Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
43 035€ 40 937€ 44 411€ 38 384€ 36 425€ 43 307€ 42 038€ 29 755€ 31 870€ 30 450€ 30 118€ 27 784€ 24 995€
02
501
Spotreba materiálu
27 885€ 24 961€ 30 988€ 21 631€ 23 836€ 25 241€ 31 191€ 16 914€ 18 718€ 15 598€ 21 055€ 17 105€ 14 937€
03
502
Spotreba energie
15 151€ 15 976€ 13 424€ 16 753€ 12 589€ 18 066€ 10 847€ 12 841€ 13 151€ 14 852€ 9 063€ 10 679€ 10 058€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
123 590€ 118 351€ 114 355€ 92 941€ 97 022€ 112 340€ 86 482€ 105 870€ 64 686€ 52 984€ 61 397€ 58 546€ 66 189€
07
511
Opravy a udržiavanie
49 113€ 36 413€ 38 087€ 28 547€ 16 020€ 43 469€ 19 825€ 32 046€ 3 659€ 1 826€ 7 523€ 15 939€ 21 676€
08
512
Cestovné
245€ 675€ 764€ 805€ 1 249€ 1 450€ 745€ 727€ 480€ 478€ 274€ 258€ 2 423€
09
513
Náklady na reprezentáciu
585€ 841€ 400€ 802€ 272€ 242€ 447€ 718€ 391€ 166€ 1 407€ 1 295€ 332€
10
518
Ostatné služby
73 647€ 80 422€ 75 104€ 62 786€ 79 482€ 67 178€ 65 465€ 72 379€ 60 157€ 50 514€ 52 193€ 41 054€ 41 758€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
284 237€ 257 883€ 241 775€ 207 321€ 168 088€ 147 278€ 127 414€ 111 774€ 111 541€ 106 778€ 97 990€ 76 327€ 68 778€
12
521
Mzdové náklady
208 218€ 183 241€ 175 348€ 147 566€ 118 666€ 105 409€ 91 476€ 79 810€ 81 062€ 77 105€ 70 888€ 53 876€ 49 526€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
64 919€ 62 564€ 57 838€ 50 555€ 41 630€ 36 912€ 31 035€ 27 738€ 25 912€ 25 163€ 23 060€ 18 683€ 16 630€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
11 100€ 12 079€ 8 588€ 9 201€ 7 792€ 4 957€ 4 904€ 4 227€ 4 566€ 4 510€ 4 042€ 3 768€ 2 622€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
473€ 641€ 305€ 12 071€ 855€ 437€ 590€ 838€ 1 159€ 1 097€ 707€ 354€ 531€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
473€ 641€ 305€ 12 071€ 855€ 437€ 590€ 838€ 1 159€ 1 097€ 707€ 354€ 531€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
20 076€ 19 575€ 14 184€ 11 271€ 13 473€ 11 644€ 11 957€ 4 976€ 4 773€ 3 968€ 16 821€ 203 466€ 6 539€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
6 507€ 2 039€ 1 037€ 40€ 0€ 14€ 2 491€ 990€ 0€ 0€ 9 161€ 192 083€ 99€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 84€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 119€ 0€ 0€ 2€ 4€ 1€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 352€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
756€ 576€ 0€ 0€ 0€ 0€ 813€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
12 813€ 16 960€ 13 148€ 11 231€ 13 473€ 11 511€ 8 653€ 3 986€ 4 771€ 3 880€ 7 307€ 11 383€ 6 440€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
295 607€ 287 072€ 287 310€ 280 391€ 260 036€ 248 737€ 286 805€ 253 942€ 247 362€ 246 644€ 198 830€ 153 094€ 145 389€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
280 029€ 284 697€ 284 973€ 278 091€ 257 147€ 247 256€ 285 521€ 243 961€ 239 891€ 240 020€ 192 881€ 149 122€ 142 269€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
15 577€ 2 375€ 2 337€ 2 300€ 2 889€ 1 481€ 1 284€ 9 981€ 7 471€ 6 624€ 5 949€ 3 972€ 3 120€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 456€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
2 220€ 2 346€ 2 300€ 2 300€ 2 716€ 1 200€ 1 200€ 9 810€ 6 543€ 6 624€ 5 949€ 3 972€ 664€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
13 357€ 29€ 37€ 0€ 173€ 281€ 84€ 171€ 927€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
44 264€ 46 444€ 49 121€ 50 719€ 46 979€ 47 844€ 48 563€ 50 128€ 51 792€ 52 886€ 65 886€ 43 677€ 43 949€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
38 709€ 40 795€ 43 310€ 44 586€ 41 482€ 42 886€ 43 956€ 45 343€ 47 389€ 48 913€ 58 759€ 40 212€ 40 264€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 8€ 0€ 1€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
5 555€ 5 649€ 5 811€ 6 133€ 5 497€ 4 958€ 4 607€ 4 785€ 4 403€ 3 965€ 7 127€ 3 464€ 3 685€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
6 340€ 10 489€ 10 521€ 10 622€ 9 343€ 7 560€ 10 597€ 9 546€ 8 820€ 9 074€ 10 309€ 10 477€ 10 622€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
3 287€ 3 689€ 3 076€ 3 429€ 3 343€ 3 296€ 2 182€ 2 049€ 1 500€ 1 580€ 0€ 1 394€ 2 224€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
