Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
77 954€ 88 211€ 94 543€ 84 403€ 82 816€ 75 690€ 87 041€ 73 184€ 76 713€ 71 690€ 71 698€ 85 985€ 63 467€
02
501
Spotreba materiálu
42 308€ 48 343€ 51 602€ 45 893€ 43 079€ 37 171€ 45 631€ 30 690€ 34 145€ 29 155€ 37 886€ 44 402€ 27 883€
03
502
Spotreba energie
35 645€ 39 868€ 42 941€ 38 510€ 39 737€ 38 519€ 41 410€ 42 494€ 42 569€ 42 535€ 33 812€ 41 583€ 35 584€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
117 047€ 153 976€ 103 093€ 77 247€ 75 767€ 76 188€ 86 335€ 72 366€ 73 487€ 87 156€ 100 696€ 120 463€ 65 624€
07
511
Opravy a udržiavanie
7 115€ 20 085€ 15 383€ 6 896€ 13 285€ 10 390€ 18 018€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
08
512
Cestovné
256€ 462€ 203€ 306€ 768€ 905€ 3 434€ 638€ 980€ 106€ 231€ 462€ 697€
09
513
Náklady na reprezentáciu
903€ 1 086€ 1 031€ 807€ 902€ 1 015€ 1 084€ 822€ 1 066€ 1 089€ 922€ 1 591€ 830€
10
518
Ostatné služby
108 772€ 132 343€ 86 478€ 69 238€ 60 811€ 63 879€ 63 800€ 70 906€ 71 441€ 85 961€ 99 543€ 118 410€ 64 097€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
186 911€ 184 416€ 167 443€ 154 141€ 145 415€ 138 762€ 134 081€ 118 982€ 120 205€ 109 319€ 111 132€ 100 859€ 89 823€
12
521
Mzdové náklady
134 428€ 132 250€ 120 007€ 109 932€ 104 566€ 100 041€ 96 855€ 85 725€ 88 019€ 79 810€ 84 079€ 78 395€ 69 641€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
45 569€ 45 899€ 42 216€ 38 658€ 36 254€ 34 793€ 33 843€ 30 070€ 29 083€ 26 416€ 23 941€ 20 333€ 18 157€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
325€ 320€ 285€ 272€ 257€ 207€ 126€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
6 489€ 5 946€ 4 935€ 5 279€ 4 338€ 3 722€ 3 257€ 3 170€ 3 103€ 3 093€ 3 094€ 2 071€ 2 025€
16
528
Ostatné sociálne náklady
100€ 0€ 0€ 0€ 16€ 0€ 0€ 18€ 60€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
5 205€ 2 989€ 1 882€ 2 255€ 1 710€ 2 046€ 2 155€ 556€ 152€ 424€ 1 204€ 659€ 133€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
5 205€ 2 989€ 1 882€ 2 255€ 1 710€ 2 046€ 2 155€ 556€ 152€ 424€ 1 204€ 659€ 133€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
22 609€ 17 253€ 7 798€ 12 151€ 6 829€ 7 159€ 9 284€ 7 455€ 6 980€ 7 358€ 20 668€ 59 518€ 2 190€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
10 796€ 3 411€ 125€ 2 643€ 673€ 27€ 741€ 785€ 0€ 1 295€ 14 261€ 50 503€ 66€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
6€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 763€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 0€ 20€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
11 812€ 13 842€ 7 673€ 9 508€ 6 150€ 7 133€ 8 523€ 6 670€ 6 980€ 6 063€ 6 407€ 9 015€ 1 361€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
252 224€ 249 954€ 247 662€ 240 279€ 231 173€ 167 506€ 148 023€ 154 334€ 158 145€ 129 631€ 108 813€ 107 661€ 103 698€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
251 144€ 249 054€ 245 345€ 239 429€ 230 323€ 166 656€ 147 173€ 149 851€ 154 057€ 125 013€ 108 813€ 107 661€ 100 777€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
1 080€ 900€ 2 316€ 850€ 850€ 850€ 850€ 4 483€ 4 087€ 4 618€ 0€ 0€ 2 921€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 091€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
1 080€ 900€ 900€ 850€ 850€ 850€ 850€ 4 483€ 4 087€ 4 618€ 0€ 0€ 830€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
1 416€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
9 895€ 9 199€ 10 459€ 10 820€ 10 538€ 8 316€ 9 501€ 9 134€ 8 808€ 10 872€ 9 208€ 13 657€ 8 796€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
3 293€ 3 481€ 3 708€ 3 884€ 4 073€ 4 284€ 4 271€ 4 582€ 4 362€ 6 584€ 4 728€ 5 304€ 5 477€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
6 602€ 5 718€ 6 751€ 6 936€ 6 465€ 4 033€ 5 230€ 4 553€ 4 446€ 4 288€ 4 480€ 8 353€ 3 319€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 200€ 0€ 1 660€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 200€ 0€ 1 660€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
621 745€ 776 019€ 447 661€ 406 515€ 420 253€ 373 305€ 357 797€ 196 311€ 296 049€ 412 782€ 218 128€ 181 095€ 139 115€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
299 759€ 325 468€ 277 742€ 221 427€ 203 271€ 190 217€ 173 244€ 154 315€ 150 740€ 143 923€ 132 800€ 172 970€ 132 012€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
