Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy
(r. 002 až r. 005)
110 024€ 60 608€ 59 214€ 62 162€ 60 827€ 61 679€ 67 681€ 76 942€ 41 969€ 40 966€ 34 480€ 40 629€
02
501
Spotreba materiálu
87 403€ 37 642€ 34 214€ 36 860€ 43 232€ 41 338€ 41 714€ 55 365€ 31 914€ 32 909€ 27 428€ 32 098€
03
502
Spotreba energie
22 621€ 22 966€ 25 000€ 25 303€ 17 595€ 20 341€ 25 967€ 21 576€ 10 055€ 8 057€ 7 052€ 7 734€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 797€
06
51
Služby
(r. 007 až r. 010)
127 993€ 106 072€ 78 392€ 91 750€ 82 413€ 73 659€ 76 535€ 99 816€ 128 069€ 123 323€ 90 400€ 77 043€
07
511
Opravy a udržiavanie
17 977€ 10 473€ 7 072€ 2 793€ 1 982€ 1 305€ 8 142€ 26 053€ 2 686€ 32 888€ 15 578€ 8 099€
08
512
Cestovné
728€ 578€ 496€ 629€ 508€ 513€ 585€ 219€ 637€ 639€ 543€ 863€
09
513
Náklady na reprezentáciu
6 700€ 8 493€ 5 700€ 7 015€ 6 045€ 7 585€ 5 441€ 6 876€ 3 499€ 6 269€ 5 898€ 5 975€
10
518
Ostatné služby
102 589€ 86 528€ 65 124€ 81 313€ 73 878€ 64 256€ 62 366€ 66 668€ 121 247€ 83 527€ 68 381€ 62 106€
11
52
Osobné náklady
(r. 012 až r. 016)
229 275€ 204 173€ 177 316€ 199 906€ 170 695€ 158 722€ 150 650€ 150 426€ 166 472€ 167 481€ 138 120€ 112 395€
12
521
Mzdové náklady
154 583€ 137 461€ 121 042€ 136 591€ 118 234€ 111 670€ 108 567€ 109 795€ 122 013€ 127 827€ 101 995€ 84 080€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
56 606€ 50 027€ 44 234€ 49 701€ 41 564€ 36 803€ 35 421€ 33 850€ 37 582€ 33 306€ 30 602€ 27 750€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
9 522€ 9 326€ 8 316€ 7 962€ 4 598€ 5 396€ 5 628€ 5 678€ 5 579€ 5 627€ 4 729€ 565€
15
527
Zákonné sociálne náklady
8 564€ 7 359€ 3 723€ 5 652€ 6 300€ 4 853€ 1 034€ 1 103€ 1 298€ 721€ 794€ 0€
17
53
Dane a poplatky
(r. 018 až r. 020)
8 568€ 1 707€ 1 773€ 1 589€ 646€ 0€ 0€ 0€ 3€ 0€ 56€ 232€
20
538
Ostatné dane a poplatky
8 568€ 1 707€ 1 773€ 1 589€ 646€ 0€ 0€ 0€ 3€ 0€ 56€ 232€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
(r. 022 až r. 028)
42 683€ 16 502€ 17 617€ 10 670€ 3 660€ 4 551€ 8 829€ 2 924€ 0€ 0€ 5€ 0€
23
542
Predaný materiál
924€ 343€ 260€ 71€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 60€ 0€ 0€ 0€ 81€ 7€ 0€ 0€ 5€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
41 759€ 16 159€ 17 297€ 10 599€ 3 660€ 4 551€ 8 748€ 2 918€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)
146 782€ 367 960€ 177 057€ 144 590€ 148 715€ 202 440€ 206 076€ 190 342€ 79 320€ 75 082€ 57 528€ 71 566€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
137 200€ 112 786€ 128 999€ 129 690€ 134 005€ 201 440€ 194 434€ 179 466€ 69 842€ 61 595€ 57 528€ 60 280€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
(r. 032 až r. 035)
9 582€ 255 174€ 48 058€ 14 900€ 14 710€ 1 000€ 11 642€ 10 876€ 9 478€ 13 487€ 0€ 11 286€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 8 664€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
6 687€ 5 872€ 1 550€ 1 500€ 1 490€ 1 000€ 10 642€ 10 876€ 9 478€ 13 487€ 0€ 2 622€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
2 895€ 249 302€ 46 508€ 13 400€ 13 220€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady
(r. 041 až r. 048)
5 914€ 5 787€ 5 871€ 5 504€ 5 677€ 6 045€ 2 026€ 4 542€ 4 927€ 2 250€ 3 978€ 697€
47
568
Ostatné finančné náklady
5 914€ 5 787€ 5 871€ 5 504€ 5 677€ 6 045€ 2 026€ 4 542€ 4 927€ 2 250€ 3 978€ 697€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
(r. 055 až r. 063)
367 975€ 327 705€ 281 967€ 291 331€ 252 996€ 236 529€ 221 591€ 216 376€ 189 322€ 188 028€ 188 243€ 160 326€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
324 975€ 283 455€ 236 867€ 225 176€ 222 876€ 213 157€ 197 949€ 194 416€ 168 912€ 163 312€ 171 811€ 145 323€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
43 000€ 44 250€ 45 100€ 66 155€ 30 120€ 23 372€ 23 642€ 21 960€ 20 410€ 24 716€ 16 432€ 15 003€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet
(r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)
1 039 216€ 1 090 514€ 799 208€ 807 502€ 725 629€ 743 625€ 733 388€ 741 368€ 610 082€ 597 130€ 512 810€ 462 888€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar
(r. 066 až r. 068)
