Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Mesto Turčianske Teplice

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
569 387€ 405 292€ 388 960€ 362 740€ 348 281€ 335 994€ 342 832€ 288 945€ 275 468€ 305 339€ 314 877€ 407 021€ 209 807€ 316 400€ 315 647€
02
501
Spotreba materiálu
88 954€ 121 055€ 88 183€ 90 784€ 79 179€ 70 425€ 71 563€ 58 485€ 52 096€ 44 879€ 45 180€ 90 373€ 38 442€ 53 520€ 79 356€
03
502
Spotreba energie
480 433€ 284 237€ 300 778€ 271 956€ 269 102€ 265 570€ 271 269€ 230 459€ 223 373€ 258 657€ 269 696€ 316 648€ 171 365€ 262 880€ 236 291€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 804€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
1 120 965€ 1 085 175€ 825 136€ 881 414€ 856 993€ 759 037€ 712 953€ 777 763€ 780 451€ 807 684€ 732 891€ 644 135€ 865 216€ 784 370€ 749 972€
07
511
Opravy a udržiavanie
490 167€ 583 261€ 356 506€ 344 286€ 403 754€ 310 783€ 269 615€ 321 052€ 304 369€ 334 208€ 239 290€ 221 916€ 222 762€ 284 812€ 306 167€
08
512
Cestovné
304€ 362€ 413€ 3 489€ 3 611€ 2 836€ 2 294€ 2 305€ 7 298€ 6 044€ 4 175€ 2 172€ 2 803€ 4 746€ 4 158€
09
513
Náklady na reprezentáciu
35 264€ 31 410€ 30 863€ 42 444€ 40 523€ 23 368€ 26 780€ 28 180€ 36 974€ 20 691€ 18 000€ 16 918€ 10 463€ 6 212€ 3 095€
10
518
Ostatné služby
595 230€ 470 142€ 437 355€ 491 195€ 409 104€ 422 051€ 414 265€ 426 226€ 431 810€ 446 741€ 471 426€ 403 129€ 629 188€ 488 600€ 436 552€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
1 301 405€ 1 290 510€ 1 258 167€ 1 369 295€ 1 186 124€ 1 136 890€ 1 094 534€ 1 043 974€ 968 018€ 819 454€ 769 725€ 705 586€ 704 536€ 684 371€ 639 797€
12
521
Mzdové náklady
913 517€ 908 855€ 893 935€ 969 985€ 834 392€ 790 819€ 772 504€ 728 972€ 686 882€ 580 114€ 546 884€ 503 596€ 530 127€ 517 819€ 471 838€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
313 644€ 311 904€ 293 819€ 332 659€ 290 941€ 277 665€ 270 268€ 255 885€ 236 037€ 202 942€ 186 463€ 170 305€ 163 849€ 160 911€ 150 766€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
68 187€ 61 351€ 61 398€ 65 091€ 58 574€ 52 417€ 50 942€ 48 018€ 42 077€ 35 718€ 34 703€ 29 720€ 6 186€ 5 641€ 5 286€
16
528
Ostatné sociálne náklady
6 057€ 8 401€ 9 015€ 1 560€ 2 217€ 15 989€ 820€ 11 099€ 3 023€ 680€ 1 676€ 1 965€ 4 374€ 0€ 11 907€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
28 109€ 29 495€ 25 014€ 25 725€ 64 039€ 30 531€ 36 038€ 34 365€ 35 320€ 26 550€ 35 657€ 49 518€ 15 857€ 53 228€ 47 998€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 5€ 30€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
28 109€ 29 495€ 25 010€ 25 696€ 64 039€ 30 531€ 36 038€ 34 365€ 35 320€ 26 550€ 35 657€ 49 518€ 15 857€ 53 228€ 47 998€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
123 923€ 83 422€ 127 791€ 174 575€ 68 259€ 73 876€ 91 544€ 74 946€ 65 326€ 59 172€ 66 208€ 125 007€ 84 661€ 108 802€ 1 652 996€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
43 153€ 10 905€ 18 851€ 864€ 16 833€ 10 585€ 2 938€ 3 717€ 10 403€ 0€ 7 183€ 59 750€ 21 647€ 8 790€ 1 136 029€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 47 404€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 109€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 9€ 0€ 5€ 50€ 0€ 12€ 0€ 0€ 2€ 0€ 0€ 0€ 1 000€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
22 494€ 5 037€ 44 896€ 119 335€ 0€ 1 741€ 3 008€ 0€ 0€ 5 149€ 2 919€ 2 539€ 7 804€ 38 678€ 320 964€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
58 275€ 67 471€ 64 044€ 54 371€ 51 375€ 61 550€ 85 586€ 63 151€ 54 923€ 53 983€ 56 105€ 62 609€ 55 210€ 60 334€ 148 599€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 8 078€ 0€ 37€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
618 099€ 562 039€ 564 231€ 538 619€ 531 524€ 603 068€ 756 174€ 606 065€ 724 050€ 743 715€ 717 829€ 635 263€ 610 348€ 600 481€ 614 557€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