6 461€ 4 864€ 4 756€ 4 738€ 4 662€ 4 324€ 4 527€ 4 284€ 4 197€ 4 187€ 3 438€ 3 493€ 2 622€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
315 526€ 445 688€ 165 163€ 180 350€ 212 320€ 178 763€ 180 026€ 37 712€ 141 112€ 264 672€ 81 890€ 4 632€ 4 481€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
1 293 589€ 1 482 018€ 1 080 541€ 987 810€ 974 501€ 848 972€ 834 217€ 632 322€ 740 540€ 829 232€ 641 747€ 669 897€ 474 506€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
39 236€ 41 423€ 42 106€ 31 420€ 33 940€ 28 433€ 28 066€ 2 183€ 2 920€ 2 040€ 1 063€ 952€ 3 718€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
39 236€ 41 423€ 42 106€ 31 420€ 33 940€ 28 433€ 28 066€ 2 183€ 2 920€ 2 040€ 1 063€ 952€ 3 718€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 4 667€ 0€ 1 500€ 1 953€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 4 667€ 0€ 1 500€ 1 953€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
1 043 743€ 1 170 522€ 828 636€ 844 910€ 793 056€ 747 621€ 595 137€ 419 407€ 498 125€ 645 866€ 352 945€ 332 422€ 351 424€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
1 006 902€ 1 128 615€ 731 910€ 742 392€ 759 588€ 712 987€ 563 204€ 366 845€ 450 663€ 603 485€ 308 738€ 289 949€ 319 425€
82
633
Výnosy z poplatkov
36 840€ 41 907€ 96 726€ 102 519€ 33 468€ 34 633€ 31 932€ 52 562€ 47 462€ 42 381€ 44 207€ 42 473€ 31 999€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
424 454€ 134 457€ 57 372€ 61 775€ 61 159€ 63 176€ 65 302€ 75 784€ 63 281€ 66 345€ 62 938€ 709 654€ 68 015€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
62 729€ 442€ 4 387€ 1 410€ 4 610€ 2 019€ 13 053€ 0€ 2 822€ 2 654€ 618 241€ 266€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 20€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
107€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
424 454€ 71 621€ 56 930€ 57 388€ 59 749€ 58 566€ 63 283€ 62 731€ 63 281€ 63 523€ 60 284€ 91 393€ 67 749€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
900€ 900€ 850€ 850€ 850€ 850€ 4 483€ 4 087€ 4 618€ 0€ 0€ 2 920€ 0€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
900€ 900€ 850€ 850€ 850€ 850€ 4 483€ 4 087€ 4 618€ 0€ 0€ 2 920€ 0€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
900€ 900€ 850€ 850€ 850€ 850€ 4 483€ 4 087€ 4 618€ 0€ 0€ 2 920€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
47€ 275€ 247€ 339€ 185€ 26€ 46€ 47€ 120€ 126€ 244€ 594€ 1 593€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
47€ 275€ 247€ 339€ 185€ 26€ 46€ 47€ 120€ 126€ 244€ 594€ 763€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 730€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 100€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 923€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 923€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
228 857€ 241 464€ 256 743€ 208 159€ 203 619€ 144 278€ 119 107€ 106 599€ 114 059€ 97 316€ 140 809€ 125 199€ 80 031€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
19 981€ 16 614€ 17 683€ 17 291€ 14 368€ 15 484€ 10 671€ 8 322€ 9 314€ 25 502€ 37 856€ 38 989€ 18 655€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
153 049€ 153 079€ 153 706€ 156 154€ 155 091€ 92 288€ 75 308€ 76 184€ 76 875€ 46 153€ 81 330€ 34 561€ 33 459€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 469€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
3 000€ 1 999€ 1 730€ 1 975€ 5 055€ 1 770€ 5 078€ 1 016€ 3 225€ 1 035€ 990€ 16 598€ 465€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7 711€ 7 711€ 20 871€ 11 054€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
52 827€ 69 772€ 83 624€ 32 739€ 29 104€ 34 736€ 28 049€ 21 077€ 24 645€ 16 915€ 12 922€ 12 711€ 16 398€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
1 737 237€ 1 589 042€ 1 185 955€ 1 147 453€ 1 092 808€ 984 384€ 816 807€ 608 108€ 684 622€ 814 569€ 557 999€ 1 171 741€ 504 781€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
443 649€ 107 024€ 105 414€ 159 643€ 118 307€ 135 412€ -17 410€ -24 214€ -55 917€ -14 663€ -83 748€ 501 844€ 30 275€
136
591
Splatná daň z príjmov
169€ 347€ 95€ 420€ 86€ 483€ 364€ 53€ 0€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
443 649€ 107 024€ 105 414€ 159 474€ 117 960€ 135 317€ -17 829€ -24 300€ -56 401€ -15 027€ -83 801€ 501 844€ 30 275€