Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy
(r. 002 až r. 005)
260 408 € 278 493 € 261 407 € 187 123 € 198 373 € 218 141 € 206 333 € 232 013 € 319 429 € 195 428 € 469 605 €
02
501
Spotreba materiálu
161 415 € 176 571 € 142 692 € 85 980 € 93 888 € 97 741 € 75 835 € 114 180 € 194 949 € 93 170 € 279 994 €
03
502
Spotreba energie
70 760 € 74 427 € 83 017 € 65 935 € 74 618 € 86 249 € 83 935 € 84 608 € 84 539 € 72 149 € 152 356 €
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
28 232 € 27 495 € 35 699 € 35 208 € 29 867 € 34 152 € 46 563 € 33 225 € 39 941 € 30 109 € 37 255 €
06
51
Služby
(r. 007 až r. 010)
1 726 692 € 816 589 € 1 430 523 € 609 549 € 1 034 544 € 518 745 € 1 347 889 € 1 125 235 € 1 133 179 € 1 305 172 € 1 383 480 €
07
511
Opravy a udržiavanie
1 003 333 € 200 021 € 905 301 € 78 533 € 582 737 € 127 196 € 584 841 € 30 654 € 44 796 € 115 581 € 90 965 €
08
512
Cestovné
9 € 523 € 1 479 € 506 € 291 € 381 € 1 605 € 1 252 € 1 308 € 1 120 € 9 390 €
09
513
Náklady na reprezentáciu
17 469 € 5 970 € 6 971 € 8 249 € 10 029 € 2 935 € 2 609 € 2 401 € 967 € 12 565 € 23 069 €
10
518
Ostatné služby
705 881 € 610 076 € 516 771 € 522 261 € 441 487 € 388 232 € 758 833 € 1 090 928 € 1 086 108 € 1 175 906 € 1 260 056 €
11
52
Osobné náklady
(r. 012 až r. 016)
2 407 252 € 2 133 805 € 2 042 968 € 1 804 567 € 1 828 873 € 1 646 376 € 1 595 046 € 1 414 475 € 1 799 281 € 1 778 577 € 2 210 123 €
12
521
Mzdové náklady
1 669 310 € 1 485 696 € 1 426 495 € 1 247 791 € 1 291 314 € 1 156 727 € 1 122 557 € 966 719 € 1 263 347 € 1 230 004 € 1 523 368 €
13
524
Zákonné sociálne poistenie
574 150 € 508 962 € 482 217 € 434 389 € 438 367 € 395 760 € 379 507 € 334 335 € 383 355 € 367 097 € 494 247 €
14
525
Ostatné sociálne poistenie
26 519 € 17 431 € 16 701 € 17 516 € 17 692 € 16 207 € 15 903 € 16 450 € 19 048 € 19 652 € 19 807 €
15
527
Zákonné sociálne náklady
126 262 € 117 470 € 113 647 € 102 642 € 79 265 € 76 056 € 75 113 € 93 816 € 130 270 € 158 270 € 170 010 €
16
528
Ostatné sociálne náklady
11 011 € 4 247 € 3 907 € 2 229 € 2 235 € 1 626 € 1 966 € 3 155 € 3 261 € 3 554 € 2 691 €
17
53
Dane a poplatky
(r. 018 až r. 020)
2 968 € 3 492 € 8 136 € 12 608 € 3 610 € 18 367 € 3 311 € 1 616 € 5 582 € 1 188 € 597 €
19
532
Daň z nehnuteľnosti
881 € 805 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
20
538
Ostatné dane a poplatky
2 087 € 2 686 € 8 136 € 12 608 € 3 610 € 18 367 € 3 311 € 1 616 € 5 582 € 1 188 € 597 €
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
(r. 022 až r. 028)
134 801 € 106 376 € 242 000 € 437 319 € 106 495 € 1 312 203 € 294 339 € 263 947 € 499 532 € 435 182 € 4 158 887 €
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
18 274 € 51 325 € 118 097 € 99 593 € 19 700 € 484 598 € 183 823 € 68 934 € 209 310 € 267 298 € 3 973 839 €
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
10 013 € 0 € 1 500 € 15 211 € 2 208 € 399 € 45 956 € 0 € 0 € 0 € 0 €
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0 € 3 000 € 0 € 0 € 390 € 0 € 68 € 0 € 0 € 0 € 0 €
26
546
Odpis pohľadávky
40 775 € 13 140 € 3 379 € 4 927 € 20 300 € 4 950 € 32 287 € 152 958 € 79 726 € 66 605 € 80 101 €
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
65 739 € 38 911 € 115 635 € 317 589 € 63 898 € 822 256 € 32 204 € 42 055 € 121 370 € 98 062 € 54 435 €
28
549
Manká a škody
0 € 0 € 3 389 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 89 126 € 3 217 € 50 512 €
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)
344 233 € 524 440 € 606 630 € 373 666 € 432 215 € 967 036 € 4 311 157 € 3 321 502 € 349 552 € 4 150 964 € 4 174 613 €
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
249 659 € 229 460 € 227 296 € 228 561 € 343 373 € 805 658 € 254 477 € 278 727 € 279 185 € 319 225 € 418 425 €
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
(r. 032 až r. 035)
