Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy
(r. 002 až r. 005)
42 001 € 36 843 € 38 106 € 34 509 € 34 116 € 31 040 € 32 339 € 31 450 € 31 009 € 33 881 € 34 309 €
02
501
Spotreba materiálu
34 061 € 27 864 € 28 654 € 26 077 € 25 502 € 22 320 € 22 125 € 22 433 € 21 252 € 24 505 € 23 843 €
03
502
Spotreba energie
7 940 € 8 978 € 9 453 € 8 432 € 8 614 € 8 721 € 10 214 € 9 017 € 9 757 € 9 376 € 10 466 €
06
51
Služby
(r. 007 až r. 010)
37 534 € 30 634 € 42 678 € 31 733 € 16 115 € 22 632 € 24 373 € 100 248 € 33 438 € 39 485 € 34 625 €
07
511
Opravy a udržiavanie
3 789 € 2 906 € 5 617 € 6 950 € 2 314 € 5 895 € 2 215 € 5 779 € 720 € 2 701 € 1 767 €
08
512
Cestovné
1 515 € 1 319 € 4 152 € 3 849 € 1 570 € 1 935 € 2 991 € 1 801 € 1 999 € 2 369 € 4 336 €
09
513
Náklady na reprezentáciu
4 494 € 2 574 € 2 473 € 747 € 123 € 272 € 88 € 93 € 88 € 162 € 910 €
10
518
Ostatné služby
27 736 € 23 835 € 30 436 € 20 188 € 12 107 € 14 531 € 19 078 € 92 575 € 30 631 € 34 253 € 27 612 €
11
52
Osobné náklady
(r. 012 až r. 016)
225 917 € 219 675 € 202 558 € 192 569 € 180 911 € 154 220 € 145 961 € 165 812 € 143 369 € 152 990 € 141 300 €
12
521
Mzdové náklady
162 009 € 158 776 € 146 426 € 135 215 € 133 117 € 111 463 € 103 534 € 124 451 € 103 018 € 110 619 € 102 841 €
13
524
Zákonné sociálne poistenie
56 449 € 54 712 € 49 999 € 47 944 € 43 929 € 38 398 € 36 591 € 35 567 € 34 661 € 37 004 € 33 962 €
14
525
Ostatné sociálne poistenie
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 813 € 1 116 € 1 354 € 1 407 € 1 477 € 1 246 €
15
527
Zákonné sociálne náklady
7 459 € 6 187 € 6 133 € 9 411 € 3 865 € 3 545 € 4 721 € 4 440 € 4 283 € 3 890 € 3 251 €
17
53
Dane a poplatky
(r. 018 až r. 020)
6 445 € 6 208 € 6 149 € 6 090 € 5 846 € 6 103 € 361 € 519 € 470 € 327 € 306 €
20
538
Ostatné dane a poplatky
6 445 € 6 208 € 6 149 € 6 090 € 5 846 € 6 103 € 361 € 519 € 470 € 327 € 306 €
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
(r. 022 až r. 028)
24 149 € 4 397 € 4 137 € 17 344 € 1 123 € 2 718 € 2 896 € 2 486 € 3 813 € 12 051 € 5 044 €
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
19 181 € 305 € 265 € 14 296 € 0 € 0 € 0 € 37 € 0 € 0 € 0 €
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0 € 0 € 125 € 0 € 12 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
15 € 60 € 7 € 82 € 30 € 262 € 155 € 0 € 0 € 0 € 0 €
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
4 953 € 4 031 € 3 740 € 2 967 € 1 082 € 2 455 € 2 742 € 2 449 € 3 813 € 12 051 € 5 044 €
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)
95 798 € 95 366 € 91 722 € 93 802 € 99 039 € 106 398 € 108 806 € 101 908 € 97 600 € 93 991 € 69 286 €
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
94 338 € 93 656 € 90 072 € 89 694 € 92 281 € 95 594 € 100 733 € 91 991 € 85 746 € 83 076 € 59 520 €
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
(r. 032 až r. 035)
1 460 € 1 710 € 1 650 € 4 108 € 6 758 € 10 804 € 8 073 € 9 917 € 11 854 € 10 915 € 9 766 €
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 9 766 €
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
1 460 € 1 710 € 1 650 € 1 574 € 6 758 € 10 804 € 8 073 € 9 917 € 11 854 € 10 915 € 0 €
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0 € 0 € 0 € 2 534 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
40
56
Finančné náklady
(r. 041 až r. 048)
2 592 € 2 559 € 2 424 € 3 001 € 2 910 € 3 441 € 7 442 € 4 471 € 3 925 € 3 665 € 3 995 €
42
562
Úroky
0 € 154 € 167 € 100 € 190 € 276 € 2 655 € 113 € 67 € 0 € 99 €
43
563
Kurzové straty
0 € 0 € 4 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
47
568
Ostatné finančné náklady
2 592 € 2 404 € 2 254 € 2 901 € 2 720 € 3 165 € 4 787 € 4 358 € 3 858 € 3 665 € 3 896 €
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
(r. 055 až r. 063)
4 595 € 3 507 € 1 500 € 1 750 € 3 420 € 3 114 € 2 400 € 3 000 € 3 700 € 3 735 € 2 987 €
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
735 € 0 € 0 € 0 € 720 € 414 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
3 860 € 3 507 € 1 500 € 1 750 € 2 700 € 2 700 € 2 400 € 3 000 € 3 700 € 3 735 € 2 987 €
