Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Mesto Martin

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
2 253 615€ 1 253 224€ 1 105 906€ 1 011 143€ 1 041 415€ 924 980€ 888 307€ 940 761€ 1 023 455€ 1 035 583€ 970 099€ 932 267€ 921 400€ 929 788€ 1 145 257€
02
501
Spotreba materiálu
498 215€ 449 778€ 436 572€ 495 847€ 581 391€ 452 342€ 370 000€ 471 201€ 521 505€ 523 520€ 537 854€ 478 895€ 496 034€ 477 448€ 648 025€
03
502
Spotreba energie
1 755 400€ 803 446€ 669 334€ 515 296€ 460 024€ 472 638€ 518 308€ 469 560€ 501 950€ 512 063€ 432 245€ 453 372€ 425 366€ 452 340€ 497 232€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
9 287 254€ 8 812 831€ 8 496 931€ 8 526 741€ 8 932 899€ 7 585 448€ 7 329 688€ 7 440 145€ 6 887 251€ 6 984 364€ 6 403 484€ 5 967 335€ 6 808 602€ 6 725 161€ 6 941 416€
07
511
Opravy a udržiavanie
2 263 190€ 2 011 259€ 2 567 810€ 2 025 933€ 2 957 333€ 2 036 774€ 2 027 262€ 1 573 214€ 1 542 789€ 1 501 340€ 1 258 802€ 1 232 217€ 1 492 566€ 1 790 204€ 2 201 449€
08
512
Cestovné
15 039€ 28 106€ 15 519€ 37 883€ 27 083€ 12 416€ 9 322€ 18 340€ 13 319€ 13 968€ 19 440€ 16 770€ 23 056€ 13 663€ 45 862€
09
513
Náklady na reprezentáciu
84 939€ 69 758€ 46 105€ 86 296€ 66 629€ 49 547€ 36 266€ 57 158€ 47 760€ 30 231€ 37 929€ 28 853€ 31 177€ 54 173€ 88 193€
10
518
Ostatné služby
6 924 086€ 6 703 709€ 5 867 497€ 6 376 629€ 5 881 854€ 5 486 712€ 5 256 838€ 5 791 434€ 5 283 382€ 5 438 826€ 5 087 313€ 4 689 495€ 5 261 803€ 4 867 121€ 4 605 912€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
7 341 473€ 7 494 400€ 7 304 961€ 7 551 529€ 5 930 628€ 5 863 611€ 4 423 942€ 4 871 508€ 4 906 436€ 4 352 669€ 4 348 830€ 4 062 454€ 3 883 275€ 3 986 256€ 3 609 031€
12
521
Mzdové náklady
5 175 284€ 5 200 690€ 5 242 913€ 5 434 729€ 4 232 887€ 4 226 189€ 3 117 719€ 3 442 829€ 3 479 438€ 3 014 385€ 3 096 155€ 2 894 257€ 2 799 422€ 2 891 635€ 2 580 599€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
1 741 315€ 1 815 937€ 1 715 739€ 1 775 815€ 1 417 684€ 1 390 885€ 1 060 806€ 1 177 448€ 1 162 248€ 1 086 129€ 1 012 059€ 927 755€ 809 632€ 832 334€ 777 646€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
62 594€ 63 726€ 59 522€ 61 824€ 50 597€ 49 269€ 37 329€ 42 384€ 37 377€ 36 213€ 33 107€ 29 238€ 29 231€ 24 165€ 20 725€
15
527
Zákonné sociálne náklady
351 781€ 401 065€ 276 074€ 255 744€ 211 405€ 197 267€ 186 758€ 164 906€ 168 837€ 159 655€ 155 025€ 151 617€ 142 640€ 147 706€ 127 041€
16
528
Ostatné sociálne náklady
10 500€ 12 982€ 10 712€ 23 417€ 18 055€ 0€ 21 330€ 43 941€ 58 536€ 56 286€ 52 483€ 59 587€ 102 350€ 90 416€ 103 020€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
328 129€ 349 308€ 408 739€ 24 046€ 10 366€ 30 065€ 63 501€ 23 408€ 50 411€ 34 118€ 31 497€ 27 315€ 10 580€ 20 630€ 54 465€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 9€ 0€ 21€ 21€ 22€ 1 344€
20
538
Ostatné dane a poplatky
328 129€ 349 308€ 408 739€ 24 046€ 10 366€ 30 065€ 63 501€ 23 408€ 50 411€ 34 108€ 31 497€ 27 294€ 10 559€ 20 608€ 53 121€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
186 803€ 279 595€ 249 375€ 213 921€ 257 625€ 6 784 316€ 2 679 279€ 154 226€ 163 651€ 993 024€ 426 334€ 962 132€ 598 875€ 917 980€ 2 640 794€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