1 296€ 1 345€ 1 418€ 2 864€ 0€ 0€ 2 092€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
1 296€ 1 345€ 1 418€ 2 864€ 0€ 0€ 2 092€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia
(r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 2 093€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 2 093€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov
(r. 080 až r. 082)
952 586€ 869 947€ 805 342€ 768 924€ 690 347€ 628 750€ 698 349€ 582 917€ 558 235€ 488 250€ 555 738€ 576 412€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
933 225€ 851 040€ 785 098€ 745 025€ 626 765€ 602 358€ 660 877€ 563 514€ 537 205€ 463 307€ 531 739€ 565 923€
82
633
Výnosy z poplatkov
19 361€ 18 907€ 20 244€ 23 899€ 63 581€ 26 391€ 37 472€ 19 403€ 21 030€ 24 943€ 23 999€ 10 489€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
(r. 084 až r. 089)
1 299 997€ 21 289€ 333 394€ 14 191€ 12 441€ 21 294€ 76 346€ 90 054€ 10 889€ 4 313€ 849€ 70 503€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 299€ 1 020€ 923€ 0€ 0€ 60 432€ 70 772€ 0€ 3 303€ 0€ 66 288€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
659€ 0€ 302 400€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 45€ 390€ 20€ 5 076€ 1 024€ 5 493€ 6 050€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
1 299 337€ 20 946€ 29 974€ 12 878€ 12 421€ 16 218€ 14 891€ 13 789€ 4 839€ 1 010€ 849€ 4 215€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 091 + r. 096 +r. 099)
25 217€ 5 750€ 1 839€ 1 652€ 1 000€ 11 642€ 10 876€ 9 478€ 7 255€ 11 137€ 0€ 597€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti
(r. 092 až r. 095)
25 217€ 5 750€ 1 839€ 1 652€ 1 000€ 11 642€ 10 876€ 9 478€ 7 255€ 11 137€ 0€ 597€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 597€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
5 872€ 1 550€ 1 500€ 1 490€ 1 000€ 11 642€ 10 876€ 9 478€ 7 255€ 11 137€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
19 345€ 4 200€ 339€ 162€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy
(r. 101 až r. 108)
557€ 670€ 753€ 2 139€ 4 075€ 4 293€ 7 727€ 6 990€ 4 561€ 4 319€ 8 535€ 9 161€
102
662
Úroky
137€ 61€ 81€ 1 519€ 4 075€ 4 293€ 5 060€ 6 990€ 4 561€ 4 319€ 8 535€ 9 161€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
420€ 609€ 672€ 620€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 668€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy
(r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 609€ 0€ 11 150€ 4 818€ 5 118€ 8 384€ 219€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 11 150€ 4 818€ 5 118€ 8 384€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 609€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 219€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
(r. 125 až r. 133)
249 856€ 185 285€ 143 052€ 172 810€ 148 080€ 168 264€ 156 183€ 207 338€ 138 923€ 79 113€ 76 348€ 32 729€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
82 792€ 20 499€ 19 499€ 46 931€ 17 878€ 15 623€ 15 816€ 23 040€ 71 867€ 42 242€ 48 872€ 17 626€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
91 854€ 92 080€ 89 804€ 85 688€ 90 890€ 111 607€ 111 745€ 145 245€ 39 115€ 19 558€ 6 352€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
5 518€ 5 817€ 4 803€ 7 214€ 1 966€ 4 933€ 2 503€ 2 005€ 0€ 0€ 2 597€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
2 241€ 2 241€ 2 241€ 2 737€ 2 358€ 5 450€ 1 161€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
67 452€ 64 649€ 26 705€ 30 241€ 34 988€ 30 651€ 24 958€ 37 048€ 27 941€ 17 313€ 18 527€ 15 103€
134
 
Účtová trieda 6 súčet
(r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)
2 529 509€ 1 084 287€ 1 287 892€ 962 581€ 856 552€ 834 244€ 962 724€ 901 595€ 724 981€ 595 516€ 641 689€ 689 402€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením
(r. 134 mínus r. 064)
(+/-)
1 490 293€ -6 227€ 488 684€ 155 078€ 130 924€ 90 619€ 229 336€ 160 227€ 114 899€ -1 614€ 128 879€ 226 514€
136
591
Splatná daň z príjmov
26€ 64€ 15€ 289€ 489€ 412€ 961€ 1 137€ 866€ 807€ 1 621€ 1 758€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus
(r. 136, r. 137)
(+/-)
1 490 267€ -6 291€ 488 668€ 154 790€ 130 434€ 90 207€ 228 375€ 159 090€ 114 033€ -2 421€ 127 258€ 224 756€