Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
185 203€ 188 187€ 129 985€ 123 018€ 121 777€ 120 233€ 114 796€ 133 947€ 103 024€ 124 367€ 139 342€ 114 209€ 125 426€ 269 395€ 118 054€
02
501
Spotreba materiálu
129 612€ 148 342€ 91 562€ 86 188€ 80 329€ 75 920€ 77 456€ 87 176€ 63 073€ 72 247€ 84 890€ 68 341€ 97 136€ 233 722€ 82 138€
03
502
Spotreba energie
55 591€ 39 845€ 37 306€ 36 618€ 38 746€ 43 434€ 37 340€ 45 842€ 39 950€ 52 121€ 54 452€ 45 868€ 28 290€ 35 673€ 35 916€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
1 117€ 212€ 2 701€ 879€ 0€ 929€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
139 801€ 158 262€ 137 332€ 107 466€ 92 093€ 87 090€ 107 227€ 92 045€ 83 971€ 71 389€ 87 812€ 75 407€ 81 846€ 39 404€ 67 128€
07
511
Opravy a udržiavanie
49 640€ 57 894€ 53 457€ 25 128€ 12 344€ 9 142€ 8 447€ 8 842€ 13 980€ 12 275€ 18 137€ 4 442€ 3 043€ 20 610€ 14 595€
08
512
Cestovné
314€ 8 749€ 2 256€ 740€ 1 036€ 563€ 1 109€ 906€ 2 967€ 2 213€ 3 607€ 3 244€ 3 344€ 2 123€ 1 958€
09
513
Náklady na reprezentáciu
2 434€ 2 059€ 1 760€ 1 590€ 1 023€ 1 436€ 1 260€ 572€ 806€ 554€ 843€ 332€ 359€ 491€ 2 160€
10
518
Ostatné služby
87 413€ 89 561€ 79 859€ 80 007€ 77 691€ 75 949€ 96 410€ 81 724€ 66 219€ 56 348€ 65 225€ 67 389€ 75 100€ 16 180€ 48 415€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
617 657€ 546 638€ 520 029€ 498 956€ 399 734€ 404 186€ 354 713€ 336 764€ 308 381€ 287 383€ 287 978€ 265 954€ 261 782€ 245 337€ 219 081€
12
521
Mzdové náklady
430 660€ 393 921€ 380 721€ 352 334€ 290 129€ 293 496€ 256 643€ 242 195€ 225 603€ 209 296€ 215 070€ 198 972€ 185 678€ 207 322€ 160 129€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
148 654€ 132 589€ 121 404€ 128 003€ 102 329€ 99 900€ 89 774€ 81 393€ 76 646€ 71 308€ 66 757€ 64 119€ 64 052€ 30 861€ 51 995€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
5 459€ 4 652€ 4 006€ 4 492€ 3 633€ 3 407€ 3 094€ 3 296€ 2 988€ 2 660€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
32 884€ 15 475€ 13 898€ 14 127€ 7 275€ 7 158€ 4 890€ 10 082€ 2 836€ 3 791€ 3 491€ 2 863€ 7 300€ 1 298€ 1 927€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 752€ 5 856€ 5 030€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
7 439€ 6 986€ 5 036€ 4 366€ 282€ 286€ 283€ 264€ 241€ 388€ 114€ 0€ 16€ 687€ 1 351€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
7 439€ 6 986€ 5 036€ 4 366€ 282€ 286€ 283€ 264€ 241€ 388€ 114€ 0€ 16€ 687€ 1 351€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
25 448€ 25 226€ 19 171€ 44 535€ 12 721€ 21 429€ 6 943€ 21 484€ 39 864€ 32 849€ 11 071€ 3 231€ 1 378€ 2 169€ 773€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
51€ 4 429€ 1 858€ 13 498€ 1 622€ 13 380€ 28 075€ 28 433€ 5 460€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
800€ 20€ 0€ 0€ 0€ 0€ 10€ 42€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
60€ 20€ 1 045€ 1€ 24€ 0€ 26€ 60€ 24€ 0€ 0€ 90€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
24 597€ 19 085€ 17 253€ 44 515€ 12 721€ 6 866€ 5 320€ 8 080€ 11 789€ 4 389€ 5 541€ 3 165€ 1 378€ 2 169€ 683€
28
549
Manká a škody
1 713€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
149 664€ 147 332€ 147 108€ 139 082€ 149 603€ 127 164€ 113 441€ 103 350€ 106 778€ 94 022€ 89 613€ 49 527€ 46 166€ 44 123€ 33 233€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
