Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
78 568 785€ 78 802 684€ 76 549 777€ 74 313 629€ 72 037 879€ 68 987 550€ 67 401 798€ 63 423 864€ 61 896 715€ 61 816 113€ 62 586 623€ 63 450 839€ 61 444 673€ 58 587 970€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
66 980 930€ 66 938 278€ 66 361 404€ 63 823 058€ 61 438 398€ 58 342 325€ 61 012 060€ 57 364 490€ 55 545 688€ 56 758 425€ 59 042 023€ 60 883 787€ 58 387 200€ 56 343 993€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
50 091€ 45 953€ 58 973€ 71 993€ 85 013€ 51 388€ 18 014€ 18 398€ 0€ 2 717€ 4 196€ 0€ 0€ 0€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 196€ 0€ 0€ 0€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 214€ 598€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
32 291€ 24 925€ 37 945€ 50 965€ 63 985€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 717€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
17 800€ 21 028€ 21 028€ 21 028€ 21 028€ 51 388€ 17 800€ 17 800€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
56 134 988€ 56 037 590€ 55 451 536€ 52 906 382€ 50 751 716€ 47 697 518€ 50 381 684€ 46 239 159€ 44 800 242€ 45 899 095€ 47 786 045€ 49 625 367€ 47 333 480€ 44 059 993€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
16 597 165€ 16 614 196€ 16 602 309€ 16 587 808€ 16 578 495€ 16 541 281€ 16 550 149€ 16 539 074€ 16 419 096€ 16 464 917€ 16 734 544€ 16 848 393€ 16 616 383€ 16 418 242€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
104 359€ 92 359€ 62 359€ 62 359€ 59 359€ 59 359€ 49 500€ 49 500€ 10 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
36 391 847€ 35 082 568€ 35 968 109€ 31 753 014€ 31 660 864€ 28 945 744€ 27 124 907€ 26 848 920€ 26 251 238€ 26 978 759€ 27 460 711€ 27 716 095€ 23 306 966€ 23 840 645€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
647 125€ 721 122€ 891 045€ 780 006€ 625 391€ 458 534€ 300 077€ 420 010€ 624 324€ 886 506€ 940 942€ 982 853€ 497 503€ 636 443€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
335 401€ 459 993€ 372 714€ 454 317€ 274 405€ 44 107€ 62 567€ 48 934€ 38 677€ 67 657€ 93 034€ 116 974€ 78 459€ 113 678€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
20 589€ 31 977€ 43 394€ 0€ 0€ 0€ 41 585€ 87 165€ 132 825€ 178 661€ 1 630€ 1 826€ 2 402€ 2 978€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
434 879€ 446 219€ 457 559€ 468 899€ 480 239€ 310 970€ 2 238 439€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
1 603 624€ 2 589 155€ 1 054 048€ 2 799 979€ 1 072 963€ 1 337 523€ 4 014 459€ 2 245 557€ 1 324 082€ 1 322 596€ 2 555 184€ 3 959 226€ 6 831 767€ 3 048 007€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
10 795 851€ 10 854 735€ 10 850 895€ 10 844 683€ 10 601 669€ 10 593 420€ 10 612 362€ 11 106 932€ 10 745 446€ 10 856 614€ 11 251 782€ 11 258 420€ 11 053 720€ 12 284 000€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
4 070 500€ 4 126 288€ 4 113 716€ 4 111 824€ 3 871 842€ 3 863 730€ 3 857 696€ 4 345 187€ 4 480 345€ 2 504 222€ 2 697 735€ 2 697 735€ 2 493 035€ 3 018 757€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
3 452€ 3 452€ 3 452€ 3 452€ 3 452€ 3 452€ 3 452€ 3 452€ 394 684€ 413 280€ 339 773€ 346 411€ 346 411€ 501 062€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
6 721 900€ 6 724 996€ 6 733 728€ 6 729 407€ 6 726 375€ 6 606 238€ 6 509 215€ 6 394 293€ 5 870 418€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7 939 112€ 8 214 274€ 8 214 274€ 8 214 274€ 8 764 181€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 120 000€ 242 000€ 364 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
11 571 694€ 11 843 988€ 10 170 340€ 10 473 644€ 10 576 810€ 10 624 922€ 6 377 282€ 6 045 963€ 6 341 264€ 5 042 294€ 3 519 897€ 2 542 048€ 3 022 858€ 2 243 977€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
59 915€ 55 227€ 52 273€ 44 152€ 27 546€ 32 657€ 27 710€ 29 012€ 35 619€ 35 446€ 29 037€ 35 399€ 31 879€ 31 033€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
59 915€ 55 227€ 52 273€ 44 152€ 27 546€ 32 657€ 27 710€ 29 012€ 35 619€ 35 446€ 29 037€ 35 399€ 31 879€ 31 033€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
3.
