Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
487 406€ 415 306€ 532 679€ 323 170€ 389 479€ 374 645€ 243 509€ 445 039€ 452 486€ 315 255€ 265 757€ 289 083€ 288 056€ 360 860€
02
501
Spotreba materiálu
243 533€ 207 688€ 354 211€ 182 989€ 207 105€ 220 403€ 80 104€ 289 306€ 228 292€ 140 382€ 89 906€ 93 513€ 109 845€ 158 148€
03
502
Spotreba energie
243 873€ 207 618€ 178 468€ 140 181€ 182 375€ 154 242€ 163 405€ 155 734€ 224 194€ 174 873€ 175 851€ 195 570€ 178 211€ 202 712€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
2 527 076€ 2 293 441€ 2 725 889€ 2 700 748€ 2 416 824€ 2 583 525€ 2 676 834€ 2 804 509€ 2 656 459€ 2 695 222€ 2 566 746€ 3 164 171€ 2 604 093€ 2 836 137€
07
511
Opravy a udržiavanie
570 826€ 638 935€ 705 937€ 791 950€ 621 815€ 554 674€ 539 405€ 609 368€ 408 424€ 280 080€ 311 848€ 742 970€ 372 717€ 996 665€
08
512
Cestovné
1 196€ 2 720€ 8 129€ 6 042€ 5 759€ 3 340€ 4 557€ 18 256€ 14 288€ 9 741€ 12 808€ 5 103€ 4 402€ 10 355€
09
513
Náklady na reprezentáciu
28 482€ 20 656€ 50 415€ 54 553€ 34 144€ 20 249€ 19 946€ 28 991€ 31 226€ 15 154€ 14 554€ 14 288€ 16 381€ 9 752€
10
518
Ostatné služby
1 926 573€ 1 631 130€ 1 961 407€ 1 848 204€ 1 755 105€ 2 005 262€ 2 112 926€ 2 147 895€ 2 202 521€ 2 390 247€ 2 227 536€ 2 401 810€ 2 210 593€ 1 819 365€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
2 647 787€ 2 464 167€ 2 566 151€ 2 236 625€ 1 988 165€ 1 852 016€ 1 697 907€ 1 743 555€ 1 558 166€ 1 461 230€ 1 500 210€ 1 530 884€ 1 325 034€ 1 258 000€
12
521
Mzdové náklady
1 846 359€ 1 762 683€ 1 802 809€ 1 560 074€ 1 398 257€ 1 303 501€ 1 193 175€ 1 247 825€ 1 109 092€ 1 050 253€ 1 078 556€ 1 118 606€ 962 011€ 938 251€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
635 189€ 566 142€ 610 924€ 536 507€ 479 018€ 442 243€ 407 075€ 414 797€ 379 937€ 346 916€ 348 605€ 338 489€ 300 496€ 292 468€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
16 667€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
141 492€ 135 342€ 152 418€ 140 045€ 110 890€ 106 272€ 97 657€ 80 933€ 69 137€ 64 062€ 73 049€ 73 789€ 62 527€ 26 000€
16
528
Ostatné sociálne náklady
8 081€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 281€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
80 912€ 54 253€ 42 451€ 37 538€ 32 830€ 33 510€ 32 581€ 35 397€ 5 210€ 2 219€ 16 899€ 3 600€ 2 292€ 2 450€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
208€ 208€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
80 703€ 54 044€ 42 451€ 37 538€ 32 830€ 33 510€ 32 581€ 35 397€ 5 210€ 2 219€ 16 899€ 3 600€ 2 292€ 2 450€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
363 479€ 161 696€ 159 204€ 229 571€ 252 619€ 137 167€ 99 609€ 528 533€ 394 721€ 277 539€ 52 520€ 261 626€ 41 465€ 90 007€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
41 517€ 3 976€ 10 292€ 51 167€ 8 787€ 9 403€ 3 622€ 409 321€ 359 478€ 237 288€ 8 956€ 153 221€ 18 142€ 71 682€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
14€ 0€ 1 375€ 1 542€ 165€ 2 906€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
700€ 56€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 120€ 208€ 300€ 0€ 4 036€ 64€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 0€ 0€ 83 902€ 20€ 0€ 0€ 3 294€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 742€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
321 247€ 157 663€ 147 537€ 92 960€ 173 579€ 124 101€ 95 986€ 115 627€ 35 035€ 39 951€ 43 564€ 104 369€ 20 517€ 18 325€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 70 068€ 757€ 0€ 171€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
1 611 432€ 1 488 162€ 1 549 664€ 1 329 392€ 1 690 032€ 1 607 407€ 1 686 003€ 1 469 062€ 1 185 682€ 1 175 648€ 1 197 309€ 1 291 897€ 1 169 341€ 1 142 536€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 336 140€ 1 342 192€ 1 300 050€ 1 304 692€ 1 619 630€ 1 591 083€ 1 575 964€ 1 410 951€ 1 095 493€ 1 097 467€ 1 140 283€ 1 142 269€ 1 112 099€ 1 065 040€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
