Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
25 576€ 21 780€ 21 910€ 23 345€ 16 640€ 18 001€ 13 521€ 15 890€ 12 013€ 18 419€ 31 054€ 18 597€ 17 996€ 22 740€
02
501
Spotreba materiálu
10 561€ 9 267€ 8 199€ 11 249€ 5 912€ 9 296€ 5 072€ 8 491€ 4 797€ 13 506€ 24 394€ 9 879€ 11 521€ 18 060€
03
502
Spotreba energie
15 015€ 12 514€ 13 712€ 12 096€ 10 728€ 8 705€ 8 449€ 7 399€ 7 215€ 4 912€ 6 660€ 8 718€ 6 475€ 4 680€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
35 731€ 42 574€ 86 963€ 45 942€ 19 235€ 18 572€ 11 162€ 12 432€ 14 099€ 24 283€ 63 471€ 14 822€ 20 880€ 13 768€
07
511
Opravy a udržiavanie
956€ 21€ 612€ 5 806€ 3 010€ 6 857€ 0€ 0€ 2 344€ 1 040€ 3 067€ 4 289€ 5 428€ 3 410€
08
512
Cestovné
939€ 1 038€ 1 407€ 1 145€ 1 046€ 1 334€ 1 038€ 1 287€ 1 433€ 2 390€ 2 988€ 1 358€ 1 734€ 1 545€
09
513
Náklady na reprezentáciu
0€ 168€ 283€ 137€ 98€ 35€ 10€ 703€ 614€ 2 101€ 1 037€ 611€ 607€ 1 263€
10
518
Ostatné služby
33 836€ 41 347€ 84 661€ 38 854€ 15 081€ 10 346€ 10 114€ 10 443€ 9 708€ 18 752€ 56 379€ 8 564€ 13 111€ 7 550€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
68 499€ 51 495€ 59 427€ 49 190€ 44 605€ 46 108€ 54 990€ 39 975€ 45 209€ 84 002€ 127 138€ 62 011€ 60 199€ 49 653€
12
521
Mzdové náklady
51 079€ 38 220€ 43 347€ 35 492€ 32 530€ 33 217€ 40 821€ 29 365€ 32 950€ 60 602€ 93 434€ 46 623€ 45 240€ 37 302€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
17 185€ 12 556€ 14 868€ 12 607€ 10 926€ 11 272€ 13 349€ 9 836€ 11 363€ 20 579€ 28 171€ 14 997€ 14 187€ 11 990€
15
527
Zákonné sociálne náklady
235€ 720€ 1 212€ 1 091€ 1 149€ 1 619€ 820€ 774€ 895€ 2 821€ 5 533€ 391€ 772€ 361€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
420€ 6 956€ 1 005€ 3 365€ 1 118€ 1 809€ 2 325€ 1 110€ 1 918€ 4 744€ 12 555€ 13 685€ 12 327€ 149€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 6 014€ 0€ 564€ 1 524€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 17€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 60€ 0€ 0€ 0€ 60€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
420€ 943€ 1 005€ 2 800€ 1 058€ 285€ 2 325€ 1 110€ 1 858€ 4 744€ 12 555€ 13 668€ 12 327€ 149€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
35 176€ 18 419€ 53 594€ 53 206€ 53 206€ 53 057€ 49 162€ 17 192€ 15 067€ 12 534€ 14 888€ 9 382€ 11 411€ 11 568€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
34 426€ 17 669€ 52 695€ 52 757€ 52 757€ 52 757€ 48 862€ 16 892€ 15 067€ 12 534€ 12 423€ 7 748€ 11 411€ 10 711€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
750€ 750€ 899€ 449€ 449€ 300€ 300€ 300€ 0€ 0€ 2 465€ 1 634€ 0€ 857€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 857€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
750€ 750€ 899€ 449€ 449€ 300€ 300€ 300€ 0€ 0€ 2 465€ 1 634€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
3 719€ 3 861€ 1 455€ 1 629€ 1 607€ 21 385€ 4 103€ 3 587€ 4 185€ 3 529€ 4 044€ 2 609€ 2 069€ 759€
42
562
Úroky
2 121€ 1 432€ 590€ 625€ 674€ 795€ 2 554€ 1 351€ 1 992€ 1 547€ 1 455€ 1 212€ 300€ 479€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 363€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
1 598€ 2 429€ 866€ 1 004€ 933€ 20 590€ 1 549€ 2 236€ 2 193€ 1 983€ 2 589€ 1 397€ 406€ 280€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 56€ 0€ 59€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 56€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 59€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
1 404€ 0€ 49€ 400€ 94€ 834€ 23 247€ 5 700€ 493€ 293€ 379€ 358€ 0€ 9 239€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 50€ 0€ 0€ 493€ 260€ 165€ 25€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