Výrobky (123) - (194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
8 172 128€ 8 337 115€ 8 423 134€ 8 462 895€ 8 479 442€ 8 942 565€ 4 013 718€ 4 050 013€ 4 002 947€ 4 081 477€ 2 643 051€ 869 267€ 705 819€ 608 548€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
19 190€ 36 290€ 22 797€ 29 573€ 11 802€ 27 611€ 16 590€ 45€ 15€ 111€ 98€ 71€ 0€ 0€
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
8 152 938€ 8 300 825€ 8 400 337€ 8 433 322€ 8 467 640€ 8 914 954€ 3 997 128€ 4 049 968€ 4 002 932€ 4 081 367€ 2 642 953€ 869 196€ 705 819€ 608 548€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 603€ 1 203€ 1 803€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 603€ 1 203€ 1 803€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
467 011€ 461 145€ 383 626€ 486 393€ 385 563€ 316 133€ 466 813€ 434 632€ 451 079€ 475 539€ 406 267€ 988 120€ 794 517€ 591 471€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
777€ 18 229€ 23 844€ 21 342€ 5 468€ 2 272€ 12 835€ 18 904€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
289 219€ 275 689€ 250 067€ 354 579€ 253 320€ 237 852€ 282 476€ 275 370€ 314 049€ 312 368€ 269 325€ 596 893€ 523 997€ 392 461€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
176 873€ 167 122€ 109 138€ 110 334€ 125 365€ 75 872€ 171 375€ 140 110€ 136 905€ 159 579€ 136 942€ 391 227€ 270 133€ 198 903€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 50€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
0€ 0€ 472€ 0€ 1 245€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
141€ 105€ 105€ 138€ 115€ 137€ 128€ 247€ 125€ 3 592€ 0€ 0€ 387€ 107€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
2 872 640€ 2 990 501€ 1 311 307€ 1 480 203€ 1 684 258€ 1 333 568€ 1 869 041€ 1 531 704€ 1 850 414€ 448 028€ 441 542€ 649 262€ 1 490 643€ 1 012 925€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
25 393€ 22 419€ 23 468€ 58 534€ 48 410€ 45 054€ 31 870€ 41 964€ 28 699€ 34 260€ 10 574€ 14 569€ 11 627€ 398€
087
2.
