Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
99 129€ 96 954€ 72 951€ 70 369€ 78 803€ 56 022€ 56 181€ 49 347€ 99 886€ 113 412€ 63 198€ 55 802€ 71 919€ 40 889€ 48 994€
02
501
Spotreba materiálu
50 052€ 64 969€ 51 281€ 46 361€ 54 314€ 30 563€ 30 961€ 19 911€ 19 926€ 18 761€ 12 164€ 11 499€ 16 456€ 10 839€ 15 999€
03
502
Spotreba energie
25 577€ 14 044€ 12 016€ 11 904€ 13 042€ 12 538€ 12 783€ 16 338€ 15 465€ 17 884€ 27 977€ 29 474€ 26 002€ 8 548€ 32 331€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
23 349€ 17 840€ 9 479€ 11 965€ 11 191€ 12 818€ 12 169€ 12 872€ 64 064€ 76 608€ 22 712€ 14 751€ 29 461€ 21 502€ 664€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
151€ 101€ 174€ 140€ 256€ 103€ 269€ 227€ 432€ 159€ 345€ 78€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
171 863€ 96 890€ 81 486€ 142 352€ 122 242€ 79 334€ 75 120€ 88 655€ 57 478€ 65 525€ 65 496€ 77 196€ 45 549€ 54 691€ 72 926€
07
511
Opravy a udržiavanie
75 614€ 11 892€ 18 476€ 61 088€ 46 412€ 10 363€ 13 050€ 32 122€ 3 156€ 10 747€ 19 692€ 2 770€ 22 017€ 4 388€ 16 033€
08
512
Cestovné
125€ 48€ 254€ 156€ 700€ 103€ 325€ 744€ 463€ 415€ 342€ 421€ 814€ 779€ 2 490€
09
513
Náklady na reprezentáciu
7 823€ 5 743€ 3 486€ 5 101€ 4 726€ 4 902€ 4 831€ 4 442€ 3 263€ 2 882€ 3 713€ 3 062€ 1 469€ 931€ 2 124€
10
518
Ostatné služby
88 302€ 79 207€ 59 270€ 76 007€ 70 403€ 63 965€ 56 914€ 51 347€ 50 596€ 51 481€ 41 750€ 70 943€ 21 249€ 48 593€ 52 279€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
224 664€ 213 280€ 193 175€ 186 346€ 142 318€ 118 090€ 116 859€ 109 109€ 113 709€ 109 914€ 117 992€ 112 455€ 119 614€ 94 225€ 96 097€
12
521
Mzdové náklady
161 411€ 152 988€ 138 017€ 133 803€ 102 115€ 84 866€ 83 945€ 78 251€ 82 207€ 79 215€ 87 490€ 84 746€ 98 002€ 72 864€ 72 496€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
54 269€ 51 505€ 46 753€ 44 725€ 34 174€ 29 062€ 28 467€ 26 784€ 27 598€ 26 571€ 25 652€ 23 175€ 19 831€ 16 432€ 21 410€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
1 195€ 1 145€ 1 179€ 1 195€ 1 195€ 432€ 515€ 498€ 598€ 548€ 498€ 506€ 0€ 0€ 199€
15
527
Zákonné sociálne náklady
7 789€ 7 641€ 7 226€ 6 622€ 4 835€ 3 731€ 3 932€ 3 575€ 3 307€ 3 581€ 4 352€ 4 028€ 1 781€ 4 929€ 1 992€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
577€ 417€ 266€ 1 196€ 736€ 746€ 353€ 518€ 728€ 165€ 745€ 155€ 0€ 317€ 133€
20
538
Ostatné dane a poplatky
577€ 417€ 266€ 1 196€ 736€ 746€ 353€ 518€ 728€ 165€ 745€ 155€ 0€ 317€ 133€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
11 854€ 16 290€ 6 035€ 42 531€ 48 949€ 119 218€ 110 338€ 28 291€ 18 880€ 12 331€ 24 297€ 11 349€ 51 099€ 33 770€ 3 917€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
29 833€ 38 468€ 110 671€ 99 992€ 0€ 0€ 0€ 13 550€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 166€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
125€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
8€ 180€ 3€ 299€ 6€ 10€ 1€ 0€ 332€ 0€ 0€ 0€ 18€ 66€
26
546
Odpis pohľadávky
7 764€ 747€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
4 082€ 15 364€ 6 032€ 12 275€ 10 465€ 8 547€ 10 336€ 28 291€ 18 880€ 11 999€ 10 747€ 11 349€ 51 099€ 33 752€ 3 685€
28
549
Manká a škody
10€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
