Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
86 478€ 83 383€ 87 054€ 107 524€ 105 722€ 101 719€ 86 865€ 90 119€ 153 238€ 60 480€ 53 970€ 84 459€ 74 973€
02
501
Spotreba materiálu
51 746€ 50 030€ 59 354€ 74 478€ 65 833€ 70 807€ 55 819€ 50 400€ 118 652€ 30 407€ 28 422€ 50 648€ 49 279€
03
502
Spotreba energie
34 731€ 33 353€ 27 701€ 33 047€ 39 889€ 30 912€ 31 046€ 39 720€ 34 586€ 30 073€ 25 548€ 33 811€ 25 694€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
75 299€ 44 275€ 43 046€ 52 538€ 50 851€ 44 975€ 35 280€ 34 038€ 46 438€ 32 001€ 20 994€ 39 065€ 27 840€
07
511
Opravy a udržiavanie
17 865€ 1 474€ 3 150€ 724€ 4 606€ 1 329€ 3 307€ 1 699€ 370€ 11 717€ 2 041€ 16 655€ 6 380€
08
512
Cestovné
134€ 219€ 168€ 244€ 527€ 851€ 762€ 306€ 294€ 512€ 432€ 325€ 497€
09
513
Náklady na reprezentáciu
60€ 625€ 16€ 676€ 152€ 88€ 166€ 60€ 1 224€ 200€ 828€ 427€ 157€
10
518
Ostatné služby
57 240€ 41 956€ 39 712€ 50 895€ 45 567€ 42 708€ 31 045€ 31 973€ 44 549€ 19 572€ 17 693€ 21 658€ 20 806€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
411 543€ 419 098€ 330 387€ 302 688€ 253 169€ 221 658€ 227 529€ 208 895€ 211 680€ 213 723€ 212 851€ 229 643€ 239 289€
12
521
Mzdové náklady
299 698€ 304 461€ 242 875€ 222 218€ 184 753€ 161 941€ 167 264€ 152 707€ 156 411€ 150 861€ 153 526€ 165 719€ 172 871€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
101 125€ 103 436€ 78 778€ 72 668€ 62 859€ 55 215€ 56 066€ 51 636€ 50 026€ 51 637€ 49 014€ 50 367€ 53 282€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
239€ 249€ 359€ 359€ 398€ 438€ 359€ 359€ 428€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
10 481€ 10 952€ 8 375€ 7 443€ 5 158€ 4 064€ 3 841€ 4 194€ 4 815€ 6 097€ 4 973€ 6 774€ 7 301€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 128€ 5 338€ 6 783€ 5 835€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
25€ 13€ 8€ 16€ 0€ 114€ 355€ 946€ 91€ 83€ 455€ 53€ 573€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
25€ 13€ 8€ 16€ 0€ 114€ 355€ 946€ 91€ 83€ 455€ 53€ 573€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
2 881€ 2 331€ 2 225€ 37 587€ 1 328€ 1 626€ 2 930€ 1 992€ 797€ 751€ 1 396€ 388€ 1 523€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 660€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 457€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
258€ 1 000€ 24€ 11€ 17€ 30€ 0€ 0€ 40€ 16€ 0€ 1€ 66€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 331€ 50€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
2 623€ 1 331€ 2 201€ 37 575€ 1 311€ 1 596€ 599€ 282€ 757€ 735€ 1 396€ 387€ 0€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
122 507€ 123 053€ 119 794€ 115 784€ 113 922€ 111 863€ 120 032€ 109 442€ 113 048€ 76 802€ 71 531€ 77 471€ 83 073€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
122 507€ 123 053€ 119 794€ 115 284€ 113 922€ 111 863€ 112 121€ 95 913€ 105 353€ 69 569€ 71 531€ 72 241€ 71 827€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
0€ 0€ 0€ 500€ 0€ 0€ 7 912€ 13 529€ 7 694€ 7 233€ 0€ 5 230€ 11 246€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 500€ 13 529€ 7 694€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 500€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7 233€ 0€ 5 230€ 11 246€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7 412€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
5 893€ 6 918€ 4 804€ 5 193€ 5 515€ 5 593€ 4 658€ 4 512€ 4 718€ 8 428€ 6 915€ 5 407€ 2 668€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
64€ 11€ 110€ 231€ 349€ 474€ 679€ 873€ 1 270€ 3 753€ 2 542€ 61€ 935€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
5 829€ 6 907€ 4 693€ 4 962€ 5 166€ 5 119€ 3 979€ 3 638€ 3 448€ 4 675€ 4 373€ 5 346€ 1 733€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 105€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 105€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
245€ 193€ 4 350€ 6 008€ 5 550€ 4 375€ 2 985€ 3 508€ 4 902€ 3 454€ 8 022€ 12 251€ 8 386€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
120€ 0€ 414€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 454€ 8 022€ 12 251€ 8 386€
