Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Mesto Liptovský Mikuláš

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy
(r. 002 až r. 005)
877 578 € 727 621 € 657 272 € 631 408 € 619 988 € 483 017 € 529 407 € 528 160 € 708 934 € 667 268 € 734 295 €
02
501
Spotreba materiálu
507 648 € 363 468 € 274 205 € 251 524 € 226 480 € 198 268 € 182 637 € 156 424 € 321 671 € 330 886 € 376 088 €
03
502
Spotreba energie
369 930 € 364 153 € 383 067 € 379 884 € 393 509 € 284 748 € 346 769 € 364 035 € 374 112 € 324 849 € 340 828 €
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 7 701 € 13 151 € 11 533 € 17 379 €
06
51
Služby
(r. 007 až r. 010)
2 748 398 € 2 179 234 € 2 074 792 € 2 055 508 € 1 542 886 € 1 229 869 € 1 051 817 € 1 291 033 € 2 102 004 € 1 809 878 € 1 941 784 €
07
511
Opravy a udržiavanie
786 905 € 329 751 € 221 989 € 300 204 € 148 869 € 167 897 € 180 475 € 330 212 € 489 201 € 291 001 € 416 245 €
08
512
Cestovné
5 857 € 6 715 € 8 260 € 5 272 € 13 437 € 13 414 € 7 586 € 9 031 € 10 523 € 16 676 € 29 692 €
09
513
Náklady na reprezentáciu
56 581 € 48 323 € 50 730 € 46 586 € 39 433 € 31 639 € 31 073 € 53 285 € 137 935 € 156 929 € 54 471 €
10
518
Ostatné služby
1 899 056 € 1 794 446 € 1 793 813 € 1 703 446 € 1 341 147 € 1 016 919 € 832 683 € 898 505 € 1 464 345 € 1 345 272 € 1 441 376 €
11
52
Osobné náklady
(r. 012 až r. 016)
3 679 732 € 3 444 170 € 3 196 963 € 2 905 375 € 2 784 254 € 2 335 247 € 2 241 810 € 2 463 589 € 2 780 928 € 2 596 773 € 2 719 853 €
12
521
Mzdové náklady
2 560 348 € 2 398 149 € 2 211 841 € 2 047 045 € 1 960 187 € 1 638 351 € 1 575 523 € 1 750 051 € 1 992 157 € 1 854 060 € 1 955 345 €
13
524
Zákonné sociálne poistenie
847 113 € 793 993 € 743 278 € 696 506 € 670 530 € 578 005 € 543 834 € 588 714 € 629 777 € 582 322 € 631 148 €
14
525
Ostatné sociálne poistenie
12 458 € 12 308 € 11 469 € 11 582 € 12 241 € 11 603 € 12 002 € 12 659 € 14 849 € 14 203 € 9 560 €
15
527
Zákonné sociálne náklady
259 812 € 239 720 € 230 375 € 150 243 € 141 295 € 107 288 € 110 451 € 112 165 € 144 145 € 146 188 € 123 800 €
17
53
Dane a poplatky
(r. 018 až r. 020)
32 509 € 21 700 € 17 182 € 8 996 € 12 586 € 5 967 € 6 642 € 12 193 € 11 273 € 8 503 € 14 502 €
20
538
Ostatné dane a poplatky
32 509 € 21 700 € 17 182 € 8 996 € 12 586 € 5 967 € 6 642 € 12 193 € 11 273 € 8 503 € 14 502 €
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
(r. 022 až r. 028)
717 705 € 591 319 € 412 603 € 1 093 792 € 5 664 402 € 200 802 € 358 219 € 2 415 404 € 278 095 € 1 509 688 € 2 065 695 €
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
404 542 € 342 449 € 364 658 € 958 255 € 5 557 781 € 134 455 € 316 417 € 2 247 497 € 236 481 € 986 899 € 2 014 730 €
23
542
Predaný materiál
1 631 € 482 € 633 € 1 650 € 712 € 970 € 1 087 € 4 547 € 407 € 0 € 0 €
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
2 005 € 10 026 € 0 € 8 427 € 33 € 0 € 0 € 2 218 € 6 518 € 0 € 0 €
26
546
Odpis pohľadávky
47 731 € 5 393 € 17 698 € 82 112 € 65 361 € 0 € 858 € 4 589 € 0 € 449 346 € 3 319 €
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
261 795 € 232 920 € 29 614 € 43 348 € 40 516 € 65 377 € 39 858 € 156 553 € 34 689 € 57 799 € 42 929 €