65 534€ 33 294€ 40 486€ 41 067€ 114 789€ 0€ 18 221€ 70 676€ 59 889€ 139 991€ 308 192€ 848 860€ 497 337€ 812 682€ 2 323 260€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 68€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 45€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 13€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
110€ 60€ 3 751€ 1 000€ 0€ 0€ 0€ 104€ 0€ 1 400€ 0€ 0€ 0€ 0€ 100€
26
546
Odpis pohľadávky
45 650€ 134 311€ 79 409€ 146 749€ 68 720€ 23 050€ 54 847€ 10 704€ 17 584€ 650 720€ 4 805€ 67 124€ 63 282€ 14 141€ 236 233€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
75 508€ 111 930€ 125 683€ 25 105€ 74 116€ 6 761 266€ 2 606 111€ 72 740€ 86 178€ 200 913€ 113 337€ 36 080€ 37 249€ 87 940€ 44 599€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 100€ 0€ 0€ 0€ 0€ 10 000€ 1 007€ 3 217€ 36 589€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
3 107 409€ 3 771 482€ 3 240 799€ 2 217 013€ 2 717 068€ 2 400 850€ 2 663 407€ 7 437 686€ 3 813 595€ 4 463 843€ 4 564 170€ 4 026 825€ 4 091 148€ 3 649 565€ 3 676 899€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
2 085 214€ 2 059 003€ 2 059 848€ 2 196 728€ 2 187 466€ 2 257 370€ 2 370 881€ 2 437 339€ 3 052 740€ 3 105 053€ 2 897 200€ 2 932 560€ 2 663 882€ 2 580 047€ 3 057 059€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
989 758€ 1 712 479€ 1 180 951€ 20 285€ 529 602€ 143 481€ 292 526€ 4 997 152€ 760 855€ 1 358 790€ 1 657 386€ 1 094 265€ 1 427 266€ 1 063 128€ 619 840€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
489 912€ 294 913€ 129 157€ 16 810€ 405 004€ 0€ 291 213€ 4 847 784€ 695 669€ 477 957€ 569 163€ 316 604€ 775 307€ 593 264€ 276 483€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
499 846€ 1 417 566€ 1 051 794€ 3 475€ 124 598€ 143 481€ 1 313€ 149 368€ 65 186€ 880 833€ 1 088 223€ 777 661€ 651 959€ 469 864€ 343 357€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
32 436€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 195€ 0€ 0€ 9 585€ 0€ 0€ 6 390€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
32 436€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 195€ 0€ 0€ 9 585€ 0€ 0€ 6 390€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
192 770€ 187 753€ 157 772€ 189 832€ 165 892€ 157 231€ 169 965€ 176 844€ 199 668€ 200 914€ 191 677€ 246 421€ 196 670€ 202 704€ 273 525€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 14 122€ 0€ 13 280€ 0€ 18 256€ 0€
42
562
Úroky
78 519€ 77 883€ 83 194€ 92 729€ 103 050€ 82 493€ 65 415€ 94 805€ 107 473€ 116 282€ 125 128€ 160 273€ 137 777€ 130 522€ 209 456€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3€ 12€ 25€ 13€ 66€ 52€ 935€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
114 251€ 109 869€ 74 578€ 97 103€ 62 842€ 74 738€ 104 550€ 82 039€ 92 192€ 70 498€ 66 524€ 72 855€ 58 827€ 53 874€ 63 134€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 646€ 27 925€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 101 208€ 165€ 69 085€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 165€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 646€ 27 925€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 101 208€ 0€ 69 085€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
18 789 229€ 15 848 616€ 15 541 401€ 15 747 451€ 14 116 063€ 12 957 647€ 10 354 639€ 10 894 918€ 10 346 673€ 9 715 013€ 10 092 094€ 9 174 523€ 8 808 423€ 8 671 978€ 8 437 366€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
11 440 332€ 9 431 587€ 9 160 853€ 9 335 286€ 8 895 964€ 7 769 624€ 6 658 325€ 6 299 636€ 6 243 663€ 5 951 878€ 6 174 779€ 5 717 791€ 5 440 805€ 5 694 911€ 5 486 464€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