146 664€ 144 627€ 144 420€ 136 080€ 128 868€ 124 485€ 111 150€ 101 317€ 103 529€ 83 114€ 86 431€ 47 910€ 45 270€ 40 652€ 25 025€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
3 000€ 2 704€ 2 687€ 3 002€ 20 735€ 2 679€ 2 292€ 2 033€ 3 249€ 10 908€ 3 183€ 1 617€ 896€ 3 471€ 8 208€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
2 000€ 2 000€ 2 000€ 2 000€ 19 820€ 2 000€ 2 000€ 1 800€ 1 800€ 9 366€ 1 982€ 1 617€ 896€ 3 471€ 8 208€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
1 000€ 704€ 687€ 1 002€ 915€ 679€ 292€ 233€ 1 449€ 1 542€ 1 201€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
9 939€ 10 573€ 11 720€ 11 672€ 12 059€ 12 108€ 14 184€ 14 829€ 15 805€ 16 856€ 23 984€ 13 118€ 6 148€ 13 978€ 6 742€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
6 290€ 6 898€ 7 243€ 7 544€ 8 215€ 8 193€ 10 125€ 10 244€ 11 647€ 12 819€ 14 653€ 2 760€ 2 022€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 16€ 0€ 0€ 0€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
3 650€ 3 675€ 4 477€ 4 128€ 3 845€ 3 915€ 4 059€ 4 585€ 4 159€ 4 038€ 9 316€ 10 358€ 4 126€ 13 978€ 6 742€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
12 442€ 15 160€ 5 747€ 11 498€ 9 100€ 5 743€ 6 567€ 3 505€ 6 280€ 5 436€ 950 747€ 2 927€ 2 201€ 0€ 2 489€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
11 502€ 14 040€ 4 537€ 9 614€ 5 136€ 2 293€ 3 367€ 3 205€ 1 530€ 3 202€ 2 085€ 1 927€ 1 956€ 0€ 1 825€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
940€ 1 120€ 1 210€ 1 884€ 3 964€ 3 450€ 3 200€ 300€ 4 750€ 2 234€ 948 662€ 1 000€ 245€ 0€ 664€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
1 147 594€ 1 098 365€ 976 128€ 940 592€ 797 370€ 778 238€ 718 153€ 706 189€ 664 346€ 632 691€ 1 590 661€ 524 373€ 524 963€ 615 093€ 448 858€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
73 871€ 46 241€ 45 650€ 52 629€ 51 737€ 55 352€ 57 017€ 65 187€ 49 325€ 54 456€ 53 096€ 52 162€ 39 774€ 26 122€ 20 070€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
73 459€ 45 716€ 44 906€ 52 073€ 50 937€ 54 166€ 55 978€ 63 709€ 48 869€ 53 225€ 51 497€ 51 213€ 39 546€ 26 122€ 20 070€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
412€ 525€ 744€ 555€ 800€ 1 187€ 1 039€ 1 478€ 456€ 1 230€ 1 599€ 949€ 228€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
10 203€ 8 630€ 6 757€ 6 796€ 1 994€ 697€ 0€ 2 434€ 4 768€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
10 203€ 8 630€ 6 757€ 6 796€ 1 994€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 4 768€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
697€ 0€ 2 434€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
955 024€ 740 629€ 707 922€ 704 146€ 646 491€ 566 286€ 532 544€ 475 608€ 430 700€ 413 410€ 1 434 527€ 330 803€ 349 934€ 354 071€ 347 709€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
761 884€ 688 660€ 658 330€ 658 341€ 603 418€ 528 085€ 495 968€ 439 890€ 395 709€ 379 260€ 1 403 968€ 300 875€ 317 001€ 327 021€ 323 968€
82
633
Výnosy z poplatkov
193 140€ 51 969€ 49 591€ 45 806€ 43 073€ 38 201€ 36 576€ 35 718€ 34 991€ 34 151€ 30 559€ 29 928€ 32 933€ 27 050€ 23 741€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
86 661€ 79 980€ 76 194€ 73 496€ 119 853€ 96 477€ 88 053€ 75 105€ 113 138€ 71 107€ 48 289€ 121 874€ 373 599€ 47 745€ 142 561€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
