Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
147 570€ 117 728€ 139 035€ 99 583€ 94 653€ 72 992€ 91 660€ 73 305€ 102 170€ 85 462€ 71 666€ 67 750€ 73 541€ 67 095€
02
501
Spotreba materiálu
110 077€ 83 485€ 104 104€ 70 793€ 65 446€ 49 925€ 53 610€ 36 825€ 58 918€ 44 538€ 30 029€ 26 054€ 29 289€ 34 637€
03
502
Spotreba energie
37 493€ 34 243€ 34 932€ 28 790€ 29 207€ 23 068€ 38 050€ 36 480€ 43 252€ 40 924€ 41 637€ 41 696€ 44 252€ 32 458€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
149 568€ 96 378€ 136 401€ 131 276€ 93 799€ 131 154€ 109 706€ 91 719€ 81 889€ 90 429€ 89 862€ 95 810€ 101 855€ 70 041€
07
511
Opravy a udržiavanie
34 674€ 21 042€ 57 821€ 38 910€ 11 596€ 34 622€ 6 693€ 0€ 107€ 2 550€ 13 623€ 39 270€ 24 291€ 16 111€
08
512
Cestovné
103€ 96€ 1 264€ 1 128€ 1 199€ 863€ 407€ 628€ 707€ 1 097€ 1 905€ 1 589€ 754€ 1 902€
09
513
Náklady na reprezentáciu
616€ 147€ 267€ 529€ 386€ 340€ 518€ 485€ 934€ 482€ 2 875€ 651€ 281€ 664€
10
518
Ostatné služby
114 176€ 75 093€ 77 049€ 90 709€ 80 617€ 95 329€ 102 088€ 90 606€ 80 140€ 86 300€ 71 459€ 54 300€ 76 529€ 51 364€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
500 267€ 469 845€ 465 198€ 388 066€ 375 869€ 359 288€ 330 022€ 272 575€ 249 608€ 254 888€ 235 316€ 252 365€ 233 051€ 211 907€
12
521
Mzdové náklady
364 235€ 346 882€ 340 198€ 283 719€ 272 662€ 261 754€ 240 390€ 197 724€ 179 648€ 185 884€ 172 492€ 187 634€ 171 544€ 155 240€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
121 330€ 110 238€ 110 669€ 93 233€ 90 938€ 86 109€ 79 845€ 65 802€ 61 168€ 59 252€ 54 287€ 56 521€ 53 975€ 49 614€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
558€ 558€ 584€ 664€ 631€ 691€ 715€ 710€ 558€ 584€ 584€ 485€ 611€ 637€
15
527
Zákonné sociálne náklady
14 144€ 12 167€ 13 747€ 10 449€ 11 638€ 10 735€ 9 072€ 8 338€ 8 235€ 9 168€ 7 953€ 7 725€ 6 921€ 6 416€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
1 790€ 1 988€ 1 730€ 1 324€ 1 227€ 1 139€ 1 351€ 1 159€ 1 885€ 1 429€ 975€ 2 360€ 2 397€ 1 269€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 560€ 2 037€ 1 111€ 949€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 320€
20
538
Ostatné dane a poplatky
1 790€ 1 988€ 1 730€ 1 324€ 1 227€ 1 139€ 1 351€ 1 159€ 1 885€ 1 429€ 415€ 323€ 1 286€ 0€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
20 416€ 11 991€ 12 730€ 16 566€ 16 896€ 13 592€ 10 124€ 10 699€ 9 591€ 23 258€ 1 947€ 1 442€ 6 868€ 2 089€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 1 230€ 281€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 032€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
24€ 52€ 5€ 0€ 58€ 15€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 52€ 66€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
20 392€ 11 780€ 12 725€ 16 566€ 15 666€ 13 253€ 10 106€ 10 699€ 9 591€ 23 258€ 863€ 3€ 6 868€ 2 089€
28
549
Manká a škody
0€ 159€ 0€ 0€ 0€ 3€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 373€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
70 454€ 95 078€ 98 529€ 94 423€ 70 670€ 62 300€ 58 082€ 55 386€ 53 296€ 52 937€ 48 687€ 46 661€ 48 310€ 44 577€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
70 454€ 95 078€ 97 579€ 93 573€ 70 670€ 60 900€ 58 082€ 55 386€ 53 296€ 52 937€ 48 687€ 46 661€ 44 260€ 44 577€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
0€ 0€ 950€ 850€ 1 400€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 050€ 0€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 950€ 850€ 1 400€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 050€ 0€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
2 733€ 4 601€ 2 359€ 1 986€ 520€ 1 474€ 669€ 564€ 533€ 739€ 674€ 618€ 625€ 1 251€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
1 612€ 1 789€ 1 083€ 714€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 328€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
1 120€ 2 484€ 1 275€ 1 272€ 520€ 1 474€ 669€ 564€ 533€ 739€ 674€ 618€ 625€ 1 251€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
