Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
66 158 447€ 64 874 131€ 60 329 597€ 58 711 955€ 57 001 049€ 54 447 509€ 51 248 077€ 48 035 004€ 48 044 754€ 47 420 689€ 46 598 535€ 43 340 921€ 37 029 854€ 31 917 845€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
28 807 553€ 28 048 068€ 25 811 248€ 25 321 465€ 28 227 137€ 27 469 868€ 28 070 562€ 28 450 180€ 28 665 195€ 28 120 503€ 31 032 769€ 32 346 890€ 26 191 943€ 24 873 055€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
145 400€ 149 082€ 255 635€ 177 542€ 135 876€ 145 541€ 63 649€ 87 559€ 46 242€ 58 523€ 100 318€ 146 730€ 173 045€ 121 481€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
99 494€ 115 926€ 222 094€ 40 577€ 14 798€ 3 879€ 0€ 403€ 2 498€ 6 297€ 14 914€ 33 224€ 49 081€ 63 870€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 56€ 224€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
1 438€ 2 188€ 2 938€ 0€ 11 327€ 34 214€ 57 553€ 81 059€ 37 648€ 51 948€ 53 840€ 53 278€ 80 538€ 57 387€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
44 468€ 30 968€ 30 604€ 136 965€ 109 752€ 107 449€ 6 097€ 6 097€ 6 097€ 278€ 31 564€ 60 228€ 43 370€ 0€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
24 933 748€ 24 170 581€ 21 827 208€ 21 415 518€ 24 362 856€ 23 602 561€ 24 295 147€ 24 646 865€ 24 903 197€ 24 346 224€ 27 216 695€ 27 524 802€ 21 343 540€ 20 076 211€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
6 344 852€ 6 157 336€ 5 952 880€ 5 954 355€ 5 955 913€ 5 927 115€ 5 916 104€ 6 071 596€ 6 027 722€ 6 037 237€ 5 974 566€ 5 974 134€ 5 925 365€ 5 749 877€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
80 578€ 80 578€ 80 578€ 80 578€ 80 578€ 80 578€ 80 578€ 80 578€ 78 985€ 78 985€ 78 985€ 78 985€ 78 985€ 78 985€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
13 340 686€ 12 186 676€ 11 645 164€ 11 938 422€ 16 371 098€ 15 928 859€ 16 182 199€ 17 640 376€ 17 571 922€ 14 896 392€ 13 868 544€ 15 265 242€ 10 887 482€ 10 696 781€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
762 102€ 871 025€ 218 621€ 153 808€ 96 206€ 82 738€ 71 862€ 104 428€ 167 227€ 227 567€ 295 643€ 433 927€ 341 627€ 396 432€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
189 413€ 191 718€ 40 842€ 75 003€ 120 476€ 95 789€ 147 667€ 65 320€ 77 205€ 99 137€ 121 205€ 1 473€ 2 814€ 3 807€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
4 216 117€ 4 683 247€ 3 889 123€ 3 213 351€ 1 738 584€ 1 487 481€ 1 896 737€ 684 568€ 980 136€ 3 006 905€ 6 877 752€ 5 771 041€ 4 077 267€ 3 120 535€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 30 000€ 29 794€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
3 728 405€ 3 728 405€ 3 728 405€ 3 728 405€ 3 728 405€ 3 721 766€ 3 711 766€ 3 715 756€ 3 715 756€ 3 715 756€ 3 715 756€ 4 675 358€ 4 675 358€ 4 675 363€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
89 665€ 89 665€ 89 665€ 89 665€ 79 665€ 79 665€ 79 665€ 79 665€ 79 665€ 79 665€ 79 665€ 79 666€ 79 666€ 79 665€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
3 632 101€ 3 632 101€ 3 632 101€ 3 632 101€ 3 632 101€ 3 632 101€ 3 632 101€ 3 636 091€ 3 636 091€ 3 636 091€ 3 636 091€ 4 595 692€ 0€ 0€
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 595 692€ 4 595 698€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 10 000€ 10 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
37 283 830€ 36 763 723€ 34 454 777€ 33 232 056€ 28 651 153€ 26 898 160€ 23 123 204€ 19 561 084€ 19 355 038€ 19 277 163€ 15 529 583€ 10 954 885€ 10 802 909€ 6 992 628€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
2 257€ 1 895€ 2 377€ 1 609€ 1 979€ 3 112€ 1 994€ 1 581€ 1 119€ 2 222€ 789€ 783€ 1 369€ 0€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
2 257€ 1 895€ 2 377€ 1 609€ 1 979€ 3 112€ 1 994€ 1 581€ 1 119€ 2 222€ 789€ 783€ 1 369€ 0€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
3.
