Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
257 606€ 241 793€ 231 795€ 247 081€ 230 497€ 225 692€ 266 983€ 206 627€ 267 913€ 252 827€ 282 090€ 331 567€ 319 492€ 365 732€
02
501
Spotreba materiálu
155 025€ 141 867€ 124 798€ 140 409€ 108 431€ 121 260€ 165 406€ 110 791€ 143 109€ 131 851€ 137 712€ 197 468€ 156 617€ 230 766€
03
502
Spotreba energie
102 552€ 98 029€ 98 790€ 97 354€ 115 127€ 99 901€ 98 614€ 95 145€ 124 774€ 120 904€ 144 291€ 132 079€ 161 074€ 131 133€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
28€ 1 898€ 8 207€ 9 318€ 6 939€ 4 531€ 2 963€ 692€ 29€ 73€ 87€ 2 020€ 1 801€ 3 833€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
1 470 274€ 929 870€ 1 110 459€ 1 286 967€ 889 103€ 1 081 351€ 850 211€ 848 352€ 678 000€ 637 437€ 675 238€ 750 024€ 757 578€ 891 804€
07
511
Opravy a udržiavanie
614 236€ 223 597€ 324 747€ 545 378€ 237 610€ 461 557€ 228 994€ 298 317€ 161 508€ 168 911€ 172 779€ 203 548€ 195 742€ 328 000€
08
512
Cestovné
60€ 103€ 3 586€ 2 877€ 2 976€ 1 695€ 728€ 1 556€ 1 694€ 1 076€ 1 140€ 626€ 1 715€ 5 066€
09
513
Náklady na reprezentáciu
10 743€ 9 782€ 16 640€ 18 186€ 13 668€ 11 750€ 11 015€ 19 461€ 12 006€ 12 098€ 12 342€ 18 068€ 14 312€ 10 566€
10
518
Ostatné služby
845 234€ 696 387€ 765 486€ 720 526€ 634 850€ 606 350€ 609 473€ 529 017€ 502 792€ 455 352€ 488 977€ 527 782€ 545 809€ 548 172€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
1 355 252€ 1 169 925€ 1 180 687€ 1 119 926€ 1 023 881€ 941 133€ 840 536€ 810 120€ 1 025 044€ 1 062 688€ 1 054 753€ 1 096 911€ 1 109 454€ 1 003 935€
12
521
Mzdové náklady
945 689€ 826 495€ 817 434€ 780 643€ 709 993€ 655 937€ 585 773€ 565 213€ 714 827€ 750 065€ 731 138€ 785 923€ 796 293€ 723 800€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
343 730€ 285 226€ 297 361€ 278 556€ 255 514€ 234 012€ 206 788€ 198 317€ 253 164€ 261 017€ 254 200€ 253 876€ 256 527€ 235 733€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
13 756€ 12 799€ 12 203€ 11 948€ 10 229€ 9 382€ 8 276€ 7 913€ 10 128€ 10 578€ 15 031€ 15 979€ 16 837€ 13 637€
15
527
Zákonné sociálne náklady
52 077€ 45 406€ 53 689€ 48 778€ 48 144€ 41 802€ 39 700€ 38 676€ 46 925€ 41 027€ 54 384€ 41 133€ 39 797€ 30 765€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
2 550€ 1 469€ 1 418€ 1 733€ 1 323€ 1 716€ 1 948€ 1 804€ 1 714€ 2 056€ 13 307€ 1 617€ 1 834€ 34€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
82€ 75€ 61€ 61€ 61€ 61€ 61€ 53€ 53€ 48€ 43€ 0€ 0€ 34€
20
538
Ostatné dane a poplatky
2 468€ 1 394€ 1 357€ 1 671€ 1 262€ 1 654€ 1 887€ 1 751€ 1 661€ 2 008€ 13 264€ 1 617€ 1 834€ 0€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
64 704€ 49 471€ 219 842€ 130 131€ 51 088€ 31 197€ 47 325€ 116 374€ 150 029€ 85 837€ 59 337€ 127 037€ 1 390 597€ 14 302€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
14 535€ 7 722€ 22 530€ 66 518€ 22 037€ 2 909€ 14 373€ 84 796€ 118 153€ 54 604€ 21 498€ 85 500€ 1 279 645€ 5 101€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 100€ 5 683€ 36 258€ 220€ 0€ 4€ 0€ 50€ 0€ 0€ 99€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 2 701€ 3 107€ 1 665€ 957€ 0€ 14 059€ 975€ 0€ 0€ 0€ 34 823€ 50 439€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
50 169€ 38 948€ 188 522€ 25 689€ 27 799€ 28 288€ 18 889€ 30 602€ 31 826€ 31 234€ 37 839€ 6 615€ 9 866€ 9 201€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 74€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 50 647€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
653 515€ 544 019€ 563 162€ 543 327€ 616 025€ 562 097€ 529 978€ 1 057 115€ 825 431€ 867 922€ 1 126 713€ 858 652€ 748 413€ 686 534€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