573 674€ 553 541€ 542 956€ 527 062€ 523 656€ 592 908€ 611 030€ 581 563€ 703 770€ 665 223€ 636 020€ 599 965€ 575 922€ 584 227€ 596 596€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
44 425€ 8 498€ 21 275€ 11 556€ 7 869€ 10 160€ 145 144€ 24 502€ 20 281€ 78 492€ 81 809€ 35 298€ 34 426€ 16 254€ 17 961€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 17 961€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
5 361€ 2 965€ 2 893€ 3 364€ 3 815€ 3 190€ 3 234€ 3 192€ 3 494€ 15 615€ 25 362€ 19 050€ 20 110€ 16 254€ 0€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
39 064€ 5 533€ 18 382€ 8 193€ 4 054€ 6 970€ 141 910€ 21 310€ 16 787€ 62 877€ 56 447€ 16 248€ 14 316€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
42 662€ 38 404€ 40 833€ 38 658€ 39 899€ 41 162€ 52 813€ 51 282€ 50 400€ 41 917€ 49 377€ 119 498€ 45 888€ 47 807€ 63 904€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 68 850€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
29 419€ 27 612€ 29 963€ 30 319€ 31 563€ 33 449€ 38 693€ 42 679€ 39 207€ 31 653€ 36 022€ 38 715€ 36 090€ 35 989€ 42 791€
43
563
Kurzové straty
0€ 4€ 0€ 0€ 50€ 1€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 833€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
13 243€ 10 788€ 10 870€ 8 338€ 8 286€ 7 711€ 14 120€ 8 603€ 11 118€ 10 264€ 13 355€ 11 933€ 9 798€ 11 818€ 20 280€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 75€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 30€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 30€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
1 892 348€ 1 620 781€ 1 463 141€ 1 517 800€ 1 388 957€ 1 291 832€ 1 225 045€ 1 162 495€ 1 093 533€ 1 124 621€ 1 153 958€ 1 020 347€ 953 334€ 1 015 785€ 1 000 591€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
1 817 758€ 1 588 641€ 1 427 075€ 1 476 217€ 1 344 117€ 1 255 057€ 1 193 124€ 1 124 380€ 1 067 704€ 1 098 046€ 1 134 152€ 1 010 743€ 938 300€ 973 641€ 940 547€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 100€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
74 590€ 32 140€ 36 066€ 41 584€ 44 840€ 36 775€ 31 821€ 38 115€ 25 829€ 26 575€ 19 806€ 9 604€ 15 034€ 42 144€ 60 044€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
5 696 898€ 5 115 119€ 4 693 274€ 4 908 826€ 4 484 077€ 4 272 389€ 4 311 932€ 4 039 836€ 3 992 566€ 3 928 480€ 3 840 522€ 3 706 375€ 3 489 647€ 3 611 244€ 5 085 462€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
347 452€ 276 528€ 315 528€ 369 381€ 375 584€ 386 949€ 389 455€ 360 437€ 301 246€ 375 980€ 328 383€ 337 758€ 290 371€ 297 346€ 306 233€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
347 452€ 276 528€ 315 528€ 369 381€ 375 584€ 386 949€ 389 455€ 360 437€ 301 246€ 343 280€ 328 383€ 337 758€ 290 371€ 297 346€ 306 233€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 32 700€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
4 036 623€ 3 748 215€ 3 673 702€ 3 657 065€ 3 432 053€ 3 175 558€ 3 020 552€ 2 806 837€ 2 432 909€ 2 492 621€ 2 458 753€ 2 464 593€ 2 274 651€ 2 572 838€ 2 514 857€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
3 789 542€ 3 501 526€ 3 397 424€ 3 395 727€ 3 183 692€ 2 919 606€ 2 757 361€ 2 550 837€ 2 190 679€ 2 241 214€ 2 207 922€ 2 267 881€ 1 935 646€ 2 210 132€ 2 250 917€
82
633
Výnosy z poplatkov
247 081€ 246 688€ 276 278€ 261 338€ 248 361€ 255 952€ 263 191€ 256 000€ 242 230€ 251 406€ 250 831€ 196 712€ 339 005€ 362 706€ 263 940€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
780 936€ 410 662€ 891 764€ 553 246€ 382 963€ 1 643 249€ 528 568€ 315 349€ 609 331€ 295 313€ 421 468€ 439 454€ 430 767€ 277 562€ 788 767€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
