Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Mesto Banská Štiavnica

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
70 267 835€ 70 227 957€ 68 624 202€ 68 788 667€ 68 719 038€ 69 610 247€ 67 462 135€ 67 220 640€ 63 912 660€ 64 766 326€ 67 135 654€ 38 840 820€ 37 293 315€ 36 468 665€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
63 278 977€ 63 536 801€ 63 258 579€ 62 889 756€ 63 460 128€ 64 553 332€ 62 803 173€ 62 905 490€ 59 168 454€ 60 061 180€ 63 479 758€ 36 300 209€ 34 016 050€ 32 103 797€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
4 387€ 6 955€ 10 987€ 11 703€ 3 983€ 0€ 366€ 366€ 366€ 943€ 1 871€ 11 436€ 22 115€ 37 675€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
1 552€ 4 832€ 8 192€ 11 552€ 3 760€ 0€ 0€ 0€ 0€ 577€ 1 249€ 10 178€ 20 221€ 28 580€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
2 835€ 2 122€ 2 794€ 151€ 223€ 0€ 366€ 366€ 366€ 366€ 622€ 1 258€ 1 894€ 2 689€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6 406€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
61 169 464€ 61 424 720€ 61 142 467€ 60 772 927€ 61 351 020€ 62 350 445€ 60 599 920€ 60 653 958€ 57 014 744€ 57 906 893€ 61 226 721€ 34 037 607€ 31 748 769€ 29 864 336€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
39 725 062€ 39 771 287€ 39 808 169€ 39 875 346€ 39 848 444€ 39 912 644€ 39 906 104€ 40 012 591€ 28 471 528€ 28 502 175€ 33 003 203€ 6 252 981€ 6 119 802€ 6 107 714€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
206 733€ 206 733€ 206 733€ 206 733€ 198 233€ 184 786€ 184 786€ 184 786€ 184 786€ 170 919€ 170 919€ 169 718€ 169 719€ 118 303€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
19 294 119€ 18 845 249€ 17 862 952€ 18 538 963€ 19 790 910€ 19 930 292€ 16 837 167€ 17 564 500€ 13 493 796€ 13 331 847€ 12 241 581€ 11 081 426€ 9 776 114€ 9 845 084€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
268 946€ 335 472€ 392 036€ 402 824€ 426 557€ 458 846€ 889 368€ 1 089 711€ 1 200 209€ 1 399 697€ 986 990€ 1 052 044€ 1 119 769€ 1 211 014€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
84 768€ 18 272€ 29 396€ 20 598€ 37 784€ 175 321€ 370 311€ 533 581€ 676 738€ 857 616€ 627 438€ 18 987€ 25 627€ 49 426€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 11 605 793€ 11 605 793€ 11 605 793€ 11 605 793€ 11 605 793€ 11 605 789€
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
17 780€ 4 809€ 7 176€ 9 825€ 9 343€ 5 092€ 15 997€ 9 812€ 1 864€ 4 219€ 7 484€ 6 645€ 7 988€ 4 813€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
542 729€ 578 945€ 615 161€ 630 079€ 665 040€ 479 342€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
1 029 327€ 1 663 954€ 2 220 844€ 1 088 559€ 374 710€ 1 204 121€ 1 799 777€ 1 258 978€ 1 380 030€ 2 034 627€ 2 583 313€ 3 850 013€ 2 923 957€ 922 193€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 596 410€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
2 105 126€ 2 105 126€ 2 105 126€ 2 105 126€ 2 105 126€ 2 202 887€ 2 202 887€ 2 251 166€ 2 153 343€ 2 153 343€ 2 251 166€ 2 251 166€ 2 245 166€ 2 201 786€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
13 339€ 13 339€ 13 339€ 13 339€ 13 339€ 13 278€ 13 278€ 13 278€ 13 278€ 13 278€ 13 278€ 13 278€ 13 278€ 13 278€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
12 415€ 12 415€ 12 415€ 12 415€ 12 415€ 110 237€ 110 237€ 110 237€ 12 415€ 12 415€ 110 237€ 110 237€ 110 237€ 110 237€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
2 079 372€ 2 079 372€ 2 079 372€ 2 079 372€ 2 079 372€ 2 079 372€ 2 079 372€ 2 127 651€ 2 127 651€ 2 127 651€ 2 127 651€ 2 127 651€ 91 496€ 2 030 074€
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 030 155€ 48 197€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
6 970 162€ 6 675 276€ 5 351 130€ 5 883 617€ 5 250 727€ 5 043 278€ 4 653 296€ 4 308 835€ 4 736 309€ 4 694 636€ 3 637 542€ 2 533 890€ 3 269 486€ 4 359 557€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
45 723€ 41 979€ 46 717€ 55 395€ 59 474€ 64 539€ 67 717€ 52 336€ 87 555€ 122 676€ 10 483€ 2 899€ 2 724€ 4 382€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
36 347€ 34 053€ 38 342€ 47 494€ 50 677€ 58 504€ 61 478€ 46 196€ 80 962€ 115 944€ 2 280€ 2 899€ 2 724€ 4 382€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
3.
