Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy
(r. 002 až r. 005)
430 610 € 351 677 € 351 672 € 423 895 € 702 197 € 684 376 € 852 723 € 718 507 € 616 091 € 743 313 € 827 000 €
02
501
Spotreba materiálu
115 191 € 125 579 € 114 085 € 159 999 € 173 729 € 126 444 € 202 679 € 197 267 € 164 103 € 243 553 € 422 000 €
03
502
Spotreba energie
307 520 € 226 098 € 237 587 € 263 896 € 528 468 € 557 932 € 650 044 € 502 917 € 451 333 € 498 936 € 405 000 €
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 18 323 € 655 € 824 € 0 €
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
7 900 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
06
51
Služby
(r. 007 až r. 010)
1 527 100 € 1 349 380 € 1 311 062 € 1 421 060 € 1 210 306 € 1 160 160 € 1 103 375 € 1 172 789 € 1 012 280 € 1 619 242 € 1 308 000 €
07
511
Opravy a udržiavanie
452 458 € 477 563 € 432 608 € 498 267 € 391 641 € 346 754 € 308 078 € 435 595 € 272 394 € 827 774 € 306 000 €
08
512
Cestovné
3 466 € 3 400 € 4 531 € 9 496 € 10 291 € 4 254 € 6 050 € 4 326 € 6 582 € 14 494 € 5 000 €
09
513
Náklady na reprezentáciu
2 509 € 3 086 € 4 075 € 4 601 € 6 343 € 5 389 € 6 781 € 7 994 € 5 028 € 4 339 € 8 000 €
10
518
Ostatné služby
1 068 667 € 865 332 € 869 848 € 908 696 € 802 031 € 803 763 € 782 466 € 724 874 € 728 276 € 772 635 € 989 000 €
11
52
Osobné náklady
(r. 012 až r. 016)
1 318 685 € 1 238 929 € 1 140 085 € 1 055 387 € 1 215 631 € 1 107 634 € 1 460 068 € 1 450 516 € 1 399 496 € 1 321 400 € 1 179 000 €
12
521
Mzdové náklady
936 701 € 883 396 € 814 876 € 743 388 € 751 457 € 689 950 € 966 104 € 970 071 € 956 876 € 941 960 € 849 000 €
13
524
Zákonné sociálne poistenie
309 880 € 288 793 € 269 978 € 260 030 € 250 643 € 234 387 € 317 753 € 313 584 € 293 022 € 283 838 € 251 000 €
14
525
Ostatné sociálne poistenie
5 582 € 5 227 € 4 877 € 5 127 € 5 273 € 5 413 € 6 988 € 6 778 € 6 976 € 7 064 € 7 000 €
15
527
Zákonné sociálne náklady
66 522 € 61 513 € 50 354 € 46 842 € 37 832 € 37 445 € 48 883 € 49 786 € 38 930 € 37 954 € 55 000 €
16
528
Ostatné sociálne náklady
0 € 0 € 0 € 0 € 170 426 € 140 440 € 120 340 € 110 297 € 103 692 € 50 584 € 17 000 €
17
53
Dane a poplatky
(r. 018 až r. 020)
20 440 € 20 386 € 6 854 € 514 € 1 625 € 89 € 5 990 € 7 317 € 19 675 € 16 749 € 3 000 €
19
532
Daň z nehnuteľnosti
18 972 € 12 648 € 6 324 € 256 € 286 € 0 € 158 € 1 660 € 19 529 € 16 517 € 3 000 €
20
538
Ostatné dane a poplatky
1 468 € 7 738 € 530 € 259 € 1 339 € 89 € 5 832 € 5 657 € 146 € 232 € 0 €
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
(r. 022 až r. 028)
666 230 € 172 650 € 215 049 € 446 967 € 103 734 € 740 624 € 13 222 € 135 255 € 260 492 € 200 060 € 673 000 €
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
538 237 € 12 161 € 6 234 € 5 220 € 40 647 € 441 342 € 1 474 € 69 236 € 170 668 € 116 231 € 531 000 €
23
542
Predaný materiál
5 433 € 4 € 20 € 14 € 12 € 26 € 40 € 33 € 46 € 10 € 0 €
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 558 € 0 € 0 €
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0 € 250 € 0 € 74 € 0 € 8 € 151 € 0 € 620 € 3 € 0 €
26
546
Odpis pohľadávky
0 € 1 242 € 13 001 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
122 560 € 158 994 € 195 794 € 441 659 € 63 075 € 7 723 € 11 520 € 65 986 € 88 600 € 83 278 € 142 000 €
28
549
Manká a škody
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 291 525 € 37 € 0 € 0 € 538 € 0 €
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)
1 449 182 € 1 556 771 € 1 957 821 € 2 142 655 € 2 039 231 € 1 600 474 € 1 584 713 € 1 904 700 € 1 432 752 € 1 597 878 € 1 106 000 €
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
