Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
68 556 482€ 66 158 447€ 64 874 131€ 60 329 597€ 58 711 955€ 57 001 049€ 54 447 509€ 51 248 077€ 48 035 004€ 48 044 754€ 47 420 689€ 46 598 535€ 43 340 921€ 37 029 854€ 31 917 845€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
34 785 043€ 28 807 553€ 28 048 068€ 25 811 248€ 25 321 465€ 28 227 137€ 27 469 868€ 28 070 562€ 28 450 180€ 28 665 195€ 28 120 503€ 31 032 769€ 32 346 890€ 26 191 943€ 24 873 055€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
286 772€ 145 400€ 149 082€ 255 635€ 177 542€ 135 876€ 145 541€ 63 649€ 87 559€ 46 242€ 58 523€ 100 318€ 146 730€ 173 045€ 121 481€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
207 116€ 99 494€ 115 926€ 222 094€ 40 577€ 14 798€ 3 879€ 0€ 403€ 2 498€ 6 297€ 14 914€ 33 224€ 49 081€ 63 870€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 56€ 224€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
688€ 1 438€ 2 188€ 2 938€ 0€ 11 327€ 34 214€ 57 553€ 81 059€ 37 648€ 51 948€ 53 840€ 53 278€ 80 538€ 57 387€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
78 968€ 44 468€ 30 968€ 30 604€ 136 965€ 109 752€ 107 449€ 6 097€ 6 097€ 6 097€ 278€ 31 564€ 60 228€ 43 370€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
30 769 866€ 24 933 748€ 24 170 581€ 21 827 208€ 21 415 518€ 24 362 856€ 23 602 561€ 24 295 147€ 24 646 865€ 24 903 197€ 24 346 224€ 27 216 695€ 27 524 802€ 21 343 540€ 20 076 211€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
6 487 547€ 6 344 852€ 6 157 336€ 5 952 880€ 5 954 355€ 5 955 913€ 5 927 115€ 5 916 104€ 6 071 596€ 6 027 722€ 6 037 237€ 5 974 566€ 5 974 134€ 5 925 365€ 5 749 877€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
80 578€ 80 578€ 80 578€ 80 578€ 80 578€ 80 578€ 80 578€ 80 578€ 80 578€ 78 985€ 78 985€ 78 985€ 78 985€ 78 985€ 78 985€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
16 435 137€ 13 340 686€ 12 186 676€ 11 645 164€ 11 938 422€ 16 371 098€ 15 928 859€ 16 182 199€ 17 640 376€ 17 571 922€ 14 896 392€ 13 868 544€ 15 265 242€ 10 887 482€ 10 696 781€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
682 723€ 762 102€ 871 025€ 218 621€ 153 808€ 96 206€ 82 738€ 71 862€ 104 428€ 167 227€ 227 567€ 295 643€ 433 927€ 341 627€ 396 432€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
126 588€ 189 413€ 191 718€ 40 842€ 75 003€ 120 476€ 95 789€ 147 667€ 65 320€ 77 205€ 99 137€ 121 205€ 1 473€ 2 814€ 3 807€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
6 957 293€ 4 216 117€ 4 683 247€ 3 889 123€ 3 213 351€ 1 738 584€ 1 487 481€ 1 896 737€ 684 568€ 980 136€ 3 006 905€ 6 877 752€ 5 771 041€ 4 077 267€ 3 120 535€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 30 000€ 29 794€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
3 728 405€ 3 728 405€ 3 728 405€ 3 728 405€ 3 728 405€ 3 728 405€ 3 721 766€ 3 711 766€ 3 715 756€ 3 715 756€ 3 715 756€ 3 715 756€ 4 675 358€ 4 675 358€ 4 675 363€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
89 665€ 89 665€ 89 665€ 89 665€ 89 665€ 79 665€ 79 665€ 79 665€ 79 665€ 79 665€ 79 665€ 79 665€ 79 666€ 79 666€ 79 665€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
3 632 101€ 3 632 101€ 3 632 101€ 3 632 101€ 3 632 101€ 3 632 101€ 3 632 101€ 3 632 101€ 3 636 091€ 3 636 091€ 3 636 091€ 3 636 091€ 4 595 692€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 595 692€ 4 595 698€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 10 000€ 10 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
33 697 526€ 37 283 830€ 36 763 723€ 34 454 777€ 33 232 056€ 28 651 153€ 26 898 160€ 23 123 204€ 19 561 084€ 19 355 038€ 19 277 163€ 15 529 583€ 10 954 885€ 10 802 909€ 6 992 628€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
4 949€ 2 257€ 1 895€ 2 377€ 1 609€ 1 979€ 3 112€ 1 994€ 1 581€ 1 119€ 2 222€ 789€ 783€ 1 369€ 0€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
4 949€ 2 257€ 1 895€ 2 377€ 1 609€ 1 979€ 3 112€ 1 994€ 1 581€ 1 119€ 2 222€ 789€ 783€ 1 369€ 0€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
21 145 446€ 21 483 829€ 20 216 676€ 20 188 436€ 20 644 057€ 15 610 530€ 16 612 297€ 15 426 384€ 13 587 135€ 13 978 530€ 14 333 930€ 11 375 901€ 7 311 826€ 6 763 680€ 3 465 169€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
77 778€ 32 737€ 28 304€ 20 841€ 18 456€ 13 273€ 47 033€ 6 535€ 5 608€ 2 896€ 1 327€ 34€ 137€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
