Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Mesto Martin

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy
(r. 002 až r. 005)
1 011 143€ 1 041 415€ 924 980€ 888 307€ 940 761€ 1 023 455€ 1 035 583€ 970 099€ 932 267€ 921 400€ 929 788€ 1 145 257€
02
501
Spotreba materiálu
495 847€ 581 391€ 452 342€ 370 000€ 471 201€ 521 505€ 523 520€ 537 854€ 478 895€ 496 034€ 477 448€ 648 025€
03
502
Spotreba energie
515 296€ 460 024€ 472 638€ 518 308€ 469 560€ 501 950€ 512 063€ 432 245€ 453 372€ 425 366€ 452 340€ 497 232€
06
51
Služby
(r. 007 až r. 010)
8 526 741€ 8 932 899€ 7 585 448€ 7 329 688€ 7 440 145€ 6 887 251€ 6 984 364€ 6 403 484€ 5 967 335€ 6 808 602€ 6 725 161€ 6 941 416€
07
511
Opravy a udržiavanie
2 025 933€ 2 957 333€ 2 036 774€ 2 027 262€ 1 573 214€ 1 542 789€ 1 501 340€ 1 258 802€ 1 232 217€ 1 492 566€ 1 790 204€ 2 201 449€
08
512
Cestovné
37 883€ 27 083€ 12 416€ 9 322€ 18 340€ 13 319€ 13 968€ 19 440€ 16 770€ 23 056€ 13 663€ 45 862€
09
513
Náklady na reprezentáciu
86 296€ 66 629€ 49 547€ 36 266€ 57 158€ 47 760€ 30 231€ 37 929€ 28 853€ 31 177€ 54 173€ 88 193€
10
518
Ostatné služby
6 376 629€ 5 881 854€ 5 486 712€ 5 256 838€ 5 791 434€ 5 283 382€ 5 438 826€ 5 087 313€ 4 689 495€ 5 261 803€ 4 867 121€ 4 605 912€
11
52
Osobné náklady
(r. 012 až r. 016)
7 551 529€ 5 930 628€ 5 863 611€ 4 423 942€ 4 871 508€ 4 906 436€ 4 352 669€ 4 348 830€ 4 062 454€ 3 883 275€ 3 986 256€ 3 609 031€
12
521
Mzdové náklady
5 434 729€ 4 232 887€ 4 226 189€ 3 117 719€ 3 442 829€ 3 479 438€ 3 014 385€ 3 096 155€ 2 894 257€ 2 799 422€ 2 891 635€ 2 580 599€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
1 775 815€ 1 417 684€ 1 390 885€ 1 060 806€ 1 177 448€ 1 162 248€ 1 086 129€ 1 012 059€ 927 755€ 809 632€ 832 334€ 777 646€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
61 824€ 50 597€ 49 269€ 37 329€ 42 384€ 37 377€ 36 213€ 33 107€ 29 238€ 29 231€ 24 165€ 20 725€
15
527
Zákonné sociálne náklady
255 744€ 211 405€ 197 267€ 186 758€ 164 906€ 168 837€ 159 655€ 155 025€ 151 617€ 142 640€ 147 706€ 127 041€
16
528
Ostatné sociálne náklady
23 417€ 18 055€ 0€ 21 330€ 43 941€ 58 536€ 56 286€ 52 483€ 59 587€ 102 350€ 90 416€ 103 020€
17
53
Dane a poplatky
(r. 018 až r. 020)
24 046€ 10 366€ 30 065€ 63 501€ 23 408€ 50 411€ 34 118€ 31 497€ 27 315€ 10 580€ 20 630€ 54 465€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 9€ 0€ 21€ 21€ 22€ 1 344€
20
538
Ostatné dane a poplatky
24 046€ 10 366€ 30 065€ 63 501€ 23 408€ 50 411€ 34 108€ 31 497€ 27 294€ 10 559€ 20 608€ 53 121€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
(r. 022 až r. 028)
213 921€ 257 625€ 6 784 316€ 2 679 279€ 154 226€ 163 651€ 993 024€ 426 334€ 962 132€ 598 875€ 917 980€ 2 640 794€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
41 067€ 114 789€ 0€ 18 221€ 70 676€ 59 889€ 139 991€ 308 192€ 848 860€ 497 337€ 812 682€ 2 323 260€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 68€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 3€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 13€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
1 000€ 0€ 0€ 0€ 104€ 0€ 1 400€ 0€ 0€ 0€ 0€ 100€
26
546
Odpis pohľadávky
146 749€ 68 720€ 23 050€ 54 847€ 10 704€ 17 584€ 650 720€ 4 805€ 67 124€ 63 282€ 14 141€ 236 233€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
25 105€ 74 116€ 6 761 266€ 2 606 111€ 72 740€ 86 178€ 200 913€ 113 337€ 36 080€ 37 249€ 87 940€ 44 599€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 100€ 0€ 0€ 0€ 0€ 10 000€ 1 007€ 3 217€ 36 589€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)
2 217 013€ 2 717 068€ 2 400 850€ 2 663 407€ 7 437 686€ 3 813 595€ 4 463 843€ 4 564 170€ 4 026 825€ 4 091 148€ 3 649 565€ 3 676 899€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
2 196 728€ 2 187 466€ 2 257 370€ 2 370 881€ 2 437 339€ 3 052 740€ 3 105 053€ 2 897 200€ 2 932 560€ 2 663 882€ 2 580 047€ 3 057 059€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
(r. 032 až r. 035)