94 574 € 294 979 € 379 334 € 145 105 € 88 842 € 161 378 € 4 056 680 € 3 042 775 € 70 367 € 3 831 739 € 3 756 188 €
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 68 882 € 2 504 € 57 581 €
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
5 400 € 3 600 € 14 662 € 5 400 € 3 000 € 68 347 € 64 244 € 64 570 € 1 485 € 79 893 € 21 573 €
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 27 325 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
89 174 € 291 379 € 364 672 € 139 705 € 85 842 € 65 706 € 3 992 436 € 2 978 205 € 0 € 3 749 342 € 3 677 034 €
40
56
Finančné náklady
(r. 041 až r. 048)
52 998 € 55 224 € 56 172 € 256 565 € 159 484 € 173 179 € 219 187 € 163 045 € 130 432 € 183 655 € 543 264 €
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0 € 0 € 4 389 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 274 447 €
42
562
Úroky
36 351 € 37 477 € 38 715 € 89 075 € 129 177 € 148 904 € 190 421 € 132 475 € 95 815 € 149 106 € 242 176 €
43
563
Kurzové straty
3 € 0 € 8 € 1 € 6 € 3 € 0 € 19 € 0 € 153 € 25 €
47
568
Ostatné finančné náklady
16 644 € 17 747 € 13 061 € 167 488 € 30 301 € 24 271 € 28 766 € 30 551 € 34 617 € 34 396 € 26 616 €
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
(r. 055 až r. 063)
7 693 683 € 6 995 893 € 6 835 260 € 6 477 962 € 5 991 512 € 5 922 493 € 5 566 990 € 5 520 219 € 4 850 785 € 5 535 702 € 5 104 946 €
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
7 184 560 € 6 528 979 € 6 384 825 € 6 184 041 € 5 714 483 € 5 590 806 € 5 158 266 € 5 303 667 € 4 651 803 € 5 520 142 € 4 730 089 €
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
161 494 € 159 828 € 146 158 € 1 960 € 1 494 € 4 435 € 1 361 € 1 455 € 2 830 € 1 873 € 266 €
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
344 079 € 304 238 € 294 415 € 282 900 € 270 046 € 315 571 € 394 509 € 203 313 € 196 152 € 10 436 € 348 264 €
61
587
Náklady na ostatné transfery
3 550 € 2 849 € 9 863 € 9 061 € 5 490 € 11 681 € 12 855 € 11 784 € 0 € 3 178 € 664 €
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 73 € 25 663 €
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet
(r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)
12 623 035 € 10 914 311 € 11 483 096 € 10 159 360 € 9 755 107 € 10 776 540 € 13 544 253 € 12 042 052 € 9 087 772 € 13 585 868 € 18 045 515 €
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar
(r. 066 až r. 068)
62 349 € 60 521 € 159 563 € 59 260 € 59 339 € 67 534 € 107 582 € 110 624 € 143 243 € 171 661 € 297 190 €
67
602
Tržby z predaja služieb
33 532 € 31 559 € 122 628 € 24 467 € 24 614 € 34 423 € 63 672 € 65 434 € 103 571 € 126 367 € 257 550 €
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
28 817 € 28 962 € 36 935 € 34 793 € 34 724 € 33 112 € 43 909 € 45 190 € 39 672 € 45 294 € 39 640 €
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov
(r. 080 až r. 082)
10 427 154 € 9 576 607 € 9 121 233 € 8 197 813 € 7 546 957 € 6 950 266 € 7 063 338 € 7 128 285 € 6 319 970 € 7 389 549 € 8 148 226 €
81
632
Daňové výnosy samosprávy
9 548 263 € 8 744 991 € 8 306 430 € 7 382 280 € 6 820 367 € 6 190 326 € 6 242 730 € 6 276 225 € 5 443 968 € 6 516 159 € 7 040 174 €
82
633
Výnosy z poplatkov
878 891 € 831 616 € 814 803 € 815 533 € 726 590 € 759 940 € 820 608 € 852 060 € 876 002 € 873 390 € 1 108 052 €
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
(r. 084 až r. 089)
819 658 € 590 676 € 721 197 € 880 060 € 458 705 € 1 175 074 € 918 428 € 735 886 € 745 206 € 525 587 € 2 582 001 €
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
207 760 € 231 497 € 167 803 € 343 499 € 78 154 € 311 325 € 501 209 € 298 301 € 401 194 € 213 434 € 2 520 409 €
85
642
Tržby z predaja materiálu
0 € 390 € 0 € 0 € 0 € 0 € 2 413 € 19 € 89 € 48 € 0 €
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
831 € 0 € 0 € 0 € 4 384 € 0 € 307 € 0 € 0 € 2 105 € 10 €
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
