Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
1 462 161€ 1 253 237€ 1 302 523€ 1 365 061€ 1 424 398€ 1 480 704€ 1 634 707€ 1 597 987€ 1 702 626€ 1 585 983€ 1 467 462€ 1 294 264€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
1 221 258€ 1 233 626€ 1 275 519€ 1 331 919€ 1 390 501€ 1 446 805€ 1 592 136€ 1 547 805€ 1 623 924€ 1 554 041€ 1 424 703€ 1 213 337€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
(r. 012 až 023))
1 177 024€ 1 189 392€ 1 231 285€ 1 287 685€ 1 346 267€ 1 398 182€ 1 543 513€ 1 499 182€ 1 532 375€ 1 462 492€ 1 333 154€ 1 165 770€
012
A.II.1.
Pozemky
(031) -
(092AÚ))
86 586€ 86 586€ 86 586€ 86 586€ 86 586€ 86 586€ 86 586€ 86 586€ 87 579€ 87 579€ 0€ 0€
013
2.
Umelecké diela a zbierky
(032) -
(092AÚ))
3 000€ 3 000€ 3 000€ 3 000€ 3 000€ 3 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby
(021) -
(081+092AÚ))
1 024 820€ 1 077 040€ 1 134 010€ 1 191 523€ 1 249 035€ 1 306 549€ 1 447 717€ 1 352 170€ 333 981€ 264 098€ 293 304€ 315 840€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
(022) -
(082+092AÚ))
8 012€ 10 747€ 2 689€ 3 550€ 4 421€ 70€ 6 651€ 140€ 0€ 0€ 2 607€ 0€
017
6.
Dopravné prostriedky
(023) -
(083+092AÚ))
0€ 0€ 305€ 1 105€ 1 977€ 2 559€ 3 141€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(042) -
(094))
54 605€ 12 019€ 5 000€ 2 720€ 2 120€ 0€ 0€ 57 144€ 1 110 815€ 1 110 815€ 1 037 243€ 849 930€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
(r. 025 až 032))
44 234€ 44 234€ 44 234€ 44 234€ 44 234€ 48 623€ 48 623€ 48 623€ 91 549€ 91 549€ 91 549€ 47 567€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
(069) -
(096AÚ))
44 234€ 44 234€ 44 234€ 44 234€ 44 234€ 48 623€ 48 623€ 48 623€ 91 549€ 91 549€ 91 549€ 47 567€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
240 390€ 19 098€ 25 397€ 32 171€ 33 132€ 33 421€ 42 092€ 50 004€ 78 661€ 31 942€ 42 759€ 80 927€
034
B.I.
Zásoby súčet
(r. 035 až 039))
251€ 97€ 83€ 117€ 128€ 158€ 99€ 81€ 108€ 188€ 2 658€ 365€
035
B.I.1.
Materiál
(112 + 119) -
(191))
251€ 97€ 83€ 117€ 128€ 158€ 99€ 81€ 108€ 188€ 2 658€ 365€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 041 až r. 047))
0€ 0€ 519€ 0€ 0€ 1 935€ 952€ 18 035€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(357))
0€ 0€ 519€ 0€ 0€ 1 555€ 952€ 18 035€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania
(359))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 380€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet
(r. 049 až 059))
767€ 1 045€ 1 169€ 691€ 827€ 1 327€ 1 049€ 1 532€ 0€ 206€ 727€ 996€
049
B.III.1
Odberatelia
(311AÚ) -
(391AÚ))
767€ 1 045€ 1 169€ 691€ 827€ 877€ 1 049€ 1 532€ 0€ 206€ 727€ 0€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom
(335AÚ) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 450€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky
(378AÚ) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 996€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet
(r. 061 až 084))
8 204€ 8 649€ 4 667€ 6 669€ 4 841€ 4 668€ 3 873€ 14 533€ 13 477€ 9 754€ 8 084€ 31 202€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
(318) -
(391AÚ))
3 952€ 3 213€ 321€ 2 878€ 3 093€ 3 092€ 2 581€ 1 427€ 1 602€ 1 762€ 347€ 365€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov
(319) -
(391AÚ))
4 252€ 5 436€ 4 345€ 3 791€ 1 748€ 1 576€ 1 292€ 13 073€ 11 875€ 7 992€ 7 737€ 30 837€
072
12.
Daň z príjmov
(341) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 32€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet
(r. 086 až 097))
231 168€ 9 307€ 19 480€ 24 175€ 27 337€ 27 268€ 35 138€ 32 907€ 47 041€ 21 794€ 31 290€ 48 364€
086
B.V.1.
Pokladnica
(211))
1 343€ 1 791€ 2 367€ 3 723€ 3 343€ 2 724€ 7 501€ 1 233€ 1 130€ 658€ 0€ 0€
087
2.
Ceniny
(213))
112€ 96€ 184€ 169€ 0€ 0€ 0€ 166€ 2 333€ 0€ 0€ 0€
088
3.
Bankové účty
(221AÚ +/- 261))
229 713€ 7 420€ 16 928€ 20 282€ 23 994€ 24 544€ 27 637€ 31 509€ 43 578€ 21 136€ 31 290€ 48 364€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 111 až r. 113))
513€ 513€ 1 607€ 972€ 766€ 479€ 479€ 178€ 41€ 0€ 0€ 0€
111
C.1.
