Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
1 274 831 € 1 312 563 € 1 397 260 € 1 470 464 € 1 375 249 € 1 451 257 € 1 544 171 € 1 642 473 € 1 513 690 € 1 404 260 € 1 492 624 €
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
1 223 299 € 1 302 553 € 1 383 124 € 1 439 350 € 1 365 959 € 1 440 472 € 1 535 551 € 1 632 968 € 1 499 261 € 1 372 084 € 1 453 356 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
(r. 004 až 010))
23 534 € 25 874 € 28 019 € 26 590 € 22 104 € 4 664 € 4 664 € 4 362 € 4 362 € 0 € 0 €
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
(019) -
(079+091AÚ))
23 534 € 25 874 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku
(041) -
(093))
0 € 0 € 28 019 € 26 590 € 22 104 € 4 664 € 4 664 € 4 362 € 4 362 € 0 € 0 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
(r. 012 až 023))
1 069 494 € 1 146 409 € 1 224 834 € 1 282 489 € 1 237 213 € 1 329 165 € 1 424 244 € 1 521 963 € 1 388 256 € 1 265 441 € 1 346 713 €
012
A.II.1.
Pozemky
(031) -
(092AÚ))
171 614 € 182 978 € 183 284 € 169 850 € 25 302 € 25 302 € 25 302 € 25 302 € 25 302 € 25 302 € 25 302 €
013
2.
Umelecké diela a zbierky
(032) -
(092AÚ))
11 950 € 11 950 € 11 950 € 11 950 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
015
4.
Stavby
(021) -
(081+092AÚ))
860 794 € 929 352 € 1 016 542 € 1 087 503 € 1 183 466 € 1 275 543 € 1 370 901 € 1 464 800 € 1 321 972 € 1 193 181 € 1 270 096 €
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
(022) -
(082+092AÚ))
6 386 € 6 113 € 7 433 € 2 333 € 1 959 € 2 163 € 2 399 € 7 189 € 12 721 € 18 289 € 24 041 €
017
6.
Dopravné prostriedky
(023) -
(083+092AÚ))
1 151 € 1 847 € 2 543 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok
(028) -
(088+092AÚ))
775 € 979 € 1 183 € 0 € 15 633 € 15 633 € 15 633 € 15 923 € 16 317 € 16 725 € 17 134 €
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(042) -
(094))
16 824 € 13 190 € 1 900 € 10 853 € 10 853 € 10 524 € 10 009 € 8 749 € 11 944 € 11 944 € 10 140 €
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
(r. 025 až 032))
130 271 € 130 271 € 130 271 € 130 271 € 106 643 € 106 643 € 106 643 € 106 643 € 106 643 € 106 643 € 106 643 €
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely
(063) -
(096AÚ))
130 271 € 130 271 € 130 271 € 130 271 € 106 643 € 106 643 € 106 643 € 106 643 € 106 643 € 0 € 0 €
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
(069) -
(096AÚ))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 106 643 € 106 619 €
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku
(043) -
(096AÚ))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 24 €
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
49 996 € 8 823 € 13 208 € 28 554 € 8 017 € 9 557 € 6 981 € 7 738 € 12 675 € 30 483 € 37 686 €
034
B.I.
Zásoby súčet
(r. 035 až 039))
771 € 681 € 182 € 429 € 1 190 € 2 163 € 1 365 € 2 310 € 1 100 € 102 € 8 933 €
035
B.I.1.
Materiál
(112 + 119) -
(191))
771 € 681 € 182 € 429 € 1 190 € 2 163 € 1 365 € 2 310 € 1 100 € 102 € 8 933 €
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 041 až r. 047))
0 € 0 € 0 € 0 € 1 621 € 3 167 € 2 449 € 2 750 € 2 935 € 2 443 € 2 419 €
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(357))
0 € 0 € 0 € 0 € 1 621 € 3 167 € 2 449 € 2 750 € 2 935 € 2 443 € 2 419 €
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet
(r. 049 až 059))
0 € 395 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
052
4.
Ostatné pohľadávky
(315AÚ) -
(391AÚ))
0 € 380 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
059
11.
Iné pohľadávky
(378AÚ) -
(391AÚ))
0 € 16 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet
(r. 061 až 084))
4 892 € 4 523 € 5 455 € 19 157 € 387 € 220 € 468 € 491 € 6 512 € 2 567 € 30 €
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky
(314) -
(391AÚ))
93 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 4 921 € 0 € 0 €
065
5.
Ostatné pohľadávky
(315AÚ) -
(391AÚ))
705 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 1 429 € 0 €
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
(318) -
(391AÚ))
3 502 € 4 030 € 4 407 € 19 112 € 336 € 200 € 413 € 441 € 923 € 1 138 € 30 €
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov
(319) -
(391AÚ))
578 € 477 € 552 € 29 € 51 € 19 € 55 € 50 € 668 € 0 € 0 €
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom
(335AÚ) -
(391AÚ))
13 € 16 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
081
21.
Iné pohľadávky
(378AÚ) -
(391AÚ))
0 € 0 € 496 € 16 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
085
B.V.
Finančné účty súčet
(r. 086 až 097))
44 332 € 3 224 € 7 571 € 8 968 € 4 818 € 4 007 € 2 698 € 2 187 € 2 128 € 25 371 € 26 304 €
086
B.V.1.
Pokladnica
(211))
351 € 309 € 829 € 805 € 454 € 379 € 92 € 0 € 0 € 0 € 0 €
087
2.