3 824€ 8 535€ 1 607€ 657€ 22 325€ 26 817€ 26 521€ 55 094€ 21 180€ 1 952€ 81 676€ 0€ 31 677€ 120 597€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 140€ 88€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
315€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
116€ 440€ 3 700€ 15€ 25€ 5€ 30€ 40€ 50€ 30€ 30€ 0€ 0€ 370€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
82 721€ 71 005€ 70 886€ 72 824€ 119 512€ 74 148€ 61 206€ 48 543€ 57 994€ 49 897€ 46 307€ 40 198€ 373 599€ 15 558€ 21 876€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
2 129€ 2 543€ 2 310€ 19 855€ 2 503€ 2 091€ 1 966€ 1 921€ 9 758€ 2 844€ 1 617€ 896€ 11 679€ 0€ 9 921€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
2 129€ 2 543€ 2 310€ 19 855€ 2 503€ 2 091€ 1 966€ 1 921€ 9 758€ 2 844€ 1 617€ 896€ 11 679€ 0€ 9 921€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 896€ 0€ 0€ 9 921€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
2 000€ 2 000€ 2 000€ 19 820€ 2 000€ 2 000€ 1 800€ 1 800€ 9 366€ 1 982€ 1 617€ 0€ 11 679€ 0€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
129€ 543€ 310€ 35€ 503€ 91€ 166€ 121€ 392€ 862€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
3€ 3€ 52€ 3€ 1 282€ 51€ 222€ 308€ 428€ 50€ 39€ 37€ 101€ 1 435€ 6 778€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
3€ 3€ 52€ 3€ 26€ 51€ 222€ 308€ 428€ 50€ 39€ 37€ 38€ 1 294€ 4 294€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
1 256€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 63€ 141€ 2 484€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
9 018€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 150€ 0€ 1 222€
110
672
Náhrady škôd
9 018€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 150€ 0€ 1 222€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
273 607€ 340 391€ 262 682€ 209 017€ 191 115€ 184 384€ 180 626€ 144 024€ 132 638€ 133 001€ 132 377€ 182 307€ 107 813€ 120 741€ 72 552€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
235 405€ 303 984€ 215 025€ 160 390€ 143 379€ 135 718€ 121 145€ 112 081€ 96 356€ 102 493€ 92 635€ 155 504€ 96 233€ 111 017€ 71 343€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
32 240€ 32 626€ 43 270€ 43 214€ 42 995€ 43 068€ 47 683€ 30 468€ 32 898€ 29 729€ 29 573€ 19 226€ 10 609€ 9 724€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 346€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
5 300€ 3 120€ 3 100€ 4 000€ 3 633€ 4 784€ 11 624€ 1 323€ 3 216€ 625€ 10 014€ 7 577€ 971€ 0€ 863€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
662€ 662€ 1 287€ 1 412€ 1 109€ 814€ 174€ 152€ 168€ 154€ 154€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
1 401 497€ 1 218 417€ 1 101 565€ 1 065 942€ 1 014 974€ 914 356€ 860 428€ 764 587€ 740 755€ 674 868€ 1 669 944€ 688 079€ 883 050€ 550 114€ 600 813€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
253 903€ 120 052€ 125 438€ 125 350€ 217 604€ 136 118€ 142 275€ 58 399€ 76 409€ 42 177€ 79 283€ 163 706€ 358 087€ -64 979€ 151 955€
136
591
Splatná daň z príjmov
780€ 0€ 10€ 315€ 5€ 10€ 1 028€ 593€ 400€ 212€ 188€ 15 024€ 0€ 0€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
253 123€ 120 052€ 125 428€ 125 034€ 217 600€ 136 109€ 141 247€ 57 805€ 76 009€ 41 966€ 79 095€ 148 682€ 358 087€ -64 979€ 151 955€