Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy
(r. 002 až r. 005)
7 922 € 9 458 € 5 087 € 7 741 € 6 312 € 5 200 € 6 802 € 5 083 € 6 083 € 8 054 € 10 046 € 8 232 €
02
501
Spotreba materiálu
5 647 € 7 127 € 5 072 € 5 213 € 2 925 € 1 802 € 2 584 € 1 350 € 2 565 € 4 479 € 6 147 € 5 012 €
03
502
Spotreba energie
2 275 € 2 331 € 15 € 2 529 € 3 387 € 3 397 € 4 219 € 3 732 € 3 518 € 3 575 € 3 899 € 3 220 €
06
51
Služby
(r. 007 až r. 010)
17 550 € 18 927 € 14 603 € 10 349 € 8 267 € 9 545 € 9 093 € 6 148 € 4 280 € 5 443 € 6 036 € 5 426 €
07
511
Opravy a udržiavanie
8 092 € 8 650 € 3 874 € 2 320 € 209 € 3 623 € 1 090 € 1 533 € 168 € 271 € 0 € 166 €
08
512
Cestovné
109 € 139 € 139 € 118 € 131 € 217 € 104 € 227 € 225 € 269 € 250 € 266 €
09
513
Náklady na reprezentáciu
1 059 € 974 € 1 156 € 1 016 € 622 € 250 € 133 € 33 € 0 € 0 € 0 € 298 €
10
518
Ostatné služby
8 290 € 9 165 € 9 434 € 6 896 € 7 304 € 5 455 € 7 767 € 4 354 € 3 887 € 4 903 € 5 786 € 4 696 €
11
52
Osobné náklady
(r. 012 až r. 016)
24 694 € 21 286 € 20 330 € 18 286 € 18 945 € 21 246 € 18 571 € 14 523 € 17 660 € 16 661 € 16 844 € 16 099 €
12
521
Mzdové náklady
18 246 € 15 559 € 14 703 € 13 439 € 14 449 € 15 940 € 13 926 € 10 719 € 12 792 € 12 583 € 12 631 € 12 016 €
13
524
Zákonné sociálne poistenie
5 798 € 5 125 € 5 097 € 4 296 € 4 473 € 5 280 € 4 465 € 3 646 € 4 424 € 4 046 € 3 837 € 3 718 €
15
527
Zákonné sociálne náklady
650 € 601 € 530 € 551 € 23 € 26 € 181 € 158 € 444 € 32 € 36 € 33 €
16
528
Ostatné sociálne náklady
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 340 € 332 €
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
(r. 022 až r. 028)
131 € 447 € 242 € 0 € 354 € 261 € 151 € 590 € 26 € 0 € 0 € 66 €
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0 € 60 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
131 € 447 € 242 € 0 € 294 € 261 € 151 € 590 € 26 € 0 € 0 € 66 €
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)
12 150 € 11 771 € 12 744 € 10 276 € 7 065 € 6 746 € 8 286 € 7 246 € 4 207 € 3 754 € 4 949 € 4 448 €
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
11 800 € 11 471 € 12 444 € 9 976 € 7 065 € 6 466 € 7 636 € 6 946 € 3 547 € 3 719 € 4 562 € 4 448 €
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
(r. 032 až r. 035)
350 € 300 € 300 € 300 € 0 € 280 € 650 € 300 € 660 € 35 € 387 € 0 €
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0 € 0 € 0 € 650 € 0 € 400 € 0 € 0 € 0 €
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
350 € 300 € 300 € 300 € 0 € 280 € 0 € 300 € 260 € 35 € 387 € 0 €
40
56
Finančné náklady
(r. 041 až r. 048)
628 € 361 € 329 € 338 € 325 € 300 € 257 € 203 € 196 € 304 € 275 € 266 €
42
562
Úroky
310 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
47
568
Ostatné finančné náklady
317 € 361 € 329 € 338 € 325 € 300 € 257 € 203 € 196 € 304 € 275 € 266 €
49
57
Mimoriadne náklady
(r. 050 až r. 053)
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 245 € 0 € 0 €
50
572
Škody
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 245 € 0 € 0 €
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
(r. 055 až r. 063)
0 € 0 € 0 € 436 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0 € 0 € 0 € 436 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet
(r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)
63 074 € 62 250 € 53 334 € 46 991 € 41 267 € 43 297 € 43 596 € 33 794 € 32 452 € 34 461 € 38 150 € 34 537 €
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar
(r. 066 až r. 068)
2 743 € 1 896 € 4 042 € 3 081 € 94 € 1 066 € 1 038 € 1 958 € 95 € 1 074 € 1 166 € 133 €
67
602
Tržby z predaja služieb
2 743 € 1 896 € 4 042 € 3 081 € 94 € 1 066 € 1 038 € 1 958 € 95 € 1 074 € 1 166 € 133 €
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov
(r. 080 až r. 082)
44 044 € 41 920 € 38 091 € 36 657 € 35 287 € 28 968 € 27 069 € 25 198 € 25 785 € 33 167 € 26 387 € 28 079 €
81
632
Daňové výnosy samosprávy
41 493 € 39 504 € 35 883 € 34 324 € 32 745 € 26 622 € 24 835 € 23 031 € 23 795 € 31 531 € 24 489 € 26 552 €
82
633
Výnosy z poplatkov
2 552 € 2 415 € 2 208 € 2 334 € 2 542 € 2 346 € 2 234 € 2 167 € 1 990 € 1 636 € 1 898 € 1 527 €
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
(r. 084 až r. 089)
658 € 1 664 € 3 513 € 163 772 € 1 587 € 2 452 € 985 € 6 861 € 437 € 607 € 442 € 2 116 €
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
2 € 640 € 2 861 € 2 € 13 € 1 384 € 0 € 6 296 € 32 € 239 € 64 € 1 651 €
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
656 € 1 024 € 652 € 163 770 € 1 574 € 1 068 € 985 € 565 € 405 € 368 € 378 € 465 €
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 091 + r. 096 +r. 099)
300 € 300 € 300 € 0 € 0 € 650 € 300 € 660 € 778 € 0 € 498 € 0 €
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti
(r. 092 až r. 095)
300 € 300 € 300 € 0 € 0 € 650 € 300 € 660 € 778 € 0 € 498 € 0 €
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
300 € 0 € 0 € 0 € 0 € 660 € 778 € 0 € 0 € 0 €
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
300 € 300 € 0 € 0 € 650 € 300 € 0 € 0 € 0 € 498 € 0 €
100
66
Finančné výnosy
(r. 101 až r. 108)
0 € 1 € 5 € 7 € 8 € 5 € 9 € 66 € 60 €
102
662
Úroky
0 € 1 € 5 € 7 € 8 € 5 € 9 € 66 € 60 €
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
(r. 125 až r. 133)
16 459 € 9 069 € 8 076 € 8 119 € 18 903 € 8 972 € 11 321 € 5 434 € 2 267 € 5 369 € 5 046 € 5 145 €
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
8 980 € 2 591 € 2 411 € 936 € 4 659 € 4 875 € 5 487 € 1 000 € 1 132 € 4 234 € 3 911 € 3 718 €
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
7 479 € 6 478 € 5 665 € 7 183 € 14 244 € 4 097 € 4 834 € 4 434 € 1 135 € 1 135 € 1 135 € 1 427 €
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0 € 0 € 0 € 1 000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
134
 
Účtová trieda 6 súčet
(r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)
64 204 € 54 849 € 54 022 € 211 630 € 55 871 € 42 112 € 40 720 € 40 119 € 29 367 € 40 226 € 33 605 € 35 533 €
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením
(r. 134 mínus r. 064)
(+/-)
1 130 € -7 400 € 687 € 164 638 € 14 604 € -1 184 € -2 876 € 6 326 € -3 085 € 5 765 € -4 545 € 996 €
136
591
Splatná daň z príjmov
0 € 0 € 1 € 1 € 1 € 2 € 1 € 12 € 0 €
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus
(r. 136, r. 137)
(+/-)
1 130 € -7 400 € 687 € 164 638 € 14 604 € -1 185 € -2 878 € 6 324 € -3 087 € 5 764 € -4 557 € 996 €