512 728€ 516 702€ 513 513€ 491 049€ 483 066€ 466 372€ 485 334€ 726 918€ 741 655€ 753 539€ 760 320€ 842 894€ 726 191€ 676 467€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
89 069€ 27 317€ 18 650€ 22 932€ 122 999€ 95 725€ 38 739€ 330 197€ 83 776€ 31 398€ 366 393€ 15 758€ 22 222€ 10 067€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
11 227€ 11 657€ 4 536€ 5 592€ 122 999€ 42 888€ 10 920€ 286 203€ 30 110€ 31 398€ 28 379€ 15 758€ 22 222€ 10 067€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 27 223€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
77 841€ 15 660€ 14 114€ 17 340€ 0€ 52 837€ 27 819€ 43 994€ 53 666€ 0€ 310 791€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
51 719€ 0€ 31 000€ 29 346€ 9 959€ 0€ 5 905€ 0€ 0€ 82 985€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
51 719€ 0€ 31 000€ 29 346€ 9 959€ 0€ 5 905€ 0€ 0€ 82 985€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
1 054 169€ 60 618€ 62 513€ 64 194€ 68 592€ 69 590€ 83 319€ 50 532€ 51 942€ 143 848€ 80 942€ 69 771€ 88 631€ 130 304€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
994 292€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 18 257€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
38 005€ 40 296€ 42 417€ 45 292€ 47 579€ 48 532€ 46 246€ 45 488€ 47 686€ 56 462€ 59 195€ 54 884€ 64 084€ 107 869€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 9€ 0€ 0€ 15€ 33€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
21 872€ 20 322€ 20 096€ 18 902€ 21 013€ 21 059€ 18 817€ 5 044€ 4 256€ 87 376€ 21 747€ 14 887€ 24 532€ 22 402€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 9 959€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 9 959€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
2 105 907€ 2 057 417€ 2 085 301€ 1 885 970€ 1 591 659€ 1 437 440€ 1 412 547€ 1 412 241€ 1 409 814€ 1 348 017€ 928 990€ 885 961€ 686 478€ 768 371€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
1 726 346€ 1 681 758€ 1 735 519€ 1 584 921€ 1 442 210€ 1 293 708€ 1 278 177€ 1 239 608€ 1 144 336€ 1 106 916€ 825 896€ 735 424€ 603 160€ 690 935€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 56€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 27 724€ 0€ 33 334€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
379 560€ 375 603€ 349 782€ 301 049€ 149 449€ 143 732€ 134 370€ 172 633€ 265 478€ 241 101€ 103 094€ 122 813€ 83 318€ 44 102€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
6 963 976€ 5 054 583€ 5 455 178€ 5 279 329€ 4 472 167€ 4 350 217€ 4 032 848€ 4 513 124€ 4 409 886€ 4 400 632€ 4 221 370€ 4 121 540€ 5 102 477€ 3 861 016€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
155€ 2 376€ 14 742€ 16 632€ 18 776€ 15 575€ 10 793€ 9 032€ 45 854€ 54 292€ 40 276€ 48 904€ 59 834€ 62 803€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
0€ 0€ 384€ 5 774€ 7 787€ 7 412€ 4 883€ 5 852€ 44 453€ 53 559€ 39 262€ 41 231€ 52 318€ 61 501€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
155€ 2 376€ 14 358€ 10 858€ 10 989€ 8 163€ 5 910€ 3 180€ 1 401€ 733€ 1 014€ 7 673€ 7 516€ 1 302€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
4 439 101€ 4 189 248€ 4 208 330€ 3 855 582€ 3 528 173€ 3 409 622€ 3 058 093€ 2 812 093€ 2 658 359€ 2 631 947€ 2 538 310€ 2 367 924€ 2 745 718€ 2 931 735€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
4 033 849€ 3 826 000€ 3 887 146€ 3 561 969€ 3 260 322€ 3 121 565€ 2 804 892€ 2 574 187€ 2 411 322€ 2 407 688€ 2 315 948€ 2 106 768€ 2 466 661€ 2 594 603€
82
633
Výnosy z poplatkov
405 252€ 363 247€ 321 184€ 293 613€ 267 851€ 288 057€ 253 202€ 237 906€ 247 037€ 224 259€ 222 362€ 261 156€ 279 057€ 337 132€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
581 245€ 562 384€ 548 845€ 649 254€ 461 394€ 540 878€ 397 947€ 410 273€ 555 819€ 499 323€ 479 701€ 459 105€ 1 587 889€ 5 689 835€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
