Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
323 714€ 283 978€ 264 934€ 202 479€ 351 105€ 225 058€ 217 904€ 242 128€ 244 114€ 211 897€ 202 550€ 223 524€ 250 279€ 220 625€ 231 375€ 245 287€
02
501
Spotreba materiálu
204 788€ 170 912€ 168 576€ 119 834€ 261 357€ 129 469€ 121 776€ 132 083€ 131 636€ 93 609€ 86 669€ 96 304€ 110 082€ 98 104€ 96 448€ 98 357€
03
502
Spotreba energie
118 926€ 113 065€ 96 358€ 82 645€ 89 748€ 95 588€ 96 127€ 110 045€ 112 478€ 118 288€ 115 881€ 127 220€ 140 197€ 112 105€ 126 264€ 136 251€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 10 416€ 8 663€ 10 679€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
381 360€ 369 058€ 320 481€ 257 505€ 250 146€ 444 925€ 362 114€ 214 878€ 179 041€ 132 235€ 179 449€ 288 512€ 119 559€ 171 722€ 172 183€ 195 301€
07
511
Opravy a udržiavanie
90 313€ 123 838€ 116 572€ 102 304€ 115 613€ 249 451€ 209 088€ 102 824€ 56 112€ 24 048€ 53 019€ 175 090€ 18 784€ 17 377€ 46 475€ 49 527€
08
512
Cestovné
3 218€ 2 527€ 767€ 3 234€ 3 820€ 1 944€ 2 212€ 2 131€ 2 021€ 5 551€ 2 455€ 2 279€ 1 383€ 3 786€ 4 593€ 2 119€
09
513
Náklady na reprezentáciu
3 983€ 3 698€ 3 845€ 3 909€ 5 304€ 13 200€ 11 315€ 3 568€ 2 208€ 3 280€ 2 856€ 2 536€ 1 136€ 2 760€ 4 683€ 6 886€
10
518
Ostatné služby
283 846€ 238 996€ 199 296€ 148 058€ 125 409€ 180 331€ 139 499€ 106 356€ 118 700€ 99 356€ 121 120€ 108 607€ 98 256€ 147 799€ 116 432€ 136 769€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
2 134 238€ 2 010 050€ 1 799 507€ 1 656 567€ 1 661 475€ 1 394 277€ 1 287 424€ 1 179 408€ 1 191 268€ 1 100 229€ 965 566€ 971 151€ 954 830€ 919 819€ 880 924€ 802 746€
12
521
Mzdové náklady
1 507 478€ 1 424 204€ 1 269 660€ 1 200 392€ 1 178 886€ 989 468€ 917 143€ 841 211€ 845 303€ 786 607€ 689 246€ 696 212€ 686 968€ 675 643€ 653 197€ 594 046€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
509 754€ 494 590€ 446 685€ 395 013€ 409 222€ 343 160€ 316 050€ 288 765€ 292 395€ 271 567€ 238 020€ 233 773€ 228 187€ 210 753€ 197 799€ 187 424€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
113 017€ 90 005€ 80 907€ 60 009€ 71 596€ 60 701€ 53 254€ 47 909€ 52 275€ 41 779€ 37 801€ 41 116€ 39 385€ 33 388€ 29 422€ 20 906€
16
528
Ostatné sociálne náklady
3 989€ 1 250€ 2 254€ 1 152€ 1 771€ 948€ 978€ 1 523€ 1 295€ 277€ 500€ 50€ 290€ 35€ 506€ 370€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
890€ 896€ 1 371€ 1 174€ 1 019€ 1 414€ 462€ 239€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
890€ 896€ 1 371€ 1 174€ 1 019€ 1 414€ 462€ 239€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
246 131€ 40 184€ 66 051€ 55 316€ 55 182€ 108 566€ 56 327€ 38 875€ 26 186€ 87 930€ 314 320€ 123 782€ 35 163€ 18 764€ 13 110€ 17 097€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
129 545€ 7 462€ 26 811€ 30 457€ 4 129€ 72 832€ 3 788€ 1 720€ 4 229€ 68 588€ 1 487€ 115 706€ 27 230€ 10 843€ 94€ 12 896€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
357€ 219€ 0€ 19€ 95€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
54 184€ 1 742€ 8 397€ 5 432€ 31 613€ 17 891€ 35 308€ 22 890€ 8 434€ 0€ 300 301€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
62 044€ 30 761€ 30 843€ 19 408€ 19 345€ 17 843€ 17 231€ 14 266€ 13 522€ 19 342€ 12 531€ 8 076€ 7 933€ 7 921€ 13 016€ 4 201€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
644 928€ 708 343€ 806 866€ 622 964€ 615 422€ 626 210€ 528 936€ 634 754€ 768 441€ 538 960€ 482 148€ 404 545€ 515 162€ 569 117€ 389 326€ 589 241€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
585 544€ 601 321€ 591 157€ 502 417€ 516 945€ 496 772€ 508 665€ 592 050€ 489 725€ 475 113€ 431 989€ 367 904€ 315 923€ 443 861€ 370 246€ 374 324€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
