Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
198 754€ 210 604€ 209 219€ 230 742€ 241 433€ 239 780€ 238 074€ 232 476€ 223 396€ 211 405€ 218 250€ 216 829€ 133 585€ 139 289€ 129 557€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
117 559€ 120 711€ 118 953€ 125 899€ 129 733€ 132 060€ 133 547€ 133 834€ 128 481€ 130 009€ 134 636€ 137 326€ 46 516€ 123 167€ 118 880€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
88 047€ 91 199€ 89 441€ 96 387€ 100 221€ 102 548€ 104 035€ 104 322€ 98 969€ 100 497€ 105 124€ 108 514€ 17 704€ 94 355€ 90 068€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
12 291€ 12 291€ 12 299€ 12 299€ 12 299€ 12 299€ 12 299€ 12 299€ 12 299€ 12 299€ 12 303€ 12 723€ 12 723€ 12 723€ 12 723€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
75 756€ 78 909€ 77 142€ 70 628€ 74 462€ 76 789€ 79 116€ 81 443€ 83 770€ 88 198€ 91 017€ 95 791€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
0€ 0€ 0€ 13 460€ 13 460€ 13 460€ 12 620€ 10 580€ 2 900€ 0€ 1 805€ 0€ 4 981€ 81 632€ 77 345€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
29 512€ 29 512€ 29 512€ 29 512€ 29 512€ 29 512€ 29 512€ 29 512€ 29 512€ 29 512€ 29 512€ 28 812€ 28 812€ 28 812€ 28 812€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 28 812€ 28 812€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
29 512€ 29 512€ 29 512€ 29 512€ 29 512€ 29 512€ 29 512€ 29 512€ 29 512€ 29 512€ 29 512€ 28 812€ 28 812€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
80 831€ 89 506€ 89 999€ 104 443€ 111 314€ 107 437€ 104 101€ 97 911€ 94 211€ 80 765€ 82 980€ 78 904€ 86 611€ 15 664€ 10 629€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 121€ 2 121€ 2 121€ 2 121€ 3 820€ 2 121€ 2 097€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 121€ 2 121€ 2 121€ 2 121€ 3 820€ 2 121€ 2 097€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
49 764€ 51 628€ 53 493€ 55 358€ 57 222€ 59 231€ 61 498€ 65 306€ 65 859€ 67 954€ 70 048€ 72 142€ 74 237€ 4 605€ 5 213€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
49 764€ 51 628€ 53 493€ 55 358€ 57 222€ 59 231€ 61 498€ 63 765€ 65 859€ 67 954€ 70 048€ 72 142€ 74 237€ 4 605€ 5 213€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 541€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
2 073€ 1 051€ 634€ 1 313€ 1 830€ 4 660€ 2 111€ 2 555€ 1 141€ 603€ 306€ 555€ 487€ 674€ 625€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
426€ 81€ 0€ 0€ 0€ 59€ 15€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 000€ 0€ 0€ 0€ 239€ 246€ 383€ 463€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 73€ 0€ 0€ 250€ 500€ 500€ 0€ 203€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
780€ 645€ 492€ 848€ 965€ 2 527€ 361€ 361€ 0€ 0€ 0€ 61€ 61€ 34€ 0€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
867€ 251€ 142€ 465€ 615€ 1 573€ 1 235€ 1 194€ 938€ 603€ 306€ 255€ 180€ 257€ 162€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
28 995€ 36 827€ 35 873€ 47 772€ 52 262€ 43 546€ 40 492€ 30 050€ 25 090€ 10 087€ 10 505€ 4 086€ 8 067€ 8 264€ 2 694€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
224€ 29€ 34€ 364€ 1 118€ 233€ 357€ 1 429€ 1 059€ 432€ 385€ 439€ 36€ 150€ 0€
087
2.
Ceniny (213)
43€ 72€ 50€ 0€ 0€ 0€ 44€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
28 728€ 36 726€ 35 789€ 47 408€ 51 143€ 43 314€ 40 091€ 28 621€ 24 031€ 9 655€ 10 120€ 3 647€ 8 031€ 8 114€ 2 694€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
364€ 387€ 266€ 400€ 385€ 283€ 426€ 731€ 704€ 631€ 633€ 599€ 458€ 458€ 48€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
364€ 387€ 266€ 400€ 385€ 283€ 426€ 731€ 704€ 631€ 633€ 599€ 458€ 458€ 48€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
198 754€ 210 604€ 209 219€ 230 742€ 241 433€ 239 780€ 238 074€ 232 476€ 223 396€ 211 405€ 218 250€ 216 829€ 133 585€ 139 289€ 129 557€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
140 516€ 148 162€ 149 349€ 172 062€ 182 319€ 176 138€ 173 443€ 166 288€ 156 596€ 141 549€ 142 862€ 138 033€ 133 386€ 137 778€ 124 101€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
140 516€ 148 162€ 149 349€ 172 062€ 182 319€ 176 138€ 173 443€ 166 288€ 156 596€ 141 549€ 142 862€ 138 033€ 133 386€ 137 778€ 124 101€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
148 162€ 149 349€ 172 062€ 180 945€ 176 138€ 173 493€ 166 288€ 154 475€ 141 549€ 142 862€ 138 684€ 133 388€ 132 567€ 124 125€ 102 194€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
-7 646€ -1 187€ -22 712€ -8 884€ 6 181€ 2 645€ 7 155€ 11 813€ 15 048€ -1 313€ 4 178€ 4 645€ 819€ 13 653€ 21 907€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
4 956€ 7 890€ 6 999€ 4 042€ 2 706€ 5 465€ 4 685€ 4 280€ 3 123€ 2 787€ 14 489€ 78 796€ 199€ 1 511€ 3 796€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 600€ 600€ 0€ 1 236€ 1 228€ 709€ 0€ 0€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 600€ 0€ 1 236€ 1 228€ 709€ 0€ 0€ 0€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 600€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
821€ 762€ 696€ 463€ 273€ 182€ 92€ 20€ 14€ 6€ 0€ 0€ 62€ 35€ 29€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
821€ 762€ 696€ 463€ 273€ 182€ 92€ 20€ 14€ 6€ 0€ 0€ 62€ 35€ 29€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
4 135€ 7 129€ 6 304€ 3 579€ 2 433€ 5 284€ 3 993€ 3 660€ 3 109€ 1 545€ 1 032€ 188€ 137€ 328€ 627€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
1 356€ 627€ 910€ 552€ 599€ 373€ 278€ 792€ 370€ 342€ 215€ 188€ 137€ 328€ 627€
163
12.
Zamestnanci (331)
1 571€ 3 617€ 2 845€ 1 345€ 1 036€ 2 690€ 1 912€ 1 572€ 1 031€ 509€ 457€ 0€ 0€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
929€ 2 179€ 2 014€ 1 266€ 629€ 1 862€ 1 459€ 1 134€ 1 254€ 488€ 252€ 0€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
279€ 706€ 535€ 416€ 168€ 358€ 345€ 162€ 455€ 207€ 107€ 0€ 0€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 12 229€ 77 899€ 0€ 1 148€ 3 140€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 148€ 3 140€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 12 229€ 77 899€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
53 282€ 54 552€ 52 870€ 54 639€ 56 408€ 58 176€ 59 945€ 61 908€ 63 677€ 67 069€ 60 899€ 0€ 0€ 0€ 1 660€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
53 282€ 54 552€ 52 870€ 54 639€ 56 408€ 58 176€ 59 945€ 61 908€ 63 677€ 67 069€ 60 899€ 0€ 0€ 0€ 1 660€