Výrobky (123) - (194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
9 377€ 7 927€ 8 375€ 7 901€ 8 797€ 6 035€ 6 239€ 6 140€ 6 593€ 6 732€ 8 203€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
4 143 358€ 4 471 523€ 4 408 541€ 4 482 677€ 3 812 549€ 3 673 379€ 3 658 307€ 3 541 838€ 3 651 015€ 3 802 369€ 3 201 161€ 1 944 616€ 2 060 433€ 2 075 217€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 280€ 0€ 71€ 0€ 0€ 0€ 0€
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
4 129 654€ 4 462 357€ 4 408 541€ 4 482 677€ 3 812 549€ 3 673 379€ 3 658 307€ 3 541 558€ 3 651 015€ 3 802 298€ 3 201 161€ 1 944 616€ 2 060 433€ 2 073 325€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 892€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
13 704€ 9 166€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
1 361€ 1 361€ 1 361€ 1 361€ 1 361€ 1 361€ 1 361€ 1 361€ 1 361€ 1 361€ 1 361€ 1 361€ 1 361€ 1 162€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
1 361€ 1 361€ 1 361€ 1 361€ 1 361€ 1 361€ 1 361€ 1 361€ 1 361€ 1 361€ 1 361€ 1 361€ 1 361€ 1 162€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
168 481€ 261 542€ 171 450€ 138 760€ 124 314€ 186 082€ 203 708€ 297 176€ 282 281€ 256 653€ 216 922€ 242 617€ 208 731€ 324 305€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
1 856€ 3 707€ 3 143€ 2 806€ 2 010€ 2 311€ 2 541€ 4 775€ 3 252€ 2 320€ 3 009€ 1 375€ 2 574€ 631€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 10 779€ 0€ 0€ 151€ 0€ 0€ 0€ 0€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
1 292€ 1 747€ 899€ 2 296€ 16 431€ 18 002€ 737€ 8 486€ 692€ 8 786€ 130€ 6 572€ 3 524€ 7 801€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
93 946€ 154 852€ 89 164€ 63 182€ 73 469€ 116 646€ 122 151€ 203 086€ 222 752€ 205 669€ 178 153€ 202 669€ 115 785€ 256 556€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
66 633€ 51 557€ 33 228€ 27 734€ 27 491€ 45 159€ 60 568€ 67 852€ 55 179€ 34 538€ 33 567€ 22 411€ 85 077€ 57 326€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
409€ 327€ 343€ 345€ 315€ 293€ 257€ 304€ 352€ 288€ 309€ 2 100€ 174€ 165€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 926€ 0€ 0€ 0€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
4 344€ 49 352€ 44 673€ 42 398€ 4 598€ 3 671€ 6 674€ 12 412€ 54€ 975€ 1 754€ 7 490€ 1 597€ 1 826€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 260€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
2 608 029€ 1 893 115€ 719 270€ 1 201 042€ 1 250 338€ 1 115 715€ 720 933€ 414 789€ 712 320€ 511 577€ 207 615€ 342 397€ 972 279€ 1 944 533€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
8 334€ 6 800€ 7 136€ 6 805€ 2 798€ 2 291€ 2 070€ 1 276€ 736€ 4 215€ 2 854€ 2 878€ 656€ 0€
087
2.