59 384€ 107 022€ 215 710€ 120 546€ 98 477€ 129 438€ 20 271€ 42 704€ 278 715€ 63 847€ 50 159€ 36 642€ 199 239€ 125 256€ 19 080€ 214 917€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 60 567€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
4 258€ 4 556€ 143 338€ 55 803€ 95 477€ 4 440€ 4 791€ 2 420€ 5 277€ 739€ 44 013€ 36 642€ 29 936€ 26 780€ 19 080€ 0€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 53 361€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 63 108€ 6 146€ 0€ 169 303€ 98 476€ 0€ 154 350€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
55 126€ 49 105€ 72 372€ 64 743€ 3 000€ 124 999€ 15 479€ 40 284€ 273 438€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
52 154€ 45 970€ 37 557€ 36 691€ 36 403€ 37 425€ 44 230€ 42 856€ 63 640€ 59 078€ 74 829€ 80 374€ 70 149€ 52 056€ 206 147€ 186 422€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 8 778€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
22 412€ 7 362€ 6 509€ 7 326€ 8 146€ 10 005€ 13 050€ 16 587€ 29 413€ 30 830€ 43 114€ 54 316€ 37 638€ 23 786€ 34 422€ 34 222€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 8€ 0€ 1€ 4€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
29 743€ 38 608€ 30 695€ 28 603€ 28 258€ 27 420€ 31 180€ 26 269€ 25 449€ 28 248€ 31 715€ 26 051€ 32 511€ 28 269€ 171 721€ 152 200€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 352€ 763€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
1 949 879€ 1 794 120€ 1 492 072€ 1 529 417€ 1 608 583€ 1 433 563€ 1 294 764€ 1 226 878€ 1 187 833€ 1 130 547€ 1 088 888€ 1 089 895€ 1 058 695€ 1 058 556€ 916 134€ 520 642€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
1 906 879€ 1 749 670€ 1 454 931€ 1 493 680€ 1 569 683€ 1 392 463€ 1 254 364€ 1 174 558€ 1 140 212€ 1 090 600€ 1 055 976€ 1 052 780€ 1 020 658€ 1 018 041€ 879 373€ 501 722€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
43 000€ 44 450€ 37 141€ 35 737€ 38 900€ 41 100€ 40 400€ 52 320€ 47 621€ 39 947€ 32 912€ 37 115€ 38 037€ 40 515€ 36 761€ 18 920€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
5 733 294€ 5 252 598€ 4 788 839€ 4 362 112€ 4 579 334€ 4 271 438€ 3 792 160€ 3 580 016€ 3 660 522€ 3 260 876€ 3 307 749€ 3 181 783€ 3 003 837€ 3 010 659€ 2 809 199€ 2 556 736€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
141 677€ 112 090€ 100 986€ 84 383€ 96 220€ 86 341€ 84 117€ 79 110€ 83 195€ 82 231€ 73 786€ 67 631€ 66 290€ 168 351€ 88 644€ 102 602€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
141 677€ 112 090€ 100 986€ 84 383€ 96 220€ 86 341€ 84 117€ 79 110€ 83 195€ 82 231€ 73 786€ 67 631€ 66 290€ 168 351€ 88 644€ 102 602€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 724€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 724€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
3 686 398€ 3 575 545€ 3 306 218€ 3 227 228€ 3 167 305€ 2 925 412€ 2 687 150€ 2 573 122€ 2 310 851€ 2 087 593€ 2 004 999€ 1 873 588€ 2 030 989€ 1 794 508€ 1 935 721€ 2 231 107€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
3 382 717€ 3 343 145€ 3 081 906€ 2 990 923€ 2 982 966€ 2 737 782€ 2 487 697€ 2 366 710€ 2 102 684€ 1 866 135€ 1 786 439€ 1 653 445€ 1 656 326€ 1 427 141€ 1 756 057€ 1 943 130€
82
633
Výnosy z poplatkov
303 681€ 232 400€ 224 312€ 236 304€ 184 339€ 187 630€ 199 453€ 206 412€ 208 167€ 221 458€ 218 560€ 220 143€ 374 663€ 367 367€ 179 664€ 287 977€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
480 429€ 236 819€ 273 132€ 219 239€ 194 710€ 198 264€ 205 276€ 195 495€ 211 111€ 195 386€ 207 564€ 660 206€ 266 588€ 287 567€ 315 200€ 97 858€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