3 053€ 6 800€ 7 444€ 7 194€ 6 000€ 4 264€ 8 414€ 7 497€ 7 320€ 7 494€ 10 309€ 9 083€ 8 398€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
817 622€ 781 393€ 761 982€ 703 721€ 632 222€ 619 146€ 614 447€ 566 828€ 522 003€ 503 881€ 482 058€ 573 725€ 366 992€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
7 879€ 7 043€ 6 810€ 4 222€ 1 676€ 1 607€ 544€ 3 285€ 7 376€ 4 058€ 3 436€ 1 044€ 896€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
7 879€ 7 043€ 6 810€ 4 222€ 1 676€ 1 607€ 544€ 3 285€ 7 376€ 4 058€ 3 436€ 1 044€ 896€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
433 749€ 424 543€ 422 186€ 337 036€ 313 143€ 323 949€ 263 313€ 230 633€ 223 780€ 212 289€ 176 748€ 215 001€ 196 110€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
405 692€ 403 463€ 359 706€ 280 859€ 259 673€ 235 304€ 209 027€ 188 346€ 180 616€ 162 314€ 139 820€ 140 356€ 143 298€
82
633
Výnosy z poplatkov
28 057€ 21 080€ 62 480€ 56 178€ 53 470€ 88 645€ 54 286€ 42 287€ 43 164€ 49 975€ 36 928€ 74 645€ 52 812€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
383 815€ 335 633€ 356 720€ 320 090€ 294 948€ 289 836€ 347 971€ 289 046€ 253 790€ 259 294€ 238 188€ 228 559€ 179 413€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
64 399€ 22 588€ 43 408€ 3 066€ 0€ 940€ 50 000€ 1 131€ 30€ 0€ 8 110€ 393€ 2 523€
85
642
Tržby z predaja materiálu
30€ 150€ 240€ 65€ 210€ 526€ 60€ 0€ 94€ 84€ 2 515€ 1 992€ 2 257€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 119€ 0€ 0€ 0€ 0€ 36€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
12€ 0€ 0€ 0€ 40€ 20€ 50€ 45€ 1 500€ 200€ 1 350€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
319 373€ 312 895€ 313 071€ 316 959€ 294 698€ 288 350€ 297 741€ 287 870€ 252 166€ 259 010€ 226 213€ 226 138€ 174 633€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
2 346€ 2 300€ 2 300€ 3 087€ 1 200€ 1 200€ 11 523€ 5 643€ 7 424€ 5 148€ 4 650€ 0€ 0€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
2 346€ 2 300€ 2 300€ 3 087€ 1 200€ 1 200€ 11 523€ 5 643€ 7 424€ 5 148€ 4 650€ 0€ 0€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
2 346€ 2 300€ 2 300€ 2 716€ 1 200€ 1 200€ 10 710€ 5 643€ 7 424€ 5 148€ 4 650€ 0€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 371€ 0€ 0€ 813€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
17€ 149€ 131€ 857€ 31€ 81€ 183€ 44€ 26€ 29€ 37€ 141€ 232€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
17€ 149€ 131€ 843€ 31€ 81€ 183€ 44€ 26€ 29€ 37€ 140€ 166€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 14€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 66€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 498€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 498€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
133 545€ 120 595€ 96 232€ 97 259€ 81 276€ 105 547€ 89 445€ 65 351€ 55 231€ 59 602€ 64 830€ 212 253€ 42 887€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
57 561€ 37 072€ 14 188€ 20 862€ 12 713€ 42 302€ 29 453€ 10 696€ 1 816€ 9 450€ 8 120€ 23 464€ 13 809€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
69 552€ 76 039€ 77 200€ 72 403€ 65 219€ 58 487€ 55 630€ 51 456€ 49 526€ 45 087€ 30 013€ 185 345€ 26 622€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 746€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 767€ 1 256€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
4 248€ 5 650€ 3 500€ 2 650€ 2 000€ 4 035€ 4 223€ 2 950€ 3 679€ 1 080€ 24 240€ 2 078€ 1 427€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
2 184€ 1 834€ 1 344€ 1 344€ 1 344€ 723€ 139€ 249€ 211€ 218€ 455€ 1 366€ 1 029€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
961 351€ 890 262€ 884 378€ 762 552€ 692 274€ 722 219€ 712 978€ 594 003€ 547 627€ 540 420€ 487 889€ 656 998€ 420 036€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
143 729€ 108 869€ 122 396€ 58 831€ 60 052€ 103 073€ 98 531€ 27 174€ 25 624€ 36 539€ 5 831€ 83 273€ 53 044€
136
591
Splatná daň z príjmov
3€ 28€ 25€ 16€ 6€ 15€ 13€ 8€ 5€ 5€ 6€ 26€ 33€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
143 725€ 108 841€ 122 371€ 58 815€ 60 047€ 103 058€ 98 518€ 27 167€ 25 619€ 36 534€ 5 825€ 83 247€ 53 011€