Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy
(r. 002 až r. 005)
1 301 078 € 1 266 640 € 1 276 266 € 1 274 265 € 1 250 375 € 942 947 € 880 635 € 910 102 € 867 079 € 884 640 € 872 755 €
02
501
Spotreba materiálu
602 132 € 538 812 € 568 834 € 574 224 € 572 159 € 546 376 € 475 403 € 436 180 € 461 457 € 500 133 € 553 759 €
03
502
Spotreba energie
698 946 € 727 829 € 707 432 € 700 041 € 678 216 € 396 571 € 405 232 € 473 922 € 405 622 € 384 507 € 318 996 €
06
51
Služby
(r. 007 až r. 010)
5 864 749 € 4 443 495 € 4 142 751 € 3 893 824 € 4 795 473 € 3 770 497 € 3 141 314 € 3 285 582 € 4 552 775 € 3 966 424 € 4 400 545 €
07
511
Opravy a udržiavanie
1 623 155 € 570 708 € 574 156 € 876 460 € 1 840 046 € 840 773 € 264 643 € 368 450 € 1 296 363 € 1 238 475 € 427 589 €
08
512
Cestovné
7 202 € 5 733 € 5 693 € 7 876 € 9 291 € 8 746 € 11 597 € 11 591 € 18 294 € 14 026 € 77 188 €
09
513
Náklady na reprezentáciu
51 624 € 40 094 € 42 170 € 33 394 € 29 318 € 31 463 € 28 932 € 16 666 € 16 563 € 20 566 € 24 415 €
10
518
Ostatné služby
4 182 767 € 3 826 960 € 3 520 731 € 2 976 093 € 2 916 818 € 2 889 516 € 2 836 142 € 2 888 875 € 3 221 555 € 2 693 357 € 3 871 353 €
11
52
Osobné náklady
(r. 012 až r. 016)
6 734 664 € 6 334 183 € 5 923 359 € 5 660 173 € 5 426 737 € 5 073 758 € 4 859 973 € 4 918 924 € 5 174 306 € 4 907 620 € 4 720 516 €
12
521
Mzdové náklady
4 761 115 € 4 506 119 € 4 208 578 € 4 027 352 € 3 858 174 € 3 615 610 € 3 483 500 € 3 525 018 € 3 741 501 € 3 508 807 € 3 406 194 €
13
524
Zákonné sociálne poistenie
1 655 020 € 1 564 689 € 1 442 649 € 1 383 781 € 1 341 269 € 1 246 200 € 1 179 011 € 1 156 525 € 1 196 882 € 1 145 096 € 1 112 014 €
14
525
Ostatné sociálne poistenie
33 265 € 33 212 € 34 666 € 34 098 € 32 890 € 31 697 € 31 558 € 32 820 € 35 160 € 35 954 € 32 143 €
15
527
Zákonné sociálne náklady
285 264 € 230 164 € 237 466 € 214 942 € 194 404 € 180 251 € 165 905 € 204 561 € 200 763 € 217 763 € 170 165 €
17
53
Dane a poplatky
(r. 018 až r. 020)
36 799 € 33 265 € 20 860 € 14 245 € 19 074 € 16 410 € 105 972 € 84 436 € 301 312 € 13 683 € 14 385 €
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 77 € 12 €
20
538
Ostatné dane a poplatky
36 799 € 33 265 € 20 860 € 14 245 € 19 074 € 16 410 € 105 972 € 84 436 € 301 312 € 13 606 € 14 373 €
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
(r. 022 až r. 028)
453 428 € 588 602 € 478 455 € 492 169 € 1 364 319 € 345 739 € 217 059 € 267 248 € 2 566 239 € 915 676 € 4 191 309 €
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
188 071 € 339 132 € 224 697 € 297 650 € 1 003 169 € 209 591 € 105 524 € 39 536 € 114 797 € 745 211 € 3 977 974 €
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0 € 0 € 0 € 2 € 0 € 0 € 13 € 27 € 68 € 0 € 6 €
26
546
Odpis pohľadávky
23 312 € 60 892 € 70 725 € 43 231 € 35 457 € 94 291 € 61 523 € 115 447 € 81 423 € 34 100 € 52 074 €
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
241 927 € 188 578 € 183 033 € 150 783 € 325 693 € 41 857 € 49 809 € 112 238 € 2 369 951 € 125 322 € 149 096 €
28
549
Manká a škody
118 € 0 € 0 € 504 € 0 € 0 € 189 € 0 € 0 € 11 043 € 12 159 €
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)
2 296 177 € 2 422 158 € 1 569 064 € 1 526 106 € 1 419 558 € 1 806 407 € 1 753 892 € 2 090 124 € 1 987 552 € 2 305 801 € 2 169 742 €
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 491 472 € 1 362 299 € 1 447 247 € 1 371 334 € 1 255 762 € 1 325 093 € 1 270 140 € 1 395 448 € 1 452 863 € 1 593 684 € 1 854 677 €
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
(r. 032 až r. 035)
804 705 € 1 059 858 € 121 817 € 154 772 € 163 797 € 481 314 € 483 753 € 694 676 € 534 689 € 712 117 € 315 065 €
