Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
232 902 € 231 738 € 225 734 € 68 138 € 65 792 € 61 472 € 63 629 € 66 224 € 74 836 € 68 902 € 62 903 €
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
227 456 € 224 232 € 217 413 € 61 491 € 52 151 € 58 617 € 58 498 € 62 813 € 59 497 € 50 567 € 48 662 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
(r. 012 až 023))
190 217 € 186 993 € 180 174 € 24 249 € 14 909 € 21 375 € 21 256 € 25 571 € 29 018 € 20 088 € 18 190 €
012
A.II.1.
Pozemky
(031) -
(092AÚ))
162 953 € 162 953 € 162 953 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
015
4.
Stavby
(021) -
(081+092AÚ))
14 051 € 18 304 € 10 568 € 18 925 € 8 664 € 13 569 € 17 985 € 25 058 € 16 030 € 19 302 € 16 032 €
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
(022) -
(082+092AÚ))
5 001 € 1 240 € 2 567 € 4 181 € 5 249 € 6 631 € 3 116 € 302 € 533 € 764 € 996 €
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok
(028) -
(088+092AÚ))
996 € 0 € 5 € 55 € 105 € 155 € 211 € 255 € 0 € 0 €
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
(029) -
(089+092AÚ))
2 412 € 2 881 € 2 471 € 1 138 € 941 € 1 070 € 0 € 0 € 0 € 22 € 1 162 €
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(042) -
(094))
4 803 € 1 615 € 1 615 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 12 200 € 0 € 0 €
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
(r. 025 až 032))
37 239 € 37 239 € 37 239 € 37 242 € 37 242 € 37 242 € 37 242 € 37 242 € 30 479 € 30 479 € 30 472 €
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely
(063) -
(096AÚ))
37 239 € 37 239 € 37 239 € 37 242 € 37 242 € 37 242 € 37 242 € 37 242 € 30 479 € 0 € 0 €
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
(069) -
(096AÚ))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 30 479 € 30 472 €
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
5 228 € 7 470 € 8 110 € 6 530 € 13 640 € 2 715 € 4 929 € 3 411 € 15 339 € 18 023 € 13 909 €
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 041 až r. 047))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 215 € 215 € 0 € 0 €
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(357))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 215 € 215 € 0 € 0 €
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet
(r. 061 až 084))
43 € 108 € 109 € 0 € 32 € 3 € 13 € 52 € 0 € 797 €
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov
(319) -
(391AÚ))
43 € 108 € 109 € 0 € 32 € 3 € 0 € 0 € 0 € 0 €
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336) -
(391AÚ))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 299 €
073
13.
Ostatné priame dane
(342) -
(391AÚ))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 13 € 52 € 0 € 498 €
085
B.V.
Finančné účty súčet
(r. 086 až 097))
5 185 € 7 470 € 8 002 € 6 420 € 13 640 € 2 683 € 4 927 € 3 183 € 15 072 € 18 023 € 13 112 €
086
B.V.1.
Pokladnica
(211))
313 € 70 € 325 € 342 € 85 € 56 € 289 € 155 € 8 € 30 € 0 €
087
2.
Ceniny
(213))
110 € 109 € 45 € 45 € 45 € 45 € 86 € 58 € 0 € 0 € 0 €
088
3.
Bankové účty
(221AÚ +/- 261))
4 763 € 7 291 € 7 632 € 6 033 € 13 511 € 2 582 € 4 552 € 2 970 € 15 064 € 17 993 € 13 112 €
110
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 111 až r. 113))
219 € 36 € 211 € 118 € 0 € 141 € 201 € 0 € 0 € 312 € 332 €
111
C.1.
Náklady budúcich období
(381))
219 € 36 € 211 € 118 € 0 € 111 € 201 € 0 € 0 € 312 € 332 €
113
3.
Príjmy budúcich období
(385))
0 € 0 € 0 € 30 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
232 902 € 231 738 € 225 734 € 68 138 € 65 792 € 61 472 € 63 629 € 66 224 € 74 836 € 68 902 € 62 903 €
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
211 102 € 213 154 € 212 413 € 60 717 € 46 113 € 47 294 € 50 076 € 45 892 € 52 926 € 46 947 € 51 982 €
123
A.III.
Výsledok hospodárenia
(+/-) súčet
(r. 124 až 125))
211 102 € 213 154 € 212 413 € 60 717 € 46 113 € 47 294 € 50 076 € 45 892 € 52 926 € 46 947 € 51 982 €
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+/– 428))
218 502 € 212 466 € 47 775 € 46 113 € 47 298 € 50 172 € 43 752 € 48 979 € 47 162 € 51 504 € 50 986 €
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
(+/–) r. 001 -
(r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183))
-7 400 € 687 € 164 638 € 14 604 € -1 185 € -2 878 € 6 324 € -3 087 € 5 764 € -4 557 € 996 €
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
2 249 € 2 736 € 3 473 € 3 041 € 11 191 € 1 416 € 435 € 810 € 3 223 € 2 133 € 963 €
127
B.I.
Rezervy súčet
(r. 128 až 131))
300 € 300 € 300 € 0 € 280 € 650 € 300 € 660 € 906 € 387 € 0 €
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé
(323AÚ, 451AÚ))
300 € 300 € 300 € 0 € 280 € 650 € 300 € 660 € 906 € 387 € 0 €
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 133 až r. 139))
0 € 0 € 9 900 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(357))
0 € 0 € 9 900 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet
(r. 141 až 150))
260 € 241 € 228 € 182 € 163 € 138 € 135 € 102 € 73 € 43 € 166 €
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
260 € 241 € 228 € 182 € 163 € 138 € 135 € 102 € 73 € 43 € 166 €
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
(r. 152 až 172))
1 689 € 2 195 € 2 944 € 2 859 € 848 € 628 € 0 € 48 € 2 244 € 1 703 € 797 €
152
B.IV.1.
Dodávatelia
(321))
121 € 483 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 440 € 687 € 0 €
163
12.
Zamestnanci
(331))
918 € 1 440 € 2 090 € 2 348 € 0 € 144 € 0 € 48 € 1 374 € 504 € 797 €
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336))
565 € 503 € 280 € 425 € 722 € 386 € 0 € 0 € 430 € 430 € 0 €
167
16.
Ostatné priame dane
(342))
85 € 251 € 91 € 87 € 126 € 98 € 0 € 0 € 0 € 82 € 0 €
180
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 181 + r. 182))
19 551 € 15 848 € 9 848 € 4 380 € 8 487 € 12 762 € 13 118 € 19 522 € 18 687 € 19 822 € 9 958 €
181
C.1.
Výdavky budúcich období
(383))
126 € 365 € 0 € 870 € 301 € 479 € 0 € 1 971 € 0 € 0 € 0 €
182
2.
Výnosy budúcich období
(384))
19 425 € 15 483 € 9 848 € 3 510 € 8 186 € 12 283 € 13 118 € 17 551 € 18 687 € 19 822 € 9 958 €