Ceniny (213)
45 334€ 7 252€ 2 580€ 1 856€ 1 295€ 1 005€ 1 138€ 651€ 1 077€ 1 944€ 513€ 96€ 170€ 20€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
2 801 913€ 2 960 830€ 1 285 259€ 1 419 814€ 1 634 553€ 1 287 509€ 1 836 033€ 1 489 089€ 1 820 639€ 411 825€ 430 455€ 634 597€ 1 478 846€ 1 012 507€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
16 161€ 20 417€ 18 033€ 16 928€ 22 672€ 20 303€ 12 455€ 13 412€ 9 764€ 15 394€ 24 703€ 25 004€ 34 615€ 0€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
9 863€ 14 063€ 11 579€ 9 916€ 15 167€ 13 021€ 12 455€ 13 412€ 9 764€ 15 394€ 24 703€ 25 004€ 34 615€ 0€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
6 299€ 6 354€ 6 454€ 7 011€ 7 505€ 7 282€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
78 568 785€ 78 802 684€ 76 549 777€ 74 313 629€ 72 037 879€ 68 987 550€ 67 401 798€ 63 423 864€ 61 896 715€ 61 816 113€ 62 586 623€ 63 450 839€ 61 444 673€ 58 587 970€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
50 071 260€ 50 349 755€ 49 258 301€ 48 132 983€ 46 960 128€ 45 931 799€ 44 894 148€ 44 810 846€ 44 073 168€ 43 801 067€ 44 337 307€ 45 141 631€ 44 876 640€ 44 891 838€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
313 511€ 313 511€ 313 511€ 313 511€ 313 511€ 313 511€ 313 511€ 313 511€ -1 533 162€ -1 581 391€ -1 186 223€ -1 179 585€ -1 371 420€ -8 730€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ -1 718 359€ -1 766 588€ -1 371 420€ -1 364 782€ -1 371 420€ -8 730€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
313 511€ 313 511€ 313 511€ 313 511€ 313 511€ 313 511€ 313 511€ 313 511€ 185 197€ 185 197€ 185 197€ 185 197€ 0€ 0€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
2.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
49 757 749€ 50 036 244€ 48 944 789€ 47 819 472€ 46 646 617€ 45 618 287€ 44 580 636€ 44 497 335€ 45 606 330€ 45 382 458€ 45 523 530€ 46 321 216€ 46 248 060€ 44 900 568€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
50 060 407€ 48 944 789€ 47 819 472€ 46 646 617€ 45 618 287€ 44 563 941€ 44 497 335€ 43 434 694€ 44 559 127€ 45 574 125€ 45 735 805€ 46 580 513€ 45 058 792€ 45 143 615€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
-302 659€ 1 091 455€ 1 125 318€ 1 172 855€ 1 028 330€ 1 054 347€ 83 302€ 1 062 641€ 1 047 203€ -191 666€ -212 275€ -259 297€ 1 189 268€ -243 047€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
10 782 756€ 10 786 670€ 9 553 996€ 9 054 469€ 8 723 071€ 6 836 107€ 11 157 220€ 7 037 192€ 6 270 411€ 6 693 395€ 6 729 934€ 7 905 925€ 7 014 797€ 6 028 998€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
45 590€ 37 940€ 53 260€ 45 660€ 39 366€ 65 966€ 40 066€ 278 799€ 402 836€ 143 103€ 128 837€ 108 873€ 122 865€ 280 497€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
5 300€ 5 300€ 5 300€ 5 300€ 5 300€ 10 500€ 0€ 235 733€ 235 733€ 0€ 0€ 0€ 0€ 165 970€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
40 290€ 32 640€ 47 960€ 40 360€ 34 066€ 55 466€ 40 066€ 43 066€ 167 104€ 143 103€ 128 837€ 108 873€ 122 865€ 114 527€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
833 698€ 669 538€ 171 598€ 290 122€ 209 442€ 169 786€ 228 141€ 251 829€ 118 380€ 79 588€ 67 319€ 0€ 0€ 699€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
833 698€ 658 638€ 171 598€ 290 122€ 207 442€ 169 786€ 228 141€ 251 829€ 118 380€ 79 588€ 67 319€ 0€ 0€ 699€
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 10 900€ 0€ 0€ 2 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
4 029 524€ 4 220 079€ 4 409 775€ 3 627 477€ 2 436 215€ 2 529 298€ 1 925 932€ 2 176 930€ 1 201 212€ 1 298 078€ 1 394 309€ 1 487 223€ 1 670 783€ 1 758 538€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