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 1 527 € 0 € 0 €
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
89 118 € 252 856 € 37 199 € 39 538 € 36 488 € 431 306 € 341 195 € 279 211 € 361 486 € 323 279 € 315 065 €
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
715 588 € 807 002 € 84 619 € 115 234 € 127 309 € 50 008 € 142 557 € 415 465 € 171 676 € 388 838 € 0 €
40
56
Finančné náklady
(r. 041 až r. 048)
94 589 € 98 482 € 90 009 € 254 196 € 124 005 € 135 117 € 217 229 € 209 874 € 189 149 € 234 406 € 428 251 €
42
562
Úroky
55 801 € 60 465 € 58 767 € 70 580 € 92 122 € 98 941 € 164 271 € 155 753 € 120 920 € 184 992 € 353 412 €
43
563
Kurzové straty
76 € 0 € 0 € 0 € 2 € 1 € 1 € 8 € 2 € 27 € 31 231 €
47
568
Ostatné finančné náklady
38 712 € 38 016 € 31 242 € 183 615 € 31 881 € 36 175 € 52 957 € 54 113 € 68 082 € 49 387 € 43 608 €
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 145 € 0 € 0 €
49
57
Mimoriadne náklady
(r. 050 až r. 053)
0 € 0 € 0 € 41 459 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 899 € 0 €
50
572
Škody
0 € 0 € 0 € 41 459 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 899 € 0 €
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
(r. 055 až r. 063)
8 952 898 € 7 667 297 € 6 984 124 € 6 381 288 € 5 931 326 € 6 516 027 € 6 752 414 € 6 657 730 € 6 558 975 € 6 908 174 € 7 439 417 €
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
5 579 290 € 4 640 209 € 4 083 892 € 3 642 797 € 3 582 859 € 3 533 867 € 3 663 904 € 3 753 653 € 3 757 752 € 3 699 333 € 3 357 962 €
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
886 520 € 779 569 € 0 € 0 € 0 € 9 000 € 13 000 € 599 528 € 387 812 € 389 869 € 339 740 €
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
2 485 267 € 2 244 140 € 2 842 612 € 2 675 862 € 2 284 208 € 2 906 478 € 3 012 238 € 2 247 798 € 2 343 167 € 2 728 290 € 3 656 640 €
61
587
Náklady na ostatné transfery
1 820 € 3 379 € 57 620 € 62 629 € 64 260 € 66 682 € 63 272 € 56 751 € 70 244 € 90 682 € 85 075 €
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet
(r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)
25 734 381 € 22 854 123 € 20 484 888 € 19 537 724 € 20 330 869 € 18 606 902 € 17 928 488 € 18 424 020 € 22 197 387 € 20 137 323 € 24 236 920 €
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar
(r. 066 až r. 068)
462 260 € 417 122 € 483 822 € 480 899 € 366 292 € 386 811 € 421 486 € 329 178 € 286 883 € 322 515 € 340 559 €
67
602
Tržby z predaja služieb
462 260 € 417 122 € 483 822 € 480 899 € 366 292 € 386 811 € 421 486 € 329 178 € 286 883 € 322 515 € 340 559 €
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov
(r. 080 až r. 082)
20 827 503 € 19 182 159 € 18 184 479 € 16 600 040 € 15 108 089 € 14 889 287 € 14 792 196 € 14 842 515 € 13 131 928 € 15 457 747 € 15 983 019 €
81
632
Daňové výnosy samosprávy
18 822 158 € 17 291 481 € 16 266 618 € 14 657 964 € 13 256 967 € 12 905 698 € 12 638 558 € 12 685 780 € 10 872 824 € 13 056 694 € 13 860 890 €
82
633
Výnosy z poplatkov
2 005 345 € 1 890 678 € 1 917 861 € 1 942 075 € 1 851 122 € 1 983 589 € 2 153 638 € 2 156 735 € 2 259 104 € 2 401 053 € 2 122 129 €
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
(r. 084 až r. 089)
1 217 959 € 1 642 664 € 1 505 610 € 1 905 961 € 2 426 123 € 3 721 812 € 1 135 802 € 1 198 289 € 4 526 168 € 1 347 836 € 6 020 043 €
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
531 679 € 971 881 € 990 418 € 1 307 120 € 1 718 536 € 1 224 915 € 372 121 € 82 195 € 879 806 € 541 567 € 5 332 806 €
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
39 461 € 11 247 € 12 465 € 11 711 € 13 847 € 12 192 € 10 678 € 4 465 € 947 € 152 295 € 1 194 €
