Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
1 100 408€ 915 368€ 1 141 227€ 893 332€ 813 456€ 940 758€ 866 396€ 871 752€ 862 617€ 885 986€ 888 679€ 776 372€ 876 406€ 1 243 375€
02
501
Spotreba materiálu
561 174€ 400 021€ 556 358€ 431 556€ 401 202€ 499 505€ 439 218€ 410 348€ 365 087€ 397 340€ 403 814€ 372 104€ 381 285€ 667 382€
03
502
Spotreba energie
539 235€ 515 348€ 584 869€ 461 776€ 412 254€ 441 253€ 427 178€ 461 404€ 497 530€ 488 646€ 484 865€ 404 268€ 495 121€ 575 993€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
4 892 247€ 4 058 762€ 3 790 725€ 4 377 759€ 3 728 284€ 3 608 303€ 3 683 004€ 3 327 795€ 3 541 392€ 2 994 916€ 2 956 942€ 3 190 605€ 2 992 720€ 3 270 804€
07
511
Opravy a udržiavanie
2 453 564€ 2 027 528€ 1 434 045€ 2 010 135€ 1 477 883€ 1 368 423€ 1 381 535€ 1 172 142€ 1 517 011€ 902 884€ 859 689€ 779 482€ 196 936€ 378 011€
08
512
Cestovné
2 954€ 5 893€ 16 528€ 13 686€ 12 612€ 11 595€ 6 989€ 17 144€ 9 095€ 7 018€ 4 871€ 12 076€ 17 546€ 9 582€
09
513
Náklady na reprezentáciu
11 095€ 11 055€ 29 991€ 35 675€ 26 990€ 16 975€ 16 965€ 15 941€ 10 088€ 6 508€ 7 539€ 15 666€ 12 765€ 9 888€
10
518
Ostatné služby
2 424 634€ 2 014 286€ 2 310 162€ 2 318 263€ 2 210 799€ 2 211 310€ 2 277 516€ 2 122 569€ 2 005 197€ 2 078 506€ 2 084 843€ 2 383 381€ 2 765 473€ 2 873 323€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
5 811 413€ 5 412 177€ 5 120 670€ 4 294 453€ 3 937 764€ 3 519 062€ 3 362 165€ 3 110 969€ 2 889 201€ 2 834 787€ 3 019 762€ 3 366 570€ 3 283 829€ 3 238 831€
12
521
Mzdové náklady
4 053 899€ 3 843 111€ 3 595 537€ 3 010 281€ 2 744 066€ 2 451 684€ 2 324 047€ 2 182 661€ 2 016 792€ 1 985 055€ 2 097 976€ 2 416 659€ 2 376 244€ 2 340 306€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
1 435 012€ 1 282 905€ 1 265 147€ 1 064 729€ 995 446€ 895 055€ 852 793€ 800 587€ 744 684€ 717 012€ 716 743€ 766 772€ 756 206€ 748 258€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
23 744€ 21 628€ 19 372€ 18 065€ 18 259€ 17 772€ 18 004€ 19 274€ 20 526€ 20 778€ 22 792€ 32 903€ 32 594€ 32 198€
15
527
Zákonné sociálne náklady
298 758€ 264 533€ 240 613€ 201 379€ 179 994€ 154 551€ 167 320€ 108 447€ 107 199€ 107 760€ 178 059€ 148 874€ 117 344€ 115 636€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 182€ 4 192€ 1 362€ 1 441€ 2 433€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
139 392€ 95 974€ 50 320€ 43 289€ 5 570€ 12 024€ 6 637€ 8 349€ 8 074€ 13 357€ 3 436€ 6 398€ 36€ 2 091€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
103€ 103€ 103€ 103€ 103€ 103€ 103€ 78€ 78€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
139 290€ 95 871€ 50 218€ 43 186€ 5 468€ 11 921€ 6 535€ 8 271€ 7 996€ 13 357€ 3 436€ 6 398€ 36€ 2 091€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
185 074€ 244 128€ 205 717€ 280 381€ 276 647€ 387 885€ 335 078€ 703 614€ 557 141€ 481 378€ 424 629€ 254 099€ 886 912€ 1 660 266€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
17 420€ 27 915€ 16 644€ 75 836€ 24 355€ 64 012€ 140 337€ 349 150€ 194 354€ 257 584€ 13 851€ 162 570€ 787 525€ 1 573 062€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 344€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
330€ 6 925€ 464€ 1 406€ 533€ 60€ 150€ 60€ 0€ 23 715€ 338€ 498€ 0€ 33€
26
546
Odpis pohľadávky
46 567€ 63 738€ 16 344€ 66 515€ 23 030€ 92 767€ 18 034€ 130 947€ 183 399€ 55 825€ 325 517€ 13 625€ 23 008€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
120 757€ 145 551€ 172 266€ 136 624€ 228 728€ 231 046€ 176 557€ 223 114€ 179 388€ 144 253€ 84 923€ 77 406€ 76 379€ 87 171€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
1 761 480€ 1 625 554€ 1 547 805€ 1 421 904€ 1 219 916€ 1 500 276€ 1 730 929€ 1 357 475€ 1 428 506€ 1 344 335€ 1 355 541€ 1 310 584€ 975 534€ 985 792€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 494 353€ 1 502 455€ 1 408 780€ 1 276 187€ 1 068 433€ 1 108 539€ 1 099 861€ 1 118 305€ 1 147 289€ 1 077 909€ 1 024 525€ 914 737€ 852 669€ 705 296€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
