Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
164 473€ 125 896€ 142 854€ 207 415€ 94 941€ 122 494€ 123 970€ 108 552€ 81 643€ 98 008€ 133 966€ 135 452€ 128 260€ 130 882€ 145 902€
02
501
Spotreba materiálu
72 010€ 72 349€ 90 257€ 159 055€ 51 267€ 75 731€ 81 350€ 56 994€ 37 923€ 34 778€ 46 310€ 56 998€ 55 202€ 46 762€ 66 440€
03
502
Spotreba energie
92 463€ 53 547€ 52 597€ 48 360€ 43 674€ 46 763€ 42 619€ 51 557€ 43 721€ 63 229€ 87 656€ 78 454€ 73 058€ 84 120€ 79 462€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
287 067€ 335 568€ 215 037€ 205 826€ 336 213€ 185 430€ 217 980€ 101 118€ 123 761€ 105 127€ 117 162€ 183 715€ 159 734€ 163 073€ 138 470€
07
511
Opravy a udržiavanie
21 009€ 137 275€ 65 095€ 46 546€ 161 346€ 34 940€ 97 885€ 3 129€ 24 406€ 8 055€ 7 626€ 19 160€ 14 166€ 31 095€ 30 610€
08
512
Cestovné
52€ 214€ 100€ 532€ 355€ 233€ 187€ 278€ 129€ 142€ 366€ 537€ 197€ 468€ 1 193€
09
513
Náklady na reprezentáciu
3 848€ 2 904€ 542€ 5 435€ 4 088€ 4 102€ 858€ 2 518€ 2 018€ 2 609€ 2 983€ 1 187€ 2 123€ 1 513€ 2 391€
10
518
Ostatné služby
262 158€ 195 175€ 149 299€ 153 313€ 170 424€ 146 156€ 119 051€ 95 192€ 97 209€ 94 322€ 106 186€ 162 831€ 143 248€ 129 997€ 104 276€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
419 920€ 375 178€ 336 886€ 339 289€ 359 992€ 314 168€ 323 107€ 308 608€ 290 342€ 256 213€ 369 651€ 413 928€ 450 317€ 427 647€ 389 035€
12
521
Mzdové náklady
307 753€ 265 971€ 242 457€ 243 217€ 259 200€ 223 766€ 238 098€ 223 581€ 217 839€ 182 882€ 268 913€ 298 713€ 341 205€ 314 166€ 285 047€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
103 771€ 93 214€ 86 846€ 89 554€ 94 159€ 84 916€ 80 194€ 79 500€ 67 509€ 69 181€ 86 969€ 108 256€ 103 201€ 103 736€ 94 513€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
8 397€ 15 993€ 7 583€ 6 518€ 6 633€ 5 485€ 4 814€ 5 528€ 4 994€ 4 150€ 13 769€ 6 959€ 5 911€ 9 745€ 9 475€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
1 247€ 917€ 1 473€ 1 185€ 1 792€ 2 035€ 2 304€ 5 148€ 6 819€ 6 694€ 9 269€ 5 923€ 2 399€ 2 591€ 1 900€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 436€ 1 404€ 1 404€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
1 247€ 917€ 1 473€ 1 185€ 1 792€ 2 035€ 2 304€ 5 148€ 6 819€ 6 694€ 9 269€ 5 923€ 1 963€ 1 187€ 496€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
43 041€ 110 846€ 37 121€ 56 358€ 45 816€ 45 116€ 19 977€ 985 592€ 19 835€ 28 586€ 34 933€ 2 212€ 606€ 845€ 3 502€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
2€ 860€ 65€ 952 525€ 147€ 453€ 1 641€ 2 212€ 471€ 680€ 2 844€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
110€ 210€ 500€ 0€ 0€ 10€ 60€ 0€ 0€ 0€ 165€ 322€
26
546
Odpis pohľadávky
323€ 1 008€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
42 608€ 110 844€ 37 121€ 54 490€ 45 606€ 44 616€ 19 912€ 32 551€ 19 678€ 28 073€ 33 292€ 0€ 135€ 0€ 336€
28
549
Manká a škody
0€ 516€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
315 670€ 322 553€ 308 720€ 287 860€ 307 524€ 371 799€ 314 996€ 213 889€ 240 598€ 234 446€ 172 669€ 180 806€ 178 794€ 174 007€ 177 378€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
301 245€ 302 270€ 301 381€ 284 405€ 283 075€ 299 916€ 224 676€ 166 545€ 217 538€ 206 106€ 151 229€ 153 014€ 159 732€ 157 977€ 163 882€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