21 031 639€ 21 451 091€ 20 188 371€ 20 167 596€ 20 625 601€ 15 597 257€ 16 565 264€ 15 419 849€ 13 581 526€ 13 815 155€ 14 332 603€ 11 375 867€ 7 311 689€ 6 763 680€ 3 465 169€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
36 029€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 160 479€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
1 411€ 1 411€ 1 411€ 86 114€ 270€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 499€ 4 219€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
1 411€ 1 411€ 1 411€ 86 114€ 270€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 499€ 4 219€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
614 214€ 1 188 209€ 737 040€ 554 548€ 454 818€ 637 107€ 360 732€ 366 404€ 540 499€ 545 106€ 294 969€ 219 696€ 214 597€ 571 289€ 214 064€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
1 810€ 1 690€ 1 690€ 1 690€ 1 690€ 1 690€ 1 690€ 7 965€ 1 690€ 2 490€ 2 490€ 3 674€ 2 490€ 2 490€ 3 098€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
139 266€ 170 319€ 94 839€ 84 073€ 84 323€ 59 345€ 85 757€ 85 081€ 110 712€ 117 339€ 123 894€ 117 423€ 98 718€ 352 935€ 81 209€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
472 682€ 757 479€ 619 402€ 468 785€ 368 806€ 573 286€ 273 285€ 273 358€ 423 299€ 315 476€ 110 269€ 98 599€ 111 279€ 160 050€ 129 757€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
83€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 787€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 110€ 2 356€ 0€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 108 030€ 55 681€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
373€ 258 722€ 21 110€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 798€ 1 771€ 2 635€ 0€ 0€ 53 458€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
11 931 505€ 14 608 123€ 15 806 700€ 13 623 301€ 12 131 302€ 12 401 537€ 9 922 019€ 7 328 422€ 5 431 870€ 4 830 283€ 4 631 794€ 3 906 253€ 3 423 460€ 3 466 571€ 3 313 395€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
3 387€ 3 826€ 3 049€ 4 132€ 2 572€ 3 025€ 1 408€ 0€ 0€ 0€ 0€ 134€ 0€ 14€ 14€
087
2.
Ceniny (213)
0€ 240€ 0€ 0€ 116€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
11 928 118€ 14 604 058€ 15 803 651€ 13 619 169€ 12 128 614€ 12 398 512€ 9 920 611€ 7 328 422€ 5 431 870€ 4 830 283€ 4 631 794€ 3 906 119€ 3 423 460€ 3 466 557€ 3 313 381€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 14 248€ 23 445€ 0€ 0€ 0€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 14 248€ 23 445€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
73 913€ 67 064€ 62 340€ 63 572€ 158 434€ 122 758€ 79 481€ 54 311€ 23 740€ 24 521€ 23 023€ 36 183€ 39 146€ 35 002€ 52 162€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
68 632€ 65 521€ 61 862€ 52 354€ 26 017€ 16 017€ 11 962€ 12 159€ 11 113€ 5 342€ 5 316€ 18 545€ 6 945€ 9 605€ 8 840€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
5 281€ 1 543€ 478€ 11 218€ 132 417€ 106 742€ 67 520€ 42 152€ 12 627€ 19 179€ 17 708€ 17 638€ 32 201€ 25 397€ 43 322€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
68 556 482€ 66 158 447€ 64 874 131€ 60 329 597€ 58 711 955€ 57 001 049€ 54 447 509€ 51 248 077€ 48 035 004€ 48 044 754€ 47 420 689€ 46 598 535€ 43 340 921€ 37 029 854€ 31 917 845€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
54 683 915€ 52 457 987€ 50 888 731€ 48 686 831€ 46 579 468€ 43 697 513€ 40 407 247€ 37 270 838€ 35 679 422€ 36 114 213€ 34 905 353€ 32 838 266€ 32 715 955€ 32 213 364€ 27 571 653€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
54 683 915€ 52 457 987€ 50 888 731€ 48 686 831€ 46 579 468€ 43 697 513€ 40 407 247€ 37 270 838€ 35 679 422€ 36 114 213€ 34 905 353€ 32 838 266€ 32 715 955€ 32 213 364€ 27 571 653€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
52 457 987€ 50 898 880€ 48 668 909€ 46 162 934€ 43 727 590€ 40 349 393€ 37 259 249€ 35 910 554€ 34 625 070€ 34 976 112€ 32 846 840€ 32 058 472€ 32 173 051€ 30 525 435€ 26 073 707€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
2 225 928€ 1 559 107€ 2 219 822€ 2 523 897€ 2 851 878€ 3 348 120€ 3 147 998€ 1 360 284€ 1 054 353€ 1 138 101€ 2 058 513€ 779 794€ 542 904€ 1 687 929€ 1 497 946€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
2 716 500€ 2 503 099€ 2 593 605€ 2 331 945€ 2 898 857€ 3 714 807€ 4 108 362€ 3 833 248€ 1 841 088€ 2 496 262€ 2 945 656€ 5 687 619€ 6 252 670€ 3 458 115€ 3 500 919€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