2 938 682€ 750€ 200€ 29 850€ 36 800€ 0€ 500€ 119 899€ 19 350€ 19 600€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
4 403 738€ 6 416 280€ 6 380 348€ 6 382 315€ 5 183 300€ 5 188 023€ 3 695 582€ 4 475 061€ 4 083 561€ 3 742 869€ 3 917 035€ 3 456 732€ 3 367 618€ 2 977 067€ 2 950 902€
61
587
Náklady na ostatné transfery
6 476€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 231€ 322€ 100€ 667€ 279€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
41 486 681€ 37 997 856€ 36 533 808€ 35 481 677€ 33 171 956€ 36 704 147€ 28 572 727€ 31 939 495€ 27 391 138€ 27 880 736€ 27 028 350€ 25 468 357€ 25 318 973€ 25 104 062€ 26 778 753€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
503 933€ 549 781€ 495 110€ 492 455€ 500 007€ 551 997€ 543 204€ 523 495€ 598 362€ 584 609€ 542 330€ 522 628€ 436 649€ 466 198€ 487 604€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
503 933€ 549 781€ 495 110€ 492 455€ 500 007€ 551 997€ 543 204€ 523 495€ 598 362€ 584 609€ 542 330€ 522 628€ 436 649€ 466 198€ 487 604€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 68€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 68€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
34 425 677€ 32 135 914€ 31 669 665€ 31 446 796€ 29 490 855€ 27 425 043€ 25 927 500€ 23 706 234€ 21 829 552€ 21 121 039€ 20 407 740€ 18 744 692€ 16 105 160€ 18 892 017€ 19 622 659€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
32 104 675€ 29 793 560€ 29 629 623€ 29 459 563€ 27 475 561€ 25 421 037€ 23 971 327€ 21 732 497€ 19 812 401€ 19 045 617€ 18 447 464€ 17 067 205€ 14 407 756€ 17 036 876€ 17 783 990€
82
633
Výnosy z poplatkov
2 321 001€ 2 342 354€ 2 040 042€ 1 987 233€ 2 015 293€ 2 004 006€ 1 956 173€ 1 973 738€ 2 017 151€ 2 075 422€ 1 960 276€ 1 677 487€ 1 697 404€ 1 855 141€ 1 838 669€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
4 583 180€ 1 946 642€ 1 713 152€ 1 547 819€ 1 788 429€ 1 024 972€ 3 659 780€ 1 396 744€ 2 250 721€ 4 613 712€ 2 616 769€ 1 877 493€ 1 926 843€ 2 005 054€ 2 599 405€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
670 153€ 132 337€ 202 545€ 20 090€ 97 662€ 100€ 49 309€ 87 772€ 239 914€ 116 066€ 825 642€ 835 028€ 649 347€ 397 381€ 903 089€
85
642
Tržby z predaja materiálu
280€ 0€ 0€ 668€ 0€ 0€ 0€ 27€ 231€ 0€ 1 678€ 271€ 544€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
174 580€ 96 978€ 93 607€ 86 114€ 126 837€ 97 761€ 88 125€ 88 693€ 67 013€ 73 054€ 75 559€ 66 413€ 64 928€ 60 055€ 29 349€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 53€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 23 175€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
3 738 166€ 1 717 328€ 1 416 948€ 1 440 948€ 1 563 929€ 927 110€ 3 522 347€ 1 220 252€ 1 943 562€ 4 424 592€ 1 713 890€ 975 781€ 1 212 024€ 1 547 618€ 1 643 792€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
187 085€ 286 767€ 153 795€ 727 202€ 4 885€ 3 631 784€ 1 541 518€ 744 402€ 320 580€ 1 653 220€ 1 100 654€ 1 602 135€ 874 350€ 619 840€ 321 922€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
187 085€ 286 767€ 153 795€ 727 202€ 4 885€ 3 631 784€ 1 541 518€ 744 402€ 320 580€ 1 653 220€ 1 094 265€ 1 602 135€ 874 350€ 619 840€ 321 922€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 297 467€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