207 940€ 114 367€ 139 024€ 145 717€ 150 991€ 391 617€ 135 895€ 218 118€ 281 217€ 266 426€ 331 016€ 395 847€ 122 865€ 280 496€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 114 526€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
10 290€ 2 640€ 22 960€ 15 360€ 34 066€ 45 966€ 10 066€ 18 066€ 139 345€ 139 734€ 127 461€ 108 873€ 122 865€ 165 970€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
197 650€ 111 727€ 116 064€ 130 357€ 116 925€ 345 651€ 125 829€ 200 052€ 141 872€ 126 692€ 203 555€ 286 974€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
59 187€ 8 732€ 0€ 0€ 493€ 120€ 495 173€ 21 051€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
59 187€ 8 732€ 0€ 0€ 493€ 120€ 495 173€ 21 051€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
151 664€ 152 259€ 154 997€ 156 044€ 158 660€ 238 359€ 190 915€ 195 001€ 375 290€ 230 389€ 307 466€ 128 428€ 394 040€ 454 515€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 48 931€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 147 029€
42
562
Úroky
62 763€ 68 332€ 74 390€ 75 018€ 82 783€ 113 563€ 119 105€ 125 758€ 130 874€ 161 667€ 142 587€ 96 954€ 135 502€ 258 886€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3€ 1€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
88 900€ 83 927€ 80 607€ 81 026€ 75 878€ 75 865€ 71 810€ 69 243€ 244 416€ 68 722€ 164 879€ 31 474€ 258 535€ 48 599€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
4 719 541€ 4 537 812€ 4 786 733€ 4 130 484€ 3 518 197€ 3 211 832€ 2 771 981€ 2 612 946€ 2 424 012€ 2 323 111€ 2 216 638€ 2 085 040€ 1 843 867€ 1 795 836€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
2 204 237€ 2 059 384€ 2 338 760€ 2 148 876€ 1 828 550€ 1 730 791€ 1 337 894€ 1 230 337€ 1 125 026€ 1 216 559€ 1 131 399€ 1 067 700€ 968 117€ 1 027 975€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 5 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 155€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
2 515 304€ 2 478 426€ 2 442 713€ 1 981 449€ 1 689 628€ 1 481 027€ 1 434 068€ 1 382 605€ 1 298 802€ 1 106 546€ 1 085 239€ 1 017 340€ 875 750€ 767 120€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 2€ 260€ 159€ 19€ 14€ 19€ 4€ 28€ 5€ 0€ 0€ 0€ 741€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
18 761 220€ 17 042 034€ 16 798 194€ 15 597 645€ 13 658 495€ 13 418 498€ 12 947 105€ 12 187 900€ 12 086 233€ 11 108 259€ 11 173 093€ 11 118 096€ 11 253 344€ 12 651 510€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
351 396€ 319 536€ 482 902€ 505 945€ 432 419€ 447 513€ 538 012€ 538 611€ 533 670€ 497 828€ 656 554€ 611 781€ 626 303€ 609 021€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
351 396€ 319 536€ 482 902€ 505 945€ 432 419€ 447 513€ 538 012€ 538 611€ 533 670€ 497 828€ 656 554€ 611 781€ 626 303€ 609 021€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
14 852 983€ 14 297 986€ 14 052 626€ 13 126 455€ 12 035 981€ 11 419 326€ 10 454 499€ 9 652 080€ 9 126 991€ 8 331 130€ 8 346 303€ 7 444 163€ 8 580 884€ 8 900 943€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
13 754 471€ 13 149 854€ 13 015 864€ 11 961 275€ 10 906 131€ 10 209 328€ 9 275 328€ 8 449 218€ 7 939 666€ 7 179 237€ 7 090 434€ 6 107 206€ 4 321 326€ 2 946 604€
82
633
Výnosy z poplatkov
1 098 512€ 1 148 131€ 1 036 763€ 1 165 179€ 1 129 850€ 1 209 998€ 1 179 171€ 1 202 862€ 1 187 325€ 1 151 892€ 1 255 869€ 1 336 957€ 4 259 558€ 5 954 339€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
909 394€ 973 494€ 949 749€ 902 299€ 839 394€ 817 594€ 783 458€ 1 381 565€ 1 695 909€ 834 083€ 463 383€ 1 065 683€ 1 423 618€ 1 588 673€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
35 575€ 66 524€ 116 563€ 50 397€ 28 232€ 55 852€ 46 451€ 707 527€ 1 002 251€ 102 183€ 5 847€ 731 128€ 960 823€ 1 316 396€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 567€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
