Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
1 951 571€ 1 951 706€ 1 908 563€ 1 899 340€ 1 553 451€ 1 625 000€ 1 587 612€ 2 619 104€ 2 095 324€ 1 547 704€ 1 073 358€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
1 502 713€ 1 493 787€ 1 454 713€ 1 482 514€ 1 209 740€ 1 184 698€ 1 221 216€ 1 966 503€ 1 876 706€ 1 364 010€ 899 091€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
(r. 012 až 023))
1 201 891€ 1 192 965€ 1 153 891€ 1 181 692€ 908 918€ 883 876€ 920 394€ 1 663 686€ 1 573 889€ 1 061 160€ 596 230€
012
A.II.1.
Pozemky
(031) -
(092AÚ))
565 816€ 566 047€ 552 339€ 552 957€ 549 667€ 546 824€ 546 650€ 538 547€ 519 344€ 515 076€ 81 823€
013
2.
Umelecké diela a zbierky
(032) -
(092AÚ))
6 433€ 6 433€ 6 433€ 6 433€ 6 433€ 6 433€ 6 433€ 6 433€ 6 433€ 6 433€ 6 440€
015
4.
Stavby
(021) -
(081+092AÚ))
475 472€ 512 476€ 499 458€ 533 513€ 269 564€ 222 972€ 266 487€ 1 027 992€ 342 542€ 385 810€ 434 409€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
(022) -
(082+092AÚ))
1 338€ 1 622€ 2 004€ 604€ 838€ 1 072€ 1 306€ 205€ 828€ 1 764€ 2 689€
017
6.
Dopravné prostriedky
(023) -
(083+092AÚ))
11 733€ 0€ 0€ 0€ 0€ 8 599€ 20 066€ 31 533€ 43 000€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(042) -
(094))
141 099€ 106 386€ 93 656€ 88 185€ 82 416€ 106 575€ 90 918€ 70 443€ 673 209€ 109 077€ 70 869€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
(r. 025 až 032))
300 822€ 300 822€ 300 822€ 300 822€ 300 822€ 300 822€ 300 822€ 302 817€ 302 817€ 302 850€ 302 861€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely
(063) -
(096AÚ))
300 822€ 300 822€ 300 822€ 300 822€ 300 822€ 300 822€ 300 822€ 302 817€ 302 817€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
(069) -
(096AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 302 850€ 302 861€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
446 495€ 456 795€ 452 379€ 416 515€ 341 885€ 439 264€ 363 763€ 648 825€ 218 400€ 183 431€ 173 902€
034
B.I.
Zásoby súčet
(r. 035 až 039))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 71€ 71€ 217€ 232€
035
B.I.1.
Materiál
(112 + 119) -
(191))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 71€ 71€ 217€ 232€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 041 až r. 047))
149 310€ 142 932€ 150 412€ 155 105€ 164 196€ 171 599€ 179 002€ 49 400€ 54 380€ 59 360€ 64 330€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(355))
149 310€ 142 932€ 148 757€ 155 105€ 164 196€ 171 599€ 179 002€ 49 400€ 54 380€ 59 360€ 64 330€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania
(359))
1 656€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet
(r. 049 až 059))
33€ 33€ 33€ 33€ 233€ 100€ 100€ 100€ 100€ 100€ 0€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom
(335AÚ) -
(391AÚ))
33€ 33€ 33€ 33€ 233€ 100€ 100€ 100€ 100€ 100€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet
(r. 061 až 084))
11 624€ 8 676€ 10 885€ 7 203€ 6 851€ 7 505€ 15 548€ 3 396€ 3 777€ 3 056€ 9 792€
065
5.
Ostatné pohľadávky
(315AÚ) -
(391AÚ))
2 408€ 415€ 118€ 368€ 9 892€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
(318) -
(391AÚ))
8 182€ 6 915€ 6 112€ 5 747€ 5 256€ 6 114€ 4 577€ 2 448€ 2 536€ 2 444€ 631€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov
(319) -
(391AÚ))
3 362€ 1 682€ 2 365€ 1 041€ 1 477€ 1 024€ 1 078€ 948€ 1 241€ 612€ 1 062€
081
21.
Iné pohľadávky
(378AÚ) -
(391AÚ))
80€ 80€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 8 099€
085
B.V.
Finančné účty súčet
(r. 086 až 097))
285 528€ 305 153€ 291 049€ 254 173€ 170 605€ 260 060€ 169 113€ 595 858€ 160 072€ 120 698€ 99 548€
086
B.V.1.
Pokladnica
(211))
2 103€ 870€ 810€ 312€ 464€ 650€ 347€ 1 074€ 104€ 1 608€ 199€
087
2.
Ceniny
(213))
1 124€ 1 727€ 1 258€ 1 600€ 650€ 567€ 600€ 9€ 13€ 10€ 0€
088
3.