4 014€ 5 216€ 14 991€ 14 665€ 13 500€ 13 091€ 6 078€ 11 682€ 3 887€ 2 700€ 2 500€ 0€ 0€ 0€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 1 016€ 1 490€ 1 320€ 1 009€ 675€ 410€ 1 168€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
4 014€ 5 216€ 13 975€ 13 175€ 12 180€ 12 082€ 5 403€ 11 272€ 2 719€ 2 700€ 2 500€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
896 812€ 802 825€ 870 974€ 747 889€ 667 133€ 655 030€ 607 693€ 517 090€ 502 858€ 511 841€ 451 627€ 467 006€ 466 647€ 398 229€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
44 116€ 33 272€ 52 609€ 27 876€ 10 636€ 9 966€ 7 810€ 7 984€ 11 644€ 9 421€ 26 559€ 34 963€ 32 422€ 36 167€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
44 116€ 33 272€ 52 609€ 27 876€ 10 636€ 9 966€ 7 810€ 7 984€ 11 644€ 9 421€ 26 559€ 34 963€ 32 422€ 36 167€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
1 632€ 1 063€ 2 661€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
1 632€ 1 063€ 2 661€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
527 211€ 499 047€ 515 605€ 491 235€ 407 132€ 392 470€ 345 129€ 310 943€ 291 591€ 292 058€ 280 939€ 237 024€ 250 740€ 269 981€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
485 299€ 468 502€ 487 045€ 465 592€ 382 162€ 369 234€ 320 787€ 287 678€ 266 310€ 270 648€ 280 939€ 237 024€ 250 740€ 269 981€
82
633
Výnosy z poplatkov
41 912€ 30 545€ 28 560€ 25 643€ 24 970€ 23 236€ 24 343€ 23 265€ 25 281€ 21 410€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
34 096€ 24 200€ 23 252€ 24 523€ 24 792€ 23 613€ 37 387€ 32 361€ 41 434€ 171 826€ 16 528€ 11 915€ 10 828€ 18 180€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 1 151€ 0€ 3 872€ 1 230€ 961€ 8 239€ 0€ 0€ 150€ 3 164€ 730€ 0€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 247€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 364€ 400€ 493€ 0€ 60€ 0€ 10€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
34 096€ 23 049€ 23 252€ 20 287€ 23 162€ 22 159€ 29 148€ 32 301€ 41 434€ 171 666€ 13 117€ 11 185€ 10 828€ 18 180€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 050€ 0€ 0€ 11 286€ 0€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 050€ 0€ 0€ 11 286€ 0€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 11 286€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 050€ 0€ 0€ 0€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
60€ 6€ 1 033€ 2 323€ 73€ 108€ 305€ 289€ 356€ 874€ 456€ 410€ 13 888€ 2 046€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 6€ 83€ 76€ 73€ 108€ 305€ 289€ 356€ 874€ 456€ 410€ 13 888€ 2 046€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
60€ 0€ 950€ 2 247€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
333 708€ 266 155€ 230 099€ 221 009€ 201 035€ 206 317€ 209 633€ 151 249€ 129 990€ 125 419€ 98 889€ 90 892€ 158 772€ 135 882€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
282 338€ 217 735€ 191 276€ 177 813€ 171 923€ 179 231€ 192 705€ 138 454€ 120 654€ 113 846€ 95 320€ 90 892€ 158 772€ 135 882€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
18 623€ 31 825€ 32 491€ 32 378€ 17 627€ 11 103€ 8 158€ 7 710€ 7 561€ 7 146€ 1 860€ 0€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 6 421€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
4 035€ 2 712€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
28 712€ 7 461€ 6 332€ 10 818€ 11 485€ 14 933€ 8 019€ 4 334€ 1 024€ 4 301€ 1 709€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 1 051€ 751€ 751€ 751€ 126€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
940 824€ 823 743€ 825 259€ 766 967€ 643 668€ 632 474€ 600 264€ 502 826€ 475 015€ 603 648€ 423 371€ 375 204€ 477 936€ 462 256€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
44 011€ 20 918€ -45 715€ 19 078€ -23 465€ -22 557€ -7 429€ -14 264€ -27 843€ 91 808€ -28 256€ -91 802€ 11 289€ 64 027€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 1€ 100€ 248€ 53€ 278€ 198€ 55€ 39€ 104€ 86€ 5€ 324€ 388€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
44 011€ 20 917€ -45 814€ 18 830€ -23 518€ -22 834€ -7 628€ -14 319€ -27 882€ 91 704€ -28 342€ -91 807€ 10 965€ 63 639€