Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
29 744€ 42 818€ 49 337€ 42 358€ 38 694€ 40 496€ 19 925€ 19 660€ 23 122€ 28 915€ 32 347€ 34 927€ 45 870€
02
501
Spotreba materiálu
15 069€ 23 806€ 31 419€ 28 184€ 22 727€ 25 202€ 13 366€ 10 479€ 11 331€ 11 623€ 13 889€ 17 097€ 28 950€
03
502
Spotreba energie
14 676€ 19 012€ 17 918€ 14 175€ 15 966€ 15 293€ 6 559€ 9 181€ 11 791€ 17 292€ 16 640€ 15 836€ 16 800€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 818€ 1 994€ 120€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
86 563€ 60 024€ 52 753€ 68 136€ 75 915€ 41 684€ 68 254€ 47 024€ 47 261€ 72 268€ 91 428€ 85 671€ 121 560€
07
511
Opravy a udržiavanie
12 538€ 1 917€ 1 237€ 4 059€ 15 120€ 587€ 1 133€ 6 427€ 2 685€ 5 678€ 135€ 3 374€ 130€
08
512
Cestovné
2 300€ 3 266€ 3 975€ 3 571€ 2 985€ 3 392€ 4 204€ 3 507€ 3 791€ 2 501€ 9 124€ 12 625€ 12 280€
09
513
Náklady na reprezentáciu
5 756€ 6 664€ 4 696€ 6 680€ 4 648€ 2 602€ 3 165€ 2 514€ 1 958€ 1 560€ 2 914€ 3 187€ 4 280€
10
518
Ostatné služby
65 968€ 48 178€ 42 846€ 53 826€ 53 162€ 35 102€ 59 753€ 34 576€ 38 827€ 62 529€ 79 255€ 66 485€ 104 870€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
191 129€ 200 053€ 207 830€ 152 751€ 123 850€ 148 462€ 71 517€ 61 078€ 54 953€ 74 149€ 120 039€ 119 743€ 121 720€
12
521
Mzdové náklady
139 868€ 146 114€ 149 455€ 109 131€ 88 591€ 106 529€ 52 692€ 44 566€ 40 954€ 46 364€ 89 789€ 90 289€ 89 560€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
47 474€ 49 753€ 50 989€ 37 545€ 30 432€ 36 966€ 17 683€ 15 407€ 13 295€ 14 726€ 27 031€ 27 005€ 28 310€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
1 251€ 1 136€ 1 030€ 847€ 796€ 785€ 637€ 593€ 144€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
2 175€ 3 050€ 6 356€ 5 228€ 4 031€ 4 182€ 505€ 512€ 559€ 12 092€ 0€ 0€ 800€
16
528
Ostatné sociálne náklady
362€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 967€ 3 219€ 2 449€ 3 050€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
253€ 376€ 397€ 146€ 93€ 206€ 1 205€ 86€ 80€ 162€ 0€ 0€ 0€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
253€ 376€ 397€ 146€ 93€ 206€ 1 205€ 86€ 80€ 162€ 0€ 0€ 0€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
32 862€ 21 145€ 13 772€ 16 769€ 15 346€ 14 012€ 11 030€ 5 961€ 2 127€ 2 845€ 1 986€ 4 810€ 9 460€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 539€ 0€ 0€ 0€ 0€ 621€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 990€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 60€ 0€ 82€ 60€ 4€ 41€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
32 862€ 20 606€ 13 772€ 16 769€ 15 286€ 14 012€ 10 327€ 5 901€ 2 123€ 2 804€ 1 986€ 4 810€ 7 470€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
122 985€ 47 017€ 71 450€ 56 011€ 35 030€ 63 886€ 54 043€ 56 812€ 59 601€ 3 131€ 4 820€ 43 487€ 48 360€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
119 514€ 46 246€ 67 859€ 54 511€ 35 030€ 63 886€ 54 043€ 52 824€ 56 358€ 3 131€ 4 820€ 43 487€ 48 360€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
3 471€ 772€ 3 591€ 1 500€ 0€ 0€ 0€ 3 988€ 3 243€ 0€ 0€ 0€ 0€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 988€ 3 243€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 612€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
3 471€ 772€ 3 591€ 888€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
2 608€ 2 413€ 3 173€ 2 890€ 3 059€ 3 563€ 4 418€ 5 309€ 7 673€ 8 195€ 8 930€ 10 474€ 9 690€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 3€ 164€ 565€ 1 244€ 1 954€ 2 791€ 3 520€ 5 058€ 6 391€ 5 926€ 7 221€ 4 850€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
2 608€ 2 410€ 3 009€ 2 325€ 1 815€ 1 609€ 1 627€ 1 789€ 2 615€ 1 804€ 3 004€ 3 253€ 4 840€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
2 308€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
2 308€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