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
43 465 € 38 221 € 46 349 € 60 509 € 68 919 € 90 837 € 73 866 € 55 367 € 65 062 € 83 948 € 84 068 €
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0 € 0 € 0 € 5 € 6 € 17 € 0 € 0 € 85 € 0 € 7 914 €
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
603 353 € 621 315 € 456 378 € 526 616 € 624 815 € 2 393 852 € 679 136 € 1 056 262 € 3 580 268 € 570 026 € 594 061 €
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 091 + r. 096 +r. 099)
269 061 € 82 770 € 160 898 € 164 637 € 317 610 € 369 767 € 345 984 € 493 605 € 314 021 € 306 212 € 181 593 €
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti
(r. 092 až r. 095)
269 061 € 82 770 € 160 898 € 164 637 € 317 610 € 369 767 € 345 984 € 493 605 € 314 021 € 306 212 € 181 593 €
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
136 204 € 51 183 € 39 538 € 122 891 € 254 894 € 293 328 € 258 834 € 356 570 € 279 479 € 259 103 € 181 593 €
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
132 857 € 31 587 € 121 361 € 41 746 € 62 716 € 76 439 € 87 150 € 137 035 € 34 542 € 47 109 € 0 €
100
66
Finančné výnosy
(r. 101 až r. 108)
236 171 € 784 € 198 134 € 4 414 € 139 480 € 218 600 € 183 952 € 289 484 € 521 160 € 160 233 € 261 798 €
102
662
Úroky
0 € 65 € 1 121 € 3 661 € 6 352 € 44 144 € 8 474 € 3 626 € 14 026 € 33 053 € 43 112 €
103
663
Kurzové zisky
0 € 0 € 0 € 4 € 0 € 0 € 1 € 1 € 30 € 18 € 108 463 €
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
236 171 € 719 € 197 013 € 750 € 133 128 € 174 456 € 175 477 € 285 857 € 507 104 € 127 162 € 110 223 €
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
(r. 125 až r. 133)
2 749 523 € 1 910 985 € 1 872 309 € 1 762 514 € 1 737 442 € 1 584 044 € 1 600 359 € 1 597 557 € 2 704 908 € 1 793 002 € 1 592 240 €
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0 € 0 € 0 € 1 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
398 577 € 302 543 € 363 268 € 351 000 € 428 128 € 355 591 € 332 839 € 433 015 € 1 659 050 € 705 654 € 243 723 €
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
124 887 € 99 683 € 90 762 € 69 357 € 62 066 € 64 541 € 33 085 € 47 255 € 35 545 € 65 238 € 207 332 €
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 12 559 € 7 742 € 23 199 € 219 717 €
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
50 388 € 13 192 € 13 194 € 7 955 € 545 € 109 € 1 159 € 0 € 6 795 € 66 € 3 910 €
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
3 090 € 10 270 € 2 944 € 58 460 € 41 609 € 18 360 € 94 945 € 35 109 € 4 999 € 2 223 € 10 440 €
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
63 204 € 61 209 € 75 497 € 122 372 € 86 160 € 62 977 € 73 519 € 60 995 € 61 285 € 127 834 € 130 568 €
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
2 109 376 € 1 424 088 € 1 326 644 € 1 153 368 € 1 118 934 € 1 082 467 € 1 064 812 € 1 008 624 € 929 492 € 868 788 € 776 550 €
134
 
Účtová trieda 6 súčet
(r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)
25 762 476 € 23 236 483 € 22 405 253 € 20 918 465 € 20 095 037 € 21 170 321 € 18 479 778 € 18 750 628 € 21 485 068 € 19 387 545 € 24 379 252 €
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením
(r. 134 mínus r. 064)
(+/-)
28 095 € 382 360 € 1 920 365 € 1 380 740 € -235 831 € 2 563 419 € 551 290 € 326 608 € -712 319 € -749 778 € 142 332 €
136
591
Splatná daň z príjmov
0 € 642 € 146 € 509 € 883 € 433 € 708 € 9 250 € 3 556 € 3 816 € 9 447 €
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 22 323 € 0 € 0 € 0 €
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus
(r. 136, r. 137)
(+/-)
28 095 € 381 718 € 1 920 219 € 1 380 232 € -236 714 € 2 562 986 € 550 582 € 295 035 € -715 875 € -753 594 € 132 885 €