4 021 286€ 4 203 589€ 4 383 833€ 3 605 910€ 2 415 579€ 2 510 560€ 1 914 667€ 2 161 405€ 1 185 337€ 1 282 999€ 1 379 758€ 1 473 417€ 1 658 183€ 1 749 734€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
8 238€ 16 490€ 25 941€ 21 566€ 20 636€ 18 738€ 11 264€ 15 525€ 15 876€ 15 079€ 14 551€ 13 806€ 12 600€ 8 804€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
1 897 482€ 1 743 593€ 1 238 832€ 1 262 890€ 3 076 500€ 917 628€ 1 280 924€ 857 046€ 784 796€ 1 118 841€ 940 909€ 1 943 329€ 1 116 647€ 428 928€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
906 668€ 713 905€ 214 497€ 383 661€ 2 344 645€ 208 754€ 268 872€ 244 009€ 223 689€ 330 139€ 491 210€ 1 542 357€ 822 088€ 159 161€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
27 631€ 26 088€ 22 936€ 20 830€ 24 836€ 25 095€ 26 127€ 28 509€ 27 998€ 22 789€ 16 996€ 18 917€ 18 106€ 16 772€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
183 710€ 181 740€ 179 743€ 145 600€ 96 689€ 215 183€ 246 738€ 245 256€ 96 067€ 94 471€ 92 183€ 92 183€ 0€ 0€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
74 936€ 131 096€ 131 200€ 202 003€ 139 600€ 128 595€ 144 939€ 78 585€ 179 597€ 202 282€ 108 109€ 33 428€ 2 656€ 1 987€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
133 751€ 113 568€ 179 178€ 110 321€ 80 502€ 38 555€ 312 817€ 14 555€ 15 918€ 241 143€ 5 401€ 6 280€ 10 336€ 43 475€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
288 372€ 250 405€ 233 384€ 203 532€ 175 981€ 161 368€ 152 764€ 139 624€ 132 537€ 129 348€ 127 247€ 148 199€ 115 320€ 81 992€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
1 433€ 170€ 148€ 300€ 253€ 183€ 133€ 48€ 83€ 162€ 266€ 211€ 333€ 66€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
184 535€ 162 654€ 152 899€ 133 317€ 118 464€ 105 934€ 99 394€ 91 310€ 88 069€ 85 537€ 84 355€ 86 317€ 121 770€ 86 464€
166
15.
Daň z príjmov (341)
298€ 2 831€ 0€ 1 030€ 0€ 4 057€ 1 256€ 1 921€ 1 737€ 500€ 190€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
41 862€ 32 879€ 32 060€ 30 342€ 22 057€ 17 453€ 16 905€ 13 170€ 12 412€ 12 470€ 12 809€ 15 437€ 26 038€ 16 705€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
18 807€ 25 925€ 16 965€ 9 622€ 0€ 1 451€ 593€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
35 477€ 102 331€ 75 823€ 22 331€ 73 474€ 11 000€ 10 387€ 60€ 6 690€ 0€ 2 143€ 0€ 0€ 22 306€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
3 976 462€ 4 115 520€ 3 680 531€ 3 828 320€ 2 961 548€ 3 153 429€ 7 682 157€ 3 472 588€ 3 763 186€ 4 053 785€ 4 198 560€ 4 366 500€ 4 104 502€ 3 560 336€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
2 770 582€ 2 909 453€ 3 018 502€ 3 363 201€ 2 495 933€ 2 790 307€ 2 891 390€ 3 181 989€ 3 472 588€ 3 763 186€ 3 907 554€ 4 094 417€ 4 104 502€ 3 560 336€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
610 008€ 610 195€ 662 030€ 465 119€ 465 614€ 363 121€ 4 790 766€ 290 599€ 290 599€ 290 599€ 291 006€ 272 083€ 0€ 0€
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
595 872€ 595 872€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
17 714 769€ 17 666 259€ 17 737 481€ 17 126 177€ 16 354 680€ 16 219 644€ 11 350 430€ 11 575 826€ 11 553 136€ 11 321 651€ 11 519 382€ 10 403 283€ 9 553 236€ 7 667 134€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 232€ 4 998€ 5 685€ 5 778€ 0€ 0€ 0€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
17 714 769€ 17 666 259€ 17 737 481€ 17 126 177€ 16 354 680€ 16 219 644€ 11 346 198€ 11 570 828€ 11 547 452€ 11 315 872€ 11 519 382€ 10 403 283€ 9 553 236€ 7 667 134€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€