28
549
Manká a škody
0 € 50 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 15 644 € 4 717 €
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)
2 039 427 € 1 325 362 € 1 352 518 € 1 279 361 € 2 214 723 € 1 497 694 € 1 996 939 € 2 666 985 € 1 712 343 € 1 566 801 € 2 304 018 €
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 037 815 € 938 073 € 865 130 € 872 541 € 844 238 € 1 005 339 € 1 021 362 € 1 471 302 € 1 577 889 € 1 481 355 € 1 973 906 €
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
(r. 032 až r. 035)
475 376 € 383 100 € 480 219 € 306 695 € 1 313 048 € 253 842 € 623 245 € 890 206 € 134 454 € 85 446 € 330 112 €
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 295 € 596 € 95 867 €
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
55 235 € 128 632 € 269 858 € 64 734 € 452 571 € 154 920 € 135 209 € 82 987 € 65 228 € 84 850 € 0 €
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
420 141 € 254 468 € 210 361 € 241 960 € 860 477 € 98 922 € 488 037 € 807 219 € 68 931 € 0 € 234 245 €
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti
(r. 037+ r. 038)
526 236 € 4 189 € 7 169 € 100 126 € 57 437 € 238 513 € 352 331 € 305 477 € 0 € 0 € 0 €
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
526 236 € 4 189 € 7 169 € 100 126 € 57 437 € 238 513 € 352 331 € 305 477 € 0 € 0 € 0 €
40
56
Finančné náklady
(r. 041 až r. 048)
272 150 € 287 285 € 448 101 € 394 426 € 505 305 € 426 573 € 540 159 € 577 875 € 433 992 € 260 500 € 310 162 €
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0 € 0 € 0 € 0 € 97 590 € 0 € 0 € 43 816 € 0 € 0 € 0 €
42
562
Úroky
129 027 € 137 256 € 159 087 € 223 097 € 229 128 € 244 190 € 345 032 € 325 463 € 219 664 € 217 292 € 277 573 €
43
563
Kurzové straty
0 € 0 € 49 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 2 € 426 €
47
568
Ostatné finančné náklady
143 123 € 150 029 € 288 965 € 171 329 € 178 587 € 182 383 € 195 127 € 208 596 € 214 328 € 43 206 € 32 163 €
49
57
Mimoriadne náklady
(r. 050 až r. 053)
0 € 0 € 0 € 0 € 200 € 0 € 0 € 4 489 € 0 € 0 € 25 €
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0 € 0 € 0 € 0 € 200 € 0 € 0 € 4 489 € 0 € 0 € 25 €
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
(r. 055 až r. 063)
11 688 760 € 10 844 044 € 10 247 685 € 9 611 768 € 9 611 392 € 9 262 941 € 9 152 063 € 8 317 546 € 8 510 058 € 8 463 035 € 7 289 918 €
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
9 790 489 € 9 097 095 € 8 533 223 € 8 018 924 € 8 023 176 € 7 836 053 € 7 671 928 € 7 165 241 € 7 233 162 € 7 354 227 € 6 246 172 €
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
513 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
1 803 000 € 1 619 456 € 1 625 909 € 1 522 652 € 1 510 986 € 1 397 775 € 1 408 561 € 1 126 902 € 1 256 132 € 1 096 664 € 1 036 047 €
61
587
Náklady na ostatné transfery
94 758 € 127 493 € 88 553 € 70 192 € 77 230 € 29 112 € 71 574 € 25 403 € 20 764 € 12 144 € 7 699 €
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet
(r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)
22 056 257 € 19 420 735 € 18 407 116 € 17 980 635 € 22 955 735 € 15 442 108 € 15 877 055 € 18 277 274 € 16 537 627 € 16 882 446 € 17 380 252 €
