Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Mesto Martin

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
127 659 732€ 122 207 006€ 123 046 571€ 117 636 190€ 117 071 611€ 116 448 655€ 116 805 512€ 113 362 784€ 102 013 489€ 105 155 060€ 103 121 029€ 101 172 270€ 103 151 131€ 105 129 018€ 103 001 208€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
104 800 115€ 99 544 862€ 98 667 072€ 96 651 330€ 95 391 562€ 94 173 545€ 91 978 870€ 92 593 394€ 89 721 625€ 92 577 198€ 89 406 036€ 87 546 250€ 89 923 813€ 90 795 531€ 93 726 784€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
91 975€ 105 128€ 21 386€ 27 649€ 41 760€ 48 999€ 59 826€ 61 993€ 61 394€ 75 548€ 101 592€ 151 106€ 182 992€ 279 538€ 418 267€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
75€ 612€ 2 007€ 27 649€ 41 210€ 47 849€ 58 076€ 51 606€ 55 474€ 63 623€ 71 971€ 89 098€ 101 359€ 108 304€ 155 584€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
36 236€ 29 760€ 19 379€ 0€ 550€ 1 150€ 1 750€ 3 136€ 1 650€ 8 084€ 21 568€ 31 319€ 52 397€ 107 628€ 183 657€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 60€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
55 663€ 74 755€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 840€ 8 052€ 16 019€ 29 236€ 27 423€ 42 783€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7 251€ 4 271€ 0€ 0€ 14 670€ 0€ 36 183€ 36 183€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
86 839 595€ 81 538 898€ 81 169 911€ 79 173 083€ 77 899 016€ 76 686 706€ 75 151 819€ 75 754 219€ 76 019 227€ 76 011 183€ 73 519 999€ 71 607 505€ 73 939 902€ 74 443 596€ 77 326 226€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
49 665 104€ 46 294 015€ 45 541 535€ 44 999 497€ 45 070 277€ 45 021 869€ 45 017 792€ 42 714 825€ 42 571 702€ 42 005 818€ 38 531 430€ 37 147 128€ 37 835 218€ 38 172 799€ 38 199 578€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
136 697€ 131 697€ 130 697€ 130 697€ 130 697€ 92 697€ 92 697€ 92 697€ 92 577€ 92 577€ 92 577€ 92 577€ 91 747€ 91 761€ 91 091€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
9 962€ 9 962€ 9 962€ 9 962€ 10 092€ 9 962€ 9 962€ 9 962€ 9 962€ 9 962€ 9 962€ 9 962€ 9 961€ 9 961€ 9 961€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
31 611 684€ 29 820 647€ 26 035 104€ 27 131 056€ 26 616 692€ 27 872 654€ 26 384 281€ 27 453 487€ 27 377 813€ 28 950 207€ 28 685 063€ 29 504 242€ 27 663 789€ 27 621 275€ 26 822 288€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
599 495€ 446 246€ 343 427€ 346 461€ 347 589€ 191 583€ 260 659€ 373 920€ 341 160€ 476 191€ 490 088€ 619 558€ 823 770€ 418 776€ 580 567€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
282 045€ 206 057€ 119 020€ 114 194€ 178 126€ 120 509€ 185 027€ 261 933€ 270 341€ 160 969€ 200 930€ 189 438€ 67 227€ 73 106€ 77 875€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
155 698€ 886€ 886€ 886€ 886€ 886€ 886€ 886€ 886€ 886€ 886€ 886€ 886€ 5 294€ 5 630€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
979 379€ 385 616€ 392 468€ 399 320€ 406 172€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 652€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
3 399 532€ 4 243 772€ 8 596 813€ 6 041 010€ 5 138 486€ 3 376 546€ 3 200 515€ 4 846 508€ 5 354 785€ 4 314 573€ 5 509 063€ 4 043 714€ 7 447 304€ 8 050 624€ 11 534 584€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
17 868 545€ 17 900 836€ 17 475 774€ 17 450 598€ 17 450 786€ 17 437 840€ 16 767 224€ 16 777 182€ 13 641 003€ 16 490 466€ 15 784 444€ 15 787 639€ 15 800 919€ 16 072 397€ 15 982 291€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
16 290 186€ 16 290 186€ 15 865 186€ 15 840 186€ 15 840 186€ 15 827 186€ 15 827 186€ 15 827 186€ 12 682 770€ 15 537 275€ 14 817 131€ 14 817 131€ 14 817 131€ 14 913 129€ 1 773 817€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
902 357€ 934 793€ 934 793€ 934 793€ 934 793€ 934 793€ 934 793€ 934 793€ 943 133€ 937 988€ 937 988€ 941 183€ 941 183€ 1 116 663€ 14 165 870€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
676 003€ 675 857€ 675 795€ 675 619€ 675 807€ 675 861€ 5 245€ 15 203€ 15 100€ 15 203€ 29 325€ 29 325€ 42 605€ 42 605€ 42 604€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
22 806 952€ 22 625 196€ 24 330 269€ 20 971 552€ 21 669 872€ 22 266 836€ 18 271 167€ 12 122 837€ 12 290 002€ 12 570 579€ 13 696 029€ 13 617 307€ 13 221 241€ 14 210 584€ 9 246 397€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
81 908€ 81 889€ 65 103€ 78 564€ 94 003€ 64 390€ 55 650€ 53 689€ 61 914€ 79 406€ 64 902€ 44 073€ 106 575€ 56 929€ 66 218€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
81 908€ 81 889€ 65 103€ 78 564€ 94 003€ 64 390€ 55 650€ 53 689€ 61 914€ 79 406€ 64 902€ 44 073€ 106 575€ 56 929€ 66 218€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
3.