Bankové účty
(221AÚ +/- 261))
282 300€ 302 556€ 288 981€ 252 261€ 169 491€ 258 843€ 168 166€ 594 775€ 159 955€ 119 080€ 99 349€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 111 až r. 113))
2 363€ 1 124€ 1 471€ 311€ 1 826€ 1 038€ 2 633€ 3 776€ 218€ 263€ 365€
111
C.1.
Náklady budúcich období
(381))
2 363€ 1 124€ 1 471€ 311€ 1 826€ 1 038€ 2 633€ 758€ 218€ 263€ 365€
113
3.
Príjmy budúcich období
(385))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 018€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
1 951 571€ 1 951 706€ 1 908 563€ 1 899 340€ 1 553 451€ 1 625 000€ 1 587 612€ 2 619 104€ 2 095 324€ 1 547 704€ 1 073 358€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
1 503 932€ 1 568 013€ 1 510 404€ 1 489 870€ 1 457 691€ 1 498 054€ 1 473 248€ 1 451 082€ 1 462 759€ 1 463 585€ 1 012 016€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia
(+/-) súčet
(r. 124 až 125))
1 503 932€ 1 568 013€ 1 510 404€ 1 489 870€ 1 457 691€ 1 498 054€ 1 473 248€ 1 451 082€ 1 462 759€ 1 463 585€ 1 012 016€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+/– 428))
1 568 013€ 1 510 896€ 1 489 870€ 1 457 691€ 1 498 259€ 1 476 763€ 1 464 521€ 1 462 757€ 1 463 552€ 1 012 014€ 996 149€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
(+/–) r. 001 -
(r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183))
-64 081€ 57 117€ 20 534€ 32 178€ -40 568€ 21 290€ 8 727€ -11 675€ -793€ 451 571€ 15 867€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
199 314€ 101 910€ 93 997€ 346 090€ 83 164€ 112 632€ 111 085€ 577 683€ 485 048€ 79 511€ 56 297€
127
B.I.
Rezervy súčet
(r. 128 až 131))
1 300€ 1 200€ 1 200€ 1 200€ 1 000€ 9 398€ 7 310€ 7 220€ 6 621€ 6 120€ 5 875€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy
(323AÚ, 459AÚ))
1 300€ 1 200€ 1 200€ 1 200€ 1 000€ 9 398€ 7 310€ 7 220€ 6 621€ 6 120€ 5 875€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 133 až r. 139))
72 236€ 4 815€ 3 760€ 2 577€ 2 955€ 2 757€ 9 338€ 10 342€ 9 082€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(357))
72 236€ 4 815€ 3 760€ 2 577€ 2 955€ 2 757€ 9 338€ 10 342€ 9 082€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet
(r. 141 až 150))
1 495€ 937€ 802€ 7 730€ 6 482€ 6 356€ 5 724€ 5 623€ 5 924€ 5 362€ 5 212€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
1 495€ 937€ 802€ 454€ 419€ 270€ 217€ 279€ 1 059€ 398€ 432€
149
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
0€ 7 276€ 6 063€ 6 086€ 5 508€ 5 344€ 4 865€ 4 964€ 4 780€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
(r. 152 až 172))
124 282€ 94 958€ 88 234€ 77 533€ 66 721€ 74 112€ 54 700€ 66 512€ 260 006€ 58 524€ 45 210€
152
B.IV.1.
Dodávatelia
(321))
9 947€ 7 870€ 7 987€ 5 205€ 6 253€ 5 513€ 5 176€ 6 454€ 205 444€ 2 702€ 1 461€
156
5.
Nevyfakturované dodávky
(326, 476AÚ))
1 733€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
104 184€ 77 936€ 71 451€ 63 699€ 55 704€ 62 704€ 45 351€ 55 803€ 48 851€ 50 618€ 39 401€
163
12.
Zamestnanci
(331))
1 413€ 2 277€ 2 631€ 1 622€ 0€ 620€ 88€ 250€ 1 829€ 1 285€ 664€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336))
5 648€ 5 658€ 5 056€ 5 421€ 3 815€ 4 167€ 3 297€ 3 200€ 2 876€ 3 014€ 2 921€
167
16.
Ostatné priame dane
(342))
1 357€ 1 216€ 1 109€ 1 584€ 950€ 1 108€ 788€ 805€ 1 006€ 905€ 763€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet
(r. 174 až 179))
0€ 257 051€ 6 005€ 20 009€ 34 013€ 487 986€ 203 415€ 9 505€ 0€
175
2.
Bežné bankové úvery
(461AÚ, 221AÚ, 231, 232))
0€ 257 051€ 6 005€ 20 009€ 34 013€ 487 986€ 203 415€ 9 505€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 181 + r. 182))
248 326€ 281 783€ 304 163€ 63 381€ 12 597€ 14 315€ 3 279€ 590 339€ 147 517€ 4 608€ 5 045€
182
2.
Výnosy budúcich období
(384))
248 326€ 281 783€ 304 163€ 63 381€ 12 597€ 14 315€ 3 279€ 590 339€ 147 517€ 4 608€ 5 045€