977 620 € 1 152 014 € 1 745 638 € 1 864 438 € 1 747 543 € 1 591 188 € 1 584 713 € 1 904 700 € 1 432 752 € 1 597 878 € 1 106 000 €
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
(r. 032 až r. 035)
471 563 € 404 756 € 212 183 € 278 217 € 291 688 € 9 286 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
27 713 € 32 089 € 24 972 € 16 235 € 10 121 € 9 286 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0 € 0 € 0 € 0 € 99 392 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
443 850 € 372 667 € 187 211 € 261 982 € 182 175 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
40
56
Finančné náklady
(r. 041 až r. 048)
81 244 € 84 487 € 94 989 € 93 981 € 91 427 € 58 634 € 56 941 € 78 080 € 40 981 € 48 349 € 237 000 €
42
562
Úroky
51 952 € 56 280 € 63 458 € 69 073 € 68 230 € 31 490 € 28 608 € 53 823 € 10 939 € 23 163 € 66 000 €
43
563
Kurzové straty
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 1 € 0 €
47
568
Ostatné finančné náklady
29 292 € 28 208 € 31 531 € 24 909 € 23 198 € 27 144 € 28 333 € 24 257 € 30 042 € 25 185 € 131 000 €
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 40 000 €
49
57
Mimoriadne náklady
(r. 050 až r. 053)
480 € 74 € 116 € 1 525 € 15 954 € 10 499 € 0 € 0 € 341 € 1 780 € 11 000 €
50
572
Škody
0 € 0 € 0 € 1 096 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
480 € 74 € 116 € 429 € 15 954 € 10 499 € 0 € 0 € 341 € 1 780 € 11 000 €
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
(r. 055 až r. 063)
3 699 590 € 3 009 654 € 2 759 377 € 2 630 745 € 2 199 507 € 2 176 558 € 1 836 617 € 1 699 642 € 1 867 653 € 1 941 754 € 1 704 000 €
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
3 268 204 € 2 606 414 € 2 414 298 € 2 186 401 € 1 931 454 € 1 873 731 € 1 481 340 € 1 300 865 € 1 510 729 € 1 537 479 € 1 383 000 €
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
21 468 € 16 978 € 17 620 € 34 126 € 4 944 € 19 075 € 19 618 € 338 767 € 234 518 € 373 462 € 303 000 €
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
404 773 € 384 914 € 326 104 € 408 906 € 261 631 € 282 136 € 332 431 € 56 388 € 120 247 € 14 080 € 2 000 €
61
587
Náklady na ostatné transfery
5 145 € 1 348 € 1 355 € 1 312 € 1 478 € 1 617 € 3 229 € 3 622 € 2 159 € 16 620 € 16 000 €
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 113 € 0 €
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet
(r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)
9 193 561 € 7 784 009 € 7 837 025 € 8 216 729 € 7 579 612 € 7 539 048 € 6 913 649 € 7 166 806 € 6 649 761 € 7 490 525 € 7 048 000 €
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar
(r. 066 až r. 068)
206 604 € 125 774 € 129 345 € 116 887 € 84 511 € 80 278 € 142 115 € 129 985 € 127 459 € 288 989 € 115 000 €
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 760 € 743 € 771 € 1 000 €
67
602
Tržby z predaja služieb
187 661 € 125 774 € 129 345 € 116 887 € 84 511 € 80 278 € 142 115 € 129 225 € 126 716 € 288 218 € 114 000 €
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
18 943 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov
(r. 080 až r. 082)
6 295 285 € 5 600 433 € 5 321 707 € 4 766 629 € 4 286 215 € 4 019 458 € 4 123 916 € 3 873 459 € 3 433 759 € 4 025 110 € 4 315 000 €
81
632
Daňové výnosy samosprávy
5 851 579 € 5 281 822 € 4 977 560 € 4 409 718 € 3 937 634 € 3 954 725 € 4 061 404 € 3 825 479 € 3 382 380 € 3 989 340 € 4 291 000 €
82
633
Výnosy z poplatkov
443 707 € 318 611 € 344 146 € 356 911 € 348 581 € 64 733 € 62 512 € 47 980 € 51 379 € 35 770 € 24 000 €
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
(r. 084 až r. 089)
2 013 804 € 975 607 € 914 398 € 914 176 € 1 368 536 € 1 972 719 € 1 154 155 € 1 072 922 € 1 020 510 € 1 243 040 € 2 276 000 €