54 640€ 124 325€ 144 405€ 59 070€ 161 495€ 189 046€ 175 170€ 31 670€ 35 230€ 78 861€ 72 174€ 53 152€ 61 661€ 36 882€ 41 029€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
0€ 0€ 0€ 59 070€ 161 495€ 189 046€ 175 170€ 31 670€ 35 230€ 78 861€ 72 174€ 53 152€ 0€ 0€ 0€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
54 640€ 124 325€ 144 405€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 61 661€ 36 882€ 41 029€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
304 569€ 299 755€ 277 847€ 57 361€ 111 318€ 41 171€ 80 762€ 69 216€ 93 011€ 194 140€ 50 999€ 12 221€ 13 413€ 320 923€ 30 098€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 173€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
304 569€ 299 755€ 277 847€ 57 361€ 111 318€ 41 171€ 80 590€ 69 216€ 93 011€ 194 140€ 50 999€ 12 221€ 13 413€ 320 923€ 30 098€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
572 305€ 44 225€ 11 633€ 7 259€ 3 082€ 2 145€ 2 019€ 3 490€ 14 687€ 20 809€ 11 390€ 14 383€ 13 543€ 21 391€ 12 618€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
556 276€ 30 563€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 450€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
16 029€ 13 662€ 11 633€ 7 259€ 3 082€ 2 145€ 2 019€ 3 075€ 6 058€ 6 404€ 11 390€ 13 551€ 12 711€ 18 637€ 12 168€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 416€ 8 630€ 14 405€ 0€ 832€ 832€ 2 754€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
799 203€ 826 628€ 588 361€ 536 439€ 367 340€ 641 671€ 425 564€ 618 050€ 269 917€ 344 037€ 522 510€ 461 214€ 828 688€ 652 081€ 671 675€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
405 773€ 443 758€ 247 125€ 241 937€ 125 008€ 396 485€ 208 364€ 474 017€ 113 311€ 111 106€ 127 027€ 125 361€ 475 715€ 184 405€ 117 737€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 222 734€ 222 734€ 222 734€ 284 065€ 433 398€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
13 771€ 183€ 1 567€ 5 548€ 2 349€ 851€ 850€ 818€ 323€ 293€ 300€ 604€ 730€ 1 280€ 799€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 922€ 1 729€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
125 339€ 134 900€ 99 341€ 65 116€ 30 141€ 37 095€ 9 395€ 19 869€ 13 854€ 12 019€ 6 345€ 414€ 513€ 53 940€ 12 797€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 767€ 767€
163
12.
Zamestnanci (331)
136 523€ 130 386€ 78 630€ 98 003€ 71 361€ 74 944€ 74 317€ 65 962€ 69 740€ 60 752€ 60 636€ 61 638€ 75 904€ 77 492€ 57 030€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 819€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
91 857€ 88 504€ 108 931€ 69 741€ 54 608€ 53 823€ 53 583€ 47 703€ 47 754€ 151 809€ 98 089€ 37 359€ 40 532€ 39 639€ 36 046€
166
15.
Daň z príjmov (341)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 312€ 0€ 5 492€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
20 919€ 21 195€ 16 616€ 15 612€ 16 621€ 11 221€ 11 802€ 9 681€ 9 936€ 7 745€ 7 379€ 7 612€ 10 638€ 8 764€ 10 282€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
5 020€ 7 701€ 36 150€ 40 482€ 67 252€ 67 252€ 67 252€ 0€ 15 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
985 783€ 1 208 165€ 1 571 359€ 1 671 817€ 2 255 622€ 2 840 774€ 3 424 848€ 3 110 822€ 1 428 242€ 1 858 414€ 2 288 583€ 5 146 649€ 5 335 365€ 2 426 838€ 2 745 499€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
279 416€ 501 798€ 724 904€ 510 281€ 1 673 174€ 2 840 774€ 3 424 848€ 3 110 822€ 1 428 242€ 1 858 414€ 2 288 583€ 5 146 649€ 2 718 718€ 2 108 176€ 2 745 499€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
223 116€ 223 116€ 363 204€ 1 161 536€ 582 448€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 616 647€ 318 662€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
483 251€ 483 251€ 483 251€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
11 156 067€ 11 197 360€ 11 391 795€ 9 310 821€ 9 233 630€ 9 588 730€ 9 931 900€ 10 143 992€ 10 514 494€ 9 434 280€ 9 569 680€ 8 072 650€ 4 372 296€ 1 358 375€ 845 273€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 49€ 20€ 12 627€ 0€ 233€ 0€ 0€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
11 156 067€ 11 197 360€ 11 391 795€ 9 310 821€ 9 233 630€ 9 588 730€ 9 931 900€ 10 143 943€ 10 514 474€ 9 421 653€ 9 569 680€ 8 072 417€ 4 372 296€ 1 358 375€ 845 273€