141 691€ 129 157€ 17 182€ 374 050€ 4 885€ 3 630 048€ 1 504 525€ 742 902€ 277 515€ 564 998€ 316 604€ 950 176€ 120 926€ 276 483€ 272 400€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
45 394€ 157 610€ 136 613€ 353 153€ 0€ 1 736€ 36 993€ 1 501€ 43 065€ 1 088 222€ 777 660€ 651 959€ 455 957€ 343 357€ 49 522€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6 390€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6 390€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
253 952€ 212 835€ 213 080€ 203 936€ 207 172€ 813 280€ 233 271€ 248 173€ 246 502€ 278 636€ 245 676€ 237 677€ 221 653€ 242 136€ 572 515€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 28 750€ 0€ 1 062€ 0€ 0€ 282 148€
102
662
Úroky
0€ 0€ 520€ 6 961€ 3 765€ 890€ 1 936€ 5 346€ 1 195€ 7 719€ 8 410€ 5 388€ 5 053€ 8 692€ 61 293€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 15€ 0€ 7€ 0€ 0€ 0€ 18€ 62€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
253 952€ 212 835€ 212 561€ 196 975€ 203 408€ 812 390€ 231 335€ 242 811€ 245 308€ 242 160€ 237 266€ 231 227€ 216 600€ 233 426€ 229 012€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
346€ 1 049€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 600€ 1 929€ 10 000€ 5 098€ 128€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
346€ 1 049€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 600€ 1 929€ 10 000€ 5 098€ 128€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
4 211 041€ 2 774 896€ 2 486 014€ 2 748 231€ 2 467 593€ 1 586 635€ 1 755 833€ 1 673 108€ 2 289 230€ 1 768 018€ 1 702 524€ 1 730 700€ 3 487 974€ 1 211 209€ 1 816 001€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
1 704 858€ 1 149 377€ 1 014 832€ 878 443€ 479 099€ 336 858€ 480 172€ 590 180€ 909 151€ 548 245€ 429 533€ 571 758€ 2 626 355€ 445 189€ 236 464€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
559 270€ 422 814€ 399 682€ 416 798€ 434 502€ 416 449€ 467 488€ 283 614€ 623 179€ 516 546€ 529 515€ 537 012€ 269 157€ 206 644€ 192 233€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 12 000€ 0€ 0€ 0€ 18 945€ 5 700€ 54 761€ 58 158€ 107 167€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
13 650€ 11 300€ 72 574€ 57 061€ 21 300€ 43 600€ 22 210€ 74 037€ 61 517€ 44 119€ 94 505€ 53 079€ 0€ 37 946€ 31 786€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
48 027€ 34 085€ 85 180€ 24 718€ 17 022€ 14 371€ 16 170€ 13 604€ 17 722€ 15 670€ 13 648€ 5 306€ 1 225€ 1 860€ 734 203€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
1 885 236€ 1 157 320€ 913 745€ 1 371 212€ 1 515 670€ 775 358€ 757 793€ 711 672€ 677 661€ 643 437€ 616 377€ 557 845€ 536 476€ 461 412€ 514 148€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
44 165 213€ 37 907 883€ 36 730 816€ 37 166 440€ 34 458 942€ 35 033 711€ 33 661 107€ 28 292 157€ 27 534 948€ 30 019 233€ 26 617 293€ 24 717 322€ 23 062 629€ 23 441 552€ 25 420 234€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
2 678 533€ -89 973€ 197 007€ 1 684 763€ 1 286 986€ -1 670 436€ 5 088 380€ -3 647 338€ 143 809€ 2 138 497€ -411 056€ -751 035€ -2 256 344€ -1 662 510€ -1 358 519€
136
591
Splatná daň z príjmov
1 554€ 0€ 8€ 0€ 146€ 179€ 338€ 1 006€ 693€ 1 349€ 1 542€ 993€ 916€ 1 494€ 11 103€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
2 676 978€ -89 973€ 196 999€ 1 684 763€ 1 286 840€ -1 670 615€ 5 088 042€ -3 648 344€ 143 116€ 2 137 148€ -412 598€ -752 028€ -2 257 260€ -1 664 004€ -1 369 622€