14 424€ 20 283€ 7 339€ 3 454€ 24 449€ 71 883€ 90 321€ 47 344€ 23 061€ 28 341€ 21 439€ 27 792€ 19 062€ 16 030€ 13 496€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
5 273€ 13 234€ 1 400€ 1 682€ 7 838€ 16 750€ 3 800€ 1 300€ 1 300€ 11 736€ 10 544€ 17 085€ 19 062€ 16 030€ 13 496€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
9 151€ 7 049€ 5 939€ 1 772€ 16 611€ 55 133€ 86 521€ 46 044€ 21 761€ 16 605€ 10 896€ 10 707€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
49 686€ 50 517€ 52 791€ 53 761€ 57 146€ 59 617€ 62 109€ 69 693€ 69 205€ 61 880€ 55 338€ 40 892€ 41 620€ 43 852€ 51 536€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
38 141€ 40 912€ 43 649€ 46 195€ 49 752€ 52 771€ 52 843€ 55 559€ 49 256€ 48 780€ 38 574€ 38 609€ 39 604€ 43 505€ 49 345€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
11 545€ 9 605€ 9 142€ 7 566€ 7 394€ 6 846€ 9 266€ 14 134€ 19 949€ 13 100€ 16 765€ 2 283€ 2 016€ 347€ 2 191€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
34€ 0€ 0€ 0€ 110€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
34€ 0€ 0€ 0€ 110€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
584 676€ 444 590€ 415 228€ 480 112€ 404 590€ 338 553€ 317 956€ 283 469€ 299 674€ 301 727€ 168 808€ 127 579€ 108 860€ 90 301€ 106 512€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
532 154€ 399 023€ 377 050€ 428 439€ 365 473€ 295 220€ 283 584€ 246 453€ 266 521€ 268 275€ 152 154€ 93 329€ 95 081€ 72 349€ 64 738€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
11 270€ 8 590€ 8 772€ 7 442€ 6 567€ 5 351€ 5 465€ 5 419€ 5 429€ 5 489€ 0€ 5 334€ 5 259€ 4 530€ 7 758€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
41 253€ 36 978€ 29 402€ 44 231€ 32 550€ 37 982€ 28 907€ 31 597€ 27 174€ 27 963€ 16 654€ 28 916€ 8 520€ 13 422€ 33 253€
61
587
Náklady na ostatné transfery
5€ 0€ 0€ 550€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 763€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
1 865 779€ 1 766 066€ 1 510 145€ 1 631 805€ 1 608 014€ 1 439 212€ 1 382 400€ 2 076 069€ 1 131 877€ 1 092 791€ 1 061 796€ 1 090 507€ 1 070 590€ 1 033 198€ 1 014 235€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
736€ 650€ 1 251€ 2 184€ 1 924€ 2 434€ 4 447€ 3 010€ 3 074€ 1 824€ 9 315€ 16 979€ 24 922€ 71 101€ 77 163€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
736€ 650€ 1 251€ 2 184€ 1 924€ 2 434€ 4 447€ 3 010€ 3 074€ 1 824€ 9 315€ 16 979€ 24 922€ 71 101€ 77 163€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
1 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 709€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
1 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 709€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
1 395 288€ 1 341 979€ 1 316 857€ 1 312 104€ 1 225 381€ 1 153 736€ 1 125 955€ 994 852€ 912 379€ 893 689€ 858 849€ 814 574€ 666 071€ 715 166€ 775 120€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
1 274 352€ 1 215 132€ 1 181 364€ 1 183 578€ 1 157 482€ 1 094 048€ 1 062 472€ 931 550€ 847 338€ 824 419€ 721 585€ 756 361€ 603 952€ 690 590€ 755 130€
82
633
Výnosy z poplatkov
120 936€ 126 847€ 135 492€ 128 525€ 67 900€ 59 688€ 63 483€ 63 302€ 65 042€ 69 271€ 137 264€ 58 213€ 62 119€ 24 576€ 19 990€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
220 399€ 221 390€ 217 455€ 217 263€ 225 285€ 233 795€ 203 376€ 474 011€ 317 795€ 193 231€ 121 678€ 93 640€ 121 283€ 132 144€ 95 951€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