20 285€ 529 602€ 143 481€ 292 526€ 4 997 152€ 760 855€ 1 358 790€ 1 657 386€ 1 094 265€ 1 427 266€ 1 063 128€ 619 840€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
16 810€ 405 004€ 0€ 291 213€ 4 847 784€ 695 669€ 477 957€ 569 163€ 316 604€ 775 307€ 593 264€ 276 483€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
3 475€ 124 598€ 143 481€ 1 313€ 149 368€ 65 186€ 880 833€ 1 088 223€ 777 661€ 651 959€ 469 864€ 343 357€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti
(r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 3 195€ 0€ 0€ 9 585€ 0€ 0€ 6 390€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 3 195€ 0€ 0€ 9 585€ 0€ 0€ 6 390€ 0€
40
56
Finančné náklady
(r. 041 až r. 048)
189 832€ 165 892€ 157 231€ 169 965€ 176 844€ 199 668€ 200 914€ 191 677€ 246 421€ 196 670€ 202 704€ 273 525€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 14 122€ 0€ 13 280€ 0€ 18 256€ 0€
42
562
Úroky
92 729€ 103 050€ 82 493€ 65 415€ 94 805€ 107 473€ 116 282€ 125 128€ 160 273€ 137 777€ 130 522€ 209 456€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3€ 12€ 25€ 13€ 66€ 52€ 935€
47
568
Ostatné finančné náklady
97 103€ 62 842€ 74 738€ 104 550€ 82 039€ 92 192€ 70 498€ 66 524€ 72 855€ 58 827€ 53 874€ 63 134€
49
57
Mimoriadne náklady
(r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 101 208€ 165€ 69 085€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 165€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 101 208€ 0€ 69 085€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
(r. 055 až r. 063)
15 747 451€ 14 116 063€ 12 957 647€ 10 354 639€ 10 894 918€ 10 346 673€ 9 715 013€ 10 092 094€ 9 174 523€ 8 808 423€ 8 671 978€ 8 437 366€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
9 335 286€ 8 895 964€ 7 769 624€ 6 658 325€ 6 299 636€ 6 243 663€ 5 951 878€ 6 174 779€ 5 717 791€ 5 440 805€ 5 694 911€ 5 486 464€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
29 850€ 36 800€ 0€ 500€ 119 899€ 19 350€ 19 600€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
6 382 315€ 5 183 300€ 5 188 023€ 3 695 582€ 4 475 061€ 4 083 561€ 3 742 869€ 3 917 035€ 3 456 732€ 3 367 618€ 2 977 067€ 2 950 902€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 231€ 322€ 100€ 667€ 279€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet
(r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)
35 481 677€ 33 171 956€ 36 704 147€ 28 572 727€ 31 939 495€ 27 391 138€ 27 880 736€ 27 028 350€ 25 468 357€ 25 318 973€ 25 104 062€ 26 778 753€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar
(r. 066 až r. 068)
492 455€ 500 007€ 551 997€ 543 204€ 523 495€ 598 362€ 584 609€ 542 330€ 522 628€ 436 649€ 466 198€ 487 604€
67
602
Tržby z predaja služieb
492 455€ 500 007€ 551 997€ 543 204€ 523 495€ 598 362€ 584 609€ 542 330€ 522 628€ 436 649€ 466 198€ 487 604€
74
62
Aktivácia
(r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 68€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 68€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov
(r. 080 až r. 082)
31 446 796€ 29 490 855€ 27 425 043€ 25 927 500€ 23 706 234€ 21 829 552€ 21 121 039€ 20 407 740€ 18 744 692€ 16 105 160€ 18 892 017€ 19 622 659€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
29 459 563€ 27 475 561€ 25 421 037€ 23 971 327€ 21 732 497€ 19 812 401€ 19 045 617€ 18 447 464€ 17 067 205€ 14 407 756€ 17 036 876€ 17 783 990€
82
633
Výnosy z poplatkov
1 987 233€ 2 015 293€ 2 004 006€ 1 956 173€ 1 973 738€ 2 017 151€ 2 075 422€ 1 960 276€ 1 677 487€ 1 697 404€ 1 855 141€ 1 838 669€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
(r. 084 až r. 089)
1 547 819€ 1 788 429€ 1 024 972€ 3 659 780€ 1 396 744€ 2 250 721€ 4 613 712€ 2 616 769€ 1 877 493€ 1 926 843€ 2 005 054€ 2 599 405€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
20 090€ 97 662€ 100€ 49 309€ 87 772€ 239 914€ 116 066€ 825 642€ 835 028€ 649 347€ 397 381€ 903 089€
85
642
Tržby z predaja materiálu
668€ 0€ 0€ 0€ 27€ 231€ 0€ 1 678€ 271€ 544€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