179 921€ 145 971€ 249 614€ 24 700€ 70 403€ 16 324€ 110 040€ 58 111€ 90 190€ 78 181€ 57 026€ 149 628€ 57 242€ 77 496€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
50 761€ 20 601€ 48 190€ 23 263€ 13 934€ 15 684€ 10 874€ 3 600€ 65 660€ 57 605€ 52 967€ 69 030€ 57 242€ 60 586€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 16 910€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
129 160€ 125 370€ 201 424€ 1 437€ 56 469€ 641€ 99 166€ 54 511€ 24 530€ 20 575€ 4 059€ 80 598€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
95 371€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
95 371€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
2 570 282€ 80 909€ 83 230€ 86 333€ 97 016€ 114 831€ 190 217€ 214 917€ 183 766€ 192 491€ 169 110€ 573 342€ 173 692€ 143 846€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
2 493 338€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 75 284€ 0€ 0€
42
562
Úroky
50 675€ 56 804€ 60 794€ 64 140€ 69 463€ 79 449€ 160 122€ 180 585€ 152 515€ 168 756€ 145 433€ 474 423€ 151 926€ 121 222€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 16€ 0€ 12€ 44€ 105€ 74€ 0€ 1 835€ 60€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
26 269€ 24 106€ 22 436€ 22 193€ 27 553€ 35 366€ 30 095€ 34 321€ 31 208€ 23 631€ 23 603€ 23 635€ 19 931€ 22 564€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 392€ 0€ 0€ 0€ 9 065€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 392€ 0€ 0€ 0€ 9 065€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
6 663 451€ 6 269 087€ 6 488 269€ 5 749 585€ 4 940 024€ 4 356 289€ 3 998 531€ 3 719 600€ 3 403 193€ 2 999 431€ 2 946 114€ 3 441 829€ 2 931 808€ 2 854 176€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
4 183 586€ 3 896 018€ 4 244 716€ 3 655 957€ 3 002 136€ 2 771 186€ 2 449 020€ 2 388 795€ 2 296 748€ 2 271 926€ 2 253 527€ 2 251 891€ 2 270 611€ 2 121 691€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 66€ 116€ 183€ 83€ 149€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
2 479 865€ 2 373 068€ 2 243 486€ 2 093 512€ 1 937 704€ 1 584 924€ 1 549 349€ 1 330 804€ 1 106 445€ 727 505€ 692 587€ 1 189 672€ 661 091€ 732 458€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 1€ 0€ 0€ 1€ 96€ 12€ 0€ 0€ 0€ 0€ 266€ 106€ 27€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
16 951 826€ 13 227 021€ 14 147 536€ 12 692 963€ 11 806 989€ 11 059 391€ 10 625 191€ 10 960 612€ 9 840 077€ 9 119 034€ 8 714 665€ 10 556 432€ 8 544 846€ 8 688 012€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
0€ 0€ 1 500€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 820€ 0€ 0€ 423 320€ 422 890€ 359 639€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
0€ 0€ 1 500€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 820€ 0€ 0€ 423 320€ 422 890€ 359 639€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
12 732 304€ 12 578 004€ 12 389 564€ 11 597 676€ 10 802 610€ 10 214 906€ 9 566 330€ 9 278 963€ 8 543 799€ 8 418 411€ 7 633 981€ 6 623 795€ 7 343 048€ 6 992 584€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
11 417 019€ 11 246 496€ 11 303 008€ 10 569 647€ 9 787 560€ 9 163 098€ 8 483 301€ 8 150 097€ 7 494 842€ 7 570 814€ 6 937 766€ 5 879 618€ 6 597 953€ 6 137 995€
82
633
Výnosy z poplatkov
1 315 285€ 1 331 508€ 1 086 556€ 1 028 029€ 1 015 050€ 1 051 808€ 1 083 029€ 1 128 866€ 1 048 957€ 847 597€ 696 215€ 744 177€ 745 095€ 854 589€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
561 771€ 521 581€ 689 135€ 561 253€ 583 568€ 857 930€ 1 010 118€ 930 597€ 1 176 299€ 1 792 428€ 602 529€ 790 371€ 639 027€ 502 266€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