Výrobky (123) - (194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
18 113 796€ 14 471 835€ 12 171 697€ 10 870 952€ 10 468 211€ 10 567 451€ 7 953 984€ 7 201 974€ 7 348 951€ 8 058 725€ 8 777 672€ 9 053 753€ 10 067 818€ 9 162 420€ 6 011 947€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
10 134€ 9 214€ 9 166€ 8 850€ 18 602€ 14 865€ 31 442€ 30 644€ 24 052€ 24 797€ 20 085€ 27 337€ 24 530€ 20 271€ 14 610€
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
18 103 662€ 14 462 621€ 12 162 531€ 10 862 102€ 10 449 609€ 10 552 586€ 7 918 519€ 7 171 329€ 7 324 899€ 8 018 311€ 8 734 974€ 9 026 416€ 9 707 761€ 9 142 149€ 5 997 337€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 335 527€ 0€ 0€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 024€ 0€ 0€ 15 617€ 22 613€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
101 234€ 124 885€ 122 498€ 139 142€ 141 696€ 149 230€ 157 571€ 165 104€ 177 273€ 184 806€ 192 339€ 199 872€ 208 530€ 216 063€ 238 897€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
101 234€ 124 885€ 122 498€ 139 142€ 141 696€ 149 230€ 157 571€ 165 104€ 177 273€ 184 806€ 192 339€ 199 872€ 208 530€ 216 063€ 238 897€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
735 915€ 767 974€ 483 881€ 1 309 058€ 1 092 208€ 1 004 785€ 992 171€ 1 011 066€ 1 225 972€ 1 426 452€ 1 112 620€ 1 108 392€ 1 193 969€ 1 639 237€ 761 181€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 5 446€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 395€ 0€ 0€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 66€ 111€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
349 615€ 369 650€ 199 818€ 722 601€ 441 508€ 468 009€ 541 012€ 461 097€ 529 710€ 391 248€ 397 492€ 546 373€ 485 282€ 490 900€ 317 395€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
255 590€ 319 701€ 201 552€ 413 575€ 484 941€ 361 094€ 321 262€ 384 439€ 483 494€ 435 057€ 485 804€ 485 887€ 433 366€ 366 561€ 355 263€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
1 691€ 3 347€ 5 195€ 1 109€ 7 701€ 10 425€ 10 099€ 3 506€ 8 652€ 5 279€ 4 927€ 6 077€ 1 759€ 4 456€ 2 546€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
96 620€ 75 276€ 77 317€ 166 328€ 158 058€ 165 257€ 119 797€ 153 342€ 204 117€ 221 029€ 128 161€ 70 055€ 272 167€ 777 254€ 85 866€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 8 683€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
32 399€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 373 840€ 96 238€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
3 774 099€ 7 178 613€ 11 487 090€ 8 573 836€ 9 873 753€ 10 480 980€ 9 111 792€ 3 691 004€ 3 475 892€ 2 821 190€ 3 548 496€ 3 186 217€ 1 619 349€ 3 135 935€ 2 168 154€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
254€ 0€ 45€ 15€ 85€ 0€ 30€ 300€ 70€ 35€ 0€ 0€ 0€ 212€ 0€
087
2.
