 2 203 519 € 1 756 658 € 1 648 814 € 2 422 715 € 2 119 356 € 3 248 648 € 5 816 742 € 2 720 280 € 3 084 389 €
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
(r. 025 až 032))
12 761 596 € 10 537 798 € 10 196 533 € 9 934 502 € 9 801 823 € 11 104 865 € 11 108 835 € 11 008 063 € 11 224 037 € 11 426 000 € 12 023 360 €
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke
(061) -
(096AÚ))
2 112 429 € 19 514 € 23 703 € 30 872 € 36 731 € 1 545 968 € 1 545 901 € 1 592 755 € 1 898 232 € 1 940 347 € 1 966 740 €
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
(062) -
(096AÚ))
8 915 289 € 9 027 892 € 8 918 571 € 8 860 549 € 8 915 415 € 8 886 967 € 9 055 180 € 9 055 180 € 9 055 180 € 9 055 180 € 9 302 496 €
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely
(063) -
(096AÚ))
1 733 878 € 1 483 642 € 1 254 259 € 1 043 081 € 849 677 € 671 930 € 507 754 € 360 128 € 270 625 € 0 € 0 €
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
(069) -
(096AÚ))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 430 473 € 754 124 €
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku
(043) -
(096AÚ))
0 € 6 750 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
35 450 181 € 33 500 606 € 34 889 043 € 33 853 923 € 32 197 111 € 30 246 115 € 29 683 641 € 26 181 978 € 6 774 870 € 7 823 278 € 7 961 290 €
034
B.I.
Zásoby súčet
(r. 035 až 039))
43 065 € 53 973 € 45 295 € 47 051 € 34 419 € 57 178 € 46 210 € 46 445 € 55 318 € 76 131 € 75 147 €
035
B.I.1.
Materiál
(112 + 119) -
(191))
43 065 € 53 973 € 45 295 € 47 051 € 34 419 € 57 178 € 46 210 € 46 445 € 54 407 € 75 344 € 74 199 €
039
5.
Tovar
(132 + 133 + 139) -
(196))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 911 € 787 € 948 €
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 041 až r. 047))
30 068 594 € 29 830 524 € 30 148 072 € 29 570 045 € 28 494 994 € 27 237 619 € 26 540 935 € 23 208 937 € 5 391 588 € 5 360 458 € 5 167 158 €
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351))
525 € 525 € 525 € 525 € 525 € 525 € 525 € 2 527 € 2 527 € 2 527 € 2 527 €
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(355))
30 068 069 € 29 829 999 € 30 147 548 € 29 569 520 € 28 494 469 € 26 809 547 € 26 540 411 € 23 206 410 € 5 389 061 € 5 357 931 € 5 164 631 €
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(357))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 427 547 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet
(r. 049 až 059))
104 719 € 117 369 € 130 019 € 142 669 € 279 456 € 248 277 € 372 417 € 496 557 € 0 € 0 € 0 €
056
8.
Pohľadávky z nájmu
(374AÚ) -
(391AÚ))
8 867 € 10 867 € 12 867 € 14 867 € 16 867 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
059
11.
Iné pohľadávky
(378AÚ) -
(391AÚ))
95 852 € 106 502 € 117 152 € 127 802 € 262 589 € 248 277 € 372 417 € 496 557 € 0 € 0 € 0 €
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet
(r. 061 až 084))
986 319 € 966 253 € 1 046 381 € 1 168 055 € 1 275 790 € 1 170 612 € 1 093 357 € 1 215 229 € 308 774 € 626 166 € 1 221 765 €
061
B.IV.1
Odberatelia
(311AÚ) -
(391AÚ))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 1 455 € 2 030 € 1 113 €
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky
(314) -
(391AÚ))
98 101 € 110 803 € 104 447 € 116 792 € 151 965 € 32 657 € 0 € 15 742 € 1 291 € 2 911 € 17 893 €
065
5.
Ostatné pohľadávky
(315AÚ) -
(391AÚ))
173 € 171 € 144 € 1 067 € 6 € 0 € 287 € 1 868 € 2 891 € 3 478 € 10 870 €
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
(318) -
(391AÚ))
458 733 € 505 632 € 549 590 € 650 516 € 668 914 € 686 570 € 651 752 € 533 284 € 125 896 € 284 584 € 661 423 €
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov
(319) -
(391AÚ))
85 264 € 75 792 € 114 370 € 70 377 € 143 442 € 87 343 € 65 135 € 50 628 € 0 € 0 € 7 067 €
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom
(335AÚ) -
(391AÚ))
2 826 € 3 063 € 3 241 € 3 321 € 2 921 € 2 492 € 2 274 € 2 269 € 3 841 € 3 569 € 611 €
072
12.
Daň z príjmov
(341) -
(391AÚ))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 3 549 € 0 € 0 € 0 €
078
18.
Pohľadávky z nájmu
(374AÚ) -
(391AÚ))
2 000 € 2 000 € 2 000 € 2 000 € 2 000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
081
21.