6 902€ 3 979€ 14 001€ 11 592€ 18 675€ 14 387€ 19 116€ 17 288€ 14 063€ 15 145€ 9 048€ 4 987€ 12 314€ 11 279€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 50€ 100€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
866 916€ 902 424€ 819 185€ 840 310€ 792 486€ 747 356€ 717 890€ 656 750€ 679 596€ 716 705€ 448 388€ 329 568€ 450 481€ 260 998€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
137 722€ 96 210€ 388 433€ 322 300€ 210 809€ 334 727€ 31 588€ 256 126€ 527 048€ 160 289€ 392 475€ 142 443€ 206 598€ 120 472€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
130 780€ 83 638€ 382 220€ 79 286€ 202 067€ 304 619€ 30 985€ 256 126€ 351 468€ 160 289€ 392 475€ 142 443€ 206 598€ 120 472€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 120 472€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
2 640€ 17 960€ 15 360€ 9 066€ 60 666€ 20 066€ 13 066€ 142 104€ 115 344€ 125 468€ 107 497€ 122 866€ 206 598€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
128 140€ 65 678€ 366 860€ 70 220€ 141 401€ 284 553€ 17 919€ 114 022€ 236 124€ 34 821€ 284 978€ 19 577€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
6 941€ 12 572€ 6 213€ 243 014€ 8 742€ 30 108€ 603€ 0€ 175 579€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
6 941€ 12 572€ 6 213€ 243 014€ 8 742€ 30 108€ 603€ 0€ 175 579€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
31 412€ 24 062€ 19 058€ 38 683€ 51 376€ 171 093€ 64 391€ 45 074€ 47 069€ 52 745€ 54 912€ 31 586€ 8 232€ 492 438€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 99 206€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 66 388€
102
662
Úroky
0€ 207€ 2 073€ 2 150€ 1 687€ 812€ 2 122€ 15 271€ 2 869€ 745€ 1 457€ 2 518€ 6 193€ 9 401€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 19€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
31 412€ 23 855€ 16 985€ 36 534€ 49 689€ 70 373€ 62 269€ 29 803€ 44 200€ 52 000€ 52 000€ 26 000€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 702€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 455€ 3 068€ 2 039€ 416 630€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7 112€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7 112€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
2 175 953€ 2 425 069€ 2 034 322€ 1 878 882€ 1 119 794€ 1 286 802€ 1 160 118€ 1 381 880€ 1 205 021€ 1 041 137€ 1 047 600€ 1 563 280€ 1 597 286€ 690 562€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
980 561€ 1 361 332€ 710 629€ 444 563€ 404 767€ 454 408€ 415 900€ 448 060€ 422 725€ 418 050€ 482 258€ 1 112 562€ 478 431€ 420 029€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
606 494€ 579 730€ 531 129€ 531 066€ 411 899€ 486 640€ 445 846€ 674 920€ 524 458€ 422 134€ 405 418€ 303 115€ 939 439€ 109 131€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
32 467€ 20 306€ 15 982€ 11 146€ 20 431€ 13 941€ 11 701€ 17 200€ 10 360€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
18 114€ 7 900€ 4 648€ 10 601€ 13 960€ 13 874€ 5 600€ 8 685€ 10 977€ 13 779€ 1 070€ 791€ 34 868€ 817€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
20 863€ 16 677€ 14 205€ 12 720€ 10 072€ 8 008€ 5 140€ 6 066€ 15 971€ 14 898€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
517 453€ 439 125€ 757 729€ 868 787€ 258 666€ 309 932€ 275 931€ 226 950€ 220 530€ 172 276€ 158 854€ 146 812€ 144 548€ 160 585€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
18 458 860€ 18 136 358€ 17 927 090€ 16 774 565€ 14 689 773€ 14 477 055€ 13 032 065€ 13 255 335€ 13 135 708€ 10 917 211€ 10 961 227€ 10 858 936€ 12 442 921€ 12 409 221€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
-302 360€ 1 094 325€ 1 128 896€ 1 176 920€ 1 031 278€ 1 058 557€ 84 960€ 1 067 435€ 1 049 475€ -191 048€ -211 866€ -259 160€ 1 189 577€ -242 289€
136
591
Splatná daň z príjmov
298€ 2 870€ 3 578€ 4 065€ 2 948€ 4 210€ 1 658€ 4 794€ 2 272€ 619€ 409€ 137€ 309€ 758€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
-302 659€ 1 091 455€ 1 125 318€ 1 172 855€ 1 028 330€ 1 054 347€ 83 302€ 1 062 641€ 1 047 203€ -191 666€ -212 275€ -259 297€ 1 189 268€ -243 047€