73 € 0 € 0 € 3 729 € 0 € 0 € 0 € 48 € 0 € 63 € 20 €
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0 € 0 € 9 € 0 € 0 € 0 € 0 € 763 € 0 € 0 € 0 €
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
610 995 € 358 790 € 553 385 € 532 832 € 376 167 € 863 750 € 414 499 € 436 755 € 343 923 € 309 937 € 61 562 €
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 091 + r. 096 +r. 099)
297 373 € 84 969 € 26 815 € 563 661 € 241 988 € 242 680 € 3 042 775 € 3 814 351 € 1 036 656 € 79 154 € 58 021 €
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti
(r. 092 až r. 095)
297 373 € 84 969 € 26 815 € 563 661 € 241 988 € 242 680 € 3 042 775 € 3 814 351 € 1 036 656 € 79 154 € 58 021 €
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0 € 0 € 0 € 0 € 136 € 0 € 0 € 17 296 € 80 427 € 57 581 € 58 021 €
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
3 600 € 14 662 € 5 400 € 480 € 68 211 € 64 244 € 64 571 € 18 664 € 1 970 € 21 573 € 0 €
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0 € 3 316 € 0 € 0 € 28 € 5 278 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
293 773 € 66 990 € 21 415 € 563 181 € 173 613 € 173 158 € 2 978 205 € 3 778 391 € 954 259 € 0 € 0 €
100
66
Finančné výnosy
(r. 101 až r. 108)
90 037 € 86 440 € 76 667 € 99 034 € 117 795 € 147 454 € 142 518 € 159 834 € 104 530 € 147 460 € 463 268 €
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0 € 0 € 6 270 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 274 447 €
102
662
Úroky
0 € 50 € 470 € 605 € 994 € 1 999 € 2 115 € 1 129 € 868 € 3 300 € 35 249 €
103
663
Kurzové zisky
0 € 4 € 0 € 1 € 0 € 0 € 6 442 € 1 € 0 € 1 € 0 €
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
73 752 € 70 736 € 55 001 € 84 109 € 102 868 € 132 301 € 121 582 € 145 633 € 92 197 € 133 193 € 110 197 €
108
668
Ostatné finančné výnosy
16 285 € 15 650 € 14 925 € 14 319 € 13 933 € 13 154 € 12 379 € 13 071 € 11 465 € 10 966 € 43 375 €
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
(r. 125 až r. 133)
1 554 276 € 1 197 416 € 1 424 525 € 613 582 € 1 189 850 € 1 695 363 € 2 863 828 € 726 620 € 1 529 862 € 1 232 787 € 3 614 964 €
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 13 168 €
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
383 180 € 323 588 € 359 981 € 344 750 € 443 941 € 523 602 € 799 434 € 329 645 € 678 209 € 869 501 € 371 817 €
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
93 979 € 304 098 € 367 119 € -293 138 € 225 697 € 186 093 € 1 706 581 € 100 769 € 149 437 € 119 229 € 2 810 222 €
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
62 692 € 88 991 € 187 774 € 37 869 € 141 447 € 33 555 € 33 555 € 33 555 € 497 955 € 0 € 19 771 €
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0 € 0 € 0 € 1 117 € 13 313 € 5 876 € 3 894 € 5 047 € 12 617 € 3 355 € 6 151 €
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
27 345 € 25 968 € 26 118 € 24 668 € 18 777 € 562 675 € 10 894 € 10 982 € 11 255 € 0 € 0 €
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
987 080 € 454 772 € 483 533 € 498 317 € 346 677 € 383 563 € 309 471 € 246 622 € 180 389 € 240 702 € 393 835 €
134
 
Účtová trieda 6 súčet
(r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)
13 250 847 € 11 596 629 € 11 529 999 € 10 413 410 € 9 614 633 € 10 278 371 € 14 138 470 € 12 675 600 € 9 879 467 € 9 546 198 € 15 163 670 €
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením
(r. 134 mínus r. 064)
(+/-)
627 812 € 682 318 € 46 903 € 254 051 € -140 474 € -498 168 € 594 217 € 633 548 € 791 695 € -4 039 670 € -2 881 845 €
136
591
Splatná daň z príjmov
6 € 9 € 88 € 106 € 142 € 352 € 403 € 27 119 € 161 € 625 € 6 688 €
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus
(r. 136, r. 137)
(+/-)
627 806 € 682 309 € 46 815 € 253 945 € -140 616 € -498 520 € 593 814 € 606 429 € 791 534 € -4 040 295 € -2 888 533 €