Ceniny (213)
9 732€ 652€ 496€ 175€ 809€ 676€ 445€ 378€ 393€ 441€ 210€ 489€ 0€ 0€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
2 589 963€ 1 885 663€ 711 638€ 1 194 063€ 1 246 731€ 1 112 748€ 718 418€ 413 136€ 711 191€ 506 921€ 204 551€ 339 030€ 971 623€ 1 944 533€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
3 210€ 5 756€ 3 791€ 4 381€ 2 692€ 2 201€ 1 270€ 1 334€ 1 778€ 0€ 0€ 0€ 23 958€ 9 958€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 23 958€ 9 958€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
3 210€ 5 756€ 3 791€ 4 381€ 2 692€ 2 201€ 1 270€ 1 334€ 1 778€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
18 697€ 15 881€ 14 493€ 15 294€ 8 183€ 13 638€ 5 666€ 6 316€ 7 897€ 10 510€ 18 354€ 6 721€ 7 779€ 5 311€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
18 697€ 15 881€ 14 493€ 15 294€ 8 183€ 13 638€ 5 666€ 6 316€ 7 897€ 10 510€ 18 354€ 6 721€ 7 779€ 5 311€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
70 267 835€ 70 227 957€ 68 624 202€ 68 788 667€ 68 719 038€ 69 610 247€ 67 462 135€ 67 220 640€ 63 912 660€ 64 766 326€ 67 135 654€ 38 840 820€ 37 293 315€ 36 468 665€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
49 384 674€ 49 854 867€ 49 746 060€ 50 361 673€ 50 586 371€ 51 248 113€ 50 895 261€ 50 810 886€ 50 761 934€ 50 907 781€ 55 566 075€ 29 198 075€ 29 672 699€ 29 658 468€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
-1 549 595€ -1 549 595€ -1 549 595€ -1 549 595€ -1 549 595€ -1 549 656€ -1 534 571€ -1 534 571€ -1 632 394€ -1 632 394€ -1 534 572€ -1 534 572€ -1 540 571€ -1 583 947€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ -33 439€ -33 439€ 64 383€ 64 383€ 58 384€ 15 004€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
-1 549 595€ -1 549 595€ -1 549 595€ -1 549 595€ -1 549 595€ -1 549 656€ -1 534 571€ -1 534 571€ -1 598 955€ -1 598 955€ -1 598 955€ -1 598 955€ -1 598 955€ -1 598 951€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
2.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
50 934 269€ 51 404 462€ 51 295 655€ 51 911 268€ 52 135 966€ 52 797 769€ 52 429 832€ 52 345 457€ 52 394 328€ 52 540 175€ 57 100 647€ 30 732 647€ 31 213 270€ 31 242 415€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
51 404 462€ 51 322 856€ 51 911 268€ 52 145 886€ 52 165 431€ 52 392 205€ 52 346 346€ 52 424 110€ 52 526 386€ 52 715 967€ 57 333 536€ 31 213 248€ 31 200 605€ 31 115 980€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
-470 193€ 81 606€ -615 613€ -234 619€ -29 465€ 405 565€ 83 487€ -78 653€ -132 058€ -175 792€ -232 889€ -480 601€ 12 665€ 126 435€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
5 971 190€ 5 251 447€ 4 151 278€ 4 226 673€ 3 994 614€ 4 166 635€ 3 964 445€ 5 259 761€ 2 877 128€ 3 016 892€ 1 995 064€ 1 458 476€ 997 036€ 1 784 671€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
7 800€ 7 900€ 7 900€ 4 600€ 4 600€ 4 300€ 4 300€ 4 000€ 37 565€ 43 111€ 32 266€ 42 443€ 45 129€ 36 912€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
7 800€ 7 900€ 7 900€ 4 600€ 4 600€ 4 300€ 4 300€ 4 000€ 37 565€ 43 111€ 32 266€ 42 443€ 45 129€ 36 912€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
1 846 528€ 879 282€ 133 145€ 353 198€ 2 891€ 33 047€ 206 743€ 107 801€ 256 249€ 257 258€ 8 264€ 16 300€ 239 622€ 637 622€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
1 846 528€ 879 282€ 133 145€ 353 198€ 2 891€ 33 047€ 206 743€ 107 308€ 254 670€ 257 258€ 8 264€ 16 300€ 239 622€ 637 622€