86 114€ 126 837€ 97 761€ 88 125€ 88 693€ 67 013€ 73 054€ 75 559€ 66 413€ 64 928€ 60 055€ 29 349€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 23 175€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
1 440 948€ 1 563 929€ 927 110€ 3 522 347€ 1 220 252€ 1 943 562€ 4 424 592€ 1 713 890€ 975 781€ 1 212 024€ 1 547 618€ 1 643 792€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 091 + r. 096 +r. 099)
727 202€ 4 885€ 3 631 784€ 1 541 518€ 744 402€ 320 580€ 1 653 220€ 1 100 654€ 1 602 135€ 874 350€ 619 840€ 321 922€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti
(r. 092 až r. 095)
727 202€ 4 885€ 3 631 784€ 1 541 518€ 744 402€ 320 580€ 1 653 220€ 1 094 265€ 1 602 135€ 874 350€ 619 840€ 321 922€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 297 467€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
374 050€ 4 885€ 3 630 048€ 1 504 525€ 742 902€ 277 515€ 564 998€ 316 604€ 950 176€ 120 926€ 276 483€ 272 400€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
353 153€ 0€ 1 736€ 36 993€ 1 501€ 43 065€ 1 088 222€ 777 660€ 651 959€ 455 957€ 343 357€ 49 522€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti
(r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6 390€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6 390€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy
(r. 101 až r. 108)
203 936€ 207 172€ 813 280€ 233 271€ 248 173€ 246 502€ 278 636€ 245 676€ 237 677€ 221 653€ 242 136€ 572 515€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 28 750€ 0€ 1 062€ 0€ 0€ 282 148€
102
662
Úroky
6 961€ 3 765€ 890€ 1 936€ 5 346€ 1 195€ 7 719€ 8 410€ 5 388€ 5 053€ 8 692€ 61 293€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 15€ 0€ 7€ 0€ 0€ 0€ 18€ 62€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
196 975€ 203 408€ 812 390€ 231 335€ 242 811€ 245 308€ 242 160€ 237 266€ 231 227€ 216 600€ 233 426€ 229 012€
109
67
Mimoriadne výnosy
(r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 600€ 1 929€ 10 000€ 5 098€ 128€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 600€ 1 929€ 10 000€ 5 098€ 128€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
(r. 125 až r. 133)
2 748 231€ 2 467 593€ 1 586 635€ 1 755 833€ 1 673 108€ 2 289 230€ 1 768 018€ 1 702 524€ 1 730 700€ 3 487 974€ 1 211 209€ 1 816 001€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
878 443€ 479 099€ 336 858€ 480 172€ 590 180€ 909 151€ 548 245€ 429 533€ 571 758€ 2 626 355€ 445 189€ 236 464€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
416 798€ 434 502€ 416 449€ 467 488€ 283 614€ 623 179€ 516 546€ 529 515€ 537 012€ 269 157€ 206 644€ 192 233€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 12 000€ 0€ 0€ 0€ 18 945€ 5 700€ 54 761€ 58 158€ 107 167€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
57 061€ 21 300€ 43 600€ 22 210€ 74 037€ 61 517€ 44 119€ 94 505€ 53 079€ 0€ 37 946€ 31 786€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
24 718€ 17 022€ 14 371€ 16 170€ 13 604€ 17 722€ 15 670€ 13 648€ 5 306€ 1 225€ 1 860€ 734 203€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
1 371 212€ 1 515 670€ 775 358€ 757 793€ 711 672€ 677 661€ 643 437€ 616 377€ 557 845€ 536 476€ 461 412€ 514 148€
134
 
Účtová trieda 6 súčet
(r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)
37 166 440€ 34 458 942€ 35 033 711€ 33 661 107€ 28 292 157€ 27 534 948€ 30 019 233€ 26 617 293€ 24 717 322€ 23 062 629€ 23 441 552€ 25 420 234€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením
(r. 134 mínus r. 064)
(+/-)
1 684 763€ 1 286 986€ -1 670 436€ 5 088 380€ -3 647 338€ 143 809€ 2 138 497€ -411 056€ -751 035€ -2 256 344€ -1 662 510€ -1 358 519€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 146€ 179€ 338€ 1 006€ 693€ 1 349€ 1 542€ 993€ 916€ 1 494€ 11 103€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus
(r. 136, r. 137)
(+/-)
1 684 763€ 1 286 840€ -1 670 615€ 5 088 042€ -3 648 344€ 143 116€ 2 137 148€ -412 598€ -752 028€ -2 257 260€ -1 664 004€ -1 369 622€