Iné pohľadávky
(378AÚ) -
(391AÚ))
332 354 € 268 793 € 272 590 € 320 167 € 306 543 € 356 799 € 373 908 € 607 889 € 151 084 € 318 234 € 519 733 €
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou
(371AÚ)-
(391AÚ))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 3 055 €
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy
(372AÚ) -
(391AÚ))
6 867 € 0 € 0 € 3 814 € 0 € 4 751 € 0 € 0 € 22 316 € 11 360 € 0 €
085
B.V.
Finančné účty súčet
(r. 086 až 097))
4 247 486 € 2 532 489 € 3 519 275 € 2 926 102 € 2 112 452 € 1 532 429 € 1 630 722 € 1 214 810 € 1 019 190 € 1 760 523 € 1 497 220 €
086
B.V.1.
Pokladnica
(211))
3 960 € 3 096 € 1 964 € 1 514 € 1 611 € 1 549 € 1 185 € 1 214 € 1 902 € 1 921 € 669 €
087
2.
Ceniny
(213))
8 084 € 6 032 € 1 526 € 746 € 528 € 99 € 315 € 101 € 136 € 145 € 12 €
088
3.
Bankové účty
(221AÚ +/- 261))
4 235 442 € 2 523 361 € 3 515 785 € 2 923 843 € 2 110 313 € 1 530 781 € 1 629 223 € 1 213 495 € 1 017 152 € 1 758 457 € 1 496 539 €
110
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 111 až r. 113))
16 358 € 17 555 € 19 639 € 12 353 € 17 936 € 14 841 € 14 776 € 10 466 € 16 817 € 14 446 € 18 019 €
111
C.1.
Náklady budúcich období
(381))
16 358 € 17 555 € 19 639 € 12 353 € 17 936 € 14 841 € 14 776 € 10 466 € 11 205 € 14 055 € 16 000 €
113
3.
Príjmy budúcich období
(385))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 5 612 € 391 € 2 019 €
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
98 441 867 € 91 122 826 € 90 068 435 € 89 180 920 € 88 635 804 € 90 921 416 € 88 347 330 € 84 433 368 € 83 215 356 € 79 269 462 € 77 811 028 €
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
61 720 980 € 58 505 301 € 56 885 156 € 56 258 339 € 55 211 135 € 55 829 020 € 54 514 023 € 50 950 895 € 50 440 394 € 50 847 611 € 50 574 177 €
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet
(r. 118 + r. 119))
-40 480 € -40 480 € -40 480 € -40 480 € -40 480 € -63 761 € -48 155 € -48 155 € -48 081 € 1 743 € 0 €
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
(+/– 415))
-40 480 € -40 480 € -40 480 € -40 480 € -40 480 € -63 761 € -48 155 € -48 155 € -48 081 € 1 743 € 0 €
123
A.III.
Výsledok hospodárenia
(+/-) súčet
(r. 124 až 125))
61 761 460 € 58 545 781 € 56 925 636 € 56 298 819 € 55 251 615 € 55 892 781 € 54 562 178 € 50 999 050 € 50 488 475 € 50 845 868 € 50 574 177 €
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+/– 428))
58 120 861 € 57 538 735 € 56 140 052 € 55 526 736 € 55 932 865 € 55 546 422 € 54 535 332 € 51 548 091 € 51 605 132 € 51 635 308 € 51 266 233 €
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
(+/–) r. 001 -
(r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183))
3 640 599 € 1 007 047 € 785 584 € 772 082 € -681 250 € 346 359 € 26 846 € -549 041 € -1 116 657 € -789 440 € -692 056 €
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
18 090 387 € 15 474 331 € 16 526 626 € 16 794 477 € 17 408 686 € 15 875 722 € 16 540 835 € 16 962 893 € 16 503 072 € 13 709 910 € 10 830 834 €
127
B.I.
Rezervy súčet
(r. 128 až 131))
376 060 € 704 829 € 704 757 € 460 174 € 539 380 € 203 663 € 155 298 € 83 987 € 65 523 € 85 446 € 93 544 €
129
2.
Ostatné rezervy
(459AÚ))
149 908 € 126 791 € 105 374 € 85 680 € 64 238 € 20 831 € 2 820 € 0 € 0 € 0 € 0 €
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy
(323AÚ, 459AÚ))
226 152 € 578 038 € 599 383 € 374 494 € 475 143 € 182 832 € 152 479 € 83 987 € 65 523 € 85 446 € 93 544 €
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 133 až r. 139))
1 431 075 € 160 343 € 12 262 € 15 341 € 143 712 € 0 € 49 144 € 35 775 € 46 662 € 592 561 € 133 634 €
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(357))
1 431 075 € 160 202 € 12 262 € 15 341 € 143 712 € 0 € 49 144 € 35 775 € 46 662 € 592 561 € 133 634 €
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania
(359))
0 € 142 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet
(r. 141 až 150))
6 210 689 € 6 420 681 € 6 690 775 € 6 952 323 € 7 231 126 € 6 532 975 € 6 695 375 € 6 921 141 € 5 533 518 € 4 547 404 € 4 685 387 €
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky
(479AÚ))
6 115 192 € 6 395 303 € 6 664 683 € 6 924 886 € 7 176 179 € 6 487 995 € 6 611 619 € 6 842 085 € 5 528 138 € 4 527 106 € 4 667 878 €
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
24 434 € 25 377 € 26 092 € 19 380 € 12 582 € 7 123 € 5 466 € 3 343 € 2 835 € 4 657 € 4 717 €
145
5.