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet
(r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)
439 031 € 399 187 € 389 275 € 380 799 € 343 481 € 329 666 € 324 578 € 409 894 € 317 324 € 340 125 € 291 852 €
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar
(r. 066 až r. 068)
17 490 € 16 522 € 16 846 € 18 385 € 13 461 € 13 074 € 13 692 € 21 559 € 21 452 € 21 214 € 21 686 €
67
602
Tržby z predaja služieb
17 478 € 16 468 € 16 846 € 18 385 € 13 461 € 13 074 € 13 692 € 21 559 € 21 452 € 21 214 € 21 686 €
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
12 € 54 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
74
62
Aktivácia
(r. 075 až r. 078)
0 € 0 € 0 € 0 € 17 226 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0 € 0 € 0 € 0 € 17 226 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov
(r. 080 až r. 082)
250 755 € 229 162 € 222 067 € 195 060 € 165 693 € 155 575 € 153 620 € 144 955 € 125 487 € 155 454 € 163 413 €
81
632
Daňové výnosy samosprávy
236 117 € 214 234 € 206 908 € 180 100 € 153 646 € 143 997 € 140 634 € 135 386 € 115 384 € 147 152 € 163 413 €
82
633
Výnosy z poplatkov
14 638 € 14 928 € 15 158 € 14 961 € 12 047 € 11 577 € 12 986 € 9 569 € 10 103 € 8 302 € 0 €
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
(r. 084 až r. 089)
47 870 € 5 082 € 5 255 € 22 165 € 6 019 € 14 228 € 12 787 € 18 836 € 15 102 € 10 124 € 76 213 €
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
44 845 € 304 € 221 € 15 594 € 1 728 € 8 489 € 6 502 € 3 283 € 2 188 € 4 656 € 71 647 €
85
642
Tržby z predaja materiálu
0 € 22 € 597 € 0 € 0 € 0 € 280 € 0 € 0 € 0 € 0 €
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0 € 61 € 100 € 0 € 60 € 0 € 30 € 10 € 0 € 0 € 199 €
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
3 025 € 4 695 € 4 337 € 6 571 € 4 231 € 5 739 € 5 976 € 15 543 € 12 914 € 5 468 € 4 367 €
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 091 + r. 096 +r. 099)
1 710 € 1 650 € 1 574 € 6 758 € 10 804 € 8 073 € 9 917 € 11 854 € 10 915 € 10 108 € 9 050 €
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti
(r. 092 až r. 095)
1 710 € 1 650 € 1 574 € 6 758 € 10 804 € 8 073 € 9 917 € 11 854 € 10 915 € 10 108 € 9 050 €
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0 € 0 € 0 € 0 € 10 804 € 8 073 € 9 917 € 11 854 € 10 915 € 10 108 € 9 050 €
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
1 710 € 1 650 € 1 574 € 6 758 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
100
66
Finančné výnosy
(r. 101 až r. 108)
0 € 0 € 1 € 1 € 1 € 1 € 2 € 24 € 14 € 21 € 68 €
102
662
Úroky
0 € 0 € 1 € 1 € 1 € 1 € 2 € 24 € 14 € 21 € 68 €
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
(r. 125 až r. 133)
129 533 € 131 841 € 137 834 € 134 915 € 126 052 € 124 329 € 148 501 € 196 135 € 111 212 € 110 541 € 77 003 €
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
53 881 € 54 051 € 62 910 € 60 594 € 52 715 € 52 367 € 74 565 € 133 616 € 52 075 € 55 754 € 44 553 €
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
30 836 € 30 744 € 29 736 € 29 736 € 29 736 € 29 736 € 30 832 € 27 262 € 23 880 € 19 530 € 14 825 €
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
42 227 € 42 227 € 42 227 € 42 227 € 42 227 € 42 227 € 43 104 € 35 257 € 35 257 € 35 257 € 17 625 €
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
2 590 € 4 819 € 2 962 € 2 359 € 1 374 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
134
 
Účtová trieda 6 súčet
(r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)
447 359 € 384 257 € 383 577 € 377 284 € 339 255 € 315 280 € 338 520 € 393 363 € 284 182 € 307 462 € 347 433 €
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením
(r. 134 mínus r. 064)
(+/-)
8 327 € -14 930 € -5 698 € -3 515 € -4 226 € -14 386 € 13 941 € -16 531 € -33 142 € -32 663 € 55 581 €
136
591
Splatná daň z príjmov
0 € 0 € 0 € 0 € 44 € 0 € 38 € 628 € 3 € 3 € 12 €
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus
(r. 136, r. 137)
(+/-)
8 327 € -14 930 € -5 698 € -3 515 € -4 270 € -14 386 € 13 903 € -17 159 € -33 145 € -32 666 € 55 569 €