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 057 598 € 30 344 € 9 181 € 26 490 € 119 371 € 558 999 € 14 980 € 66 217 € 166 930 € 255 445 € 1 220 000 €
85
642
Tržby z predaja materiálu
6 827 € 18 € 471 € 14 € 321 € 318 € 266 € 342 € 260 € 36 710 € 0 €
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 2 € 0 € 0 € 0 € 0 €
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
3 314 € 2 536 € 1 666 € 3 192 € 3 220 € 2 226 € 5 286 € 6 158 € 3 751 € 9 054 € 8 000 €
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
946 065 € 942 710 € 903 081 € 884 480 € 1 245 624 € 1 411 177 € 1 133 622 € 1 000 205 € 849 569 € 941 831 € 1 048 000 €
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 091 + r. 096 +r. 099)
404 756 € 280 365 € 210 034 € 291 688 € 9 286 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti
(r. 092 až r. 095)
404 756 € 280 365 € 210 034 € 291 688 € 9 286 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
32 089 € 24 972 € 16 235 € 10 121 € 9 286 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
207 061 € 187 211 € 193 799 € 99 392 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
165 607 € 68 182 € 0 € 182 175 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
100
66
Finančné výnosy
(r. 101 až r. 108)
33 129 € 22 467 € 6 398 € 3 099 € 6 146 € 6 012 € 9 910 € 12 719 € 67 019 € 423 796 € 407 000 €
102
662
Úroky
3 373 € 2 109 € 3 479 € 1 808 € 2 796 € 3 611 € 1 216 € 697 € 224 € 1 204 € 5 000 €
103
663
Kurzové zisky
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 2 € 0 €
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0 € 0 € 0 € 1 166 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
108
668
Ostatné finančné výnosy
29 755 € 20 357 € 2 919 € 125 € 3 349 € 2 402 € 8 694 € 12 022 € 66 795 € 422 590 € 402 000 €
109
67
Mimoriadne výnosy
(r. 110 až r. 113)
1 500 € 1 500 € 0 € 0 € 305 € 85 932 € 69 926 € 72 372 € 66 625 € 63 525 € 178 000 €
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
1 500 € 1 500 € 0 € 0 € 305 € 85 932 € 69 926 € 72 372 € 66 625 € 63 525 € 178 000 €
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
(r. 125 až r. 133)
1 539 260 € 1 172 561 € 1 376 664 € 1 256 071 € 1 311 778 € 1 116 297 € 1 377 140 € 846 488 € 1 104 172 € 1 370 376 € 601 000 €
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
305 592 € 366 369 € 475 350 € 382 166 € 414 159 € 421 062 € 443 389 € 286 910 € 552 251 € 642 749 € 170 000 €
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
256 329 € 263 255 € 398 063 € 361 868 € 311 538 € 255 416 € 227 531 € 193 742 € 226 062 € 60 696 € 54 000 €
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
6 266 € 19 466 € 5 070 € 56 335 € 128 009 € 0 € 223 € 695 € 12 489 € 36 042 € 92 000 €
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 94 € 340 963 € 68 196 € 0 € 352 667 € 0 €
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
971 073 € 523 472 € 498 181 € 455 702 € 458 072 € 439 724 € 365 034 € 296 945 € 313 370 € 278 222 € 285 000 €
134
 
Účtová trieda 6 súčet
(r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)
10 494 338 € 8 178 708 € 7 958 546 € 7 348 549 € 7 066 777 € 7 280 696 € 6 877 163 € 6 007 945 € 5 819 544 € 7 414 836 € 7 892 000 €
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením
(r. 134 mínus r. 064)
(+/-)
1 300 777 € 394 699 € 121 521 € -868 180 € -512 835 € -258 352 € -36 485 € -1 158 861 € -830 217 € -75 689 € 844 000 €
136
591
Splatná daň z príjmov
480 € 316 € 173 € 98 € 445 € 243 € 27 € 0 € 0 € 0 € 0 €
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus
(r. 136, r. 137)
(+/-)
1 300 297 € 394 383 € 121 349 € -868 277 € -513 280 € -258 595 € -36 512 € -1 158 861 € -830 217 € -75 689 € 844 000 €