Výrobky (123) - (194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
21 483 829€ 20 216 676€ 20 188 436€ 20 644 057€ 15 610 530€ 16 612 297€ 15 426 384€ 13 587 135€ 13 978 530€ 14 333 930€ 11 375 901€ 7 311 826€ 6 763 680€ 3 465 169€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
32 737€ 28 304€ 20 841€ 18 456€ 13 273€ 47 033€ 6 535€ 5 608€ 2 896€ 1 327€ 34€ 137€ 0€ 0€
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
21 451 091€ 20 188 371€ 20 167 596€ 20 625 601€ 15 597 257€ 16 565 264€ 15 419 849€ 13 581 526€ 13 815 155€ 14 332 603€ 11 375 867€ 7 311 689€ 6 763 680€ 3 465 169€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 160 479€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
1 411€ 1 411€ 86 114€ 270€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 499€ 4 219€ 0€ 0€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
1 411€ 1 411€ 86 114€ 270€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 499€ 4 219€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
1 188 209€ 737 040€ 554 548€ 454 818€ 637 107€ 360 732€ 366 404€ 540 499€ 545 106€ 294 969€ 219 696€ 214 597€ 571 289€ 214 064€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
1 690€ 1 690€ 1 690€ 1 690€ 1 690€ 1 690€ 7 965€ 1 690€ 2 490€ 2 490€ 3 674€ 2 490€ 2 490€ 3 098€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
170 319€ 94 839€ 84 073€ 84 323€ 59 345€ 85 757€ 85 081€ 110 712€ 117 339€ 123 894€ 117 423€ 98 718€ 352 935€ 81 209€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
757 479€ 619 402€ 468 785€ 368 806€ 573 286€ 273 285€ 273 358€ 423 299€ 315 476€ 110 269€ 98 599€ 111 279€ 160 050€ 129 757€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 2 787€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 110€ 2 356€ 0€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 108 030€ 55 681€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
258 722€ 21 110€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 798€ 1 771€ 2 635€ 0€ 0€ 53 458€ 0€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
14 608 123€ 15 806 700€ 13 623 301€ 12 131 302€ 12 401 537€ 9 922 019€ 7 328 422€ 5 431 870€ 4 830 283€ 4 631 794€ 3 906 253€ 3 423 460€ 3 466 571€ 3 313 395€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
3 826€ 3 049€ 4 132€ 2 572€ 3 025€ 1 408€ 0€ 0€ 0€ 0€ 134€ 0€ 14€ 14€
087
2.
Ceniny (213)
240€ 0€ 0€ 116€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
14 604 058€ 15 803 651€ 13 619 169€ 12 128 614€ 12 398 512€ 9 920 611€ 7 328 422€ 5 431 870€ 4 830 283€ 4 631 794€ 3 906 119€ 3 423 460€ 3 466 557€ 3 313 381€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 14 248€ 23 445€ 0€ 0€ 0€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 14 248€ 23 445€ 0€ 0€ 0€
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
67 064€ 62 340€ 63 572€ 158 434€ 122 758€ 79 481€ 54 311€ 23 740€ 24 521€ 23 023€ 36 183€ 39 146€ 35 002€ 52 162€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
65 521€ 61 862€ 52 354€ 26 017€ 16 017€ 11 962€ 12 159€ 11 113€ 5 342€ 5 316€ 18 545€ 6 945€ 9 605€ 8 840€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
1 543€ 478€ 11 218€ 132 417€ 106 742€ 67 520€ 42 152€ 12 627€ 19 179€ 17 708€ 17 638€ 32 201€ 25 397€ 43 322€
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
66 158 447€ 64 874 131€ 60 329 597€ 58 711 955€ 57 001 049€ 54 447 509€ 51 248 077€ 48 035 004€ 48 044 754€ 47 420 689€ 46 598 535€ 43 340 921€ 37 029 854€ 31 917 845€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
52 457 987€ 50 888 731€ 48 686 831€ 46 579 468€ 43 697 513€ 40 407 247€ 37 270 838€ 35 679 422€ 36 114 213€ 34 905 353€ 32 838 266€ 32 715 955€ 32 213 364€ 27 571 653€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
2.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
52 457 987€ 50 888 731€ 48 686 831€ 46 579 468€ 43 697 513€ 40 407 247€ 37 270 838€ 35 679 422€ 36 114 213€ 34 905 353€ 32 838 266€ 32 715 955€ 32 213 364€ 27 571 653€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
50 898 880€ 48 668 909€ 46 162 934€ 43 727 590€ 40 349 393€ 37 259 249€ 35 910 554€ 34 625 070€ 34 976 112€ 32 846 840€ 32 058 472€ 32 173 051€ 30 525 435€ 26 073 707€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
1 559 107€ 2 219 822€ 2 523 897€ 2 851 878€ 3 348 120€ 3 147 998€ 1 360 284€ 1 054 353€ 1 138 101€ 2 058 513€ 779 794€ 542 904€ 1 687 929€ 1 497 946€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