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar
(r. 066 až r. 068)
362 059 € 378 481 € 400 922 € 377 396 € 344 597 € 505 333 € 1 085 344 € 1 061 064 € 921 240 € 943 821 € 980 029 €
67
602
Tržby z predaja služieb
362 059 € 378 481 € 400 922 € 377 396 € 344 597 € 505 333 € 1 085 344 € 1 051 618 € 904 793 € 924 952 € 958 788 €
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 9 446 € 16 447 € 18 869 € 21 241 €
74
62
Aktivácia
(r. 075 až r. 078)
5 803 € 5 479 € 5 294 € 4 586 € 4 352 € 4 034 € 3 796 € 3 788 € 3 619 € 0 € 0 €
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
5 803 € 5 479 € 5 294 € 4 586 € 4 352 € 4 034 € 3 796 € 3 788 € 3 619 € 0 € 0 €
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov
(r. 080 až r. 082)
16 499 811 € 15 146 470 € 14 322 445 € 13 006 347 € 12 087 703 € 11 582 104 € 11 373 540 € 10 863 754 € 10 056 854 € 11 335 177 € 11 608 655 €
81
632
Daňové výnosy samosprávy
15 476 386 € 14 152 846 € 13 320 871 € 12 048 677 € 11 074 889 € 10 548 405 € 10 361 791 € 9 990 623 € 9 131 497 € 10 287 451 € 10 768 022 €
82
633
Výnosy z poplatkov
1 023 425 € 993 624 € 1 001 574 € 957 670 € 1 012 814 € 1 033 699 € 1 011 748 € 873 131 € 925 357 € 1 047 726 € 840 633 €
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
(r. 084 až r. 089)
2 904 106 € 1 936 046 € 1 720 270 € 2 296 245 € 2 584 054 € 1 199 242 € 1 024 273 € 2 282 598 € 1 343 052 € 1 411 328 € 933 160 €
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 257 296 € 927 938 € 747 279 € 1 234 926 € 1 519 275 € 377 669 € 657 604 € 1 342 422 € 1 232 333 € 1 290 405 € 747 165 €
85
642
Tržby z predaja materiálu
1 824 € 460 € 615 € 1 595 € 659 € 920 € 875 € 1 201 € 367 € 1 079 € 8 744 €
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
1 693 € 1 468 € 2 357 € 740 € 1 377 € 251 € 173 € 747 973 € 643 € 19 € 0 €
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
32 382 € 26 556 € 22 037 € 23 788 € 20 511 € 21 840 € 58 441 € 37 617 € 487 € 651 € 743 €
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0 € 1 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
1 610 911 € 979 623 € 947 983 € 1 035 196 € 1 042 232 € 798 563 € 307 180 € 153 385 € 109 222 € 119 174 € 176 508 €
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 091 + r. 096 +r. 099)
985 687 € 435 582 € 196 740 € 568 151 € 649 829 € 132 588 € 473 703 € 399 530 € 246 712 € 408 556 € 118 360 €
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti
(r. 092 až r. 095)
984 797 € 326 261 € 138 718 € 568 151 € 523 793 € 132 521 € 168 226 € 399 530 € 246 712 € 408 556 € 118 360 €
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 393 € 596 € 1 737 € 327 €
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
403 103 € 147 210 € 44 061 € 172 470 € 155 854 € 108 555 € 82 987 € 65 130 € 83 850 € 94 414 € 118 033 €
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
581 694 € 179 051 € 94 657 € 395 681 € 367 939 € 23 966 € 85 239 € 334 007 € 162 266 € 312 405 € 0 €
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti
(r. 097 + r. 098)
890 € 109 321 € 58 022 € 0 € 126 036 € 67 € 305 477 € 0 € 0 € 0 € 0 €