227 401€ 237 145€ 216 885€ 197 620€ 179 714€ 170 913€ 155 862€ 133 271€ 135 761€ 135 222€ 106 378€ 111 342€ 101 444€ 44 859€ 52 944€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
225 901€ 234 286€ 214 885€ 195 620€ 178 014€ 169 413€ 154 362€ 131 771€ 128 178€ 128 209€ 100 591€ 107 885€ 101 444€ 43 079€ 52 413€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
1 500€ 2 859€ 2 000€ 2 000€ 1 700€ 1 500€ 1 500€ 1 500€ 7 583€ 7 013€ 5 755€ 3 457€ 0€ 1 780€ 531€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 500€ 0€ 0€ 465€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
1 500€ 1 400€ 2 000€ 2 000€ 1 700€ 1 500€ 1 500€ 1 500€ 630€ 7 013€ 5 755€ 1 957€ 0€ 1 780€ 66€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
1 459€ 0€ 0€ 6 953€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 32€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 32€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
8 966€ 9 836€ 9 080€ 9 196€ 10 268€ 10 629€ 11 874€ 13 000€ 15 934€ 16 793€ 19 589€ 19 684€ 6 126€ 5 261€ 17 958€
42
562
Úroky
3 661€ 3 867€ 4 087€ 4 537€ 5 510€ 6 369€ 7 813€ 9 280€ 10 937€ 12 785€ 17 984€ 18 076€ 3 389€ 1 045€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
5 305€ 5 970€ 4 993€ 4 659€ 4 758€ 4 261€ 4 061€ 3 720€ 4 996€ 4 008€ 1 605€ 1 608€ 2 737€ 4 216€ 17 958€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
309 542€ 273 108€ 283 386€ 278 013€ 248 242€ 231 291€ 200 887€ 176 531€ 160 282€ 166 764€ 178 839€ 212 353€ 173 565€ 117 962€ 114 552€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
264 192€ 240 017€ 245 220€ 246 249€ 215 613€ 203 779€ 170 746€ 143 374€ 139 355€ 142 357€ 150 602€ 151 113€ 124 543€ 111 540€ 114 552€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
4 575€ 4 411€ 3 926€ 4 164€ 304€ 117€ 359€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 000€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
40 776€ 28 680€ 34 240€ 27 600€ 32 325€ 27 512€ 30 024€ 32 798€ 20 927€ 24 406€ 28 236€ 61 240€ 49 022€ 5 422€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
1 053 995€ 943 921€ 863 264€ 927 624€ 831 272€ 786 243€ 727 474€ 598 723€ 602 659€ 620 126€ 576 534€ 600 336€ 569 316€ 391 974€ 407 521€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
33 795€ 30 179€ 30 567€ 34 726€ 32 485€ 33 208€ 31 681€ 33 427€ 32 333€ 5 774€ 6 948€ 8 130€ 122€ 22 352€ 4 647€
67
602
Tržby z predaja služieb
33 643€ 30 078€ 30 392€ 34 587€ 32 406€ 33 105€ 31 397€ 33 211€ 31 901€ 5 615€ 6 598€ 7 972€ 64€ 22 168€ 4 448€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
151€ 101€ 174€ 140€ 79€ 103€ 284€ 216€ 432€ 159€ 350€ 158€ 58€ 184€ 199€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 593€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 593€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
721 058€ 670 637€ 663 937€ 659 851€ 600 470€ 559 218€ 528 329€ 480 700€ 443 507€ 425 856€ 398 566€ 358 348€ 266 075€ 369 944€ 380 170€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
682 357€ 632 746€ 622 033€ 623 912€ 570 023€ 528 900€ 497 816€ 450 018€ 416 492€ 396 498€ 373 541€ 333 841€ 238 873€ 344 371€ 350 694€
82
633
Výnosy z poplatkov