75€ 400€ 805€ 1 647€ 245€ 243 674€ 1 903€ 49 914€ 24 415€ 1 769€ 23 780€ 4 566€ 2 844€
85
642
Tržby z predaja materiálu
40€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 16€ 0€ 107€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
8 934€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 128€ 0€ 85€ 0€ 0€ 0€ 0€ 60€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
220 399€ 212 381€ 217 055€ 216 458€ 223 638€ 233 755€ 203 131€ 230 209€ 315 892€ 143 232€ 97 264€ 91 871€ 97 487€ 127 578€ 92 940€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
14 894€ 32 743€ 4 030€ 18 918€ 16 393€ 113 144€ 10 824€ 5 683€ 28 341€ 21 439€ 19 832€ 19 062€ 16 030€ 13 496€ 0€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
14 894€ 32 743€ 4 030€ 18 918€ 16 393€ 113 144€ 10 824€ 5 683€ 28 341€ 21 439€ 19 832€ 19 062€ 16 030€ 13 496€ 0€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
13 040€ 1 400€ 3 954€ 5 222€ 3 996€ 3 148€ 1 300€ 1 300€ 11 736€ 10 544€ 17 085€ 19 062€ 16 030€ 13 496€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
1 854€ 31 343€ 76€ 13 696€ 12 397€ 109 996€ 9 524€ 4 383€ 16 605€ 10 895€ 2 747€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
45€ 21€ 123€ 774€ 872€ 3 506€ 7 837€ 7 321€ 6 754€ 19 144€ 1 184€ 1 227€ 480€ 909€ 1 564€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
14€ 659€ 56€ 231€ 137€ 309€ 233€ 121€ 97€ 185€ 159€ 170€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 9€ 25€ 0€ 0€ 0€ 0€ 657€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
45€ 21€ 108€ 115€ 872€ 3 450€ 7 606€ 7 185€ 6 436€ 18 886€ 1 063€ 1 130€ 295€ 750€ 737€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
3 087€ 1 024€ 2 569€ 153€ 181€ 0€ 0€ 0€ 220€ 132€ 1 099€ 0€ 144€ 443€
110
672
Náhrady škôd
3 087€ 1 024€ 2 569€ 153€ 181€ 0€ 0€ 0€ 220€ 132€ 1 099€ 0€ 144€ 443€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
197 850€ 240 717€ 186 000€ 258 412€ 198 547€ 172 175€ 179 415€ 135 371€ 164 448€ 146 433€ 149 175€ 126 396€ 174 089€ 116 851€ 106 046€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
23 612€ 86 520€ 31 378€ 76 119€ 22 250€ 13 101€ 41 162€ 22 979€ 20 274€ 12 160€ 51 809€ 47 755€ 89 353€ 31 943€ 14 493€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
100 115€ 107 453€ 109 523€ 107 497€ 109 542€ 114 538€ 104 205€ 88 520€ 117 218€ 113 143€ 83 342€ 65 820€ 70 873€ 72 134€ 77 050€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
500€ 420€ 200€ 8 755€ 200€ 0€ 1 073€ 0€ 0€ 0€ 0€ 159€ 641€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
281€ 375€ 375€ 375€ 94€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
73 622€ 46 744€ 45 099€ 74 094€ 66 179€ 35 407€ 33 474€ 23 778€ 25 884€ 21 130€ 14 025€ 12 821€ 13 863€ 12 615€ 13 862€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
1 832 298€ 1 837 499€ 1 726 739€ 1 813 223€ 1 668 556€ 1 678 971€ 1 531 854€ 1 620 247€ 1 432 790€ 1 275 979€ 1 160 165€ 1 072 977€ 1 002 875€ 1 051 520€ 1 056 287€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
-33 481€ 71 433€ 216 594€ 181 418€ 60 542€ 239 759€ 149 454€ -455 822€ 300 913€ 183 188€ 98 370€ -17 530€ -67 715€ 18 322€ 42 052€
136
591
Splatná daň z príjmov
3€ 1€ 12€ 40€ 23€ 57€ 35€ 13€ 10€ 0€ 0€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
-33 481€ 71 433€ 216 591€ 181 417€ 60 542€ 239 747€ 149 414€ -455 845€ 300 856€ 183 153€ 98 357€ -17 540€ -67 715€ 18 322€ 42 052€