Záväzky z nájmu
(474AÚ))
71 062 € 0 € 0 € 8 057 € 23 436 € 0 € 0 € 0 € 2 545 € 15 641 € 12 792 €
149
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
0 € 0 € 0 € 0 € 18 929 € 37 857 € 78 291 € 75 713 € 0 € 0 € 0 €
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
(r. 152 až 172))
3 400 474 € 1 400 147 € 1 753 762 € 1 442 753 € 1 466 883 € 1 628 633 € 1 498 668 € 1 554 741 € 2 024 604 € 1 671 086 € 1 466 953 €
152
B.IV.1.
Dodávatelia
(321))
2 289 260 € 361 522 € 723 336 € 342 358 € 369 955 € 902 843 € 460 867 € 513 908 € 1 448 966 € 1 155 787 € 903 182 €
154
3.
Prijaté preddavky
(324, 475AÚ))
382 147 € 382 408 € 394 072 € 432 388 € 445 835 € 215 643 € 211 259 € 194 112 € 169 157 € 171 822 € 159 609 €
155
4.
Ostatné záväzky
(325, 479AÚ))
277 796 € 273 263 € 271 685 € 327 883 € 277 759 € 245 677 € 237 525 € 1 593 € 2 467 € 2 467 € 5 011 €
156
5.
Nevyfakturované dodávky
(326, 476AÚ))
715 € 27 € 0 € 10 879 € 42 511 € 4 837 € 246 642 € 235 215 € 9 165 € 499 € 0 €
157
6.
Záväzky z nájmu
(474AÚ))
20 958 € 0 € 8 528 € 15 379 € 13 796 € 0 € 0 € 4 858 € 7 298 € 0 € 0 €
160
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
105 197 € 65 064 € 26 346 € 57 641 € 44 490 € 47 102 € 108 804 € 356 652 € 100 923 € 69 415 € 227 922 €
162
11.
Záväzky voči združeniu
(368))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 22 097 €
163
12.
Zamestnanci
(331))
180 237 € 166 470 € 157 608 € 144 773 € 149 249 € 121 922 € 117 251 € 113 102 € 154 097 € 139 787 € 1 130 €
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336))
109 979 € 104 438 € 98 821 € 89 462 € 89 363 € 76 642 € 71 120 € 70 761 € 77 313 € 85 125 € 86 607 €
167
16.
Ostatné priame dane
(342))
25 148 € 22 812 € 20 747 € 16 527 € 18 699 € 13 818 € 13 228 € 13 302 € 19 172 € 16 544 € 20 113 €
170
19.
Spojovací účet pri združení
(396AÚ))
9 036 € 7 736 € 9 726 € 5 463 € 3 047 € 149 € 15 050 € 29 865 € 33 525 € 29 640 € 0 €
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou
(371AÚ))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 5 591 € 2 521 € 0 € 0 €
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy
(372AÚ))
0 € 16 407 € 42 893 € 0 € 12 180 € 0 € 16 923 € 15 782 € 0 € 0 € 41 282 €
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet
(r. 174 až 179))
6 672 089 € 6 788 331 € 7 365 069 € 7 923 886 € 8 027 584 € 7 510 451 € 8 142 349 € 8 367 249 € 8 832 765 € 6 813 413 € 4 451 316 €
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé
(461AÚ))
5 924 879 € 6 071 080 € 6 693 579 € 6 672 609 € 6 732 727 € 6 813 856 € 7 411 271 € 7 769 834 € 8 832 765 € 6 813 413 € 4 451 316 €
175
2.
Bežné bankové úvery
(461AÚ, 221AÚ, 231, 232))
747 210 € 717 251 € 671 490 € 1 251 277 € 1 294 858 € 696 595 € 731 077 € 597 415 € 0 € 0 € 0 €
180
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 181 + r. 182))
18 630 500 € 17 143 193 € 16 656 653 € 16 128 104 € 16 015 983 € 19 216 674 € 17 292 472 € 16 519 580 € 16 271 890 € 14 711 941 € 16 406 017 €
181
C.1.
Výdavky budúcich období
(383))
0 € 4 268 € 4 492 € 0 € 0 € 0 € 0 € 868 € 0 € 0 € 5 696 €
182
2.
Výnosy budúcich období
(384))
18 630 500 € 17 138 925 € 16 652 161 € 16 128 104 € 16 015 983 € 19 216 674 € 17 292 472 € 16 518 712 € 16 271 890 € 14 711 941 € 16 400 321 €