97 590€ 17 400€ 177 023€ 75 342€ 53 814€ 4 568€ 42 988€ 387 604€ 122 814€ 925 242€ 2 490€ 321 884€ 462 712€ 290 851€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 384€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
15 074€ 11 758€ 6 768€ 6 140€ 8 132€ 19 209€ 9 705€ 29 119€ 33 874€ 36 525€ 34 312€ 30 964€ 32 358€ 29 818€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 69€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
449 107€ 492 354€ 505 344€ 479 772€ 521 622€ 834 153€ 957 040€ 513 874€ 1 019 611€ 830 661€ 565 727€ 437 523€ 143 957€ 181 597€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
63 679€ 138 050€ 29 841€ 81 836€ 70 313€ 11 855€ 59 218€ 89 046€ 73 875€ 53 100€ 74 538€ 57 242€ 60 586€ 47 383€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
63 679€ 138 050€ 29 841€ 81 836€ 70 313€ 11 855€ 59 218€ 89 046€ 73 875€ 53 100€ 74 538€ 57 242€ 60 586€ 47 383€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
34 773€ 23 927€ 23 263€ 13 934€ 15 684€ 10 874€ 3 600€ 65 660€ 57 605€ 52 967€ 69 030€ 57 242€ 60 586€ 47 383€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
28 906€ 114 122€ 6 578€ 67 902€ 54 629€ 981€ 55 618€ 23 386€ 16 269€ 133€ 5 508€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
852 828€ 42€ 4 177€ 3 572€ 2 202€ 3 201€ 2 801€ 8 455€ 6 739€ 198 242€ 9 170€ 401 656€ 20 450€ 39 164€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
807 014€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 365 118€ 0€ 0€
102
662
Úroky
26€ 42€ 352€ 556€ 841€ 1 719€ 1 192€ 5 047€ 4 112€ 7 800€ 9 164€ 13 361€ 17 606€ 19 098€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4€ 0€ 0€ 6€ 0€ 1€ 86€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 23 177€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
45 788€ 0€ 3 825€ 3 016€ 1 361€ 1 483€ 1 609€ 3 405€ 2 627€ 190 442€ 0€ 0€ 2 843€ 19 980€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 342€ 0€ 0€ 0€ 0€ 260€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 342€ 0€ 0€ 0€ 0€ 260€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
1 175 911€ 939 297€ 1 310 301€ 956 149€ 713 380€ 711 252€ 611 498€ 587 307€ 504 449€ 313 002€ 335 516€ 969 743€ 382 488€ 301 090€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
389 430€ 259 793€ 298 132€ 113 021€ 118 494€ 140 065€ 98 940€ 146 995€ 121 131€ 111 257€ 111 145€ 736 639€ 144 276€ 110 409€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
105 460€ 108 479€ 104 889€ 103 864€ 170 525€ 162 154€ 162 940€ 157 337€ 127 810€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
78 305€ 79 747€ 68 228€ 72 397€ 71 478€ 72 121€ 52 710€ 7 452€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
17 250€ 14 250€ 5 350€ 4 680€ 4 710€ 8 915€ 15 302€ 11 251€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 17 095€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
4 006€ 2 422€ 1 011€ 556€ 556€ 300€ 300€ 25€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
581 461€ 474 607€ 832 690€ 661 631€ 347 616€ 327 697€ 281 306€ 264 247€ 255 508€ 201 744€ 224 371€ 233 104€ 238 212€ 173 586€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
15 386 493€ 14 176 973€ 14 424 518€ 13 200 487€ 12 172 072€ 11 799 145€ 11 249 965€ 10 894 368€ 10 307 323€ 10 775 183€ 8 655 734€ 9 266 127€ 8 868 489€ 8 242 386€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
-1 565 332€ 949 953€ 276 981€ 507 524€ 365 082€ 739 754€ 624 774€ -66 245€ 467 246€ 1 656 148€ -58 931€ -1 290 305€ 323 643€ -445 626€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 3€ 168€ 204€ 367€ 365€ 111€ 864€ 407€ 758€ 1 170€ 2 118€ 2 517€ 2 893€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
-1 565 332€ 949 950€ 276 814€ 507 320€ 364 715€ 739 389€ 624 663€ -67 109€ 466 840€ 1 655 390€ -60 101€ -1 292 423€ 321 126€ -448 519€