1 404€ 0€ 49€ 400€ 94€ 784€ 23 247€ 5 700€ 0€ 33€ 214€ 333€ 0€ 9 239€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
170 527€ 145 084€ 224 404€ 177 078€ 136 506€ 159 766€ 158 508€ 95 887€ 92 984€ 147 805€ 253 585€ 121 464€ 124 941€ 107 876€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
857€ 1 639€ 4 296€ 5 082€ 1 381€ 662€ 1 188€ 11 226€ 8 068€ 2 253€ 3 349€ 3 167€ 3 754€ 4 837€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
857€ 1 639€ 4 296€ 5 082€ 1 381€ 662€ 1 188€ 11 226€ 8 068€ 2 253€ 3 349€ 3 167€ 3 753€ 4 837€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 5 130€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 5 130€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
71 300€ 65 049€ 83 891€ 62 325€ 57 480€ 58 397€ 57 161€ 40 498€ 43 705€ 76 123€ 81 084€ 58 846€ 74 928€ 77 501€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
63 464€ 60 113€ 78 718€ 58 220€ 54 966€ 55 984€ 54 685€ 36 634€ 40 205€ 72 839€ 81 084€ 58 846€ 74 928€ 75 459€
82
633
Výnosy z poplatkov
7 836€ 4 936€ 5 172€ 4 105€ 2 515€ 2 412€ 2 476€ 3 864€ 3 501€ 3 283€ 0€ 0€ 0€ 2 042€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
30 082€ 17 592€ 21 182€ 11 276€ 12 647€ 14 160€ 303 094€ 10 645€ 5 693€ 8 133€ 6 751€ 8 118€ 9 818€ 9 541€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 914€ 6 015€ 0€ 564€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 369€ 243€ 6 527€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 14€ 114€ 213€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
28 168€ 11 578€ 21 182€ 10 711€ 12 634€ 14 046€ 302 882€ 10 645€ 5 693€ 8 133€ 6 751€ 7 749€ 9 575€ 3 014€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
750€ 750€ 250€ 300€ 300€ 300€ 300€ 2 465€ 0€ 0€ 0€ 1 363€ 857€ 1 605€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
750€ 750€ 250€ 300€ 300€ 300€ 300€ 2 465€ 0€ 0€ 0€ 1 363€ 857€ 1 605€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
750€ 750€ 250€ 300€ 300€ 300€ 300€ 2 465€ 0€ 0€ 0€ 1 363€ 857€ 1 605€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ 0€ 0€ 1€ 1€ 12€ 8€ 14€
102
662
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ 0€ 0€ 1€ 1€ 12€ 8€ 14€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 541€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 541€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
189 169€ 177 689€ 111 904€ 90 176€ 65 492€ 90 366€ 121 303€ 31 278€ 33 064€ 63 041€ 163 521€ 36 414€ 31 254€ 23 739€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
158 878€ 162 768€ 63 596€ 41 869€ 17 185€ 42 059€ 76 976€ 17 462€ 21 416€ 54 086€ 156 558€ 31 039€ 21 598€ 16 039€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
30 291€ 14 921€ 22 179€ 22 179€ 22 179€ 22 179€ 18 198€ 9 461€ 11 648€ 8 955€ 6 963€ 5 375€ 9 656€ 7 700€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 21 774€ 21 774€ 21 774€ 21 774€ 21 774€ 3 629€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 4 355€ 4 355€ 4 355€ 4 355€ 4 355€ 726€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
292 158€ 262 720€ 226 652€ 169 160€ 137 301€ 163 886€ 484 588€ 96 112€ 90 530€ 149 550€ 254 706€ 107 920€ 120 619€ 117 237€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
121 632€ 117 635€ 2 248€ -7 918€ 796€ 4 120€ 326 079€ 226€ -2 454€ 1 745€ 1 121€ -13 544€ -4 322€ 9 361€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
121 632€ 117 635€ 2 248€ -7 918€ 796€ 4 120€ 326 079€ 226€ -2 454€ 1 745€ 1 121€ -13 544€ -4 322€ 9 361€