Náklady budúcich období
(381))
513€ 513€ 1 607€ 972€ 766€ 479€ 479€ 178€ 41€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
1 462 161€ 1 253 237€ 1 302 523€ 1 365 061€ 1 424 398€ 1 480 704€ 1 634 707€ 1 597 987€ 1 702 626€ 1 585 983€ 1 467 462€ 1 294 264€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
1 145 219€ 896 284€ 910 533€ 932 423€ 952 435€ 967 718€ 1 045 641€ 1 039 346€ 1 128 786€ 1 111 406€ 1 184 948€ 1 002 233€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet
(r. 118 + r. 119))
1 056€ 1 056€ 1 056€ 1 056€ 1 056€ 1 056€ 1 056€ 1 056€ 43 982€ 43 982€ 43 982€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
(+/– 415))
1 056€ 1 056€ 1 056€ 1 056€ 1 056€ 1 056€ 1 056€ 1 056€ 43 982€ 43 982€ 43 982€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia
(+/-) súčet
(r. 124 až 125))
1 144 163€ 895 228€ 909 477€ 931 367€ 951 379€ 966 662€ 1 044 585€ 1 038 290€ 1 084 804€ 1 067 424€ 1 140 966€ 1 002 233€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+/– 428))
895 211€ 912 929€ 921 897€ 951 459€ 965 891€ 989 441€ 1 072 303€ 1 083 529€ 1 069 620€ 1 115 760€ 1 002 525€ 986 166€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
(+/–) r. 001 -
(r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183))
248 952€ -17 701€ -12 420€ -20 092€ -14 513€ -22 780€ -27 718€ -45 239€ 15 184€ -48 336€ 138 441€ 16 067€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
12 001€ 27 001€ 28 301€ 34 066€ 38 507€ 48 246€ 57 123€ 55 900€ 12 523€ 26 999€ 9 904€ 19 409€
127
B.I.
Rezervy súčet
(r. 128 až 131))
600€ 500€ 615€ 615€ 615€ 1 163€ 1 342€ 1 393€ 1 274€ 0€ 0€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé
(323AÚ, 451AÚ))
600€ 500€ 615€ 615€ 615€ 1 163€ 1 342€ 1 393€ 1 274€ 0€ 0€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 133 až r. 139))
0€ 0€ 0€ 0€ 2 771€ 0€ 0€ 0€ 3 319€ 3 464€ 3 120€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(357))
0€ 0€ 0€ 0€ 2 771€ 0€ 0€ 0€ 3 319€ 3 464€ 3 120€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet
(r. 141 až 150))
1 561€ 1 555€ 2 588€ 1 154€ 1 410€ 1 803€ 1 674€ 1 723€ 1 776€ 1 533€ 1 300€ 1 285€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
1 539€ 1 536€ 1 355€ 1 136€ 1 154€ 1 787€ 1 659€ 1 705€ 1 643€ 1 465€ 1 276€ 1 261€
149
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
22€ 19€ 1 233€ 18€ 257€ 15€ 15€ 18€ 133€ 68€ 24€ 24€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
(r. 152 až 172))
6 059€ 4 162€ 2 862€ 4 829€ 3 782€ 4 475€ 5 711€ 4 387€ 8 172€ 3 473€ 5 140€ 3 685€
152
B.IV.1.
Dodávatelia
(321))
1 540€ 141€ 126€ 505€ 422€ 673€ 1 784€ 1 060€ 1 226€ 670€ 727€ 0€
156
5.
Nevyfakturované dodávky
(326, 476AÚ))
0€ 0€ 0€ 76€ 86€ 104€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci
(331))
2 267€ 2 291€ 1 437€ 2 232€ 1 689€ 1 931€ 2 020€ 2 002€ 3 807€ 1 762€ 2 489€ 2 357€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom
(333))
0€ 0€ 0€ 0€ 20€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336))
1 756€ 1 431€ 1 043€ 1 685€ 1 320€ 1 487€ 1 380€ 1 088€ 2 285€ 871€ 1 492€ 896€
166
15.
Daň z príjmov
(341))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 345€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane
(342))
496€ 298€ 256€ 406€ 275€ 278€ 243€ 237€ 309€ 170€ 432€ 432€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy
(372AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 180€ 0€ 200€ 0€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet
(r. 174 až 179))
3 781€ 20 785€ 22 236€ 27 468€ 32 700€ 38 033€ 48 396€ 48 396€ 1 301€ 18 674€ 0€ 11 319€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé
(461AÚ))
0€ 17 004€ 22 236€ 27 468€ 32 700€ 38 033€ 43 164€ 48 396€ 1 301€ 0€ 0€ 0€
175
2.
Bežné bankové úvery
(461AÚ, 221AÚ, 231, 232))
3 781€ 3 781€ 0€ 0€ 0€ 5 232€ 0€ 0€ 18 674€ 0€ 11 319€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 181 + r. 182))
304 940€ 329 952€ 363 688€ 398 572€ 433 456€ 464 740€ 531 943€ 502 741€ 561 317€ 447 578€ 272 610€ 272 622€
182
2.
Výnosy budúcich období
(384))
304 940€ 329 952€ 363 688€ 398 572€ 433 456€ 464 740€ 531 943€ 502 741€ 561 317€ 447 578€ 272 610€ 272 622€