Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
4 726 263€ 4 742 826€ 4 821 655€ 5 006 052€ 4 975 673€ 4 709 793€ 4 815 730€ 4 810 794€ 3 113 289€ 3 019 606€ 2 924 475€ 2 975 901€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
4 511 196€ 4 427 742€ 4 571 110€ 4 681 983€ 4 840 342€ 4 645 861€ 4 730 408€ 4 695 516€ 3 044 772€ 2 884 503€ 2 781 009€ 2 813 350€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
(r. 004 až 010))
39€ 1 008€ 6 466€ 1 158€ 4 658€ 8 162€ 11 666€ 14 000€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
(019) -
(079+091AÚ))
39€ 1 008€ 6 466€ 1 158€ 4 658€ 8 162€ 11 666€ 14 000€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
(r. 012 až 023))
4 289 953€ 4 205 530€ 4 343 440€ 4 459 621€ 4 607 480€ 4 409 495€ 4 490 538€ 4 455 312€ 2 818 568€ 2 663 299€ 2 559 805€ 2 597 390€
012
A.II.1.
Pozemky
(031) -
(092AÚ))
1 748 418€ 1 747 351€ 1 747 351€ 1 747 351€ 1 748 425€ 1 748 222€ 1 745 922€ 1 745 922€ 11 288€ 6 735€ 6 735€ 7 335€
015
4.
Stavby
(021) -
(081+092AÚ))
2 197 481€ 2 301 567€ 2 445 331€ 2 559 271€ 2 700 101€ 2 531 454€ 2 526 083€ 2 605 864€ 2 178 926€ 2 351 974€ 2 156 028€ 2 026 655€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
(022) -
(082+092AÚ))
18 942€ 21 756€ 13 134€ 14 488€ 16 995€ 6 568€ 7 959€ 9 228€ 10 591€ 12 946€ 14 136€ 10 921€
017
6.
Dopravné prostriedky
(023) -
(083+092AÚ))
56 389€ 112€ 278€ 912€ 1 545€ 2 235€ 2 883€ 2 583€ 41€ 41€ 266€ 531€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok
(028) -
(088+092AÚ))
0€ 446€ 3 260€ 6 074€ 8 887€ 0€ 0€ 0€ 25€ 119€ 238€ 1 195€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(042) -
(094))
268 723€ 134 298€ 134 086€ 131 526€ 131 526€ 121 016€ 207 691€ 91 715€ 617 697€ 291 484€ 382 402€ 550 753€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
(r. 025 až 032))
221 204€ 221 204€ 221 204€ 221 204€ 228 204€ 228 204€ 228 204€ 226 204€ 226 204€ 221 204€ 221 204€ 215 960€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke
(061) -
(096AÚ))
0€ 0€ 0€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 0€ 0€ 0€
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
(066) -
(096AÚ))
0€ 0€ 0€ 2 000€ 2 000€ 2 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
(069) -
(096AÚ))
221 204€ 221 204€ 221 204€ 221 204€ 221 204€ 221 204€ 221 204€ 221 204€ 221 204€ 221 204€ 221 204€ 215 960€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
212 747€ 313 749€ 249 968€ 323 099€ 133 658€ 63 221€ 84 162€ 113 929€ 67 704€ 133 842€ 142 132€ 161 954€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 041 až r. 047))
0€ 0€ 1 470€ 0€ 0€ 0€ 9 226€ 13 473€ 26 897€ 28 972€ 38 387€ 41 692€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351))
0€ 0€ 1 470€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(355))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6 163€ 13 473€ 21 200€ 28 972€ 38 387€ 41 692€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(357))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 064€ 0€ 5 697€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet
(r. 049 až 059))
0€ 0€ 393€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
B.III.1
Odberatelia
(311AÚ) -
(391AÚ))
0€ 0€ 336€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom
(335AÚ) -
(391AÚ))
0€ 0€ 57€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet
(r. 061 až 084))
2 900€ 4 125€ 5 932€ 3 382€ 9 084€ 14 776€ 10 879€ 12 291€ 11 051€ 6 652€ 8 217€ 12 946€
061
B.IV.1
Odberatelia
(311AÚ) -
(391AÚ))
528€ 55€ 10€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky
(314) -
(391AÚ))
937€ 1 166€ 1 107€ 763€ 1 610€ 1 658€ 1 389€ 1 007€ 0€ 0€ 0€ 0€
065
5.