83 088€ 51 188€ 93 974€ 171 758€ 19 618€ 65 913€ 25 507€ 140 356€ 234 967€ 125 157€ 47 182€ 42 776€ 53 128€ 388 899€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 81€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
2 465€ 2 840€ 2 925€ 845€ 794€ 2 028€ 2 598€ 1 796€ 1 350€ 1 730€ 1 935€ 2 499€ 2 825€ 2 634€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
495 693€ 508 356€ 451 946€ 476 650€ 440 983€ 472 938€ 369 842€ 268 120€ 319 421€ 372 437€ 430 584€ 413 830€ 1 531 936€ 5 298 302€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
24 489€ 60 266€ 170 369€ 19 009€ 54 957€ 53 472€ 190 783€ 88 365€ 27 624€ 105 416€ 14 862€ 55 097€ 10 032€ 1 434€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
24 489€ 18 770€ 163 876€ 19 009€ 49 201€ 31 860€ 190 783€ 88 365€ 27 624€ 22 431€ 14 862€ 55 097€ 10 032€ 1 434€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 434€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
11 657€ 4 536€ 5 592€ 2 760€ 9 020€ 10 920€ 42 195€ 27 823€ 27 624€ 22 431€ 14 862€ 55 097€ 10 032€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 68€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
12 832€ 14 235€ 158 284€ 16 249€ 40 181€ 20 940€ 148 588€ 60 475€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 41 496€ 6 493€ 0€ 5 756€ 21 612€ 0€ 0€ 0€ 82 985€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 41 496€ 6 493€ 0€ 5 756€ 21 612€ 0€ 0€ 0€ 82 985€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
260 498€ 173€ 1 509€ 2 639€ 3 319€ 3 373€ 33 115€ 515€ 136€ 15 224€ 1 346€ 420€ 2 131€ 21 134€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
260 498€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 32 175€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 173€ 1 509€ 1 668€ 170€ 373€ 607€ 515€ 136€ 224€ 295€ 420€ 1 644€ 17 367€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 972€ 3 149€ 3 000€ 0€ 0€ 0€ 15 000€ 0€ 0€ 0€ 3 634€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 332€ 0€ 0€ 0€ 1 051€ 0€ 483€ 133€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
921 235€ 921 674€ 922 776€ 787 717€ 600 414€ 651 779€ 519 220€ 642 875€ 859 751€ 980 393€ 571 155€ 713 136€ 348 962€ 350 477€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
505 160€ 384 257€ 341 079€ 304 223€ 164 286€ 303 379€ 142 621€ 172 774€ 264 227€ 307 413€ 149 572€ 480 308€ 115 869€ 186 778€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
157 420€ 140 844€ 142 895€ 138 081€ 148 093€ 134 395€ 181 758€ 242 494€ 361 915€ 442 948€ 279 768€ 145 934€ 163 955€ 60 701€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
3 078€ 19 070€ 1 290€ 3 184€ 1 711€ 1 400€ 17 298€ 11 724€ 4 141€ 10 677€ 2 606€ 6 232€ 3 233€ 8 599€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
22 041€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
233 537€ 377 501€ 437 513€ 342 228€ 286 324€ 212 605€ 177 543€ 215 884€ 229 467€ 219 356€ 139 209€ 80 662€ 65 905€ 94 399€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
6 226 723€ 5 736 120€ 5 866 571€ 5 330 833€ 4 667 034€ 4 674 699€ 4 209 950€ 3 963 153€ 4 147 542€ 4 286 596€ 3 645 650€ 3 644 586€ 4 754 566€ 9 057 418€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
-737 253€ 681 538€ 411 393€ 51 503€ 194 867€ 324 482€ 177 103€ -549 971€ -262 344€ -114 036€ -575 720€ -476 954€ -347 911€ 5 196 402€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 80€ 3 381€ 234€ 3 247€ 68€ 111€ 95€ 22€ 4 293€ 39€ 64€ 331€ 3 259€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
-737 253€ 681 458€ 408 012€ 51 269€ 191 621€ 324 414€ 176 991€ -550 066€ -262 366€ -118 329€ -575 759€ -477 018€ -348 242€ 5 193 143€