250 635€ 36 305€ 553 638€ 5 363€ 43 726€ 118 323€ 54 759€ 8 005€ 34 080€ 0€ 28 464€ 69 401€ 215 436€ 132 326€ 452 895€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 238€ 1 015€ 121€ 0€ 0€ 28€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 775€ 862€ 0€ 172€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
9 820€ 10 300€ 5 946€ 3 620€ 7 470€ 3 159€ 9 022€ 13 441€ 21 475€ 22 647€ 17 890€ 10 521€ 13 244€ 8 398€ 5 026€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 119 335€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
520 482€ 363 819€ 331 166€ 424 807€ 331 767€ 1 521 766€ 464 759€ 292 128€ 552 915€ 272 667€ 374 942€ 359 532€ 202 087€ 136 838€ 330 846€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
5 422€ 15 075€ 63 126€ 6 653€ 13 823€ 12 231€ 56 265€ 3 754€ 27 981€ 45 585€ 21 997€ 21 449€ 24 058€ 68 852€ 449 042€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
5 422€ 15 075€ 63 126€ 6 653€ 13 823€ 12 231€ 56 265€ 3 754€ 27 981€ 45 585€ 21 997€ 21 449€ 24 058€ 68 852€ 449 042€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
2 965€ 2 893€ 3 364€ 3 815€ 3 190€ 3 234€ 3 192€ 3 494€ 13 954€ 25 362€ 19 054€ 17 230€ 16 254€ 17 961€ 23 198€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
2 457€ 12 182€ 59 762€ 2 838€ 10 633€ 8 997€ 53 073€ 260€ 14 027€ 20 223€ 2 943€ 4 219€ 7 804€ 50 891€ 425 844€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
0€ 2 357€ 10 530€ 35€ 43€ 22€ 32€ 35€ 2 773€ 6 804€ 7 224€ 109 098€ 3 933€ 288 463€ 18 280€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 108 395€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 84€ 44€ 33€ 43€ 22€ 32€ 35€ 41€ 199€ 793€ 703€ 547€ 3 129€ 2 977€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 2€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 43€ 7€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 280 411€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 2 273€ 10 486€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 732€ 6 605€ 6 431€ 0€ 3 386€ 3 386€ 15 062€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 494€ 234€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 430€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 430€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
682 192€ 663 835€ 486 618€ 437 948€ 456 090€ 456 547€ 487 370€ 465 182€ 496 132€ 413 593€ 469 999€ 442 508€ 397 526€ 422 632€ 863 241€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
361 473€ 380 703€ 204 291€ 159 692€ 162 131€ 153 749€ 180 110€ 174 891€ 130 882€ 122 336€ 187 197€ 173 101€ 257 904€ 264 672€ 87 619€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
203 035€ 199 048€ 196 936€ 183 677€ 183 950€ 206 179€ 223 758€ 194 648€ 290 133€ 218 054€ 207 362€ 172 158€ 81 296€ 98 455€ 712 782€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 12 871€ 3 893€ 3 152€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 10 600€ 1 000€ 1 300€ 4 784€ 1 993€ 14 350€ 2 500€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 494€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
3 416€ 1 892€ 1 469€ 1 473€ 543€ 648€ 108€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
114 268€ 82 192€ 73 321€ 92 106€ 108 166€ 91 187€ 81 402€ 68 421€ 68 724€ 70 051€ 75 440€ 97 249€ 58 326€ 59 505€ 60 346€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
5 852 625€ 5 116 672€ 5 441 269€ 5 024 327€ 4 660 555€ 5 674 555€ 4 482 243€ 3 951 594€ 3 870 373€ 3 629 896€ 3 707 823€ 3 814 860€ 3 421 306€ 3 927 693€ 4 942 850€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
155 727€ 1 553€ 747 995€ 115 501€ 176 478€ 1 402 166€ 170 310€ -88 241€ -122 193€ -298 584€ -132 699€ 108 485€ -68 341€ 316 449€ -142 612€
136
591
Splatná daň z príjmov
342€ 137€ 8€ 183€ 106€ 141€ 482€ 75€ 293€ 523€ 475€ 10 070€ 0€ 0€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
155 384€ 1 416€ 747 986€ 115 318€ 176 372€ 1 402 024€ 169 829€ -88 316€ -122 486€ -299 107€ -133 174€ 98 415€ -68 341€ 316 449€ -142 612€