Ostatné pohľadávky
(315AÚ) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 120€ 200€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
(318) -
(391AÚ))
552€ 2 237€ 2 457€ 694€ 5 584€ 7 232€ 8 042€ 8 804€ 9 231€ 5 160€ 5 087€ 10 257€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov
(319) -
(391AÚ))
883€ 667€ 2 368€ 1 840€ 1 748€ 5 675€ 1 273€ 2 154€ 1 820€ 1 408€ 3 083€ 2 689€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom
(335AÚ) -
(391AÚ))
0€ 0€ 65€ 143€ 211€ 55€ 126€ 0€ 84€ 47€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky
(378AÚ) -
(391AÚ))
0€ 0€ 9€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet
(r. 086 až 097))
209 477€ 309 504€ 241 853€ 319 296€ 124 454€ 48 325€ 64 056€ 88 166€ 29 756€ 98 218€ 95 528€ 107 316€
086
B.V.1.
Pokladnica
(211))
1 678€ 2 636€ 1 956€ 1 904€ 1 114€ 2 058€ 867€ 799€ 132€ 91€ 350€ 0€
087
2.
Ceniny
(213))
468€ 864€ 655€ 0€ 170€ 349€ 501€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
088
3.
Bankové účty
(221AÚ +/- 261))
207 330€ 306 004€ 239 243€ 317 392€ 123 170€ 45 918€ 62 688€ 87 366€ 29 624€ 98 127€ 95 178€ 107 316€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet
(r. 099 až r. 103))
0€ 120€ 320€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám
(277AÚ) -
(291AÚ))
0€ 120€ 320€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet
(r. 105 až r. 109))
370€ 0€ 421€ 120€ 120€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám
(277AÚ) -
(291AÚ))
370€ 0€ 421€ 120€ 120€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 111 až r. 113))
2 321€ 1 335€ 578€ 970€ 1 674€ 710€ 1 161€ 1 349€ 813€ 1 261€ 1 334€ 597€
111
C.1.
Náklady budúcich období
(381))
2 321€ 1 335€ 578€ 970€ 1 674€ 710€ 1 161€ 1 349€ 813€ 1 261€ 1 334€ 597€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
4 726 263€ 4 742 826€ 4 821 655€ 5 006 052€ 4 975 673€ 4 709 793€ 4 815 730€ 4 810 794€ 3 113 289€ 3 019 606€ 2 924 475€ 2 975 901€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
2 662 649€ 2 648 288€ 2 659 991€ 2 591 660€ 2 508 781€ 2 363 740€ 2 386 281€ 2 392 135€ 646 358€ 690 588€ 955 717€ 973 212€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet
(r. 118 + r. 119))
5 244€ 5 244€ 5 244€ 5 244€ 5 244€ 5 244€ 5 244€ 5 244€ 5 244€ 5 244€ 5 244€ 0€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
(+/– 414))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 244€ 5 244€ 5 244€ 5 244€ 5 244€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
(+/– 415))
5 244€ 5 244€ 5 244€ 5 244€ 5 244€ 5 244€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia
(+/-) súčet
(r. 124 až 125))
2 657 405€ 2 643 043€ 2 654 746€ 2 586 416€ 2 503 537€ 2 358 496€ 2 381 036€ 2 386 890€ 641 114€ 685 344€ 950 473€ 973 212€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+/– 428))
2 642 883€ 2 654 936€ 2 586 879€ 2 503 084€ 2 401 724€ 2 366 305€ 2 387 318€ 2 378 512€ 685 698€ 756 729€ 973 024€ 886 609€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
(+/–) r. 001 -
(r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183))
14 522€ -11 893€ 67 867€ 83 332€ 101 813€ -7 809€ -6 281€ 8 378€ -44 584€ -71 385€ -22 551€ 86 603€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
673 755€ 746 590€ 715 521€ 880 204€ 1 007 064€ 884 239€ 882 494€ 834 127€ 856 322€ 1 106 395€ 908 703€ 973 545€
127
B.I.