Ceniny (213)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 925€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
3 773 845€ 7 178 613€ 11 487 045€ 8 573 821€ 9 873 668€ 10 480 980€ 9 111 762€ 3 690 704€ 3 472 897€ 2 821 155€ 3 548 496€ 3 186 217€ 1 619 349€ 3 135 723€ 2 168 154€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 25 000€ 25 000€ 0€ 0€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 25 000€ 25 000€ 0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
52 666€ 36 948€ 49 231€ 13 307€ 10 178€ 8 274€ 6 555 475€ 8 646 553€ 1 863€ 7 283€ 18 965€ 8 713€ 6 077€ 122 903€ 28 027€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
52 503€ 36 747€ 49 039€ 13 121€ 9 910€ 7 989€ 6 555 166€ 8 646 238€ 1 436€ 6 873€ 18 569€ 8 271€ 5 506€ 7 977€ 27 093€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
163€ 202€ 191€ 186€ 267€ 285€ 308€ 315€ 427€ 411€ 396€ 442€ 571€ 114 926€ 934€
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
127 659 732€ 122 207 006€ 123 046 571€ 117 636 190€ 117 071 611€ 116 448 655€ 116 805 512€ 113 362 784€ 102 013 489€ 105 155 060€ 103 121 029€ 101 172 270€ 103 151 131€ 105 129 018€ 103 001 208€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
98 491 521€ 95 816 744€ 96 647 493€ 96 263 337€ 95 434 181€ 94 272 550€ 89 643 265€ 84 703 234€ 85 232 495€ 88 615 706€ 86 136 917€ 86 024 786€ 87 123 057€ 89 529 381€ 91 341 475€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 619 479€ 2 259 335€ 2 259 335€ 2 259 335€ 2 360 478€ 2 361 906€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 619 479€ 2 259 335€ 2 259 335€ 2 259 335€ 2 360 478€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 361 906€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
2.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
98 491 521€ 95 816 744€ 96 647 493€ 96 263 337€ 95 434 181€ 94 272 550€ 89 643 265€ 84 703 234€ 85 232 495€ 85 996 227€ 83 877 582€ 83 765 451€ 84 863 722€ 87 168 903€ 88 979 569€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
95 814 543€ 95 906 717€ 96 450 494€ 94 578 573€ 94 147 341€ 95 943 165€ 84 555 223€ 88 351 578€ 85 089 379€ 83 859 079€ 84 290 180€ 84 517 479€ 87 120 982€ 88 832 907€ 90 349 191€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
2 676 978€ -89 973€ 196 999€ 1 684 763€ 1 286 840€ -1 670 615€ 5 088 042€ -3 648 344€ 143 116€ 2 137 148€ -412 598€ -752 028€ -2 257 260€ -1 664 004€ -1 369 622€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
16 209 777€ 15 520 981€ 16 285 466€ 12 113 435€ 13 024 487€ 13 764 478€ 18 623 551€ 20 033 938€ 7 909 257€ 8 580 780€ 9 152 228€ 8 108 856€ 9 029 325€ 10 642 168€ 7 478 428€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
643 134€ 294 913€ 129 157€ 49 720€ 406 960€ 6 841€ 3 636 889€ 4 850 201€ 745 319€ 482 122€ 569 163€ 316 604€ 950 177€ 593 264€ 276 483€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
643 134€ 294 913€ 129 157€ 49 720€ 406 960€ 6 841€ 3 636 889€ 4 850 201€ 745 319€ 482 122€ 569 163€ 316 604€ 950 177€ 593 264€ 276 483€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
504 961€ 1 427 617€ 906 858€ 302 657€ 190 419€ 143 369€ 180 128€ 257 622€ 43 671€ 380 230€ 338 946€ 147 659€ 0€ 1 140 678€ 129 956€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
504 961€ 1 427 617€ 906 858€ 302 657€ 190 419€ 143 369€ 180 128€ 257 622€ 41 773€ 380 230€ 338 946€ 147 659€ 0€ 1 140 678€ 129 956€
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 898€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
4 348 636€ 1 990 151€ 2 101 461€ 2 209 304€ 2 270 436€ 2 370 142€ 9 023 858€ 11 207 337€ 2 687 164€ 2 791 466€ 2 890 998€ 1 807 721€ 1 872 864€ 1 939 042€ 2 008 289€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