38 702€ 37 891€ 41 905€ 35 939€ 30 447€ 30 318€ 30 514€ 30 681€ 27 015€ 29 358€ 25 026€ 24 507€ 27 202€ 25 573€ 29 476€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
24 358€ 26 024€ 24 635€ 60 613€ 76 879€ 159 476€ 162 800€ 51 162€ 103 080€ 137 809€ 146 135€ 102 778€ 322 275€ 52 370€ 161 190€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
29 833€ 38 468€ 110 885€ 99 992€ 0€ 0€ 2 502€ 13 550€ 0€ 144 636€ 0€ 132 776€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 199€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 318€ 0€ 0€ 4 170€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
13€ 76€ 10€ 0€ 210€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 166€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
24 345€ 25 948€ 24 625€ 30 780€ 38 411€ 48 590€ 62 808€ 50 952€ 102 762€ 135 307€ 132 585€ 98 608€ 177 639€ 52 370€ 28 049€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
10 834€ 679€ 2 000€ 1 700€ 1 500€ 1 800€ 1 500€ 630€ 7 013€ 5 755€ 3 458€ 0€ 0€ 0€ 2 058€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
10 834€ 679€ 2 000€ 1 700€ 1 500€ 1 800€ 1 500€ 630€ 7 013€ 5 755€ 3 457€ 0€ 0€ 0€ 2 058€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
1 500€ 630€ 7 013€ 5 755€ 3 457€ 0€ 0€ 0€ 2 058€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
2 721€ 679€ 2 000€ 1 700€ 1 500€ 1 500€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
8 113€ 300€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
1€ 1€ 31 103€ 429€ 83€ 66€ 545€ 370€ 256€ 192€ 48€ 81€ 11 263€ 1 097€ 2 423€
102
662
Úroky
1€ 1€ 47€ 429€ 83€ 66€ 545€ 370€ 256€ 192€ 48€ 81€ 136€ 1 097€ 2 423€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
31 056€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 11 127€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
192 313€ 267 690€ 187 321€ 170 498€ 163 188€ 118 811€ 93 565€ 100 640€ 79 762€ 94 142€ 54 299€ 115 694€ 117 452€ 18 958€ 12 382€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
28 303€ 94 994€ 33 708€ 39 612€ 22 390€ 4 533€ 11 621€ 27 599€ 6 989€ 11 431€ 26 262€ 17 733€ 49 577€ 3 354€ 3 353€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
117 214€ 127 066€ 110 175€ 94 356€ 89 380€ 87 671€ 68 578€ 61 159€ 58 927€ 58 927€ 27 256€ 60 181€ 59 342€ 11 212€ 5 975€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
3 000€ 3 000€ 3 000€ 35 100€ 3 000€ 2 000€ 0€ 880€ 1 060€ 780€ 2 685€ 20€ 4 392€ 100€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
2 018€ 2 227€ 2 227€ 1 135€ 417€ 417€ 209€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
41 779€ 40 403€ 41 210€ 32 395€ 15 902€ 23 190€ 11 157€ 11 881€ 12 965€ 22 724€ 0€ 35 095€ 8 513€ 0€ 2 954€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
982 359€ 995 210€ 939 563€ 927 817€ 874 606€ 872 577€ 818 420€ 666 928€ 665 951€ 669 529€ 609 453€ 585 031€ 717 187€ 464 721€ 564 463€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
-71 635€ 51 290€ 76 299€ 193€ 43 333€ 86 335€ 90 947€ 68 206€ 63 292€ 49 403€ 32 919€ -15 305€ 147 871€ 72 747€ 156 942€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 9€ 146€ 73€ 54€ 158€ 114€ 75€ 45€ 9€ 15€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
-71 636€ 51 289€ 76 291€ 47€ 43 261€ 86 280€ 90 788€ 68 091€ 63 217€ 49 358€ 32 910€ -15 320€ 147 871€ 72 747€ 156 942€