Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy
(r. 002 až r. 005)
26 536€ 22 451€ 21 472€ 23 152€ 18 176€ 21 280€ 22 972€ 18 375€ 16 820€ 17 791€ 19 970€ 20 846€
02
501
Spotreba materiálu
15 964€ 11 717€ 10 487€ 10 527€ 8 361€ 8 418€ 7 706€ 4 960€ 4 198€ 9 357€ 6 342€ 9 693€
03
502
Spotreba energie
10 563€ 10 581€ 10 966€ 12 577€ 9 786€ 12 862€ 15 266€ 13 415€ 12 622€ 8 434€ 13 628€ 11 153€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
9€ 154€ 20€ 49€ 30€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby
(r. 007 až r. 010)
27 241€ 33 803€ 45 649€ 21 791€ 25 010€ 20 491€ 17 438€ 33 039€ 21 591€ 21 806€ 19 391€ 20 281€
07
511
Opravy a udržiavanie
1 482€ 9 190€ 4 622€ 3 042€ 9 626€ 1 344€ 302€ 0€ 2 078€ 0€ 0€ 0€
08
512
Cestovné
0€ 0€ 0€ 71€ 522€ 458€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
09
513
Náklady na reprezentáciu
374€ 68€ 35€ 250€ 0€ 84€ 59€ 0€ 50€ 0€ 0€ 0€
10
518
Ostatné služby
25 384€ 24 544€ 40 992€ 18 499€ 15 313€ 18 541€ 16 619€ 33 039€ 19 463€ 21 806€ 19 391€ 20 281€
11
52
Osobné náklady
(r. 012 až r. 016)
55 197€ 46 685€ 46 708€ 50 445€ 41 547€ 45 169€ 47 005€ 50 306€ 41 642€ 47 170€ 38 796€ 31 169€
12
521
Mzdové náklady
40 418€ 34 043€ 33 618€ 36 164€ 29 934€ 32 316€ 33 821€ 36 460€ 30 335€ 37 941€ 29 232€ 24 331€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
13 124€ 11 275€ 11 553€ 12 515€ 10 271€ 10 866€ 11 501€ 11 529€ 9 862€ 7 720€ 2 216€ 5 776€
15
527
Zákonné sociálne náklady
1 655€ 1 290€ 1 462€ 1 647€ 1 283€ 1 621€ 1 525€ 2 166€ 1 445€ 1 509€ 6 779€ 1 062€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 77€ 74€ 118€ 59€ 366€ 158€ 151€ 0€ 0€ 569€ 0€
17
53
Dane a poplatky
(r. 018 až r. 020)
542€ 57€ 50€ 128€ 129€ 8€ 50€ 204€ 16€ 0€ 482€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
542€ 57€ 50€ 128€ 129€ 8€ 50€ 204€ 16€ 0€ 482€ 0€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
(r. 022 až r. 028)
2 281€ 1 149€ 2 755€ 1 462€ 1 274€ 1 308€ 241€ 1 177€ 190€ 783€ 20 252€ 0€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 993€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 43€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 550€ 0€ 4€ 60€ 0€ 41€ 0€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 19 553€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
2 281€ 1 149€ 2 205€ 1 462€ 1 269€ 1 205€ 241€ 141€ 190€ 783€ 699€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)
56 004€ 58 808€ 59 295€ 59 799€ 59 663€ 94 016€ 94 086€ 92 655€ 38 146€ 47 650€ 21 027€ 21 609€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
55 404€ 58 308€ 58 680€ 59 183€ 59 047€ 92 909€ 92 918€ 91 374€ 36 872€ 47 650€ 21 027€ 21 609€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
(r. 032 až r. 035)
600€ 500€ 615€ 615€ 615€ 1 107€ 1 168€ 1 281€ 1 274€ 0€ 0€ 0€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 492€ 842€ 781€ 824€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
600€ 500€ 615€ 615€ 615€ 615€ 326€ 500€ 450€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady
(r. 041 až r. 048)
2 123€ 1 968€ 2 864€ 2 238€ 6 784€ 2 702€ 3 640€ 3 350€ 2 337€ 3 831€ 2 208€ 1 560€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 4 389€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
359€ 496€ 680€ 845€ 1 004€ 1 253€ 1 423€ 1 372€ 282€ 580€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
1 764€ 1 472€ 2 184€ 1 392€ 1 391€ 1 449€ 2 217€ 1 979€ 2 055€ 3 251€ 2 208€ 1 560€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
(r. 055 až r. 063)
5 588€ 2 315€ 2 180€ 2 240€ 2 200€ 2 140€ 1 500€ 1 500€ 0€ 0€ 0€ 896€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
2 588€ 315€ 180€ 240€ 80€ 640€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 66€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