122 603€ 129 326€ 120 933€ 110 036€ 106 891€ 81 722€ 90 852€ 57 499€ 26 815€ 21 744€ 2 740€ 951€ 9 100€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
122 553€ 129 256€ 117 603€ 109 986€ 106 451€ 77 832€ 88 952€ 55 999€ 26 795€ 21 744€ 2 740€ 951€ 8 900€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
50€ 70€ 3 330€ 50€ 440€ 3 890€ 1 900€ 1 500€ 20€ 0€ 0€ 0€ 200€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
591 055€ 503 174€ 519 646€ 449 098€ 398 878€ 394 032€ 321 244€ 253 430€ 221 632€ 211 409€ 262 290€ 300 063€ 365 760€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
0€ 162€ 77€ 259€ 526€ 873€ 197€ 0€ 322€ 674€ 907€ 736€ 600€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
0€ 162€ 77€ 259€ 526€ 830€ 197€ 0€ 322€ 674€ 675€ 626€ 430€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 43€ 0€ 0€ 0€ 0€ 232€ 110€ 170€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
407 078€ 408 402€ 374 920€ 341 356€ 315 921€ 277 546€ 253 381€ 239 440€ 202 852€ 211 411€ 176 781€ 210 837€ 223 000€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
397 511€ 398 485€ 365 411€ 332 113€ 306 785€ 268 855€ 246 633€ 228 916€ 199 174€ 193 847€ 170 570€ 208 621€ 223 000€
82
633
Výnosy z poplatkov
9 567€ 9 917€ 9 509€ 9 244€ 9 136€ 8 691€ 6 748€ 10 524€ 3 678€ 17 564€ 6 211€ 2 216€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
18 657€ 9 030€ 11 436€ 12 745€ 12 900€ 8 379€ 7 243€ 8 142€ 10 073€ 2 928€ 4 892€ 6 098€ 4 145€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 539€ 0€ 200€ 0€ 100€ 719€ 0€ 0€ 0€ 117€ 0€ 4 145€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 300€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
18 657€ 8 492€ 11 436€ 12 545€ 12 600€ 8 279€ 6 524€ 8 142€ 10 073€ 2 928€ 4 775€ 6 098€ 0€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
513€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 432€ 3 243€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
513€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 432€ 3 243€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 432€ 3 243€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
513€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
317€ 248€ 197€ 178€ 166€ 167€ 167€ 179€ 188€ 191€ 185€ 135€ 330€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
317€ 248€ 197€ 178€ 166€ 167€ 167€ 179€ 188€ 191€ 185€ 135€ 30€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 300€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 120€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 120€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
208 894€ 179 858€ 245 283€ 85 666€ 121 832€ 112 100€ 42 553€ 45 473€ 51 308€ 26 479€ 50 091€ 44 821€ 75 660€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
125 734€ 122 187€ 205 965€ 53 627€ 75 490€ 74 663€ 16 161€ 13 132€ 10 621€ 20 532€ 45 760€ 31 768€ 54 640€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
77 951€ 48 303€ 30 831€ 21 474€ 24 270€ 26 981€ 18 585€ 17 606€ 19 327€ 1 591€ 1 591€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
300€ 300€ 800€ 2 403€ 12 471€ 3 904€ 1 697€ 8 500€ 20 165€ 112€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 12 102€ 12 120€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
4 908€ 9 068€ 7 688€ 8 162€ 9 601€ 6 553€ 6 110€ 6 235€ 1 195€ 4 244€ 2 740€ 951€ 8 900€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
635 458€ 597 700€ 631 912€ 440 204€ 451 345€ 399 066€ 303 973€ 296 477€ 264 743€ 241 683€ 232 856€ 262 627€ 306 855€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
44 403€ 94 527€ 112 267€ -8 893€ 52 468€ 5 034€ -17 271€ 43 048€ 43 112€ 30 274€ -29 434€ -37 436€ -58 905€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ 0€ 0€ 1€ 1€ 2€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
44 403€ 94 527€ 112 267€ -8 893€ 52 467€ 5 034€ -17 272€ 43 047€ 43 111€ 30 273€ -29 435€ -37 438€ -58 905€