Ceniny
(213))
0 € 266 € 0 € 135 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
088
3.
Bankové účty
(221AÚ +/- 261))
43 982 € 2 650 € 6 742 € 8 028 € 4 364 € 3 628 € 2 606 € 2 187 € 2 128 € 25 371 € 26 304 €
110
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 111 až r. 113))
1 537 € 1 186 € 927 € 2 560 € 1 274 € 1 229 € 1 640 € 1 767 € 1 754 € 1 693 € 1 582 €
111
C.1.
Náklady budúcich období
(381))
1 537 € 1 186 € 927 € 2 560 € 1 274 € 1 229 € 1 640 € 1 767 € 1 754 € 1 693 € 1 582 €
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
1 274 831 € 1 312 563 € 1 397 260 € 1 470 464 € 1 375 249 € 1 451 257 € 1 544 171 € 1 642 473 € 1 513 690 € 1 404 260 € 1 492 624 €
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
472 304 € 464 977 € 480 103 € 487 691 € 316 563 € 320 619 € 335 005 € 321 102 € 338 259 € 371 406 € 404 073 €
123
A.III.
Výsledok hospodárenia
(+/-) súčet
(r. 124 až 125))
472 304 € 464 977 € 480 103 € 487 691 € 316 563 € 320 619 € 335 005 € 321 102 € 338 259 € 371 406 € 404 073 €
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+/– 428))
463 977 € 479 907 € 485 801 € 491 205 € 320 832 € 335 005 € 321 102 € 338 261 € 371 404 € 404 072 € 348 504 €
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
(+/–) r. 001 -
(r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183))
8 327 € -14 930 € -5 698 € -3 515 € -4 270 € -14 386 € 13 903 € -17 159 € -33 145 € -32 666 € 55 569 €
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
66 667 € 38 270 € 34 527 € 28 051 € 32 341 € 43 334 € 49 768 € 278 995 € 70 536 € 25 555 € 26 539 €
127
B.I.
Rezervy súčet
(r. 128 až 131))
1 460 € 1 710 € 1 650 € 1 574 € 6 758 € 10 804 € 8 073 € 9 917 € 11 854 € 10 915 € 10 108 €
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy
(323AÚ, 459AÚ))
1 460 € 1 710 € 1 650 € 1 574 € 6 758 € 10 804 € 8 073 € 9 917 € 11 854 € 10 915 € 10 108 €
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 133 až r. 139))
30 222 € 270 € 294 € 998 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(357))
30 222 € 270 € 294 € 998 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet
(r. 141 až 150))
1 762 € 2 133 € 2 864 € 950 € 769 € 662 € 364 € 184 € 549 € 797 € 792 €
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky
(479AÚ))
0 € 0 € 1 618 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
1 762 € 1 381 € 1 246 € 950 € 769 € 662 € 364 € 184 € 549 € 797 € 792 €
149
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
0 € 752 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
(r. 152 až 172))
33 223 € 34 158 € 29 716 € 22 887 € 20 969 € 25 118 € 31 893 € 264 938 € 53 013 € 13 843 € 15 639 €
152
B.IV.1.
Dodávatelia
(321))
5 183 € 7 959 € 8 780 € 4 159 € 4 849 € 11 340 € 19 714 € 251 869 € 39 844 € 732 € 1 521 €
154
3.
Prijaté preddavky
(324, 475AÚ))
0 € 0 € 0 € 0 € 416 € 376 € 331 € 211 € 228 € 368 € 0 €
160
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
612 € 0 € 112 € 1 698 € 211 € 301 € 288 € 349 € 367 € 353 € 496 €
163
12.
Zamestnanci
(331))
11 946 € 17 661 € 10 156 € 9 083 € 9 036 € 7 572 € 6 729 € 6 883 € 7 508 € 7 222 € 8 025 €
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom
(333))
0 € 0 € 404 € 1 014 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336))
14 034 € 6 551 € 6 255 € 5 604 € 5 265 € 4 614 € 4 125 € 4 214 € 4 325 € 4 281 € 4 453 €
166
15.
Daň z príjmov
(341))
0 € 0 € 0 € 0 € 44 € 0 € 38 € 624 € 0 € 0 € 0 €
167
16.
Ostatné priame dane
(342))
1 447 € 1 466 € 1 419 € 1 065 € 1 147 € 915 € 667 € 788 € 741 € 887 € 1 144 €
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy
(372AÚ))
0 € 520 € 2 590 € 264 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet
(r. 174 až 179))
0 € 0 € 3 € 1 642 € 3 845 € 6 749 € 9 438 € 3 956 € 5 120 € 0 € 0 €
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé
(461AÚ))
0 € 0 € 0 € 1 642 € 1 642 € 6 749 € 9 438 € 3 956 € 5 120 € 0 € 0 €
175
2.
Bežné bankové úvery
(461AÚ, 221AÚ, 231, 232))
0 € 0 € 3 € 0 € 2 204 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
180
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 181 + r. 182))
735 860 € 809 316 € 882 630 € 954 723 € 1 026 346 € 1 087 305 € 1 159 398 € 1 042 376 € 1 104 895 € 1 007 299 € 1 062 012 €
181
C.1.
Výdavky budúcich období
(383))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 283 € 0 €
182
2.
Výnosy budúcich období
(384))
735 860 € 809 316 € 882 630 € 954 723 € 1 026 346 € 1 087 305 € 1 159 398 € 1 042 376 € 1 104 895 € 1 007 016 € 1 062 012 €