Rezervy súčet
(r. 128 až 131))
2 000€ 1 200€ 1 200€ 1 200€ 1 100€ 4 217€ 7 902€ 6 491€ 4 385€ 3 089€ 3 476€ 3 420€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé
(323AÚ, 451AÚ))
0€ 1 200€ 1 200€ 1 200€ 1 100€ 4 217€ 7 902€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy
(323AÚ, 459AÚ))
2 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6 491€ 4 385€ 3 089€ 3 476€ 3 420€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 133 až r. 139))
1 685€ 75 055€ 7 405€ 117 439€ 14 609€ 15 025€ 0€ 4 975€ 0€ 110€ 772€ 431€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(357))
1 685€ 75 055€ 7 405€ 117 439€ 14 609€ 15 025€ 0€ 4 975€ 0€ 110€ 772€ 431€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet
(r. 141 až 150))
599 844€ 605 405€ 671 405€ 671 962€ 724 630€ 687 523€ 744 496€ 804 277€ 833 644€ 862 362€ 890 190€ 918 941€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky
(479AÚ))
578 963€ 605 296€ 671 219€ 671 219€ 703 533€ 670 811€ 744 053€ 803 231€ 832 585€ 861 613€ 889 648€ 918 476€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky
(475AÚ))
0€ 0€ 0€ 20 836€ 16 259€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
496€ 109€ 181€ 743€ 261€ 453€ 443€ 1 046€ 1 059€ 749€ 542€ 465€
145
5.
Záväzky z nájmu
(474AÚ))
20 385€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
0€ 0€ 5€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
(r. 152 až 172))
70 226€ 64 931€ 19 829€ 46 093€ 51 186€ 99 772€ 50 236€ 18 384€ 18 293€ 240 834€ 14 265€ 47 832€
152
B.IV.1.
Dodávatelia
(321))
8 655€ 3 549€ 2 598€ 3 262€ 3 291€ 3 314€ 6 904€ 5 545€ 5 163€ 218 847€ 7 270€ 42 023€
154
3.
Prijaté preddavky
(324, 475AÚ))
385€ 224€ 242€ 344€ 90€ 258€ 1 016€ 1 565€ 0€ 0€ 0€ 0€
155
4.
Ostatné záväzky
(325, 479AÚ))
37 197€ 33 243€ 38€ 32 258€ 31 767€ 72 208€ 29 300€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
157
6.
Záväzky z nájmu
(474AÚ))
8 236€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
0€ 0€ 150€ 450€ 335€ 189€ 500€ 480€ 188€ 142€ 730€
163
12.
Zamestnanci
(331))
9 428€ 17 677€ 10 273€ 5 889€ 9 483€ 15 689€ 7 714€ 5 214€ 7 472€ 3 319€ 3 571€ 2 656€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom
(333))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 854€ 0€ 11 514€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336))
5 296€ 6 664€ 5 802€ 3 534€ 5 364€ 5 836€ 4 532€ 4 063€ 4 596€ 3 544€ 2 422€ 1 892€
166
15.
Daň z príjmov
(341))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 90€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane
(342))
951€ 3 573€ 876€ 656€ 740€ 2 132€ 581€ 644€ 492€ 3 422€ 860€ 531€
170
19.
Spojovací účet pri združení
(396AÚ))
78€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet
(r. 174 až 179))
0€ 0€ 15 682€ 43 510€ 215 538€ 77 701€ 79 861€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 921€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé
(461AÚ))
0€ 0€ 12 214€ 34 042€ 55 870€ 77 698€ 79 861€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 921€
175
2.
Bežné bankové úvery
(461AÚ, 221AÚ, 231, 232))
0€ 0€ 3 468€ 9 468€ 159 668€ 3€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 181 + r. 182))
1 389 859€ 1 347 948€ 1 446 144€ 1 534 187€ 1 459 828€ 1 461 813€ 1 546 955€ 1 584 532€ 1 610 609€ 1 222 623€ 1 060 055€ 1 029 144€
182
2.
Výnosy budúcich období
(384))
1 389 859€ 1 347 948€ 1 446 144€ 1 534 187€ 1 459 828€ 1 461 813€ 1 546 955€ 1 584 532€ 1 610 609€ 1 222 623€ 1 060 055€ 1 029 144€