61
587
Náklady na ostatné transfery
125€ 193€ 3 936€ 6 008€ 5 550€ 4 375€ 2 985€ 3 508€ 4 902€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
704 870€ 679 263€ 591 666€ 627 338€ 536 056€ 491 923€ 480 634€ 453 453€ 534 912€ 395 722€ 376 134€ 448 842€ 438 325€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
38 384€ 29 815€ 38 913€ 38 277€ 37 794€ 31 680€ 31 742€ 35 086€ 44 295€ 12 325€ 11 321€ 12 705€ 13 507€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
38 384€ 29 815€ 38 913€ 38 277€ 37 794€ 31 680€ 31 742€ 35 086€ 44 295€ 12 325€ 11 321€ 12 705€ 13 507€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 7 237€ 0€ 0€ 1 397€ 7 868€ 76 549€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 7 237€ 0€ 0€ 1 397€ 7 868€ 76 549€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
332 323€ 328 055€ 304 587€ 290 254€ 269 430€ 248 328€ 221 863€ 223 846€ 201 721€ 197 902€ 176 860€ 219 306€ 199 958€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
299 802€ 297 103€ 278 866€ 254 059€ 255 105€ 232 918€ 196 133€ 208 984€ 193 946€ 188 122€ 160 952€ 197 920€ 196 575€
82
633
Výnosy z poplatkov
32 521€ 30 952€ 25 721€ 36 195€ 14 325€ 15 410€ 25 730€ 14 862€ 7 775€ 9 780€ 15 908€ 21 386€ 3 383€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
949€ 212€ 0€ 0€ 2 807€ 35€ 4 971€ 672€ 0€ 22 016€ 7 894€ 17 649€ 117 201€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
949€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 600€ 0€ 0€ 447€ 11 000€ 101 821€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 463€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 11€ 20€ 0€ 8€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
0€ 212€ 0€ 0€ 2 807€ 35€ 4 971€ 72€ 0€ 22 005€ 7 427€ 6 649€ 14 909€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 000€ 7 694€ 7 233€ 4 800€ 430€ 11 247€ 0€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 000€ 7 694€ 7 233€ 4 800€ 430€ 11 247€ 0€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 000€ 7 694€ 0€ 4 800€ 430€ 11 247€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7 233€ 0€ 0€ 0€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
450€ 198€ 396€ 176€ 891€ 67€ 28€ 318€ 4 234€ 1 035€ 18€ 74€ 133€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 2€ 8€ 1€ 3€ 14€ 9€ 16€ 38€ 1 035€ 18€ 74€ 133€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
450€ 196€ 388€ 175€ 888€ 53€ 19€ 302€ 4 196€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
412€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 517€ 803€ 859€ 985€
110
672
Náhrady škôd
412€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 803€ 0€ 985€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 517€ 0€ 859€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
314 624€ 290 341€ 282 770€ 254 442€ 399 363€ 322 257€ 220 621€ 188 714€ 208 864€ 169 267€ 151 395€ 210 906€ 188 027€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
204 086€ 184 226€ 180 298€ 120 202€ 298 840€ 220 887€ 117 663€ 107 187€ 109 846€ 104 477€ 86 132€ 142 904€ 121 203€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
110 538€ 106 116€ 102 472€ 100 523€ 100 523€ 98 246€ 97 117€ 80 088€ 80 088€ 56 247€ 11 999€ 3 080€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 33 717€ 0€ 3 124€ 5 841€ 1 438€ 18 930€ 8 543€ 5 369€ 7 470€ 7 900€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 549€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 672€ 1 683€ 3 966€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 43 674€ 55 769€ 54 958€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
687 141€ 648 622€ 626 666€ 590 386€ 710 284€ 602 367€ 481 621€ 464 199€ 542 896€ 407 862€ 348 721€ 472 746€ 519 811€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
-17 729€ -30 642€ 35 000€ -36 952€ 174 228€ 110 444€ 987€ 10 746€ 7 984€ 12 140€ -27 413€ 23 904€ 81 486€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
-17 729€ -30 642€ 35 000€ -36 952€ 174 228€ 110 444€ 987€ 10 746€ 7 984€ 12 140€ -27 413€ 23 904€ 81 486€