4 312 058€ 1 953 202€ 2 065 113€ 2 175 221€ 2 249 573€ 2 356 020€ 9 016 761€ 11 193 777€ 2 665 944€ 2 766 135€ 2 864 938€ 1 783 621€ 1 846 756€ 1 908 803€ 1 969 790€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
35 978€ 36 347€ 35 746€ 31 976€ 18 763€ 10 547€ 3 521€ 10 002€ 9 535€ 12 218€ 9 404€ 2 710€ 9 872€ 13 484€ 12 380€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 10 618€ 24 598€
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
601€ 601€ 601€ 2 107€ 2 100€ 3 575€ 3 575€ 3 557€ 11 685€ 13 113€ 16 656€ 21 390€ 16 236€ 6 137€ 1 521€
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
2 362 896€ 2 109 518€ 2 186 173€ 1 501 730€ 1 006 216€ 993 237€ 878 573€ 940 591€ 1 161 678€ 1 073 473€ 917 567€ 1 364 537€ 1 030 380€ 1 557 529€ 856 153€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
811 416€ 772 210€ 1 227 266€ 669 213€ 429 438€ 558 816€ 514 235€ 513 739€ 621 184€ 550 259€ 323 021€ 833 495€ 548 489€ 1 233 972€ 518 299€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
80 282€ 32 759€ 31 860€ 30 053€ 15 989€ 14 936€ 14 292€ 9 606€ 8 140€ 5 451€ 0€ 0€ 0€ 1 240€ 1 103€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 96 475€ 94 030€ 116 180€ 307 238€ 116 180€ 116 180€ 116 180€ 0€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
570€ 600 800€ 262 401€ 255 899€ 0€ 105€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 660€ 0€ 0€ 0€ 0€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
967 939€ 188 215€ 301 355€ 90 293€ 87 600€ 49 970€ 75 960€ 55 598€ 139 900€ 148 531€ 39 545€ 38 479€ 76 192€ 5 333€ 71 184€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
271 114€ 265 003€ 141 553€ 157 022€ 190 377€ 94 877€ 31 826€ 82 116€ 134 283€ 113 754€ 114 691€ 94 219€ 111 002€ 60 622€ 118 439€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
19 039€ 4 809€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
174 161€ 182 161€ 176 547€ 168 625€ 142 301€ 136 500€ 117 850€ 126 375€ 116 255€ 116 416€ 109 029€ 112 449€ 87 445€ 90 207€ 99 298€
166
15.
Daň z príjmov (341)
1 554€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
36 820€ 42 961€ 44 592€ 41 801€ 34 477€ 31 498€ 24 831€ 26 059€ 23 718€ 22 882€ 21 384€ 24 268€ 15 349€ 17 092€ 24 421€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 18 945€ 663€ 14 127€ 11 951€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
0€ 20 601€ 601€ 88 824€ 106 035€ 106 535€ 99 578€ 30 624€ 24 167€ 0€ 0€ 126 502€ 75 060€ 18 756€ 11 458€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
8 350 149€ 9 698 781€ 10 961 818€ 8 050 024€ 9 150 456€ 10 250 889€ 4 904 104€ 2 778 188€ 3 271 425€ 3 853 489€ 4 435 554€ 4 472 335€ 5 175 904€ 5 411 655€ 4 207 547€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
5 321 292€ 6 385 745€ 7 148 781€ 5 478 719€ 6 300 024€ 7 150 456€ 2 000 889€ 2 374 972€ 3 271 425€ 3 853 489€ 4 435 554€ 4 472 335€ 5 175 904€ 5 411 655€ 4 207 547€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
728 857€ 763 036€ 763 036€ 821 304€ 850 432€ 850 432€ 403 215€ 403 216€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
2 050 000€ 2 300 000€ 3 050 000€ 1 750 000€ 2 000 000€ 2 250 000€ 2 500 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
250 000€ 250 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
12 958 435€ 10 869 282€ 10 113 611€ 9 259 418€ 8 612 943€ 8 411 628€ 8 538 696€ 8 625 613€ 8 871 737€ 7 958 574€ 7 831 884€ 7 038 628€ 6 998 749€ 4 957 469€ 4 181 305€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
234€ 105€ 196€ 333€ 271€ 333€ 0€ 1 813€ 1 886€ 1 988€ 7 043€ 10 750€ 3 220€ 1 463€ 7 149€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
12 958 201€ 10 869 177€ 10 113 416€ 9 259 085€ 8 612 672€ 8 411 295€ 8 538 696€ 8 623 799€ 8 869 851€ 7 956 586€ 7 824 841€ 7 027 878€ 6 995 529€ 4 956 006€ 4 174 156€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€