2 503 099€ 2 593 605€ 2 331 945€ 2 898 857€ 3 714 807€ 4 108 362€ 3 833 248€ 1 841 088€ 2 496 262€ 2 945 656€ 5 687 619€ 6 252 670€ 3 458 115€ 3 500 919€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
124 325€ 144 405€ 59 070€ 161 495€ 189 046€ 175 170€ 31 670€ 35 230€ 78 861€ 72 174€ 53 152€ 61 661€ 36 882€ 41 029€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
0€ 0€ 59 070€ 161 495€ 189 046€ 175 170€ 31 670€ 35 230€ 78 861€ 72 174€ 53 152€ 0€ 0€ 0€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
124 325€ 144 405€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 61 661€ 36 882€ 41 029€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
299 755€ 277 847€ 57 361€ 111 318€ 41 171€ 80 762€ 69 216€ 93 011€ 194 140€ 50 999€ 12 221€ 13 413€ 320 923€ 30 098€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 173€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
299 755€ 277 847€ 57 361€ 111 318€ 41 171€ 80 590€ 69 216€ 93 011€ 194 140€ 50 999€ 12 221€ 13 413€ 320 923€ 30 098€
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
44 225€ 11 633€ 7 259€ 3 082€ 2 145€ 2 019€ 3 490€ 14 687€ 20 809€ 11 390€ 14 383€ 13 543€ 21 391€ 12 618€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
30 563€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 450€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
13 662€ 11 633€ 7 259€ 3 082€ 2 145€ 2 019€ 3 075€ 6 058€ 6 404€ 11 390€ 13 551€ 12 711€ 18 637€ 12 168€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 416€ 8 630€ 14 405€ 0€ 832€ 832€ 2 754€ 0€
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
826 628€ 588 361€ 536 439€ 367 340€ 641 671€ 425 564€ 618 050€ 269 917€ 344 037€ 522 510€ 461 214€ 828 688€ 652 081€ 671 675€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
443 758€ 247 125€ 241 937€ 125 008€ 396 485€ 208 364€ 474 017€ 113 311€ 111 106€ 127 027€ 125 361€ 475 715€ 184 405€ 117 737€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 222 734€ 222 734€ 222 734€ 284 065€ 433 398€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
183€ 1 567€ 5 548€ 2 349€ 851€ 850€ 818€ 323€ 293€ 300€ 604€ 730€ 1 280€ 799€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 922€ 1 729€ 0€
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
134 900€ 99 341€ 65 116€ 30 141€ 37 095€ 9 395€ 19 869€ 13 854€ 12 019€ 6 345€ 414€ 513€ 53 940€ 12 797€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 767€ 767€
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
130 386€ 78 630€ 98 003€ 71 361€ 74 944€ 74 317€ 65 962€ 69 740€ 60 752€ 60 636€ 61 638€ 75 904€ 77 492€ 57 030€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 819€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
88 504€ 108 931€ 69 741€ 54 608€ 53 823€ 53 583€ 47 703€ 47 754€ 151 809€ 98 089€ 37 359€ 40 532€ 39 639€ 36 046€
166
15.
Daň z príjmov (341)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 312€ 0€ 5 492€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
21 195€ 16 616€ 15 612€ 16 621€ 11 221€ 11 802€ 9 681€ 9 936€ 7 745€ 7 379€ 7 612€ 10 638€ 8 764€ 10 282€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
7 701€ 36 150€ 40 482€ 67 252€ 67 252€ 67 252€ 0€ 15 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
1 208 165€ 1 571 359€ 1 671 817€ 2 255 622€ 2 840 774€ 3 424 848€ 3 110 822€ 1 428 242€ 1 858 414€ 2 288 583€ 5 146 649€ 5 335 365€ 2 426 838€ 2 745 499€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
501 798€ 724 904€ 510 281€ 1 673 174€ 2 840 774€ 3 424 848€ 3 110 822€ 1 428 242€ 1 858 414€ 2 288 583€ 5 146 649€ 2 718 718€ 2 108 176€ 2 745 499€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
223 116€ 363 204€ 1 161 536€ 582 448€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 616 647€ 318 662€ 0€
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
483 251€ 483 251€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
11 197 360€ 11 391 795€ 9 310 821€ 9 233 630€ 9 588 730€ 9 931 900€ 10 143 992€ 10 514 494€ 9 434 280€ 9 569 680€ 8 072 650€ 4 372 296€ 1 358 375€ 845 273€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 49€ 20€ 12 627€ 0€ 233€ 0€ 0€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
11 197 360€ 11 391 795€ 9 310 821€ 9 233 630€ 9 588 730€ 9 931 900€ 10 143 943€ 10 514 474€ 9 421 653€ 9 569 680€ 8 072 417€ 4 372 296€ 1 358 375€ 845 273€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€