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 492€ 1 579€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
3 110 041€ 3 220 052€ 3 326 902€ 3 386 701€ 3 518 572€ 3 614 762€ 2 512 458€ 2 599 312€ 1 526 410€ 1 578 964€ 670 488€ 495 259€ 513 638€ 528 248€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
3 104 337€ 3 215 840€ 3 324 220€ 3 384 652€ 3 515 611€ 3 612 656€ 2 510 342€ 2 596 511€ 1 523 515€ 1 574 996€ 666 878€ 491 285€ 506 623€ 521 642€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
5 704€ 4 212€ 2 682€ 2 049€ 2 962€ 2 106€ 2 116€ 2 801€ 2 895€ 3 968€ 3 610€ 3 974€ 7 015€ 5 975€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 631€
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
491 859€ 762 962€ 510 808€ 457 239€ 358 887€ 312 074€ 369 354€ 2 116 559€ 576 575€ 564 531€ 689 868€ 467 895€ 198 647€ 581 889€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
140 570€ 356 748€ 57 737€ 44 409€ 34 612€ 25 947€ 95 454€ 1 822 665€ 288 556€ 221 949€ 398 261€ 163 093€ 31 715€ 43 152€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
109 978€ 115 129€ 120 310€ 151 154€ 126 157€ 103 386€ 112 955€ 102 449€ 55 744€ 63 284€ 54 742€ 15 422€ 15 767€ 15 070€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
429€ 492€ 492€ 558€ 396€ 636€ 684€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
32 643€ 55 944€ 121 843€ 111 353€ 70 759€ 37 776€ 48 523€ 100 279€ 99 054€ 185 344€ 151 488€ 159 187€ 71 332€ 52 845€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
101 292€ 92 820€ 86 530€ 74 464€ 66 975€ 52 246€ 62 006€ 49 319€ 48 855€ 51 441€ 38 774€ 65 792€ 38 155€ 35 285€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
3 668€ 3 440€ 3 916€ 3 601€ 3 377€ 3 049€ 3 287€ 2 559€ 2 579€ 2 780€ 2 325€ 2 103€ 1 956€ 299€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
64 256€ 56 082€ 55 543€ 47 584€ 46 053€ 34 977€ 38 541€ 32 383€ 31 608€ 32 054€ 33 933€ 33 118€ 29 819€ 27 584€
166
15.
Daň z príjmov (341)
63€ 22€ 128€ 108€ 49€ 75€ 39€ 28€ 0€ 0€ 3 924€ 1 241€ 376€ 100€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
13 821€ 12 115€ 12 531€ 10 801€ 10 508€ 6 982€ 7 793€ 6 876€ 5 534€ 6 463€ 6 389€ 12 440€ 5 955€ 5 908€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
405€ 274€ 172€ 84€ 0€ 0€ 72€ 0€ 14 645€ 16€ 32€ 22€ 0€ 0€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
24 735€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
0€ 69 895€ 51 605€ 13 124€ 0€ 47 000€ 0€ 0€ 30 000€ 1 200€ 0€ 15 477€ 3 572€ 401 646€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
514 963€ 381 251€ 172 524€ 24 935€ 109 663€ 202 451€ 871 590€ 432 090€ 480 328€ 573 028€ 594 178€ 436 579€ 0€ 0€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
181 598€ 102 882€ 137 178€ 1 050€ 57 514€ 109 528€ 202 228€ 301 590€ 387 628€ 480 328€ 501 478€ 378 349€ 0€ 0€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
89 292€ 34 296€ 35 346€ 23 885€ 52 149€ 92 923€ 669 361€ 130 500€ 92 700€ 92 700€ 92 700€ 58 230€ 0€ 0€
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
244 073€ 244 073€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
14 911 972€ 15 121 644€ 14 726 864€ 14 200 322€ 14 138 054€ 14 195 500€ 12 602 429€ 11 149 993€ 10 273 598€ 10 841 652€ 9 574 515€ 8 184 269€ 6 623 580€ 5 025 526€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
14 911 972€ 15 121 644€ 14 726 864€ 14 200 322€ 14 138 054€ 14 195 500€ 12 602 429€ 11 149 993€ 10 273 598€ 10 841 652€ 9 574 515€ 8 184 269€ 6 623 580€ 5 025 526€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€