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
890 € 109 321 € 58 022 € 0 € 126 036 € 67 € 305 477 € 0 € 0 € 0 € 0 €
100
66
Finančné výnosy
(r. 101 až r. 108)
2 048 101 € 164 645 € 120 999 € 90 242 € 207 900 € 393 861 € 5 236 € 376 904 € 3 205 € 8 707 € 434 777 €
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0 € 0 € 0 € 0 € 132 501 € 0 € 0 € 69 099 € 0 € 0 € 0 €
102
662
Úroky
1 670 € 964 € 1 215 € 9 233 € 7 734 € 5 794 € 5 236 € 7 802 € 3 205 € 8 705 € 58 615 €
103
663
Kurzové zisky
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 2 € 322 461 €
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
146 300 € 163 680 € 119 784 € 78 322 € 65 442 € 387 519 € 0 € 300 000 € 0 € 0 € 53 701 €
108
668
Ostatné finančné výnosy
1 900 131 € 0 € 0 € 2 687 € 2 223 € 548 € 0 € 3 € 0 € 0 € 0 €
109
67
Mimoriadne výnosy
(r. 110 až r. 113)
2 593 € 3 602 € 3 070 € 8 858 € 105 710 € 15 321 € 6 429 € 9 454 € 3 178 € 7 197 € 4 425 €
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
2 593 € 3 602 € 3 070 € 8 858 € 105 710 € 15 321 € 6 429 € 9 454 € 3 178 € 7 197 € 4 425 €
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
(r. 125 až r. 133)
2 888 957 € 2 357 614 € 2 423 195 € 2 402 636 € 6 291 823 € 1 957 122 € 1 932 572 € 2 731 141 € 2 843 110 € 1 978 220 € 2 619 884 €
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
372 949 € 441 347 € 462 283 € 654 924 € 491 079 € 377 509 € 301 937 € 309 033 € 1 394 504 € 466 572 € 301 240 €
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
625 222 € 561 237 € 548 490 € 543 147 € 4 650 954 € 432 396 € 401 393 € 457 701 € 171 003 € 167 927 € 970 451 €
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
156 375 € 25 488 € 24 228 € 6 902 € 0 € 0 € 12 790 € 72 077 € 64 611 € 0 € 22 721 €
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
376 332 € 77 507 € 41 239 € 12 532 € 0 € 0 € 0 € 148 221 € 131 207 € 236 126 € 30 433 €
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
65 126 € 82 607 € 118 100 € 50 165 € 60 837 € 59 892 € 61 963 € 5 321 € 13 136 € 74 999 € 177 134 €
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
234 882 € 266 581 € 271 277 € 303 298 € 259 392 € 237 178 € 284 118 € 975 323 € 289 849 € 261 214 € 359 461 €
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
1 058 071 € 902 846 € 957 578 € 831 668 € 829 560 € 850 146 € 870 370 € 763 465 € 778 800 € 771 382 € 758 444 €
134
 
Účtová trieda 6 súčet
(r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)
25 697 118 € 20 427 920 € 19 192 937 € 18 754 461 € 22 275 966 € 15 789 606 € 15 904 893 € 17 728 233 € 15 420 970 € 16 093 006 € 16 699 290 €
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením
(r. 134 mínus r. 064)
(+/-)
3 640 861 € 1 007 185 € 785 821 € 773 826 € -679 769 € 347 497 € 27 838 € -549 041 € -1 116 657 € -789 440 € -680 962 €
136
591
Splatná daň z príjmov
262 € 138 € 237 € 1 743 € 1 481 € 1 138 € 991 € 0 € 0 € 0 € 11 094 €
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus
(r. 136, r. 137)
(+/-)
3 640 599 € 1 007 047 € 785 584 € 772 082 € -681 250 € 346 359 € 26 846 € -549 041 € -1 116 657 € -789 440 € -692 056 €