155 400€ 15 104€ 37 279€ 37 509€ 5 668€ 13 465€ 21 123€ 10 028€ 41 163€ 46 056€ 5 224€ 11 616€ 31 690€ 60 629€ 103 704€ 57 999€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 46€ 323€ 46€ 138€ 184€ 210€ 210€ 41€ 223€ 101€ 166€ 167€ 159€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
4 065€ 4 817€ 4 304€ 2 115€ 6 951€ 3 582€ 3 987€ 3 336€ 3 487€ 3 030€ 3 284€ 5 368€ 6 215€ 5 445€ 5 299€ 8 493€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
320 964€ 216 899€ 231 549€ 179 569€ 181 768€ 181 171€ 180 029€ 181 947€ 166 251€ 146 090€ 199 016€ 642 999€ 228 582€ 221 327€ 206 030€ 31 207€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
40 624€ 6 371€ 56 383€ 5 361€ 13 866€ 18 962€ 205 087€ 55 156€ 33 986€ 44 013€ 192 480€ 180 358€ 29 734€ 19 904€ 27 530€ 35 492€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
40 624€ 6 371€ 56 383€ 5 361€ 13 866€ 18 962€ 205 087€ 55 156€ 33 986€ 44 013€ 192 480€ 180 358€ 29 734€ 19 904€ 27 530€ 35 492€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 32 959€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
4 556€ 3 940€ 56 383€ 5 361€ 5 856€ 4 791€ 2 420€ 5 277€ 739€ 44 013€ 36 642€ 29 936€ 27 220€ 19 886€ 27 530€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 155 839€ 150 422€ 2 514€ 18€ 0€ 2 533€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
36 068€ 2 431€ 0€ 0€ 8 010€ 14 171€ 202 667€ 49 879€ 33 247€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
311 912€ 12 411€ 16 047€ 15 807€ 13 058€ 12 980€ 12 818€ 9 858€ 19 247€ 9 773€ 6 334€ 8 153€ 9 626€ 6 215€ 7 964€ 149 584€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 13 200€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
1 892€ 0€ 0€ 3 419€ 996€ 1 044€ 814€ 323€ 282€ 309€ 856€ 749€ 1 392€ 2 186€ 3 970€ 10 952€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
297 975€ 366€ 3 960€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
12 045€ 12 045€ 12 087€ 12 388€ 12 062€ 11 936€ 12 004€ 9 535€ 5 765€ 9 465€ 5 478€ 7 405€ 8 234€ 4 029€ 3 991€ 138 632€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
1 313 967€ 1 061 792€ 916 818€ 859 017€ 994 057€ 846 134€ 668 449€ 619 215€ 632 297€ 604 343€ 496 987€ 542 826€ 382 731€ 1 159 499€ 352 903€ 190 574€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 67 844€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
694 475€ 449 106€ 401 982€ 399 412€ 398 028€ 211 489€ 176 517€ 161 683€ 219 092€ 182 217€ 184 884€ 286 201€ 163 308€ 942 540€ 159 235€ 75 583€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
301 457€ 307 168€ 286 186€ 253 154€ 302 122€ 287 232€ 281 451€ 250 597€ 225 728€ 243 267€ 222 049€ 173 583€ 131 351€ 129 965€ 164 652€ 94 446€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
1 700€ 6 773€ 600€ 3 580€ 0€ 300€ 300€ 800€ 14 285€ 0€ 0€ 745€ 125€ 0€ 200€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
149 320€ 134 505€ 128 215€ 125 983€ 108 476€ 127 735€ 131 366€ 132 803€ 96 492€ 127 588€ 35 593€ 29 014€ 29 014€ 35 944€ 28 816€ 20 545€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
167 015€ 164 239€ 99 835€ 76 887€ 185 432€ 151 534€ 78 816€ 73 332€ 76 700€ 51 272€ 54 461€ 53 282€ 58 933€ 51 050€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
5 975 007€ 5 005 028€ 4 669 584€ 4 411 034€ 4 479 217€ 4 088 816€ 3 862 898€ 3 531 957€ 3 290 687€ 3 023 338€ 2 982 150€ 3 332 761€ 2 785 958€ 3 436 044€ 2 727 962€ 2 807 217€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
241 713€ -247 570€ -119 254€ 48 922€ -100 117€ -182 621€ 70 738€ -48 059€ -369 835€ -237 538€ -325 599€ 150 978€ -217 879€ 425 385€ -81 237€ 250 481€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
241 713€ -247 570€ -119 254€ 48 922€ -100 117€ -182 621€ 70 738€ -48 059€ -369 835€ -237 538€ -325 599€ 150 978€ -217 879€ 425 385€ -81 237€ 250 481€