3 000€ 2 000€ 2 000€ 2 000€ 2 120€ 1 500€ 1 500€ 1 500€ 0€ 0€ 0€ 830€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet
(r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)
175 511€ 167 236€ 180 973€ 161 255€ 154 782€ 187 113€ 186 932€ 200 607€ 120 742€ 139 031€ 122 126€ 96 361€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar
(r. 066 až r. 068)
13 514€ 12 762€ 5 348€ 5 801€ 4 928€ 4 786€ 7 383€ 6 288€ 775€ 580€ 0€ 13 444€
67
602
Tržby z predaja služieb
13 505€ 12 609€ 5 328€ 5 752€ 4 898€ 4 665€ 7 348€ 6 256€ 775€ 580€ 0€ 13 444€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
9€ 154€ 20€ 49€ 30€ 121€ 35€ 32€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov
(r. 080 až r. 082)
96 780€ 89 626€ 98 397€ 85 867€ 77 933€ 71 606€ 65 922€ 62 028€ 68 703€ 76 942€ 75 436€ 88 993€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
87 851€ 81 653€ 79 747€ 72 267€ 65 754€ 58 401€ 52 358€ 51 479€ 58 538€ 50 713€ 53 535€ 84 113€
82
633
Výnosy z poplatkov
8 929€ 7 973€ 18 650€ 13 600€ 12 179€ 13 205€ 13 564€ 10 549€ 10 165€ 26 229€ 21 901€ 4 880€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
(r. 084 až r. 089)
258 363€ 2 700€ 1 166€ 1 345€ 844€ 1 646€ 7 140€ 22 961€ 21 341€ 7 404€ 6 415€ 8 265€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
257 129€ 1 530€ 16€ 0€ 1 247€ 6 804€ 21 763€ 13 634€ 0€ 0€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 180€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 40€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
1 234€ 1 170€ 1 166€ 1 149€ 844€ 399€ 336€ 1 158€ 7 707€ 7 404€ 6 415€ 8 265€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 091 + r. 096 +r. 099)
0€ 115€ 615€ 1 163€ 1 285€ 784€ 712€ 0€ 0€ 0€ 0€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti
(r. 092 až r. 095)
0€ 115€ 615€ 1 163€ 1 285€ 784€ 712€ 0€ 0€ 0€ 0€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 115€ 0€ 0€ 784€ 712€ 0€ 0€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 615€ 1 163€ 1 285€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy
(r. 101 až r. 108)
179€ 0€ 125€ 13€ 6 603€ 10€ 2 010€ 14€ 71€ 1 980€ 0€ 33€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 6 600€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
179€ 0€ 13€ 3€ 10€ 10€ 14€ 7€ 0€ 0€ 33€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 125€ 0€ 0€ 2 000€ 0€ 64€ 1 980€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy
(r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 2 773€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 2 773€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
(r. 125 až r. 133)
55 661€ 44 330€ 60 744€ 47 523€ 48 798€ 85 000€ 75 975€ 63 367€ 45 382€ 3 789€ 178 716€ 1 693€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
19 192€ 9 446€ 25 860€ 12 639€ 11 764€ 13 574€ 6 429€ 3 839€ 42 063€ 3 789€ 10 754€ 1 693€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
34 884€ 34 884€ 34 884€ 34 884€ 34 884€ 66 476€ 46 726€ 59 528€ 3 319€ 0€ 167 962€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
1 586€ 0€ 0€ 0€ 325€ 22 820€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 2 150€ 4 624€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet
(r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)
424 497€ 149 534€ 168 553€ 141 163€ 140 270€ 164 333€ 159 214€ 155 369€ 136 272€ 90 695€ 260 567€ 112 428€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením
(r. 134 mínus r. 064)
(+/-)
248 986€ -17 701€ -12 420€ -20 092€ -14 513€ -22 780€ -27 718€ -45 239€ 15 530€ -48 336€ 138 441€ 16 067€
136
591
Splatná daň z príjmov
34€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 346€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus
(r. 136, r. 137)
(+/-)
248 952€ -17 701€ -12 420€ -20 092€ -14 513€ -22 780€ -27 718€ -45 239€ 15 184€ -48 336€ 138 441€ 16 067€